ניצחון ענק לגמלאי מש' התקשורת ולטלקום ניוז: המשרד יתחיל לטפל בגמלאיו

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> ניצחון ענק לגמלאי מש' התקשורת ולטלקום ניוז: המשרד יתחיל לטפל בגמלאיו
ניצחון ענק לגמלאי משרד התקשורת ולטלקום ניוז: המשרד ייאלץ להתחיל לטפל בגמלאיו
מאת: מערכת Telecom News, 6.3.21, 18:17יגאל לוי תמונה פרטיתחיים גרון

המשרד לא יוכל לזרוק אותם תמורת העברת מיליוני ₪ ללא כל בקרה לחברת הדואר ול"עמותת גמלאי הדואר", שמיהרה לפתע מצידה, להודיע על הפסקת הטיפול בהם!

הגמלאים יזכו סוף סוף לטיפול המשרד כנדרש, אך יש לעמוד על המשך חקירת הפרשה, לרבות היבטיה הפליליים.


כאשר החלטה זו של העמותה, מתקבלת ימים ספורים לפני פתיחת הדיון בתביעת גמלאי המשרד בבית הדין לעבודה, ברור, שמדובר בניסיון שקוף "להקדים תרופה למכה" ולמנוע חקירה של טענות הגמלאים.

כידוע, בימים אלה מתנהלת תביעה חמורה של נציגות גמלאי משרד התקשורת, נגד הנהלת המשרד, שלטענתם נטש אותם ואינו מטפל בהם כנדרש מתקנון שירות המדינה (התקשי"ר).

התביעה היוצאת דופן הזו הוגשה ע"י עו"ד יגאל לוי (בתמונה למעלה משמאל) ועו"ד חיים גרון (בתמונה למעלה מימין), בעצמם סמנכ"לים בכירים לשעבר במשרד התקשורת, בשם נציגות הגמלאים שנבחרה: זאב קידר, מירה דאיבוג ואיזי אלמוג.

במסגרת התביעה נחשף, שבמשך שנים רבות העביר משרד התקשורת סכומי עתק לעמותת גמלאי הדואר, כדי שזו, כביכול, תטפל בגמלאי המשרד, במקום עובדי אגף מינהל ומשאבי אנוש של המשרד.

עוד נחשף, שסכומי עתק אלה הועברו ע"י המשרד לעמותה, ללא כל פיקוח ומבלי שלמשרד יש כל מידע לגבי כמות הגמלאים ואופן הטיפול בהם.

יתרה מכך, נחשף, שמשרד התקשורת העביר במשך שנים כספים עבור כמות מופרכת של כ-1,000 גמלאים למרות שרשות הדואר נפרדה מהמשרד אי שם בשנת 1987 ולכן "הצעירים" שבין הגמלאים אמורים להיות בני 100!

עוד נחשף, שהמשרד העביר לעמותה סכומי עתק אפילו עבור גמלאים שכלל אינם חברים בעמותה ואינם מקבלים ממנה כל שירות.
ואם אין די בכך, נחשף, שהעברת הכספים העצומה הנ"ל, בין המשרד לעמותה, התבצעה אף מבלי שנחתם כל הסכם בין הצדדים (ההסכם הראשון שנחשף הוא רק מ-2011, דהיינו: 24 שנים לאחר הפרדת רשות הדואר מהמשרד).

ממסמכים פנימיים של משרד התקשורת, שצורפו ע"י הגמלאים לכתב התביעה, התברר, שהנהלת המשרד ידעה היטב, שמדובר בהעברת כספים בלתי חוקית, שאינם משמשים למטרה, שלשמם הם הוקצו: טיפול בגמלאי משרד התקשורת.

במקביל, פרסמה רשות התאגידים דו"ח ביקורת חמור על התנהלות עמותת גמלאי הדואר, לרבות העובדה, שפנקס החברים שלה כולל גמלאים שנפטרו.

ב-28.1.21 חשפנו את מנגנון השקרים והטיוח, שאיפשר למשרד התקשורת להמשיך ולהעביר את כספי גמלאי המשרד לעמותת גמלאי הדואר/חברת הדואר, וזאת חרף האיסור החוקי להעביר כספים לעמותה שכן, רשות התאגידים שללה מהעמותה כבר ב- 2016 את "אישור הניהול התקין". כפי שחשפנו, הדבר נעשה באמצעות העברת כספי הגמלאים ממשרד התקשורת "בתנועה סיבובית" לחברת הדואר (הערה חשובה: לפי תקנון עמותת גמלאי הדואר, יו"ר ועד העמותה ויו"ר מועצת המנהלים שלה, הוא מנכ"ל חברת הדואר. כך שלמעשה זה אותו גוף ומשרדי העמותה נמצאים בתוך משרדי חברת הדואר). כך, שרשות התאגידים לא יכלה לעלות על העברת הכספים האסורה במסגרת הביקורות שלה על העמותה. תלונה מעודכנת הועברה על ידינו ליועמ"ש, בעניין המעילה, לכאורה, הנ"ל בכספי הגמלאים במשרד התקשורת. 

ב-23.2.21 חשפנו, שבדיון תהליך "קדם משפט" בתביעת הגמלאים נגד משרד התקשורת, שהתקיים ב-22.2.21, חלה התפתחות מאוד חשובה: כבר ב"קדם משפט" - הגמלאים נחלו ניצחון משפטי ברור.

השופטת קבעה אז, שהיא תקבל תוך שבוע מהתובעים (נציגות הגמלאים) את רשימת הגמלאים המעוניינים להיות תחת החסות של משרד התקשורת ולא מעוניינים בטיפול של עמותת גמלאי חברת הדואר, לשם המשרד שלח את הגמלאים בניגוד לרצונם ומבלי שקיבלו כל טיפול שם.

כ"כ, השופטת קבעה אז, שלאחר קבלת הרשימה הזו, היא דורשת ממשרד התקשורת תשובה תוך 45 יום, כיצד בדעת המשרד לטפל באותם גמלאים, שמעוניינים בטיפול של משרד התקשורת.

ב-2.3.21 חשפנו, שנציגות הגמלאים "הרימה את הכפפה" ולאחר בדיקה שערכה, העבירה עדכון לבית הדין, לפיו מתוך 53 גמלאים, שהתובעים הצליחו ליצור איתם קשר בשבוע החולף, רק גמלאי אחד הודיע, שהוא מעוניין בטיפול של עמותת חברת הדואר וגמלאית אחת מסרה, שאינה מעוניינת בטיפול לא של הדואר ולא של המשרד. יש לציין, שהמספר האמיתי של גמלאי משרד התקשורת הוא קטן מאוד - פחות מ-60 גמלאים.

זאת כאשר צמרת משרד התקשורת משקרת מזה שנים לרבות בכתב ההגנה, שרוב גמלאי המשרד, כביכול מעוניינים בטיפול של עמותת גמלאי הדואר (שלא מטפלת בהם).

כעת אנו חושפים, ש"טרם יבש הדיו" על הודעת העדכון המטלטלת הנ"ל של הגמלאים, וכבר הובא לידיעתם באקראי, מידע דרמטי נוסף, לפיו מועצת עמותת גמלאי הדואר "הקדימה תרופה למכה" ומספר ימים לפני הדיון הנ"ל בבית הדין לעבודה, קיבלה החלטה על הפסקת הטיפול בגמלאי המשרד, כאשר אסיפת המועצה כונסה בבהילות מעכשיו לעכשיו. 

הבהילות הזו ערב הדיון בבית הדין (וכמה ימים אחרי החשיפה שלנו), להתנתק מגמלאי המשרד, מעוררת חשש, שהמעורבים אולי רוצים "לקבור" גם את חקירת החשיפה הזו, כמו את כל מחדלי הטיפול בגמלאים.

מאחר שלא מתקבל על הדעת, שחברת הדואר תקבל החלטה על הפסקת הטיפול בגמלאי משרד התקשורת לאחר עשרות שנים, ללא תיאום עם המשרד, שהוא גם המפקח עליה, ניתן לראות בבירור, שמדובר בניסיון שקוף למנוע חקירת עומק של טענות הגמלאים, הן לגבי הפרת הוראות הדין לגביהם והן לגבי העברות הכספים העצומות מהמשרד לעמותה ולחברת הדואר ללא כל בקרה.

ויודגש, שההחלטה הנ"ל של העמותה להפסיק את הטיפול בגמלאי המשרד, לא הובאה "בזמן אמת" לידיעת בית הדין לעבודה או לידיעת הגמלאים, דבר שגרם לבזבוז זמן שיפוטי יקר בדיון "קדם המשפט", שבו הציג המשרד כאילו המשך הטיפול בגמלאי המשרד ע"י עמותת גמלאי הדואר, הוא רלוונטי.

הודעת הגמלאים לעיל לפיה רובם ככולם של הגמלאים מעוניינים שהמשרד יקבל אחריות עליהם כנדרש, לצד החלטת מועצת עמותת גמלאי הדואר הנ"ל, על הפסקת הטיפול בהם, מהווים את הקץ להתעמרות משרד התקשורת בגמלאי המשרד.

ב"כ של נציגות גמלאי משרד התקשורת עו"ד יגאל לוי ועו"ד חיים גרון, מיהרו להעביר הודעת עדכון דחופה בנושא לבית הדין לעבודה. (ראה בתחתית הכתבה וגם כאן). 

כעת, לפי החלטות בית הדין לעבודה, על המשרד להציג תוכנית לטיפול בגמלאי המשרד וכן, להתייחס להחלטת עמותת גמלאי הדואר להפסיק את הטיפול בהם, לרבות אי עדכון בית הדין במועד.

אך אין די בכך!

לאחר השחיתות, שחשפו גמלאי משרד התקשורת, בהתנהלות המשרד בעניינם, לרבות בנוגע להעברת הכספים השערורייתית לעמותת גמלאי הדואר ולחברת הדואר, לא ניתן יהיה להסתפק בניצחון גמלאי משרד התקשורת והסדרת הטיפול בהם ע"י המשרד בהתאם להוראות התקשי"ר, ויהיה צורך בהמשך קיום חקירה מקיפה בפרשה, כולל בחינת היבטים פליליים.

אין ספק, שנציגות גמלאי משרד התקשורת, שגילתה נחישות במאבקה נגד הנהלת משרד התקשורת להסדרת הטיפול בהם, תעמודשני מנכ"לים ביחד, משרד התקשורת והדואר על המשך החקירה כנ"ל.

מעבר לפגיעה הבלתי חוקית בגמלאי המשרד ובאי הסדרים הכספיים לאורך שנים, העובדה, שמשרד התקשורת ביצע את "התרגיל המסריח" הזה בשיתוף הנהלת חברת הדואר (בתמונה משמאל, מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין, ביחד עם מנכ"ל חברת הדואר, דני גולדשטיין), שהיא גוף המפוקח ע"י המשרד, מצביעה על ליקוי מאורות בצמרת המשרד ומטילה צל כבד על כשירותה, להיות הגורם המסדיר של ענף התקשורת והדואר בארץ.

נספח א':
19 החשיפות הקודמות של שערוריית הגמלאים, חשיפות הנוגעות לתקופה של כבני גנץהונת השר יועז הנדל, כשר התקשורת (לפני פיטוריו) ולאחרונה בתקופתו של שר התקשורת בני גנץ, (בתמונה משמאל):                             צילום הודעת התובעים, לבית הדין האזורי לעבודה בת"א מיום 3.3.21:
12

VICTORY FREE 
 
Bookmark and Share