Telecom News - למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת!

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת!

דף הבית >> חדשות >> השבוע בכותרות >> למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת!
צו איסור הפרסום החשאי, שהוצא ביום פגרת בית המשפט בדלתיים סגורות, עליו חתמה כבוד השופטת רבקה-פרידמן פלדמן, כדי להסתיר כחסויים 8 מסמכים, (מעל ל-300 דפים), שמקורם בעדה שרה שוחט (מנהלת החשבונות של ארנון מילצ'ן), ושנשלח לאבי וייס, לא יכול למנוע את פרסום האמת: שבכל 300 ויותר הדפים, שהם כל הלב של תיק 1000 בפרטי פרטים, דפים, שכעת הם חסויים, אין בנימין נתניהו וגם לא שרה נתניהו. העדויות עד כה בתיק 1000 והמסמכים המוסתרים בצו מוכיחים שחור על גבי לבן שאין שום ראיה בתיק זה כנגד בנימין נתניהו.
מאת: אבי וייס, 19.11.22, 18:51אלון גילדין צילום אלי ציפורי

ביום רביעי 16.11.22 הגיע בהיחבא צוות הפרקליטות בראשותו של עו"ד ד"ר אלון גילדין (בתמונה משמאל, צילום אלי ציפורי)(ביחד עם עו"ד קרן ציברן-לצטר ועו"ד גל פורה), בצהריים, לבית המשפט המחוזי ירושלים וקוים בו דיון במעמד צד אחד ב"דלתיים סגורות" (ולכן אינני יכול לפרסמו), בו חתמה כבוד השופטת המחוזית רבקה פרידמן-פלדמן על צו, שלא פורסם בשום מקום ולא נשלח לאיש, רק אלי (אבי וייס), בהפתעה.

הצו נשלח אלי מדוברות משרד המשפטים במייל, ללא שם שולח, ביום חמישי 17.11.22 בצהרים. אני מיד ביצעתי את הצו והסרתי מה שנקבע כחסוי בצו.

ההחלטה הזו של נשיאת ההרכב ב"תיקי האלפים" הפכה 8 מסמכים, שהביאה שרה שוחט (בתמונה משמאל, צילום אלי ציפורי), למשטרה בעת חקירתה ב-2017 (סה"כ מעל ל-300שרה שוחט צילום אלי ציפורי עמודים), לחסויים.

בדיון, שהתקיים קודם לכן בזמן דיוני ביהמ"ש, במעמד 2 הצדדים, נקבע, שלאור בקשת הפרקליטות להסתיר מסמך אחד בלבד ממסמכי שרה שוחט, שהפרקליטות תגיש בקשה ושתיתן אפשרות תגובה לסנגורים. במציאות, הפרקליטות הגישה במעמד צד אחר ללא זכות תגובה להגנה ולמי שפרסם את המסמך (אבי וייס ב-Telecom News) בקשת הסתרה עבור 8 מסמכים. כלומר, נעשה דיון באופן חשאי במעמד צד אחד ונחתם צו איסור פרסום גורף ורחב במיוחד לגבי 8 מסמכים ולא מסמך אחד.

הצו הזה לא יעצור את האמת (שמיד אפרט), אבל יש בו חורים בסדר גודל מדהים:
1. למרות שהצו מופנה קודם לכל למזכירות בית המשפט, מזכירות בית המשפט לא הסירה עד רגע זה את רוב המסמכים החסויים, מ"נט משפט". בדיחה ופדיחה. 

2. הצו הזה לא קבע, שכל המסמכים שהביאה הדס קליין (בתמונה משמאל, צילום אלי ציפורי), למשטרה חסויים. בין המסמכים הללו יש מסמכים רבים, שהיא קיבלה\לקחה משרה שוחט וחופפים למסמכים, שכעת הפכו לחסויים. חלק ניכר מהמסמכים ששרה שוחט הביאה, הדס קליין הביאה למשטרה לפניה והם לא נכנסו לרשימת המסמכים החסויים.
כלומר: ניתן לפרסם חלק מאותם מסמכים בדיוק, אבל מהקבצים, שהציגה הדס קליין...הדס קליין צילום אלי ציפורי

כך, הכי מגוחך, שכל מסמכי הדס קליין (חקירותיה, ריענוניה, פרוטוקוליה, כל הקבצים שמסרה), הכל מכל - גלוי, ובמיוחד גלויים הקבצים של הנהלת החשבונות שהיא עצמה לקחה משרה שוחט ומסרה למשטרה. 

3. הצו הזה לא קבע שכל מסמכי חקירותיה של שרה שוחט עצמה ומסמכי "ריענון העד" שלה - יהיו חסויים.

במסמכי החקירה יש פירוט נרחב ממה שנמצא במסמכים שכעת חסויים.

כלומר, ניתן להוציא קטעים מחקירותיה של שרה שוחט, למשל, בנוגע ל"תכשיט" שנקנה בחנות "אגס ותמר", ולהציג אותו, ובכך לעקוף את צו איסור הפרסום לגבי הקלסרים שהגישה שרה, ולדעת, שהתכשיט, שכביכול, נקנה לפי טענת הדס קליין עבור שרה נתניהו, למעשה, נקנה ליום ההולדת של אמנדה אשתו של מילצ'ן. או  לקבל פרטים על משיכות המזומן העצומות במיליוני ש"ח של הדס קליין והנהג יונתן חסון, שלשרה שוחט ולגם להדס קליין לא היו הסברים הגיוניים בחקירות ובביהמ"ש לגבי מטרת המשיכות האדירות הללו, או לראות שחור עלן גבי לבן מה שכבר עלה בדיוני ביהמ"ש ע"י עו"ד חדד, למשל, קניות בדיוטי פרי בנתב"ג של משקאות וסיגרים ללא תשלום מיסים, שהועברו לידי הדס קליין ועוד ועוד.

4. בצו לא נקבע, שכל הפרוטוקולים, שפורסמו ע"י בית המשפט, מתחילת עדותה של הדס קליין דרך כל שלל העדים ועד הדיון האחרון לגבי עדותו של זאב פלדמן, חסויים, ובכל הפרוטוקולים הללו יש קטעים נרחבים של מידע, שנמצאים בקבצים החסויים כעת בצו.

כלומר: ניתן להשתמש בפרוטוקולים הללו, שאינם חסויים, כדי לעקוף את הצו. 

הערת אגב, לכל מי שהציע לי לפעול לערער על הצו, אני מזכיר, שאין ערר על החלטות ביניים בהליך פלילי (אפשר ללכת לבג"ץ, אבל זה מסלול יקר ובכלל לא בטוח למה התהליך הזה יוביל). קיימת אפשרות אחרת: לפנות לביהמ"ש ולבקש לקיים דיון נוסף בהחלטה, בגלל הפגמים שיש בה, הפעם בנוכחותי - הצעד הזה כרגע נשקל. 

אז למה יצא צו כזה פגום, חפוז ובמעמד צד אחד (הפרקליטות) ב"דלתיים סגורות" ומבלי לזמן את הסנגורים או אותי - בחתימת ידה של כבוד השופטת רבקה פרידמן-פלדמן?

התשובה מאוד פשוטה: כדי לחסום את האמת.

והאמת היא, שבכל 300 ויותר עמודים, שהם כל הלב של תיק 1000 בפרטי פרטים, דפים, שכעת הם חסויים, אין בנימין נתניהו וגם לא שרה נתניהו.

שרה שוחט במפורש אמרה, שאיש לא דרש ממנה להעלים איזה נתון, להסתיר איזה נתון, או לשנות שמות או להסתיר שמות במסמכים הללו. 

כלומר: כל מסמכי זמן אמת (שברובם יש גם כיתובים בכתב ידה של שרה שוחט והדס קליין, שכתבו הערות רבות בזמן אמת על המסמכים), מוכיחים, שלא היה דבר וחצי דבר מהנטען בכתב האישום של תיק 1000. 

אולם, יש בדפים הללו שמות אחרים מאוד מעניינים, דוגמת יאיר לפיד, שמעון פרס ז"ל, אהוד ברק, ועוד.
ביבי נתניהו - אין. שרה נתניהו - אין. 


לא שמישהו מחק את בנימין נתניהו או את שרה נתניהו, או העלים אותם - הם פשוט לא היו בסיפור ההזוי של "תיק 1000", בכל השנים הללו (2011 עד 2016 כולל), שכתב האישום מייחס להם קבלת "קו אספקה שוטף של שמפניות וסיגרים".

סביר להניח, שהיעדר הראיות נגד בנימין נתניהו במסמכים, שהוכרזו כחסויים, הוביל את עו"ד ליאת בן ארי עם צוות פרקליטים להחלטה לטוס ללונדון כדי לנסות ולהביא את ארנון מילצ'ן לתת עדות בארץ, כי כנראה זה הקלף האחרון (והחשוב ביותר), שנשאר לפרקליטות בתיק המפוברק הזה.

כבר הוכחתי כאן (במסגרת עדותו של הנהג יונתן חסון) שיונתן חסון הגיע בכל השנים רק 4 פעמים לבלפור (לא נאספו נתונים לגבי קיסריה, אך ממילא זה עניין שולי, גם לתזת התביעה), ולמרות הבטחת עו"ד ד"ר גילדין לשופטים להביא מסמכים, שיוכיחו, שחסון הגיע הרבה פעמים לבלפור, אין מסמכים כאלה וגם לא יהיו וד"ר גילדין יודע זאת היטב, וזה כלל לא הפריע לו להבטיח לשופטים הבטחת שווא, חסרת בסיס ומציאות. 

כלומר: כל מה שיש לנו זה סיפור ענק של, לכאורה, העלמות מס, העלמות כספים, הברחות הון, וכיו"ב, במגוון רחב של תצורות כולל הברחות בנתב"ג (סיפור ענק אותו חשפנו מזמן ובפירוט רב, אלי ציפורי ואני), ומעורבות של יאיר לפיד באופן אישי בסיפור הזה. ראו בכתבות הרשומות בנספח א'.

על קשרי יאיר לפיד עם נוני מוזס \ "ידיעות אחרונות" אפשר למלא ספר שלם, ועד אז אפשר להציץ לסרטון היוטיוב כאן, שפורסם תחת הכותרת: "חשיפת #ארץחדשה: נוני מוזס עורך מסיבה סודית ליאיר לפיד". 

זה הכל.

כל התזה של "שמפניות, תכשיטים וסיגרים" למשפחת נתניהו, הוא המצאה חסרת בסיס במסמכים. אין תיק 1000. כלום אין בו. כתב האישום מתבסס על מידע מומצא של בן כספית וכזבים של עדי התביעה ובראשם הדס קליין, ללא ראיות ממשיות.

יש בתיק רק עבירות רבות, שלא נחקרו משום מה עד כה, למרות שזה בדיוק תפקידה של עו"ד ליאת בן-ארי שווקי, שהייתה אז פרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה וכיום משנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית.

למי שלא הבין, "מיסוי וכלכלה", זה בדיקת חשדות, לכאורה, להעלמות מס, גניבה ממעביד, עבירות בתאגיד, עבירות בחוק הלבנת הון, הברחות בנתב"ג (אי תשלום מכס ומע"מ) וכיו"ב מכל טוב, מה שמתועד היטב, גם במסמכי שרה שוחט, שכעת מוסתרים ממכם בצו

את האמת אי אפשר יהיה להעלים בצווי איסור פרסום. בסוף תמיד האמת יוצאת לאור.

תפירת התיקים היא פשע נגד הציבור.

יצוין שנושא זכות העיון של אבי וייס במסמכי בית המשפט, כבר נדון בפרשה קודמת והוחלט ע"י בית המשפט ש"עיקרון הפומביות" ו"זכות העיון" גוברים על עקרונות אחרים חשובים, לרבות הזכות לפרטיות של בעלי הדין. פסק הדין המלא בעניין זה מצוי כאן

נספח א':

הכתבות המרכזיות בנושא חשיפת העלמות המס:

הקומבינה: חשיפת יומן סודי של הדס קליין לניהול "הישראליות" של מילצ'ן ופאקר - כאן.
ה"ישראבלוף" של הדס קליין וג'יימס פאקר נחשף: הוא לא יכול להיחשב כישראלי! - כאן.

שוחד, מרמה והפרת אמונים? יאיר לפיד היה צריך להיחקר וכנראה לקבל כתב אישום - כאן.
הראיות המפלילות על חלקו של לפיד בתיק 1000 הם פרומו למה שעוד ייחשף - כאן.

כתבה אחת מני רבות והכי טרייה בבלוג של אלי ציפורי: "מדוע התקשורת מסתירה מכם את הרגע המכונן שהתרחש השבוע בתיק 1000?
איך יכול להיות שמומחית מס כמו ליאת בן ארי "פספסה" את שערוריית המס של ארנון מילצ'ן? לכאורה היא לא פספסה אלא העניקה לו חסינות כדי להפיל את נתניהו. המטרה מקדשת את האמצעים – כל התשובות בשערוריית מילצ'ן
."

יודגש, שבעתירת פרקליטי נוני מוזס ("עתירה לגילוי ראיה חסויה") מה-13.9.20 - כאן, יש נספח שבו מרוכזים רוב הידיעות שהעביר בן כספית למפעיליו במשטרה, כמות עצומה של ידיעות (כ-50 ידיעות), שנמצאות בתמצית תחת "תעודות חיסיון" שונות.
​הרשימה המלאה של הידיעות כפי שהפרקליטות מסרה לפרקליטי נוני מוזס והמצויה בעתירה של פרקליטיו - נמצאת מופרדת לנוחות הקריאה - כאן.
העתירה של פרקליטי נוני מוזס כמובן לא הביאה לגילוי חומר נוסף (בעניין בן כספית), בגלל התנגדות הפרקליטות, שקיבלה גיבוי של בית המשפט. 

הקשר בין נוני מוזס לארנון מילצ'ן נחשף מזמן - כאן ופלט השיחות (על פי "צו מחקרי תקשורת") בינהם (למעשה עם הטלפון של הדס קליין) מצוי - כאןכאן וגם כאן

יוסי באום (כאן בטוויטר) פרסם סדרה רחבה של גילויים סביב נוני מוזס ובין היתר על חלקו של רפ"ק (דאז) אבי רוטנברג (בן זוגה דאז וכנראה עד היום של אחותו של נוני מוזס - ג'ודי שלום ניר מוזס), בקבלת מידע מודיעיני, כנראה גם כן מבן כספית - כאן

20.11.22:
א. אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ציפורי

ב. אבי וייס פרסם בטוויטר:
אבי וייס

עדכון 24.11.22: הוגש ערר על צו איסור הפרסום (ו"הדלתיים הסגורות" המסתירות את כל ההליך). הערר - כאן. אישור קבלה - כאן

אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ציפורי

עדכון 1.12.22: התקבל עדכון מבית המשפט המחוזי בהקשר של הערר של אבי וייס, שנשיאת בית המשפט המחוזי החליטה: "לתגובת הפרקליטות עד 20.12.22" - ההחלטה כאן.

עדכון 20.12.22: התקבלה תגובת הפרקליטות לערר שאבי וייס הגיש לנשיאת ההרכב בבית המשפט המחוזי בי-ם בנוגע ל"צו איסור הפרסום" ו"דיון בדלתיים סגורות" שהופעל רק על אתר "טלקום-ניוז" של אבי וייס. בהתייחס לתגובה הזו, אבי וייס פנה לפרקליטות בשאלה האם התגובה עצמה של הפרקליטות חוסה תחת "צו איסור הפרסום" ו"דלתיים סגורות". הפנייה של אבי וייס נמצאת כאן. תשובה לא התקבלה מהפרקליטות. לכן, מטעמי זהירות יתר, אבי וייס מתייחס גם לתגובת הפרקליטות לבית המשפט, כמסמך החוסה תחת "צו איסור הפרסום" ודיונים ב"דלתיים סגורות", ללא היתר לפרסם את תוכן הנכתב והנאמר ב"דלתיים הסגורות". לכן, תגובת הפרקליטות לא מפורסמת בשלב זה. 

עדכון 12.1.23: נשיאת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן החליטה כאן, שהבקשה לצו איסור פרסום בנט משפט תיסגר לציבור (לא ברור מדוע זה היה פתוח לכל עד היום). כ"כ, החליטה כאן, שהמשיבים (לא ברור כרגע מי הם), יגיבו לתגובת הפרקליטות מה-20.12.22 והתגובה תימסר לבית המשפט עד 25.1.23

עדכון 19.1.23: כבוד השופטת המחוזית רבקה פרידמן-פלדמן אישרה היום מיוזמתה לאבי וייס להגיב לתגובת הפרקליטות עד 26.1.23. ההחלטה כאן. ההחלטה עם כל המסמך נמצאת כאן

עדכון 25.1.23: ניתנה תגובה של אבי וייס לתגובת הפרקליטות, בהמשך להחלטת כבוד השופטת מה-19.1.23 (ראה לעיל), אישור שליחת התגובה - כאן

עדכון 31.1.23: אלי ציפורי צייץ בטוויטר כאן ופרסם את המסמך הנמצא כאן, מסמך שהוגש לבית המשפט המחוזי בת"א שהוא: "בקשות לסילוק התובענה על הסף ולהארכת המועד להגשת כתב הגנה", מול תביעת הדס קליין כנגדו.

עדכון 27.2.23אלי ציפורי צייץ בטוויטר בליווי מסמכים כאן: "מצורפת החלטה שניתנה היום בתביעה שהגישה כנגדי הדס קליין. כבוד הרשמת ערקובי נעתרה לבקשתי, שהוגשה באמצעות עורך הדין אוהד מחרז ממשרד עורכי דין-אוהד מחרז, לדחיית המועד להגשת כתב הגנה מטעמי עד להכרעה בבקשות המקדמיות שהגשנו. מדובר בהחלטה חריגה, כאשר לרוב לא מאריכים את המועד להגשת כתב הגנה נוכח הגשת בקשות מקדמיות. כבוד הרשמת ערקובי קיבלה את עמדתנו, שמדובר בכתב תביעה חסר, שאינו מפורט כנדרש ושהתקנות החדשות אינן מהוות תירוץ להגשת כתב תביעה באופן שהגישה קליין. הרשמת ערקובי קבעה שקיימת אפשרות שקליין תידרש לתקן את כתב התביעה".

עדכון 18.7.23: הוגשה תלונה נוספת ליועמ"שית (חמישית במספר). לא ידוע מה נעשה בתלונות הקודמות והיכן הן נגרסו - כאן

מילצ׳ן (שהסתיר את רוב רכושו באיי הבתולה), קיבל הגנות בלתי ברורות ממערכת המשפט הישראלי (בעיקר מרשות המיסים והפרקליטות). נושא הראוי לחקירה עצמאית. בנוסף, תשומת לב שהדס קליין ניהלה חשבון סודי ומסתורי (לצרכי העלמות מיסים, ככל הנראה) של ארנון מילצ'ן בשוויץ - כאן (למה? באיזו סמכות \ מעמד? למה לא טיפלו בחשבון הזה עורכי דינו \ רואי החשבון הבריטים או הישראלים? זה לא ברור). מה שכן ברור, שארנון מילצ'ן היה מפעם לפעם מבלה בשוויץ עם בני משפחתו ואפילו היה מקרה מתועד ומופיע בפרוטוקולים שהדס קליין ביקרה אותו בשוויץ עם עורך דינה דאז - כאן

עדכון 20.7.23: התלונה (החמישית, ראה מעל דיווח מ-18.7.23) הועברה (כרגיל) מהיועמ"שית לפרקליט המדינה - כאן

עדכון 4.3.24: התלונה השישית שהוגשה ליועמ"שית בנוגע למעורבים ב"תיק 1000", שהועברה מהיועמ"שית לפרקליט המדינה, הועברה אמש מפרקליט המדינה למשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית), דהיינו: היישר לידיה של עו"ד ליאת בן-ארי שווקי, מה שמבטיח גריסה מהירה ביותר של התלונה וקבירתה. הודעת פרקליטות המדינה - כאן

עדכון 10.4.24: למרות הבקשה הברורה בתלונת אבי וייס (השישית) מהיועמ"שית שלא תעביר תלונתו לעו"ד ליאת בן ארי, שכן היא (בין היתר) מושא תלונה זו, התלונה כן הועברה מהיועמ"שית אליה (עו"ד בן ארי היא המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית) וכך יצא שהיא (מי שהתלונה נגדה) שולחת את אבי וייס להתלונן במשטרה, למרות שהנילונים הם, בראש וראשונה, ראשי הפרקליטות. תגובת הפרקליטות נמצאת כאן.
ביום 11.4.24 נמסרה תלונה למשטרה - כאן, אישור קבלה במשטרה - כאן, פתיחת תיק - כאן

עדכון 13.3.24עו"ד עמית חדד מאשר היום בביהמ"ש, שהשימוש שעשה יוסי כהן בדירה של פאקר במלון רויאל ביץ' בת"א לא היה קשור כלל לעבודתו הביטחונית במוסד. יתר על כן, מסמכים מראים שהשימוש של יוסי כהן בדירה החל הרבה לפני מינויו לתפקיד והיה שימוש פרטי בהחלט, לא ביטחוני ולא מדיני. עניין זה נחשף גם ע"י רביב דרוקר בתוכניתו "המקור" מ-2021 (הצילומים בתוכנית הזו הם משנת 2016) כאן.

עדכון 22.3.24: 
הוגשה תלונה נוספת (שביעית) ליועמ"שית, הפעם בנושא "קבוצת סייעני \ סוכני המוסד" - כאןתגובת היועמ"שית (שהתלונה הועברה לפרקליט המדינה) - כאן 

עדכון 26.3.24: הוגשה תלונה מקוונת למשטרת ישראל בנושא של הפרת צו שיפוטי של נשיאת ההרכב בביהמ"ש המחוזי בי-ם בעניין הביקורים במלון רויאל ביץ' בתל-אביב: התלונה - כאן, נספחי התלונה - כאן, אישור קבלה - כאן
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
2.6.24 - BlockchainB7  


6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים