תחקיר מיוחד: חשיפת פרשה חשאית בתעשייה האווירית

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> תחקיר מיוחד: חשיפת פרשה חשאית בתעשייה האווירית
בכיר בתע"א הקים חברה פרטית וזכה בהזמנות ממשרד הביטחון, תוך שימוש בידע של התעשייה האווירית, במתקניה ובעובדיה. תגובת התעשייה האווירית: "התע"א נוקטת באמצעים החוקיים הנדרשים לצורך זה". הבעיה, שנקיטת הצעדים הללו נמשכת לכאורה כבר 17 שנה...
מאת: אבי וייס, 10/03/13, 01:00 התעשייה האווירית
 
חשיפת פרשיה בתעשייה האווירית המוסתרת מהציבור מזה שנים.
 
תקציר:
עובד בכיר (כל השמות, החברות, העסקאות והתיעוד שמורים במערכת), הקים עסק פרטי בניגוד להוראות, תוך שימוש במתקני התעשייה האווירית, בידע של התעשייה האווירית ובעובדיה. העסק הפרטי ביצע פרויקטים בתחום ה- ICT (מה שמכונה Homeland Security), בין היתר, באזורי הגבול הרגישים ביותר של המדינה, על פי הזמנות כספיות גדולות בהיקפן ממערכת הביטחון.

פירוט:
"Z", בכיר בתעשייה האווירית במפעל מרכזי של התעשייה האווירית, נכנס כשותף בחברה מסחרית פרטית בשם "Y" העוסקת בתחום ה-ICT, תוך כדי עבודתו בתעשייה האווירית ובניגוד להוראות התקשי"ר. התעשייה האווירית, למי שאינו מכיר, היא חברה ממשלתית הגדולה בישראל בתחום תעשיית המטוסים והחלל עם כ- 17 אלף עובדים. יו"ר החברה הוא דב בהרב והמנכ"ל הוא יוסי וייס (שום קשר לכותב שורות אלו). שניהם חדשים יחסית בתפקידם ובספק רב אם היו ערים לבעיה הנחשפת כאן, טרום פרסומה.
 
"Z" הבכיר "הסתתר" לכאורה מאחורי אשתו ובנו, בחברה נוספת שהקים, כדי "להסוות" את עיסוקיו הצדדיים. הוא עצמו שימש דירקטור יחיד בחברה ובעל זכות חתימה יחיד ומשך כספים בהיקפים גדולים דרך החברה הזו. למעשה, הוא היה "בעל הבית" היחיד בחברה.
 
עיסוקו של "Z" הבכיר הנ"ל הקיף שעות עבודה רבות כל שבוע, במשך שנים, בחברת "Y", כולל התייעצויות, פגישות ונסיעות לחו"ל. במהלך פעילותו ארוכת השנים הוא הפעיל לטובת הפרויקט הפרטי עובדים של התעשייה האווירית. כל זאת, על חשבון התעשייה האווירית.
 
במהלך עבודתו הלא חוקית לכאורה, הוא חשף מסמכים של התעשייה האווירית. הוא פתח לעצמו כתובת בתוך השרת של החברה המסחרית הפרטית "Y", ולשם עבר כל החומר שנועד לו, כולל מסמכים מסווגים, שנגעו לעבודתו בתעשייה האווירית.
 
למרות שעובדים בחברה הפרטית "Y" התריעו על כך בפני קב"ט (קצין הביטחון) התעשייה האווירית ובפני מבקר הפנים של התעשייה האווירית, לא נעשה דבר בנדון. המסמכים המשיכו להגיע לחברה הפרטית. כל זאת נעשה, כדי ש"Z" הבכיר יוכל לעבוד עם הדוא"ל בזמן העבודה בחברה הפרטית בארץ ובחו"ל, תוך עקיפת כל מנגנוני האבטחה למידע של התע"א.
 
כדי לעקוף את הוראות התקשי"ר, כפי שצוין, "השתיל" "Z" את בנו ואשתו בחברה המסחרית. הוא הקים חברה בשם "X", שבעלי המניות בה היו בנו ואשתו. חברה זו החזיקה את המניות של החברה המסחרית הפרטית "Y". הבן קיבל משכורת מהחברה המסחרית הפרטית הזו, לפי הוראת אביו.
 
הקב"ט של התעשייה האווירית, שנמסר לו המידע, לא עשה לכאורה דבר בנדון, כנראה בהוראה "מלמעלה". הוא הוזמן למשרדי החברה הפרטית "Y" וקיבל חומר רב, לרבות כ- 300 אימיילים משרת הדואר של הבעלים - "Z", שהוכיחו באופן חד משמעי את העבירות שבוצעו. כל הפרשה נחשפה בפני הקב"ט ונמסרו לו כל הראיות.
 
למרות אזהרות מצד מעבידיו בתעשייה האווירית, המשיך "Z" הבכיר בפעילותו הבלתי חוקית לכאורה. עם סיום עבודתו, לאחר שנים ארוכות, בתעשייה האווירית, קיבל שם תפקיד של יועץ, תוך התעלמות מפעולותיו הנ"ל. הוא עדיין משמש כיועץ בכיר לתעשייה האווירית.

לאחרונה, לאור הטיפול בפרשה זו, נודע לי, ש- "Z" חבר לחברה נוספת, שלישית במספר, כדי לעבוד דרכה ולנסות להסוות את שתי החברות הקודמות, שנחשפו במהלך הטיפול בפרשה. 
 
תגובת התעשייה האווירית: "מהנהלת התעשייה נמסר כי 'התעשייה האווירית לישראל בע"מ פועלת על מנת לשמור על הידע שלה והיא נוקטת באמצעים החוקיים הנדרשים לצורך זה'."
 
למה תגובת הנהלת התעשייה האווירית איננה מספקת?
זה די ברור. המסמכים מראים, שהפרשייה הזו הייתה ידועה להנהלת התעשייה האווירית, למשרד הביטחון, לסמנכ"לים הבכירים בתע"א, לעורכי הדין של התעשייה האווירית, למבקר הפנים ולקב"ט התע"א כבר ב- 1996. אנחנו במרץ 2013, ועד היום לא נעשה מאומה בעניין זה. דהיינו: עברו כבר יותר מ- 17 שנה מאז שהפרשיה נודעה לצמרת התע"א ומאומה לא קרה. החברה הפרטית של "Z" (חברת "Y") המשיכה לקבל הזמנות ובקצב ממערכת הביטחון ומגופים ממשלתיים וציבוריים אחרים, עבדה ועובדת במלא המרץ, כאילו כלום.
 
ציטטות: ב- 16/04/96 כתבה הנהלת התעשייה האווירית את המכתב הבא לחברת "Y" עם העתק למשרד הביטחון, מכתב שהיה שני בסדרת המכתבים, שהוציאה בנושא (להלן רק חלק מהפסקה הראשונה בו): "נודע לנו כי הנכם מתקינים עבור משרד הביטחון במסגרת חוזה מס'.... מערכת.. על גבול..., כמו כן נודע לנו כי בהקמת ה.. הנכם משתמשים בטכנולוגיה וידע, שהועברו לכם ע"י Z, אשר הינו עובד שכיר של התע"א. לידיעתכם, התע"א טוענת כי לה זכויות ובעלות על הטכנולוגיה והידע הנ"ל, אשר הועבר לכם ע"י Z ללא כל רשות או סמכות".
 
כבר בחודש פברואר 1996 נערך ברור בצמרת התע"א והוצא מכתב ל"Z", שכותרתו "הפרה יסודית של התחייבות" ובו נכתב בין היתר: "הוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד, החלות על עובדי התע"א ומחייבות אותם, קובעות כי אסור על עובד המועסק בחברה לעסוק בעבודה אחרת או בפעילות עסקית אחרת, אם קיים חשש שאותה עבודה או פעילות היא בניגוד לאינטרסים של החברה. אף אלמלא הוראה ברורה ומפורשת זו שבהסכם הקיבוצי, חלה עליך, כעובד מן המניין בחברה, החובה להימנע מפעילות כלשהיא הנוגדת את האינטרסים העסקיים של החברה...
מתברר עתה, כי לא עמדת בהתחייבויותיך, כי הפרת והנך מפר הפרה יסודית ובאופן סדיר ושיטתי את התחייבויותיך וכי אתה מקיים פעילות עסקית ושיווקית בנדון, ובין היתר, מקיים מגעים ופגישות עם גורמים במערכת הביטחון. כאמור, פעילותך זו פוגעת פגיעה קשה באינטרסים של התע"א ושל חברת ... ומסבה להן נזק רב... אי מילוי האמור לעיל יהווה הפרה יסודית של התחייבויותיך ובמקרה זה תפוטר מעבודתך לאלתר וללא פיצויי פיטורין...".
 
