האם שלמה פילבר הוא לא רק עד מדינה אלא גם סוכן משטרתי?

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מאמרי אורח >> האם שלמה פילבר הוא לא רק עד מדינה אלא גם סוכן משטרתי?
האם שלמה פילבר הוא לא רק עד מדינה אלא גם סוכן משטרתי?
מאת: אלי ציפורי, 13.5.22, 16:00אלי ציפורי

כתבה זו פורסמה היום בבלוג של אלי ציפורי - כאן.

אבי וייס, בעזרת מומחים בנושא, בחן את הסכם עד המדינה של פילבר, ומצא בו כמה דברים חריגים. מאוד חריגים.

הסכם עד המדינה, שנערך עם שלמה פילבר כולל 7 עמודים והוא, כמובן, נקודת מפתח משמעותית בתפירת תיק 4000.

אבי וייס בחן את הסכם עד המדינה של פילבר, יחד עם גורמים המכירים את הנושא הזה לעומקו, והגיע למסקנה חד משמעית: זה הסכם עד מדינה חריג, שנחתם בחופזה ומשקף את הלחץ הגדול, שבו היה פילבר.

הנה הנקודות העיקריות שמשקפות זאת:

1.
פילבר חתם על סעיף די דרקוני שבו נכתב:
"יקליט שיחות בינו לבין מעורבים בפרשה ובעבירות הנוספות, לפי דרישת גורמי החקירה, ובהנחייתם בכל הנוגע לפרשה ולעבירות הנוספות ולעבירות, שאמורות להתבצע בעתיד. העד מסכים לכך, כי במסגרת של הסכם זה יהיו גורמי החקירה רשאים להקליט ולתעד כל מקום, בכל עת ובכל דרך את כל שיחותיו, לפי שיקול דעתם בלעדי."

למעשה, פילבר הסכים לא רק להיות עד מדינה אלא גם להיות סוכן משטרתי, שיפליל אנשים על עבירות שיבצעו בעתיד, ולכן הסכים להיות במעקב מתמיד ע"י המשטרה לפי ראות עיני מי שמפעיל אותו כסוכן.

למה פילבר מסכים לתת למשטרה צ'ק פתוח לתיעוד והקלטות שיחותיו "בכל עת ובכל דרך"?

גורם שהתמחה בהסכמי עדי מדינה והפעלת סוכנים כתב כך:

"ראשית לכל, הסכם עד מדינה, שזה בדיוק כמו הסכם הפעלת סוכן, חייב, אבל חייב, לכלול נספח יעדים - מה הסוכן או העד מתחייבים לספק.
שנית, חייב להיות נספח נוסף ובו מפורטים כל טובות ההנאה, שהעד יקבל, כגון חסינות מתיקים פליליים וחקירות, שייסגרו, כולל תיקים עתידיים, שיכולים להיפתח כתוצאה מהחקירה והמידע שהעד מוסר, כספים בתקופת ההפעלה ומהי תקופת ההפעלה כסוכן (האם הוא עובד כסוכן בהתנדבות עבור המשטרה בלי הגבלת זמן?), דמי מחייה עד שימצא פרנסה חדשה, הטבות לאחר מסירת העדות, כולל הקלות (למשל ביציאה מהארץ).

בדרך כלל בנספחים יש את כל הנקודות שבהם ההגנה יכולה לעשות שימוש. סתם דוגמה, תיק פלילי, שייסגר ולא קשור למשל לנתניהו, או לשמות שהוזכרו בהסכם. בקיצור, הנספחים הללו כנראה הועלמו מההגנה".

.2
הפרקליטות הלבישה על פילבר שורה של עבירות, כולל ביצוע עבירות על טוהר המידות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועוד עבירה שלא ברור מאיפה היא צצה: "עבירות איומים וסחיטה באיומים".
כל העבירות מומצאות, כמובן, אבל סחיטה באיומים זה כבר באמת חריג.

זו האשמה מאוד כבדה, 9-7 שנות מאסר, חמור בהרבה מכל העבירות האחרות.

מה שמשונה מאוד, שלא שמענו עד היום על איזו תשתית מבססת הפרקליטות את האשמה החמורה הזו. ייתכן, שזה יתברר במהלך החקירה הנגדית.

.3
בהסכם עד המדינה עם פילבר יש גם התחייבויות די מוזרות וחריגות של פילבר.

למשל, הוא מתחייב כך:
"לפעול לכך, שבת זוגו תמסור עדות אמת מלאה ומפורטת בנוגע לידוע לה בפרשה. כמו כן הוא התחייב "לוותר על חיסיון עו"ד-לקוח, ככל שיידרש לצורך קידום החקירה וכן יוותר על כל טענות חיסיון אחרות למעט חיסיון למול עורכי הדין עמם התייעץ העד בנוגע להסכם זה ולחקירה בנושא ההסכם".
גורמים, ששוחח איתם אבי וייס, אומרים ששני הסעיפים האלה מאוד חריגים: הסעיף לחייב אותו לכך שאשתו תמסור עדות אמת סותר את החוק והפסיקה.
כיצד ניתן לחייב אדם בר דעת לגרום לכך, שאדם בר דעת אחר ימסור עדות?
אשתו של פילבר היא אישיות בפני עצמה ויש לה זכות להיוועץ בעו"ד, לרבות לשמור על זכות השתיקה וכד'.

העובדה, שאיננה חשודה ואיננה קשורה כלל לחקירה בכלל ,עושה כאן עוול ועלולה לפגוע בה.

העניין השני הוא ויתור חיסיון עו"ד-לקוח והוא ממש לא מקובל, נגוע בשלילת זכויות בסיסיות חוקיות וחושף את פילבר למצב, שהוא נותר ללא שולי הגנה משפטית נאותה. למה פילבר, עורך דין בהשכלתו, הסכים לכך? איפה היו עורכי דינו? לא ברור.

4.
פילבר הסכים להיות מורחק מהשירות הציבורי לצמיתות, למרות שעד עכשיו לא ברור איזו עבירה עבר.

פילבר הסכים לדבר נוסף: להתליית רישיון עריכת הדין שלו למשך 5 שנים מיום חתימת ההסכם.

בנוגע לשירות הציבורי, הרי אין שום סעיף משמעת בחוקי ותקנות לעובדי המדינה, כולל התקשי"ר, שאוסרים על מנכ"ל להעביר חומרים, שלא קיבלו סיווג בטחוני (או סיווג אחר דוגמה – פרטיות), למפוקחים, ואין כל איסור להיפגש עם מפוקחים מחוץ למשרד.

בנוסף, ההסכמה שלו להשעיה של תעודת עורך הדין תמוהה לא פחות, כי לא ברור על איזו עבירה הוא עבר על פי חוק עורכי הדין ותקנון לשכת עורכי הדין כדי להתנדב לעונש כזה.

.5
פילבר הסכים למסור את עדותו כשהוא תחת מעצר, עד 3 שבועות מיום חתימת הסכם עד המדינה. זה דבר חריג מאוד המתאים לפושעים מסוכנים ולא לאדם נורמטיבי.

כזכורניר חפץ לא הסכים לחתום על הסכם עד מדינה אלא רק לאחר שהוא משתחרר וחותם על ההסכם כאדם חופשי.

האם המשטרה רצתה להפעיל את פילבר כסוכן במסגרת מעצרו על העצורים האחרים בפרשות שנחקרו אז? לא ברור. עוד תעלומה.

6.
גורם נוסף המתמחה בהסדרי עד מדינה כותב כך לסיכום:
א. ככלל, הסכם עד מדינה נחתם ע"י פרקליט מחוז עצמו ובחתימת ידו, כמופיע בנוהל, או במקרה של לחץ ומהירות, ע"י הפרקליט המלווה שמקבל הסמכה לחתום בשם פרקליט המחוז.

כאן אין דבר כזה, רק נאמר, ש'הסכם זה הינו על דעת פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) עו"ד ליאת בן ארי שווקי'. אין חתימה שלה ואין חתימה של מי שהסמיכה. לא ברור למה היא לא חתמה. כמו כן אין כל איזכור בהסכם לפרקליטה המלווה יהודית תירוש, שזה גם מעורר תמיהות.

ב. היות ופילבר מעיד ופועל כסוכן נגד ראש הממשלה, אין מצב חוקי, שהיועץ המשפטי לממשלה לא צריך לאשר את זה - ושמו של מנדלבליט לא מופיע בהסכם.

ג. למה פילבר הסכים גם לעמוד לדין משמעתי וגם להיות מורחק לצמיתות משירות המדינה?
גם אם היה עומד לדין משמעתי, אז מי שישפוט אותו, נניח בית הדין המשמעתי של נציבות שירות המדינה, הוא הסמכות להחליט על השעיה לצמיתות משירות המדינה.
למה להסכים לעונש כזה מראש? אולי ייצא זכאי? או ייצא עם עונש סמלי?"

ד. למה פילבר הסכים להשעיית רישיון עורך הדין שלו ל-5 שנים? הוא הרי לא עבר את העבירות בהיותו בכובעו כעו"ד?

בנוסף, אם נניח, שעבר עבירות שהוא מודה בהן בעצם חתימת ההסכם, אז המקום לקבלת החלטה כזו הוא בית הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין. זה בית הדין שיכול לזכות אותו או לתת לו כל עונש אחר שבסמכותו.

למה המשטרה לקחה את הסמכות החוקית הזו מלשכת עו"ד? אין לזה תקדים בשום הסכם.

7.
המסקנה המתבקשת מכל המידע הזה היא, שפילבר חתם על הסכם עד המדינה מתוך לחץ עצום, ממש על גבול ההיסטריה, תוך שהוא ועורכי דינו נכנעים לכל גחמה של הפרקליטות.

הדברים האלה מתחדדים לאור הסכם עד המדינה עם ניר חפץ, שם הייתה עבירה ברורה של שיבוש הליכי חקירה, בעוד אצל פילבר לא היו שום ראיות לכאורה.
לכן, שוב מתחדדת התעלומה: מה קרה בדיוק והאם יש עוד אמצעי לחץ שהופעלו על פילבר באופן פסול כדי שיחתום במהירות על הסכם עד המדינה?

AGREEMENT FREE
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 





לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.


 

הכי ניצפים 
חג שמח!!!!

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

החקירה הנגדית של חפץ: עדכונים מביהמ"ש המחוזי בי-ם לגבי תיק 4000 התפור - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

משפט תיק 4000: הסברים של אבי וייס ע"י סרטוני יוטיוב/מצגות ינואר 2022 - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן









 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים