מש' התקשורת לא עומד בחובתו עפ"י החוק לשלב במסגרתו אנשים עם מוגבלות

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> מש' התקשורת לא עומד בחובתו עפ"י החוק לשלב במסגרתו אנשים עם מוגבלות
משרד התקשורת אינו עומד בחובתו עפ"י החוק לשלב במסגרתו אנשים עם מוגבלות
מאת: מערכת Telecom News, 13.12.20, 11:55disability FREE

כשעובדי משרד התקשורת מביטים סביבם הם לא רואים עובדים עם מוגבלות. הסיבה: משרד התקשורת קיבל את הציון החמור -"רמה נמוכה" בדו"ח נציבות שירות המדינה לגבי חובת הייצוג ההולם לאנשים עם מוגבלות.

בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים) סעיף 15א', על משרדי ממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים הממשלתיים, לתת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות משמעותית. כך, ששיעור ייצוגם בארגון, שמונה למעלה מ-100 עובדים, לא יפחת מ-5%.

מיותר לציין את חשיבות שילובם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ובכלל זה בשוק התעסוקה. מכאן גם נובעת החשיבות המיוחדת של שילובם של אנשים עם מוגבלות בשירות הציבורי, האמור להוות "חוד החנית" בנושא.

משרד התקשורת, המונה כמאה ושישים (160) עובדים, אינו עומד בהוראה חוקית חשובה זו, של שילוב אנשים עם מוגבלות במסגרתו.

בדו"ח, שפרסם לאחרונה האגף לגיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה, בנושא: "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 2019 - יחידות שירות המדינה" (פורסם ביום 24.8.20), קיבל משרד התקשורת את הציון החמור - "רמה נמוכה", דהיינו: העסקת בין 2% ל3.5% בלבד של אנשים עם מוגבלות ולא 5%, כפי שדורש החוק. זאת כאשר, "בבחינת נתוני הייצוג לשנת 2019 ניתן לראות כי שירות המדינה בכללותו עומד ברמה בינונית".

באתר "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" מפורט כיצד אמור לפעול "ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות" בארגון (שמומלץ שיהיה בכיר מתחום משאבי אנוש וככל האפשר אדם עם מוגבלות בעצמו), לאחר הפרסום השנתי של מידת העמידה ביעד:
עם הפרסום השנתי באתר הנציבות את מידת העמידה ביעד של המעסיקים הציבוריים, הממונה יוודא שההנהלה מקיימת תהליך הפקת לקחים ולמידה ופועלת בהתאם לממצאים אלה:

אם הגוף הציבורי אינו עומד ביעד הייצוג ההולם - ככל שהגוף הציבורי אינו עומד ביעד הייצוג ההולם החוק מחייבו לפרסם תכנית שנתית. לצורך כך הממונה יפעל מול הנהלת הארגון להכנה של תכנתשנתית לקידם העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית לצורך עמידה מלאה ביעד הנדרש וכן יוודא, שתפורסם באתר האינטרנט של הארגון עד 31 באוקטובר בכל שנה. התוכנית השנתית תתייחס לנושאים המפורטים בסעיף 9ג חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כמפורט:

העדפת העסקתם או קידומם של עובדים או מועמדים עם מוגבלות משמעותית, התוכנית תכלול פעולות שהארגון ינקוט כדי לוודא שההעדפה המתקנת נשמרת, לרבות תכנית הדרכות, פרסום מכרזים באופן מתאים, קיום נהלים והנחיות לוועדות המכרזים ועוד.
ייעוד משרות - ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות עבור מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או הצפויות להתפנות.

פנייה לגורמים העוסקים בשילוב - פנייה לגורמים העוסקים בשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה כפי שהם מופיעים באתר הנציבות או בפנייה למרכזי התמיכה במעסיקים. כאן.
 
מיותר לציין, שחרף העובדה, שמשרד התקשורת נכשל, כאמור, בעמידה בחובות הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות משמעותית, באתר המשרד לא מפורסמת תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים, כאמור.

יודגש, שבמשך שנים משרד התקשורת גם היקשה על אנשים עם מוגבלות, שביקשו לקבל ממנו שירות, כאשר לא פעל להנגשת שירותיו כנדרש. כך לדוגמא, כפי שחשפנו כאן, במשך שנים נדרשו מבקשי הרישיונות להגיע לקומה 10 ב"מגדל שלום" (כדי לטפל ברישיונות לייבוא), קומה, שבה לא פעלה מעלית לשימוש הציבור. אי לכך, היו צריכים הלקוחות, לרבות אלה עם מוגבלות, לרדת בקומה מעל או מתחת לקומה 10, ולרדת או לעלות במדרגות החרום לקומה זו.

אגב, בזמנו, גם אם הצליחו הלקוחות עם המוגבלות להגיע לקומה 10, הם נאלצו לקבל את השירות במסדרון המוביל לשירותים.
כפי שנחשף באתר זה, המחדל הנ"ל בשירות של משרד התקשורת, נבע מהתנהלות חמורה ורשלנית של אגף מינהל ומשאבי אנוש של המשרד, בכל הקשור לניהול נכסיו, לרבות הותרתם ללא שימוש של משרדים רבים ונגישים בקומה 5 ב"מגדל שלום", לאחר ביטול אגף הביטחון.

רק ב-2018 ולאחר ביקורת רבה, שספג המשרד, שאילצה אותו אף לשכור חברת שמירה, שתגן על העובדים מזעם הלקוחות, הושם הקץ לביזיון, ע"י העברת אגף הרישוי של המשרד לקומה 5, העמדת מעלית לטובת הציבור (לרבות אלה עם מוגבלות) והסדרת "קבלת הקהל" לשחרור ציוד תקשורת במשרד ולא במסדרון המוביל לשירותים.

יצוין בהקשר זה של נגישות, שגם בדו"ח המועצה לשידורי כבלים ולוויין ל-2017 (שפורסם רק בשבוע שעבר, נחשפו הפרות רבות של חובת הנגשת השידורים לציבור כבדי השמיעה, באמצעות כתוביות.

בימים אלה מקיים משרד התקשורת מכרז פומבי לתפקיד מרכז/ת (מעקב, בקרה ופיקוח), שמיועד לאנשים עם מוגבלות. נאחל הצלחה לעובד/ת, שייבחר לתפקיד הנ"ל ונמשיך לדרוש ממשרד התקשורת לעמוד במחויבויותיו כלפי אנשים עם מוגבלות, הן מבחינת שילובם במשרד והן מבחינת הנגשת שירותי המשרד לציבור, כנדרש. 

לאור פרסום הדו"ח החמור של הנציבות, נשלחה ביום 13.12.20 בבוקר רשימת השאלות הדחופות הבאות לשר התקשורת יועז הנדל ולצמרת משרד התקשורת בזו הלשון:
"הנדון: אי שילוב אנשים עם מוגבלות במשרד התקשורת.
שבוע טוב,
1. מה תגובת השר יועז הנדל וצמרת המשרד לנושא הנדון?

2. מה יש לצמרת המשרד נגד אנשים עם מוגבלות?

3. מצ"ב דו"ח הנציבות, שפורסם לאחרונה (סיכום שנת 2019) לגבי רמת שילוב אנשים עם מוגבלות במשרדי ממשלה.
משרד התקשורת "זוכה" לציון הנמוך: "רמה נמוכה". (חוק שירות המדינה (מינויים) מחייב למנות בארגונים ציבוריים המונים מעל 100 עובדים, לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית). הדו"ח - כאן

4. למה משרד התקשורת חייב להיות תמיד מאחור בכל תחום?
אין מישהו בכל מדינת ישראל, שיודע לנהל משרד כה קטן (בקושי 150 איש), בלי להכשיל ולהיכשל בכל תחום?

5. האם לא מן הדין לפטר לאלתר את מי שנושא באחריות לנושא הטיפול הכושל הזה בעובדים (ובגמלאים) במשרד התקשורת?

6. ממתין לתגובה לנוכח חומרת המצב שנחשף בדו"ח הנציבות."

תגובה טרם התקבלה מאיש.  ככל שתקבל תגובה - יהיה עדכון בהתאם.
קוראינו כבר יודעים, שתגובה לא תקבל (לפחות לא מהשר יועז הנדל).
די ברור למה (זה גם מוסבר בהרחבה בנספח א' כאן).

תשומת לב למה ששר התקשורת (הצבוע והספינולוג) יועז הנדל פרפוסט של יועז הנדלסם בפייסבוק שלו (כאן ובתצלום שיש מצד שמאל. לחיצה על התצלום מגדילה אותו) ב-24.9.19 (הרבה לפני שמונה לשר) (כותרת הפוסט בלבד):
"אחדות זו אידאולוגיה ולא רק בפוליטיקה. הנה עוד נקודה למחשבה. בקשה שאני משתף.

רגע לפני החגים הגיע הזמן שאנשים עם מוגבלות יכלו לקחת חלק במה שאחרים יכולים."

יועז הנדל צרף לפוסט שלו מאמר מוביל של "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות". 

בנוסף, יועז הנדל אף ביקר בתחילת השנה (2020) יחד עם חברות לתנועה - צביקה האוזר, בארגון "שלוה" - ארגון מוביל לקידום ושילוב חברתי של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, מינקות ודרך כל שלבי החיים.
הפרסום של הביקור הזה - כאן
כמובן שיועז הנדל התרגש מאוד והתחייב לסייע....

נאה דורש אבל לא נאה מקיים!!!
  
 
Bookmark and Share