היות והדברים הללו מדברים בעד עצמם ומאומה לא קרה, עד עצם היום הזה, עולות כאן השאלות הבאות:
א. מדוע הקב"ט של התע"א לא פרסם דו"ח מיוחד וחריף על הממצאים שלו בעקבות חקירתו במקרה זה ומי השתיק לכאורה בזמנו את הקב"ט ואחריו את מבקר הפנים של התע"א שעסקו בנושא זה ולמה?
ב. למי בצמרת התעשייה האווירית היה לכאורה בזמנו אינטרס להשתיק את הפרשה ולא לנקוט בצעדים כלשהם, כל כך הרבה שנים?
ג. מדוע הפרשה לא הועברה בזמנו לטיפולו של מבקר המדינה?
ד. האם היו"ר הנוכחי של התעשייה האווירית (דב בהרב), למרות שהוא חדש בתפקיד, יודע מהפרשה, והאם הוא מתכוון לנקוט את הצעדים הנדרשים מהחוק והתקשי"ר כדי להפסיק לאלתר את הסאגה הזו?
ה. מה יעשה בפרשה זו מנכ"ל התעשייה האווירית (יוסי וייס), שגם הוא יחסית חדש בתפקידו (גם אם לא חדש לגמרי כמו היו"ר בתע"א), בעקבות פנייתי לתע"א, לקבל תגובתה על החשיפה, טרם פרסומה?
 
בימים הקרובים עוד צפויות, קרוב לוודאי, התפתחויות בפרשייה עגומה זו. אין ספק, שפרשייה זו היא לא פחות חמורה מהשערורייה שנחשפה כאן אך בשבוע שעבר, על הנעשה ביחידת מודיעין מסווגת בצה"ל, פרשה הקשורה גם היא לכספים בפרויקטים מסווגים מעולם ה- ICT, שעוברים בהיקפים גדולים מהכיס הממשלתי (דהיינו: מכולנו) לכיס הפרטי, בלי כל בקרה ושליטה ובניגוד לחוק.  

התעשייה האווירית
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נמשכת ההרשמה למחזור הבא של TLV Generator. ההרשמה - כאן

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

1/5/18 - ChipEx2018  

7/5/48 - BMR 2018 - Broadband, Mobile, RF  

9-10/5/18 - האקאתון "ניצוץ לדורות" 

15/5/18 - Israel's annual Programmatic Video conference  

15/5/18 - Bynet Expo 2018  

23/5/18 - EcoMotion Main Event 2018 

5/6/18 - Israel Mobile Summit 2018 

17-21/6/18 - Cyber Week 2018 

21/6/18 - 2018 Afeka Conference for Speech Processing  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם למרץ 2018 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

למה 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלו, נכשלים וימשיכו להיכשל גם בעתיד - כאן

מה חלקו ואחריותו של ה-CTO למצב בו 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלים? - כאן

האם ניתן לרפא את המחלה של כישלון מעל ל-95% מהמיזמים בישראל? - כאן

העסקה הבעייתית של בזק-Yes לא הייתה מתבצעת בלי משרד התקשורת - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בנוגע לחקירת "פרשת בזק-YES" ולמה ביבי לא בעניין - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

מורה נבוכים בפרשת "תיק 4000" מי עוד צפוי להיחקר ומה עדיין לא נחקר - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

מרוב Fake News, ספינים ותרגילי חקירה, הציבור מקבל שפע של מידע מטעה - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2017 בעולם התקשורת והייטק הישראלי - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן


 
זרקור חברות
 
TLV-GENERATOR
 
TLV-Generator
 
קפל
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Schneider Electric
 
TLV-GENERATOR
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים