Telecom News - דו"ח שוק התקשורת ל-2021 (אינטרנט, סלולר, סיבים, טלפוניה, טלוויזיה)

דו"ח שוק התקשורת ל-2021 (אינטרנט, סלולר, סיבים, טלפוניה, טלוויזיה)

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> דו"ח שוק התקשורת ל-2021 (אינטרנט, סלולר, סיבים, טלפוניה, טלוויזיה)

דו"ח שוק התקשורת ל-2021 (אינטרנט, סלולר, סיבים, טלפוניה, טלוויזיה)

מאת: מערכת Telecom News, 13.11.22, 20:14COMMUNICATION FREE

מהדו"ח ניתן לזהות מגמות של התחזקות התחרות, המשך ירידות המחירים, עלייה בהכנסות, המשך גידול במהירות רשתות האינטרנט והסלולר והאצה טכנולוגית.

עיקרי הממצאים בדו"ח:
עלייה בהכנסות שוק התקשורת ב-2%. 
מהירות ההורדה המשווקת הממוצעת עלתה ב-60% בשנה זו, ומהירות ההעלאה הממוצעת עלתה ב-85%.
נכון להיום כ-1.6 מיליון משקי בית נגישים לסיבים, צפי לסוף 2022 - כ-70% מהמדינה תהיה מונגשת לסיבים.
בסוף 2024 כל המדינה תהיה פרושה בסיבים אופטיים ותשקף פרישה מלאה תוך 7 שנים בלבד - קצב פרישת סיבים המהיר בעולם (20% מדינה בשנה).
עלייה של 100% במהירות ההורדה בסלולר ו-16% במהירות ההעלאה. 
שיעורי נטישה גבוהים בשוק הסלולר - כ-30% ובשוק השידורים - כ-25%.
הכנסות הטלפוניה הנייחת ירדו בכלל השוק ב-.8.7%. 

הכנסות שוק התקשורת ב-2021 גדלו בכ-2%, מסך הכנסות של כ-16.57 מיליארד ₪ ב-2020 לכ-16.8 מיליארד ₪. בדומה למגמה בשנים האחרונות, חל צמצום בהיקף ההכנסות ב-2021 בחלק ממגזרי הפעילות, דוגמת הטלפוניה הנייחת והתקשורת הבינלאומית.

לצד זאת ובשונה מהמגמה בשנים האחרונות, חלה ב-2021 גם עלייה בהיקף ההכנסות בחלק ממגזרי הפעילות, דוגמת התמסורת ותקשורת הנתונים ושוק הסלולר. סיומו של משבר הקורונה ב-2021 השפיע אף הוא על תמונת ההכנסות בשווקים, וישנה חזרה למגמות המוכרות טרום המשבר.

מהנתונים עולה תמונה ברורה של ירידות מחירים מתמשכות בשוק התקשורת. החל מ-2012 נרשמו ירידות מחירים בכל שנה. ב-2021, בהשוואה ל-2020ובשונה מהמגמה הכללית של עליית המחירים במשק (2.8%), נרשמה ירידת מחירים נומינלית של 3.7% במחירי שירותי התקשורת, וירידת מחירים ריאלית של כ-6.3%.
 

תרשים: חלק התקשורת (שירותי טלפון, אינטרנט ומוצרי תקשורת) במדד המחירים לצרכן 
תרשים
 
מקור: נתוני הלמ"ס ועיבודי אגף כלכלה. 2022-2010, שינוי נומינלי, ממוצע 2010=100
 
אינטרנט: האצה טכנולוגית לצד ירידות מחירים
הדו"ח מציג את מהירויות הגלישה הממוצעת באינטרנט הנייח בהתבסס על נתוני החברות. הנתונים עולה, שחלה עלייה משמעותית מאוד במהירויות ההורדה (Download)  וההעלאה (Upload) ב-2021 בהשוואה ל-2020, שממשיכה את מגמת העלייה בשנים האחרונות, אך בקצב שיפור מהיר יותר.

מהירות ההורדה המשווקת הממוצעת עלתה בכ-60% בשנה זו, מ-147 מגה ביט לשנייה ל-231 מגה ביט לשנייה בממוצע, ומהירות ההעלאה המשווקת הממוצעת עלתה מ-8.7 מגה ביט לשנייה ל-16.2 מגה ביט לשנייה, עלייה של כ-85%

סיבים אופטיים: קצב פרישת הסיבים בישראל הוא המהיר בעולם
ב-2021 לבדה פרשו 3 הפורשות הגדולות - בזק IBC ופרטנר רשתות סיבים אופטיים לכ-1.5 מיליון משקי בית, מתוכם נפרשו כ-550 אלף משקי בית לראשונה.

כלומר, ב-2021 הוגדלה הנגישות לרשתות סיבים אופטיים לכ-20% ממשקי הבית במדינה. זהו קצב הפרישה המהיר בעולם, המבטא פרישה ארצית ב-5 שנים בלבדקצב פרישה זה ממשיך גם ב-2022, כאשר במחצית השנה הראשונה שלה נפרשו 10% נוספים ממשקי הבית ושיעור הנגישות עומד על 60%. ההערכה היא, שיעור הנגישות יגיע ל-70% בסוף 2022.

מהנתונים עולה, שבשנים 2022-2018 שיעור המנויים לסיבים אופטיים מכפיל את עצמו בכל שנה, וישראל נמצאת במקומות הראשונים בשיעור גידול המנויים בסיבים בשנתיים האחרונות. נכון לסוף 2021 עמד שיעור המנויים לסיבים על 17% מהמנויים, באמצע 2022 עמד שיעור המנויים על סיבים על 25% ממנויי האינטרנט. בנוסף, שיעור המנויים מתוך משקי הבית המונגשים לתשתית סיבים המשיך לעלות והגיע בשנה זו לכ-40%.

בתרשים הבא מדו"ח ההכנסות נבחנה פרישת הסיבים האופטיים בפריפריה בהשוואה בינלאומית. מההשוואה עולה, שמבין 25 המדינות שנבחנו, ישראל במקום השמיני מבחינת הנגשת הפריפריה לסיבים אופטיים, כאשר היקף הפרישה בפריפריה בארץ עומד על כ-53%.

עם השלמת חובות הפרישה של קופת התימרוץ ישראל צפויה להתברג במקומות הראשונים בעולם, מעל מדינות בהן הפריסה החלה שנים רבות לפני ישראל.

תרשים: פרישת סיבים אופטיים בפריפריה בהשוואה בינלאומית, 2021
תרשים
 
מקור: נתוני FTTH Council, חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה
 
תחום הסלולר: עלייה בהכנסות, שיפור הרשת, וירידת מחירים, אך סטגנציה במיקום העולמי
ההכנסות ממגזר הסלולר גדלו ב-6% ב-2021, לאחר ירידה של כ-12% ב- 2020. נראה, שההסבר המרכזי לעלייה בהכנסות הסלולר הוא היציאה ממשבר הקורונה והפחתת ההגבלות על הטיסות לחו"ל.

השינוי בהכנסות שוק הסלולר בין 2019 ל-2021 מבטא ירידה של כ-4% לשנה. על אף הגידול בהכנסה הכוללת במגזר הסלולר, נמשכת הירידה בהכנסה הממוצעת ממנוי. כך, מרמה של הכנסה ממוצעת למנוי של כ-170 ₪ בחודש בשנים 2010-2006, נרשמה ירידה חדה ומתמשכת בהכנסה זו לכ-57 ₪ כולל מע"מ ב-2021.

מהשוואה בינלאומית עולה, כי שאיכות הרשתות הסלולריות בארץ התדרדרה והגיעה עד למקום 94 בחודש אוגוסט 2020. כחלק מהתמודדות המשרד עם משבר זה, בחודש ספטמבר 2020, הוקצה היקף תדרים חסר תקדים - 480 מה"ץ - יותר מסך התדרים הכולל, שהוקצה לכל חברות הסלולר ביחד ב-30 השנים האחרונות, כאשר מרביתם הם תדרים ייעודיים לדור 5.

לאחר הקצאת התדרים, חברות הסלולר החלו לפרוש רשתות דור 5 ולשווק חבילות דור 5, ובסוף 2021 נרשמו למעלה מ-1.2 מיליון מנויים (כ-11% מסך המנויים), שרכשו חבילות דור 5.

בשל הקצאת התדרים, החל מספטמבר 2020 ועד הרבעון השלישי של 2021 המגמה מתהפכת: עלייה של 100% במהירות ההורדה, עלייה של 16% במהירות ההעלאה ועלייה של 39 מקומות בדירוג.

עוד נכתב בדוח: "השיפור שהתרחש כתוצאה ממכרז התדרים לא הצליח להביא את איכות רשתות הסלולר אל ראש הטבלה העולמית. לאחר שעלינו בתוך כשנה ממכרז התדרים כ-40 מקומות בדירוג, עלייה זו נעצרה. כך, בחודש ספטמבר 2022, מקומנו לפי ההשוואה הבינלאומית הוא 50 בעולם, כפי שגם היינו לפני כשנה.
בשוק הסלולר זוהתה האטה בשדרוג הטכנולוגי. בעקבות מכרז התדרים ב- 2020 עלינו מהמקום ה-94 עד למקום ה-50 בדירוג העולמי, אך בשנה האחרונה קצב ההתקדמות פסק. כדי להגיע לראש הטבלה העולמית באיכות הרשתות הסלולריות נדרשת תוכנית ממשלתית החדשה להאצת שדרוג הרשתות. עשינו זאת בסיבים אופטיים ללא השקעה של שקל אחד מאוצר המדינה, זה אפשרי גם בסלולר".

בתרשים הבא מדו"ח ההכנסות ניתן לראות דירוג זה.
תרשים: איכות רשתות הסלולר בישראל, דירוג Ookla שנים 2019-2022
תרשים
 
תחום הטלוויזיה הרב-ערוצית: התחרות מתחזקת, המחירים ממשיכים לרדת
סך ההכנסות במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית ל-2021 קטנו בשיעור של כ-1.6% בדומה לירידה בהכנסות המקבילות ב-2020 (קטנו בכ-1.7%). מהנתונים בדו"ח עולה מגמה מתמשכת של ירידה בהכנסה הממוצעת ממנוי (ARPU) הנובעת בעיקרה מהתחזקות התחרות בעקבות הרחבת הפעילות של השחקנים החדשים המציעים שירותי טלוויזיה מצומצמים ובמחירים מוזלים יחסית לחבילות המסורתיות של הוט וYES-.

כניסת המתחרים החדשים התאפשרה בעיקר באמצעות רפורמת השוק הסיטונאי והתפתחות טכנולוגיית IPTV המאפשרת להעביר שידורים על גבי האינטרנט (OTT)
התחזקות התחרות וההתפתחויות הטכנולוגיות הובילו, בין היתר, לצמיחת שירותי שידורים מבוססי IPTV גם בחברת הוט ובחברת .YES 

עוד עולה, שבשנים 2021-2012 ההכנסה הממוצעת ממנוי ירדה בכ-43%. ניתן לראות, שבשנים 2015-2012 שיעור ירידת המחירים עמד בממוצע על כ-1% לשנה. לעומת זאת, בעקבות כניסת התחרות לענף, בשנים 2021-2015 ירדה ההכנסה (כולל מע"מ) מ-246 ₪ לחודש למנוי ל-148 ₪. מדובר בירידה שנתית ממוצעת של כ-8% בשנים אלו.

משמעות ירידה זו היא חיסכון חודשי של 100 ₪ למשק בית, שמצביע על העלייה ברמת התחרות במגזר זה ועל היתרונות הצרכניים הנובעים ממנה.

רמת התחרות הגבוהה בענף באה לידי ביטוי גם בשיעורי נטישה גבוהים. מנתונים שנאספו מכלל השחקנים המקומיים עולה, ששיעור הנטישה עומד על כ-25% בשנים 2021-2020. כלומר, בכל שנה 1 מכל 4 מנויים מבטל את המנוי.

תחום הטלפון הנייח: ממשיכה מגמת הירידה בשימוש, ירידת מחירים דרמטית ב-2022
ב-2021 פורסמה החלטת שר התקשורת בדבר עדכון תעריפיה הקמעונאיים המפוקחים של חברת בזק לשירותי הטלפוניה הנייחת, בהתאם לחלוף הזמן, למבנה עלויות עדכני ולמצב התחרות. עדכון זה נעשה לאחר שנים רבות בהן לא עודכנו תעריפים אלה, ובמסגרתו בוצעה הפחתה משמעותית של כ40% -בתעריפי בזק המפוקחים, באופן שצפוי לחסוך למשקי הבית המשתמשים בשירות כ-400 מיליון ₪ בשנה.

כךהתשלום החודשי של מנוי הטלפון הביתי צפוי לרדת מ-55 ₪ בממוצע ל-35 ₪ בממוצע. על פי אומדן המשרד מדובר בחסכון שנתי ממוצע של מאות ₪  למשק בית, בעיקר לאוכלוסיית הגיל השלישי והמגזר החרדי, שעושים שימוש מוגבר בטלפון הביתי.
בתחום הטלפון הנייח ההכנסות ברבעון ה-2 של 2022 נמוכות ב-20% מהרבעון המקביל אשתקד.

הדו"ח המסכם (17 עמודים) - כאן.
COMMUNICATION FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים