הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט נפתחות בצל מחלוקת חריפה

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט נפתחות בצל מחלוקת חריפה
הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט (ל-4 מקומות מתוך 7 מקומות שיש בוועד המנהל. על 4 המקומות הללו יש 8 מועמדים), תפתחנה ביום א' 23.12.18 ותסתיימנה ביום ג' 25.12.18. חלק מהמועמדים מוחים על אי השוויון בהתמודדות, מול מועמדים הרצים לקדנציה שנייה או שלישית בוועד המנהל. עדכון חשוב בסוף הכתבה.
מאת: אבי וייס, 21.12.18, 14:54נחמן שי תמונה מוויקיפדיה

ועדת הבחירות המרכזית לבחירות באיגוד האינטרנט הישראלי פרסמה (כאן) את סדרי ההצבעה לוועד המנהל של האיגוד ואת שמות 8 המועמדים, פרטיהם האישיים והמצע שלהם.

אנו מקווים, שהבחירות הללו תבאנה מהפך בוועד המנהל של האיגוד (כפי שניתחנו כאן), ושמתמודדים, שכשלו כשלון חרוץ בוועד המנהל (דוגמת נשיאת האיגוד), לא ייבחרו מחדש

אולם, לתקווה שלנו כנראה אין בסיס לאור התנהלות ועדת הבחירות המרכזית, שמתנהלת "לפי החליל" של המנכ"ל של האיגוד, ששואף להמשיך עם ועד מנהל "שרוקד לפי החליל" - שלו, כמו שהיה עד כה, לרבות העלמת פעילות, עובדות ונתונים מהציבור ומחברי האיגוד שאינם בוועד. 

בנספח כאן למטה אנו מביאים את כל ההתכתבות והתלונות של אחד מהמתמודדים על כך, שאין שיוויוניות בהתמודדות הזו בין המתמודדים, בעיקר בגלל התרגילים של המנכ"ל, שחוזר עליהם כל שנה. התרגיל הכי חמור: תקציב האיגוד מוסתר מהמתמודדים החדשים, והוא יובא לאישור רק בהרכב של הוועד החדש. אולם, התקציב הסודי הזה, שימש את הוועד המנהל היוצא,לקבל סדרת החלטות אנטי צרכניות ובראשן העלאת תעריפי הדומיינים בבת אחת בכ-30%, שזה אקט, שממש לא מתאים לציבור הרחב (שישלם על זה מכיסו, כולל תשלום על אלה שלא משלמים ולא ישלמו ויש להם דומיינים). זאת, על רק המחאה ופעילות הממשלה נגד עליות המחירים. 

במקביל להליך הבחירות, בכנסת, ח"כ ד"ר נחמן שי (בתמונה למעלה משמאל, מוויקיפדיה), מגיש מטעמו שאילתה שנייה לשר התקשורת, כי השאילתה הראשונה שלו לא נענתה (וזו שאילתה שלישית בדיוק נושא הזה לשר התקשורת איוב קרא, כי ח"כ שרן השכל הגישה אף היא שאילתה שלא נענתה), ולהלן צילום של השאילתה של ח"כ ד"ר נחמן שי:
שאילתה ח"כ נחמן שי
נשארה (כמובן) שאלה פתוחה: האם שר התקשורת איוב קרא ישיב לשאילתה הזו עד 2.1.19?? אני נוטה לנחש שלא...
תקנו אותי אם אני טועה...

נספח
פניית חבר האיגוד רפי הוידה ביום 19.12.18 בלוח תפוצה נרחב ביותר, בעניין הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט:

שלום רב,
א. המצ''ב פניית מועמדת לחברות בועד האיגוד ותשובת ועדת הבחירות המודה בעליל כי הליך הבחירות אינו ראוי, אינו שוויוני ואינו שקוף  ...
ב. העובדה כי אין לחברי האיגוד הבוחרים ולכל המועמדים לחברות בוועד מידע עדכני על פעילות האיגוד – הצעת תקציב 2019 שלא צורפה לפרוטוקולי הוועד האחרונים - מוכיחה לכולם על התנהלות פסולה - הן של ועד האיגוד הנוכחי והן של ועדת הבחירות, הנותנת ידה לכך.
   
ג. לתשומת לבכם ולפעולתכם בהתאם ולא יאוחר מ-20.12.18 שעה 1200.
בברכה,

רפי הוידה

From: Tohar Nachman [mailto:tohar.nachman@gmail.com]
Sent: Wednesday, December 19, 2018 10:15 AM
To: hoyda@netvision.net.il; Roi Shlomi; Roee Besser
Subject: Fwd: דרישה לקבלת מידע
  
להלן תשובת האיגוד...
---------- Forwarded message ---------
From: ISOC - Elections <elections@isoc.org.il>
Date: Tue, 18 Dec 2018 at 10:18
‪Subject: Re: דרישה לקבלת מידע
To: Tohar Nachman <tohar.nachman@gmail.com>
 
טוהר שלום,
 
אנו מודים לך על פנייתך לוועדת הבחירות, אך לצערנו הנושא אינו מצוי בסמכותה של הוועדה.
הדוחות הכספיים של העמותה כולם, לרבות הדו"ח לשנה שהסתיימה ב-31.12.2017, מצויים לעיון באתר האיגוד, או באתר גיידסטאר של רשם העמותות.
הדו"ח הכספי לשנת 2018 טרם גובש מטבע הדברים, שכן השנה הקלנדארית טרם הסתיימה. הדו"ח יוכן על-ידי משרד רואי החשבון המלווה את האיגוד במהלך 2019 ויוצג לעיון חברי העמותה לקראת האסיפה הכללית השנתית.
לעניין פרוטוקולים של ישיבות ועד העמותה ותכנונים תקציביים – בהתאם להוראות חוק העמותות ותקנון העמותה, אלא אינם מסמכים שלחברי עמותה עומדת זכות חוקית לעיין בהם או להתעדכן בהם, אלא ככל וועד העמותה החליט על כך.
לפיכך, עלייך להפנות את פנייתך לוועד העמותה, שכן ועדת הבחירות אינה יכולה להנחות את ועד העמותה לפרסם או למסור מידע או מסמכים שהועד אינו מחויב להציג, לפי הוראות החוק או התקנון.
העובדה כי שניים מחברי הוועד המכהנים, שהם גם מועמדים בבחירות הנוכחיות, נחשפים למידע שמועמדים אחרים אינם נחשפים לו, נובעת כמובן מהעובדה כשמידע זה דרוש להם לצורך ביצוע תפקידם כחברי ועד, עד לסיום תקופת כהונתם.
היתרון של בעל תפקיד מכהן המנסה להיבחר מחדש, לעומת מועמד שטרם כיהן בתפקיד, הוא יתרון מובנה הקיים בכל מערכת בחירות בנסיבות דומות. איננו רואים בכל כל פסול.
 
בברכה,
ועדת הבחירות
 
בתאריך יום ב׳, 17 בדצמ׳ 2018 ב-12:32 מאת ‪Tohar Nachman‏ <‪tohar.nachman@gmail.com‏>:
שלום רב,
מתוקף היותי חברת איגוד ומועמדת לועד המנהל של האיגוד,
 
ברצוני לקבל את הדו"חות הכספיים הנוכחיים של האיגוד,
ואת התכנון התקציבי לשנת 2019.
 
מדובר במידע בו הוועד המנהל דן בשלוש ישיבות הוועד האחרונות,
ולאור העובדה ששתיים מחברות הוועד הנוכחיות מתמודדות שוב,
לא הגיוני שיהיה להן יתרון מובהק מבחינת המידע שיש להן, שיכול להוות שיקול מכריע בהתנהלות חברי הוועד (והאיגוד כולו) במהלך שנת 2019.
 
בברכה,
טוהר נחמן
  
From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]
Sent: Monday, December 17, 2018 1:34 PM
To: מני צמח (menicpa@gmail.com); elections@isoc.org.il; Moked-amutot@justice.gov.il
Cc: Yoram Hacohen (yoram.h@isoc.org.il); מני צמח (menicpa@gmail.com); Roi Shlomi (roi.shlomi@gmail.com); aviw@telecomnews.co.il; attorneygeneralfax@justice.gov.il; 'mevaker@mevaker.gov.il'; 'pmo.heb@it.pmo.gov.il'; eyalg@justice.gov.il; asherr@tau.ac.il; Chaim Litvin (jullyski@gmail.com); roee.besser@gmail.com; Karine Nahon (karine.n@isoc.org.il); Batsheva Engelberg (batsheva@openu.ac.il); Lavi Shiffman (lavi.s@isoc.org.il); Meny Levy (MenyL@elal.co.il); sar@justice.gov.il; 'mancal@justice.gov.il'; Kobi Sela (kobi@wmg.co.il); Avi@l7defense.com; Tal Kaplan (TKaplan@PearlCohen.com); 'לשכת מנכ"ל משרד התקשורת'; raya@mof.gov.il; mzohar@knesset.gov.il; tohar.nachman@gmail.com; shmilam@moc.gov.il
Subject: RE: פעילות ''איגוד האינטרנט הישראלי'' - ע''ר - 58-0299543
 
https://www.telecomnews.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91.html
 
מר מני צמח – הגוף המבקר של האיגוד , עו''ד אייל גלובוס – ראש רשות התאגידים ורשם העמותות – משרד המשפטים
שלום רב,
א. מצ''ב לעיונכם כתבה נוספת שפורסמה היום אודות פעילות איגוד האינטרנט המצוי בהליך בחירות.
ב. לאור פנייתי אליכם המצ''ב אודות הצורך הציבורי להבטיח קיום הליך בחירות ראוי, שוויוני ושקוף, ברצוני לתזכר כי על האיגוד לפרסם המידע המצוי ברשותו בתחום הכספי (תקציב 2019) לידיעת כל המועמדים לחברות בועד האיגוד ולרבות כלל חברי האיגוד והבוחרים.
ג. האחריות מהימנעות קיום הליך בחירות ראוי, שוויוני ושקוף תחול עליכם, היה ולא תפעילו את סמכויותיכם החוקיות בהקשר זה.
ד. אודה להיענותכם ופעולתכם המיידית בהתאם.
בברכה,

רפי הוידה
 
From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]
Sent: Thursday, December 13, 2018 8:32 PM
To: מני צמח (menicpa@gmail.com); elections@isoc.org.il; Moked-amutot@justice.gov.il
Cc: Yoram Hacohen (yoram.h@isoc.org.il); מני צמח (menicpa@gmail.com); Roi Shlomi (roi.shlomi@gmail.com); aviw@telecomnews.co.il; attorneygeneralfax@justice.gov.il; 'mevaker@mevaker.gov.il'; 'pmo.heb@it.pmo.gov.il'; eyalg@justice.gov.il; asherr@tau.ac.il; Chaim Litvin (jullyski@gmail.com); roee.besser@gmail.com; Karine Nahon (karine.n@isoc.org.il); Batsheva Engelberg (batsheva@openu.ac.il); Lavi Shiffman (lavi.s@isoc.org.il); Meny Levy (MenyL@elal.co.il); sar@justice.gov.il; 'mancal@justice.gov.il'; Kobi Sela (kobi@wmg.co.il); Avi@l7defense.com; Tal Kaplan (TKaplan@PearlCohen.com); 'לשכת מנכ"ל משרד התקשורת'; raya@mof.gov.il; mzohar@knesset.gov.il
Subject: RE: פעילות ''איגוד האינטרנט הישראלי'' - ע''ר - 58-0299543
 
https://www.isoc.org.il/files/docs/protocols/isoc-il-november-2018-protocol.pdf
 
מר מני צמח – הגוף המבקר של האיגוד, עו''ד אייל גלובוס – ראש רשות התאגידים ורשם העמותות
שלום רב,
א. תודתי לכם על פעולתכם הנמרצת מול איגוד האינטרנט לביצוע הפצת פרוטוקול הועד מ-13.11.18 היום 13.12.18 במועד המבוקש ...  מצ''ב ...
ב. כעת אבקשכם לפעול בצורה נמרצת להפצת פרוטוקול הועד מ-11.12.18 בצרוף מלא של הצעת תקציב 2019 ( בפירוט כל ההכנסות וכל ההוצאות ומצב הרזרבות)...
     וזאת תוך שבוע ימים ולא יאוחר מ-20.12.18 (לפני תחילת הליך הבחירות ב-23.12.18). ראוי כי כל חברי האיגוד הבוחרים והמועמדים לחברות בועד האיגוד יהיו מודעים למצב הכספי האמיתי.
ג.  אשר לפרוטוקול הועד מ-13.11.18 אעיר:
     1. לא הוצגו בדיון חלופות נוספות לפתרון המשבר הכספי, כגון: שינוי ארגוני מהותי של פעילות האיגוד והפרדת תחום התשתיות ותחום הקהילתי לשני ארגונים נפרדים מוכווני מטרה כדוגמת ההפרדה שנעשתה ע''י איגוד האינטרנט העולמי כאשר הופרד תחום ניהול סיומת אורג לתאגיד נפרד מוכוון מטרה.
     2. לא נמסר לחברי הועד בעת הדיון ולא נרשם בפרוטוקול מידע עדכני בנושא המיסוי על הכנסות האיגוד שיש לו משמעות מהותית על הוצאות האיגוד בשנת 2019. כידוע לכל, הדיון בנושא בבית המשפט המחוזי בירושלים שנועד ב-3.10.18 נדחה ולא ברור מצב הנושא.
     3. האיגוד קיבל החלטה פסולה ל''שחרור לעד'' מחובת תשלום דמי חידוש של 8650 בעלי שמות מתחם המהוים הפסד כספי ניכר מדי שנה ע''ס כ-380 אלף ש''ח !!!!....
     4. לא יעלה על הדעת שימשך המצב בו עודפי הכנסות מפעילות תחום התשתיות ישמשו להמשך פעילות קהילתית המבוצעת על ידי גורמים אחרים.
     5. נדרש בכל מקרה לפעול בצורה נמרצת להסדרת המרשם הלאומי של שמות המתחם בסיומת ישראל בחקיקה. זה אינטרס מהותי להמשך קיום האיגוד בהיתר הפעלה רב שנתי מטעם המדינה... מצ''ב הצעת החוק.
     6. לא יעלה על הדעת שלא מוצגת לועד תוכנית רב שנתית להעלאת מספר בעלי שמות המתחם בישראל. ברור לכל שהעלאת מחיר הרישום בכ-30% לא תתרום לקידום תחום שמות המתחם, אלא להיפך.
     7. מסתבר שעד היום אין לאיגוד כל תוכנית אסטרטגית וכל ההבטחות להצגת התוכנית הזאת לשימוע חברי האיגוד היו הבטחות סרק!!!...
     8. אין מנוס, לדעתי, כי הועד הנבחר בהליך הבחירות לשנת 2018 יבצע רויזיה של החלטות הועד הנוכחי תוך קיום התייעצות ושיתוף של חברי האיגוד וביצוע שימוע מתאים לקביעת יעדים חדשים ומעודכנים להסדרת תחום התשתיות בארגון מוכוון מטרה לטובת כלל כ- 250 אלף בעלי שמות המתחם בישראל והוזלה ניכרת של מחירי הרישום של שמות מתחם בסיומת ישראל.
ד. אודה להיענותכם ופעולתכם בהתאם.
בברכה,

רפי הוידה

הערת המערכת: הפניות הללו טרם נענו. ככל שנקבל התייחסות ממי מהמכותבים, נעדכן בהתאם. 

עדכון 23.12.18, 12:00: כנראה לאור הפרסום והחשיפות כאן, נשיאת איגוד האינטרנט, פרופ' קרין נהון, החליטה אמש (במוצאי שבת) לפרסם את הפרוטוקול המלא של דיוני הוועד המנהל בעניין התקציב (כאן) מ-11.12.18, כולל מסמך תקציב האיגוד ל-2019. בהחלט החלטה טובה, חשובה ובכיוון הנכון (של שקיפות בפעילות האיגוד).
התקציב של האיגוד ל-2019 נמצא כאן - למתעניינים.
ניתוח של התקציב וההשלכות שלו לפעילות 2019 של האיגוד - ייעשה במאמר נפרד. 
VOTE FREE 
 
Bookmark and Share


 

לוח מודעות

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

15-16/9/2020 - ChipEx2020  

15-21/11/2020 - שבוע היזמות העולמי    

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם לנובמבר 2019 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת ההונאה הגדולה שהובילה לכך שמוצרי התקשורת יקרים יותר בישראל - כאן

בלעדי לקוראי האתר: 1 ש"ח ליום שיחות וגלישה ללא הגבלה בחו"ל... - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: חשיפת "דבר ראשון" בעניין היועמ"ש - היבטים חמורים חדשים - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי המאת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

חשיפה: סלקום אספה ומכרה במשך שנים את כל נתוני לקוחותיה לרבות מיקומם - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
PIXABAY
 
Telecom Experts
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים