התסבוכת עם גולן טלקום גדלה לאור ניהול המו"מ הדמיוני שלה עם סלקום

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> התסבוכת עם גולן טלקום גדלה לאור ניהול המו"מ הדמיוני שלה עם סלקום
הודעת סלקום על קיום מו"מ עם גולן טלקום כך שהיא תהפוך ל-MVNO מצביעה על אבדן דרך של כל הצדדים, שלא מבינים היכן הם חיים. גם משרד התקשורת וגם פרטנר "קפצו על ההודעה הזו" ויצאו בהודעות נרגזות כנגד סלקום וגולן טלקום, בדבר המהלך ההזוי הזה. 
מאת: מערכת Telecom News, 16.5.16, 20:36מיכאל גולן

כנראה שראשי סלקום ומיכאל גולן (בתמונה משמאל) חשבו, שאם משרד התקשורת יצא בתחילת השבוע ל-3 ימי כיף באילת (לקראת המהפך הארגוני, שיתרחש במשרד בשבועות הקרובים), זה הזמן להוציא לבורסה הודעה הזויה, בתקווה, שאולי איש לא ירגיש בזה.

זו תמצית הודעת סלקום: "בעקבות התנגדות הרגולטור להצעת הרכש של גולן טלקום בידי סלקום, הצדדים נכנסו למו"מ, שאם יאושר יאפשר לגולן טלקום להמשיך להשתמש ברשת סלקום לאספקת שירותיה". כלומר, להיות MVNO. 

דובר משרד התקשורת מיהר להוציא את ההודעה הבאה: "תגובה על דיווח סלקום לבורסה על התקדמות במגעים עם חברת גולן טלקום: עד לרגע זה לא הגיעה למשרד התקשורת שום פניה של החברות בעניין. אם וכאשר תגיע פניה, היא תיבחן לאור מדיניות המשרד, תנאי הרישיון של החברות, וזאת בשים שלב להליכי האכיפה המתנהלים כיום במשרד כנגד גולן טלקום ושיקולים נוספים". 

אגב, גולן טלקום וסלקום טעו טעות חמורה כשלא הלכו לבית הדין להגבלים עסקיים לערער על ההחלטה ההזויה של הרשות להגבלים עסקיים (ובעקבותיה הלך משרד התקשורת, בלי נימוקים נוספים), לא לאשר את המיזוג בינהן. הן היו צריכות להילחם משפטית כנגד ההחלטה הפוליטית הבלתי חוקית הזו, ולא להסס גם לפנות לבג"ץ. ההימנעות מהליכה במסלול הזה - והתעסקות בחלומות (MVNO) חרצה סופית את גורל גולן טלקום. 

גם חברת פרטנר הגיבה (תגובתה נשלחה עוד לפני הודעת סלקום לבורסה), ולהלן תגובתה במלואה:
חברת פרטנר פנתה לאחרונה למשרד התקשורת ולמשרד המשפטים, ונימקה מדוע אין אפשרות משפטית לתת לגולן טלקום רישיון מפעיל מדומה (MVNO). לפי הניתוח של פרטנר: גולן לא יכולה להפוך למפעיל מדומה (MVNO).

במכתב ששלחה החברה, צוין כי "עניינה של פניה זו בחשש ממשי מפני אפשרות כי משרד התקשורת יסב את רישיונה של גולן טלקום בע"מ מרישיון כללי למתן שירותי רט"ן לרישיון מפעיל וירטואלי, באופן שיסלול את הדרך למחילה, ללא הסמכה בדין, על הפרות גולן את הוראות רישיונה וויתור מוחלט על מחויבותה להקמת רשת תקשורת עצמאית. גולן מצויה כיום בהליך שימוע בפני משרד התקשורת בנוגע להפרותיה היסודיות את הוראות רישיונה, ובראשן החובה המוטלת עליה לפרוס רשת תקשורת עצמאית, כפי שעשו יתר השחקנים בשוק הרט"ן". 

עוד כתבה פרטנר, כי "עולה כעת האפשרות כי משרד התקשורת יסב את רישיונה של גולן לרישיון מפעיל וירטואלי, שאינו מחויב כלל בהקמת רשת עצמאית, על מנת לאפשר לה לחמוק ממחויבותה לפעול כמפעיל רט"ן בעל תשתית עצמאית, אותה נטלה במסגרת מכרזי המדינה בהם זכתה". 

בחברה ציינו כי "ככל שיש אמת במידע האמור, הרי שמדובר במהלך חמור ומקומם במיוחד, המזעזע את אמות הספים של שלטון חוק. כל ניסיון להעניק לגולן "פרס" בדמות הסבת רישיונה לרישיון מקל, יעמוד בניגוד גמור לכלל יסוד במשפטנו לפיו לא יצא החוטא נשכר, ולפיכך יהא משולל כל בסיס משפטי".

עוד מבהירים בפרטנר כי "בנסיבות אלה, יובהר באופן החד והברור ביותר - הסבת רישיונה של גולן לרישיון מפעיל וירטואלי, לאחר שהפרה באופן כה מהותי, בוטה ומתריס את תנאי רישיונה, לא רק שתהא חסרת סבירות באופן קיצוני, אלא תהווה אף חריגה בוטה מסמכות, באופן השומט את הקרקע תחת המהלך כולו. מתן רישיון וירטואלי לגולן, שהפרה בגלוי את מחויבותה כלפי המדינה, יפגע קשות בתמריץ של יתר מפעילי הרט"ן להשקיע בתשתיות, ובהתפתחותה של תחרות הוגנת ובת קיימא בשוק - כל אלה שיקולים חשובים ורלוונטיים אשר אותם השר מחויב לשקול". 

בפנייה, מזכירה פרטנר גם את תגובת משרד התקשורת ב- 1 במרס 2016 לבג"ץ, בה צוין כי "דרישתה של פרטנר להימנע ממתן הקלות לגולן או מהסבת רישיונה אינה רלבנטית בעת הזו". בתגובה זו, הציג משרד התקשורת מצג לפיו הוא פועל להבטיח את עמידת גולן בהוראות רישיונה.

לסיכום, מציינים בפרטנר, כי "ככל שיתברר כי קיימת כוונה להיענות לבקשתה של גולן בענין זה, לא תהסס פרטנר לפנות לקבלת סעד הולם מבית המשפט", אולם עוד קודם לכן מבקשת החברה כי תקוים בדיקה עניינית ביחס לטענותיה, "בתקווה כי יהיה בבדיקה כדי לייתר את הצורך בהתערבות שיפוטית".

רקע:
פנייה זו, נעשית בהמשך לעתירה של פרטנר מחודש דצמבר 2015 לבג"ץ, בה פירטה את התנהלות גולן טלקום ואת היעדר צעדי אכיפה מתבקשים נוכח התנהלות זו. מהלך מרכזי של גולן, שחשף בעתירה, ומהווה הפרה מהותית של הוראות הרישיון, שהוענק לגולן טלקום ע"י המדינה, הוא העובדה, שהחברה פירקה את רשת התקשורת שלה והגיעה לשיעורי כיסוי מזערי, תוך שהיא נסמכת כמעט באופן בלעדי על רשת הרט"ן של סלקום:

באשר לאי פריסת רשת סלולר, נטען בעתירה, שגולן טלקום אינה עומדת באבני הדרך, שנקבעו ברישיונה לפריסת תשתית דור 3, והיא אף מפרקת אתרים שכבר הקימה. 

עפ"י הנתונים הרשמיים המתפרסמים ע"י המשרד להגנת הסביבה - בחודש דצמבר 2013 היו לגולן כ- 822 אתרים סלולריים; בחודש ינואר 2015 צנח מספרם ל- 207 (רובם ככולם מתקני גישה אלחוטיים), וכיום (מועד הגשת העתירה בדצמבר 2015) עומד מספר המתקנים הסלולריים שבבעלות גולן על 76 בלבד. 

גם האפשרות, שניתנה לגולן טלקום במסגרת מכרז תדרי דור 4, להמיר את מחויבותה לפריסת רשת דור 3, בתנאי שתשקיע השקעה חלופית ושוות ערך ברשת דור 4, לא מומשה ע"י גולן טלקום, על אף שהיא התמודדה במכרז תדרי דור 4 ואף זכתה בו ברצועה ברוחב  5X2 מה"ץ.  

סעיף 14.1(ד) לרישיון גולן טלקום קובע במפורש, שאי עמידה בדרישות הכיסוי היא הפרה מהותית של הרישיון, שמקנה לשר התקשורת סמכות להגביל או להתלות את הרישיון או לשנות את תנאיו או לחלט את הערבות, שנתן בעל הרישיון להבטחת מילוי תנאי הרישיון, וכן גם לבטל את הרישיון לפני תום תקופתו.

בתרשים מטה (מתוך מחקר הכנסת - מרכז המחקר והמידע תשתיות אנטנות הסלולר בישראל, עמוד 6- 7.1.2016), המפרט את מספר מוקדי השידור הסלולריים בארץ, ניתן לראות את הירידה במספר מוקדי השידור של חברת גולן טלקום, שהפעילה בינואר 2014 כ-800 מוקדי שידור, ובדצמבר 2015 הפעילה 71 מוקדים בלבד:


היקף האנטנות ביראל

עדכון 1.6.16: גולן טלקום וסלקום החליטו לערער על ההחלטה בבית הדין להגבלים עסקיים בי-ם. בהחלט החלטה נכונה. 
  
 
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נמשכת ההרשמה למחזור הבא של TLV Generator. ההרשמה - כאן

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

1/5/18 - ChipEx2018  

7/5/48 - BMR 2018 - Broadband, Mobile, RF  

9-10/5/18 - האקאתון "ניצוץ לדורות" 

15/5/18 - Israel's annual Programmatic Video conference  

15/5/18 - Bynet Expo 2018  

23/5/18 - EcoMotion Main Event 2018 

5/6/18 - Israel Mobile Summit 2018 

17-21/6/18 - Cyber Week 2018 

21/6/18 - 2018 Afeka Conference for Speech Processing  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם למרץ 2018 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

למה 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלו, נכשלים וימשיכו להיכשל גם בעתיד - כאן

מה חלקו ואחריותו של ה-CTO למצב בו 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלים? - כאן

האם ניתן לרפא את המחלה של כישלון מעל ל-95% מהמיזמים בישראל? - כאן

העסקה הבעייתית של בזק-Yes לא הייתה מתבצעת בלי משרד התקשורת - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בנוגע לחקירת "פרשת בזק-YES" ולמה ביבי לא בעניין - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

מורה נבוכים בפרשת "תיק 4000" מי עוד צפוי להיחקר ומה עדיין לא נחקר - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

מרוב Fake News, ספינים ותרגילי חקירה, הציבור מקבל שפע של מידע מטעה - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2017 בעולם התקשורת והייטק הישראלי - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן


 
זרקור חברות
 
TLV-GENERATOR
 
TLV-Generator
 
קפל
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Schneider Electric
 
TLV-GENERATOR
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים