Telecom News - משרד התקשורת "משפץ" דו"חות ומראה שהוא אכן לא מטפל בגמלאיו

משרד התקשורת "משפץ" דו"חות ומראה שהוא אכן לא מטפל בגמלאיו

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> משרד התקשורת "משפץ" דו"חות ומראה שהוא אכן לא מטפל בגמלאיו
משרד התקשורת "משפץ" דו"חות ומראה שהוא אכן לא מטפל בגמלאיו
מאת: מערכת Telecom News, 20.1.21, 08:00יגאל לוי תמונה פרטיתחיים גרון

המשרד מתחיל להודות, שהעברת כספי גמלאי המשרד לעמותת גמלאי הדואר בוצעה שלא כדין. כל זה קורה ערב פתיחת הדיון בתביעת גמלאי המשרד. המשרד פרסם את דו"ח ההתקשרויות שלו עם ספקים, והוא לא כולל העברות כספים לעמותת גמלאי הדואר עבור "הטיפול" בגמלאי המשרד. הפרשה מסתבכת בכך, שמסתבר, שמשרד התקשורת "שיפץ" בדיעבד את דו"ח ההתקשרויות שלו ל-2019 (שפורסם לציבור), תוך שהוא "העלים" כעת ממנו את התקצוב שיועד אז לחברת הדואר (לעמותת גמלאי הדואר), עבור הטיפול בגמלאי משרד התקשורת.

כידוע, בימים אלה מתנהלת תביעה חמורה של נציגות גמלאי משרד התקשורת, נגד הנהלת המשרד, שלטענתם נטש אותם ואינו מטפל בהם כנדרש. פירוט כל ההשתלשלות של הפרשה העגומה הזו - בנספח א' בתחתית הכתבה. 

התביעה היוצאת דופן הזו הוגשה ע"י עו"ד יגאל לוי (בתמונה למעלה משמאל) ועו"ד חיים גרון (בתמונה למעלה מימין), בעצמם סמנכ"לים בכירים לשעבר במשרד התקשורת, בשם נציגות הגמלאים שנבחרה: זאב קידר, מירה דאיבוג ואיזי אלמוג.
טענות גמלאי משרד התקשורת נשענות על 3 "רגליים" מרכזיות:
  1. טיעון מוסרי: במסגרת האחריות הבין-דורית, מחויב כל ארגון לדאוג לגמלאיו, ששירתו בו במשך עשרות שנים. לא בכדי, סיימו גמלאי משרד התקשורת את כתב התביעה שהגישו, בציווי: "אַל תַשְׁלִיכֵנִי, לְעֵת זִקְנָה; כִכְלֹות כֹּחִי, אַל תַעַזְבֵנִי".
  2. טיעון חוקי: הוראות תקנון שירות המדינה ("התקשי"ר) רואות בגמלאי המשרד חלק מעובדיו ולכן הוטלה חובה חוקית על המשרד לשמור על קשר עם גמלאיו ולטפל בהם במגוון נושאי רווחה. מדובר בזכות חוקית של עובד המדינה, שלא יופקר עם פרישתו לגמלאות.
  3. טיעון כספי: כחלק מהחשיבות, שרואה המדינה בטיפול בגמלאיה, היא מקצה סכומי כסף נכבדים לכל משרד לצורך הטיפול בגמלאים. על כל משרד לוודא, שכספי מדינה אלה אכן משמשים את הגמלאים.
במאמר זה, נתייחס להתפתחות משמעותית וחמורה, שאירעה בימים אלה, בנוגע להיבט הכספי.

במסגרת התביעה נחשף, שבמשך שנים רבות העביר משרד התקשורת סכומי עתק לעמותת גמלאי הדואר, כדי שזו, כביכול, תטפל בגמלאי המשרד, במקום עובדי אגף מינהל ומשאבי אנוש של המשרד.

עוד נחשף, שסכומי עתק אלה הועברו ע"י המשרד לעמותה ללא כל פיקוח ומבלי שלמשרד יש כל מידע לגבי כמות הגמלאים ואופן הטיפול בהם.

יתרה מכך, נחשף, שמשרד התקשורת העביר במשך שנים כספים עבור כמות מופרכת של כאלף גמלאים למרות שרשות הדואר נפרדה מהמשרד אי שם בשנת 1987 ולכן "הצעירים" שבין הגמלאים אמורים להיות בני 100 ויותר.

עוד נחשף, שהמשרד העביר לעמותה סכומי עתק אפילו עבור גמלאים, שכלל אינם חברים בעמותה ואינם מקבלים ממנה כל שירות.
ואם אין די בכך, נחשף, שהעברת הכספים העצומה הנ"ל, בין המשרד לעמותה, התבצעה אף מבלי שנחתם כל הסכם בין הצדדים (ההסכם הראשון, שנחשף, הוא רק מ-2011, דהיינו: 24 שנים לאחר הפרדת רשות הדואר מהמשרד).

ממסמכים פנימיים של משרד התקשורת, שצורפו ע"י הגמלאים לכתב התביעה, התברר, שהנהלת המשרד ידעה היטב, שמדובר בהעברת כספים בלתי חוקית, שאינם משמשים למטרה, שלשמם הם הוקצו: טיפול בגמלאי משרד התקשורת.

במקביל, פרסמה רשות התאגידים דו"ח ביקורת חמור על התנהלות עמותת גמלאי הדואר, לרבות העובדה, שפנקס החברים שלה כולל גמלאים שנפטרו.

עם חשיפת הדברים, באמצעות כתב התביעה, שהגישו הגמלאים, השיב משרד התקשורת, שאמנם בדו"ח ההתקשרויות שלו מופיעים, מידי שנה, כספים שהוא כביכול העביר לעמותת גמלאי הדואר לצורך טיפול בגמלאי המשרד, אולם, לאמיתו של דבר, המשרד חדל להעביר כספים לעמותה החל מ-2016.

לטענת המשרד, הוא חדל להעביר כספים לעמותה מהמועד הנ"ל, בשל העובדה, שהעמותה מסרבת להעביר לו נתונים לגבי גמלאי המשרד. אולם, הגמלאים חשפו, שרשות התאגידים היא זו ששללה מהעמותה את "אישור ניהול תקין" ולכן נאסר על המשרד להעביר כספים לעמותה.

כעת אנו חושפים, שכל דו"ח רבעוני כולל בתוכו גם את השנים שעברו. לכן, אם חל שינוי מבחינים בו מיד. בדו"ח רבעון רביעי שנת 2019 קיים סעיף הוצאה של 144 אלף ש"ח לעמותת גמלאי חברת הדואר עבור גמלאי משרד התקשורת.

בימים אלה פרסם משרד התקשורת את דו"ח ההתקשרויות שלו עם ספקים (רבעון רביעי 2020) ומאז תחילת 2020, לאורך כל השנה, לא נכללות בו העברות כספים לעמותת גמלאי הדואר עבור "הטיפול" בגמלאי המשרד גם לגבי 2019.

כלומר, בדו"חות של 2020, כולל כמובן בדו"ח הרבעון האחרון של 2020, כאשר הולכים אחורה ל-2019, רואים, שהסעיף ההוצאה הנ"ל נעלם. והשנה - 2020 אין בכלל סעיף כזה. 

נשאלת השאלה האם הכספים עוברים בדרך נסתרת אחרת (למשל ישירות לחברת הדואר, תחת שמות מוסווים), או שאכן הם כבר לא עוברים בכלל?

יתר על כן, הפרשה מסתבכת בכך, שמשרד התקשורת העלים את נושא ההתקשרויות שלו לעמותת גמלאי הדואר ל-2019 (שפורסם לציבור במסגרת חוק חופש המידע), החל מתחילת 2020. כלומר, המשרד "העלים" ממנו את התקצוב, שיועד לחברת הדואר עבור הטיפול בגמלאים ב-2019. זאת, למרות שעמותת גמלאי הדואר מדווחת בעצמה לרשם העמותות, שקיבלה כסף ממשרד התקשורת ב-2019 (כאן). כך גם דווח ב-2018 ובשנים הקודמות ל-2018.

כלומר: הטענה של המשרד בתשובתו לבית המשפט (בית הדין לעבודה בת"א) שהמשרד לא מעביר כספים לעמותת גמלאי הדואר מ-2016 - היא פשוט לא נכונה. 

מעבר לכך, שמדובר בהודאה מאוחרת של משרד התקשורת, שהוא אינו מטפל בגמלאי המשרד ואף אינו מעביר כספים לגוף חיצוני, שיטפל בהם במקומו, נראה, שמדובר בניסיון של המשרד לבצע "מקצה שיפורים" ערב פתיחת הדיון המשפטי בתביעת גמלאי המשרד שנקבע ל-22.2.21, תוך "העלמה" לחלוטין של כספי הגמלאים המיועדים לעמותת גמלאי הדואר, מדו"חות המשרד, שפורסמו מאז תחילת 2020 ועד הדו"ח הרבעוני האחרון ל-2020, שפורסם כעת.

חשוב להדגיש, שבמסגרת כתב התביעה אכן טענו הגמלאים, בין היתר, שבעוד שהמשרד "מרדים" אותם, הסתבר להם מדו"ח 2019, שהמשרד העביר בדצמבר 2019 מאחורי גבם 144 אלף ש"ח לחברת הדואר (סכום שכאמור, לא מופיע מתחילת 2020 בדו"חות הרבעוניים, כולל בדו"ח האחרון).

פירוט התשלומים של המשרד לעמותת גמלאי הדואר לשנים 2018-19 יש בכתבה - כאן

יש לקוות, שבכך מבקש משרד התקשורת להודות, שהעברת הכספים על ידו לעמותה במהלך כל השנים, הייתה שלא כדין וכעת עם מחיקת רישומם של כספים אלה (בהתייחס ל-2019) מדו"חות המשרד ואי הכללת הנושא הזה בכלל בדו"ח רבעון רביעי 2020, בא הקץ גם על מראית העין שהמשרד, כביכול, מטפל בגמלאיו.

בכל מקרה, סוגיית העברת כספי גמלאי משרד התקשורת ע"י הנהלת המשרד לעמותת גמלאי הדואר, "שיפוץ" דו"חות ההתקשרות של המשרד והיעדר הפיקוח על השימוש בכספי הגמלאים, יידונו לעומק במסגרת ההליך המשפטי בחודש הבא.

מדוע שר התקשורת הנוכחי, בני גנץ, לא מסיים את הסאגה הזו (כגמלאי מצה"ל, הוא יודע היטב את חשיבות הטיפול בגמלאים)? שאלה טובה - ללא תשובה.  

נספח א'
15 החשיפות הקודמות של שערוריית הגמלאים, חשיפות הנוגעות רק לתקופה של כהונת השר יועז הנדל, (בתמונה למטההשר יועז הנדל), כשר התקשורת (לפני פיטוריו):
SENIOR FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

23.5.24 - Google Cloud Summit 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים