Telecom News - נחשף שקר נוסף של משרד התקשורת: הגמלאים מהמשרד לא מעוניינים בדואר!

נחשף שקר נוסף של משרד התקשורת: הגמלאים מהמשרד לא מעוניינים בדואר!

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> נחשף שקר נוסף של משרד התקשורת: הגמלאים מהמשרד לא מעוניינים בדואר!
צמרת משרד התקשורת טענה בכתב ההגנה המופרך של המשרד בבית הדין לעבודה בת"א, שמנהלת כ"א של המשרד דיברה עם גמלאים רבים, שכביכול רוצים להישאר בטיפול הדואר (במקום טיפול על פי החוק והתקשי"ר ע"י משרד התקשורת עצמו, ממנו הם יצאו לגמלאות). גם הבלוף הזה נחשף כעת: רק גמלאי אחד מכלל הגמלאים מעוניין בטיפול של עמותת גמלאי הדואר. כל יתר הגמלאים מעוניינים, מזה שנים, שמשרד התקשורת יטפל בהם. מי נושא באחריות להפקרות הזו, לשקרים ולשדידת כספי הגמלאים (והעברתם לטובת גמלאי חברת הדואר), בלי לתת כל טיפול לאורך שנים רבות לגמלאי משרד התקשורת?
מאת: אבי וייס, 2.3.21, 11:21חיים גרון

אתמול חלה התפתחות נוספת בפרשה העגומה של הזנחת גמלאי משרד התקשורת ע"י צמרת משרד התקשורת, מה שהוביל לתביעה של גמלאי המשרד כנגד צמרת משרד התקשורת.

פירוט ההתפתחויות האחרונות בפרשה העגומה הזו, יש בכתבות בנספח א' כאן למטה.

בדיון תהליך "קדם משפט" בתביעת הגמלאים נגד משרד התקשורת, שהתקיים ביום 22.2.21, חלה התפתחות מאוד חשובה: כבר ב"קדם משפט" - הגמלאים נחלו ניצחון משפטי ברור.

השופטת קבעה אז, שהיא תקבל תוך שבוע מהתובעים  (נציגות הגמלאים) את רשימת הגמלאים המעוניינים להיות תחת החסות של משרד התקשורת ולא מעוניינים בטיפול של עמותת גמלאי חברת הדואר, לשם המשרד שלח את הגמלאים בניגוד לרצונם ומבלי שקיבלו כל טיפול שם.

כ"כ, השופטת קבעה אז, שלאחר קבלת הרשימה הזו, היא דורשת ממשרד התקשורת תשובה תוך 45 יום, כיצד בדעת המשרד לטפל באותם גמלאים, שמעוניינים בטיפול של משרד התקשורת.

בתביעת גמלאי משרד התקשורת, שהוגשה באמצעויגאל לוי תמונה פרטיתת עו"ד יגאל לוי (בתמונה משמאל), ועו"ד חיים גרון (בתמונה העליונה), התגלה, בין היתר, שבמשך שנים רבות העביר משרד התקשורת סכומי עתק לעמותת גמלאי הדואר, כדי שזו, כביכול, תטפל בגמלאי המשרד, במקום עובדי אגף מינהל ומשאבי אנוש של המשרד. הכספים הללו פשוט נעלמו ולא ידוע מה נעשה עמם. גמלאי המשרד לא זכו לכל טיפול במשך שנים, מאיש.

אמש, התובעים, עו"ד יגאל לוי ועו"ד חיים גרון, בעצמם סמנכ"לים בכירים לשעבר במשרד התקשורת, בשם נציגות הגמלאים שנבחרה: זאב קידר, מירה דאיבוג וישראל (איזי) אלמוג, הגישו לבית המשפט "הודעת עדכון" הנמצאת במלואה כאן.

הסעיף הכי חשוב במסמך הזה הוא כאן:
גמלאי משרד התקשורת

מתוך 53 גמלאים, שהתובעים הצליחו ליצור איתם קשר בשבוע החולף, רק גמלאי אחד הודיע, שהוא מעוניין בטיפול של עמותת חברת הדואר וגמלאית אחת מסרה, שאינה מעוניינת בטיפול לא של הדואר ולא של המשרד. יש לציין, שהמספר האמיתי של  גמלאי משרד התקשורת הוא קטן מאוד - פחות מ-60 גמלאים.

אלו העובדות. 51 גמלאים מתוך ה-53 מעוניינים בטיפול של משרד התקשורת, כמוגדר בחוק ובתקשי"ר. 

אז למה צמרת משרד התקשורת משקרת מזה שנים, שרוב גמלאי המשרד מעוניינים בטיפול של עמותת גמלאי הדואר (שלא מטפלת בהם)?

מי נושא באחריות לשקר הזה, שכולל מסמכים ותצהירים שקריים, שנמסרו לבית המשפט מטעם צמרת משרד התקשורת?

מדוע שר התקשורת הנוכחי, בני גנץ, לא מסיים את הסאגה הזו (כגמלאי מצה"ל, הוא יודע היטב, מהנסיון האישי שלו, את חשיבות הטיפול בגמלאים ע"י הגוף ממנו הם יצאו לגמלאות)?

האם השר ורב-אלוף במיל. בני גנץ, היה מסכים אי פעם שכל גמלאי צה"ל מיד לאחר פרישתם לגמלאות, היו מועברים לטיפול עמותת גמלאי רשות הנמלים (סתם לשם הדוגמה) וכספי הרווחה של גמלאי צה"ל היו מועברים לרשות הנמלים? 

שאלות טובות - ללא תשובות.  

נספח א':
18 החשיפות הקודמות של שערוריית הגמלאים, חשיפות הנוגעות לתקופה של כבני גנץהונת השר יועז הנדל, כשר התקשורת (לפני פיטוריו) ולאחרונה בתקופתו של שר התקשורת בני גנץ, (בתמונה משמאל):
SENIOR FREE 
 
Bookmark and Share