Telecom News - הוגש דו"ח "ועדת פולקמן" - האמצעי לחיסול ערוץ 20 ורשתות הרדיו הימניות

הוגש דו"ח "ועדת פולקמן" - האמצעי לחיסול ערוץ 20 ורשתות הרדיו הימניות

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> הוגש דו"ח "ועדת פולקמן" - האמצעי לחיסול ערוץ 20 ורשתות הרדיו הימניות
הוגש דו"ח "ועדת פולקמן" - האמצעי לחיסול ערוץ 20 ורשתות הרדיו הימניות
מאת: מערכת Telecom News, 27.7.21, 13:33מסירת דוח פולקמן דוברות משרד התקשורת
 
המלצות הוועדה לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים הטלוויזיוניים והרדיו - "ועדת פולקמן" נמסרו לשר התקשורת, יועז הנדל. יודגש, שהמטרות המרכזיות האמתיות הן חיסול ערוץ 20 ורשתות הרדיו הימניות, חיסול השידורים בחינם של עידן פלוס על רשת האינטרנט, והלבנת העבירות של סלקום ופרטנר.
עדכונים בסוף הכתבה

 
היום נמסרו לידי שר התקשורת, יועז הנדל, (בתמונה משמאל בצד שמאל), המלצות הוועדה לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים - המכונה "ועדת פולקמן". הוועדה הוקמה בספטמבר 2020 ע"י השר הנדל כדי להמליץ על תיקונים רוחביים וחקיקתיים הנדרשים באסדרת שוק השידורים בישראל. לאחר שהוועדה נפגשה עם הגורמים הרלוונטיים בתחום, גיבשה הוועדה המלצות והגישה אותם לשר התקשורת.

ידגש שוב ושלא יהיה צל של ספק לאיש: המטרה היחידה והעיקרית של "ועדת פולקמן" היא לחסל (כלכלית ורגולטורית) את ערוץ 20 וכלי התקשורת האחרים של הימין (דוגמת תחנות רדיו של הימין). כל השאר זו ברברת מקושקשת, שנועדה לטשטש את העיקר. זה מגיע בהמשך לתכנית לחסל את גלי צה"ל, תכנית ששר התקשורת יועז הנדל מעורב גם בה, בגלל הפופולריות העצומה של השדר הימני בגלי צה"ל, יעקב ברדוגו. 

את פרטי התכנית לחסל את ערוץ 20 חשפתי במהלך עבודת "ועדת פולקמן" ופרסמתי זאת בכמה כתבות חשיפה, כשהבולטת והמובילה בכתבות הללו עם מסמכים, היא הכתבה, שפורסמה על ידי (וגם ע"י אלי ציפורי) תחת הכותרת המדברת בעד עצמה: "חשיפת המזימה לחיסול ערוץ 20 וערוצי נישה ע"י "ועדת פולקמן"".  בכתבה הזו מוסברת המזימה לפרטיה ואיך "התרגיל" יעבוד, ולא נחזור על כך כאן.

יצויין, שחלק בלתי נפרד מהמזימה של "דו"ח פולקמן" הוא גם להלבין את העבירות הרבות של סלקום ופרטנר, שלא די שהן משדרות ללא כל רישיון, הן מספקות שידורים האמורים להיות על פי חוק חינמיים, והן גובות על זה כסף בניגוד לחוק, מלקוחותיהן.

כך, הן פטורות מכל החבות של בעל רישיון (חיסכון של עשרות מיליוני ש"ח לשנה לכל חברה) וגם גובות כסף, שאסור להן לגבות, מהלקוחות. חשפנו זאת כמה פעמים וגם היום, בכתבה, שפורסמה תחת הכותרת: "צריך רישיונות לשידורי טלוויזיה בחינם ברשת. אילו חברות מצפצפות על החוק?". כעת, "דו"ח פולקמן" מלבין את כל העבירות הללו של סלקום ופרטנר, ומאפשר לגבות כסף מהלקוחות משידורי "עידן +", מה שאמור להיות חינמי. 

הוועדה הורכבה מיו"ר הוועדה, ח"כ לשעבר רועי פולקמן, (בתמונה משמאל בצד ימין), 4 נציגי משרד התקשורת, נציגת משרד האוצר ונציגת משרד המשפטים.  בוועדה גם השתתפו כמשקיפים נציגים מהמועצה לכבלים ולוויין, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ורשות התחרות.

המלצות הוועדה עוסקות בהקמת רגולטור אחוד לשידורים - "רשות השידורים המסחריים", חובות השקעה בתוכן מקומי לספקי תכנים בינלאומיים, רגולציה מצומצמת על ערוצים מסחריים וספקי תכנים ישראליים הכוללת בעיקר: אתיקה בשידורים, אסדרת שידורי חדשות ואקטואליה, קידום הפקות מקור, הגנה על קטינים, הנגשה לאנשים עם מוגבלויות.  
 
הדו"ח המלא (126 עמודים) - כאן.
 
להלן עיקרי המלצות הוועדה:
 
הקמת רגולטור אחוד
 • הקמת "רשות השידורים המסחריים" כיחידת סמך תחת שר התקשורת.
 • ברשות תכהן מועצה ציבורית ולצידה יעמוד גוף ביצועי-יישומי, שיוציא לפועל את החלטותיה.
 • "מועצת השידורים" תכלול 13 חברים (מרביתם נציגי ציבור). החברים יהיו בעלי רקע וניסיון מגוונים.
 • בראש הרשות יעמוד אדם אחד, שיכהן הן כיו"ר מועצת השידורים והן כראש הדרג הביצועי ברשות.
 • בסיס התקציב של הרשות לשידורים יהיה מתקציב המדינה.
 • הרשות תהא מוסמכת לקבוע את תקנותיה כחקיקת משנה.
תפקידי הרגולטור האחוד יהיו, בין היתר:
הרגולטור יפקח על הפלטפורמות הרב-ערוציות המסורתיות (הוט ויס בכבלים ובלוויין), ספקי התכנים על ה-OTT (פרטנר, סלקום, סטינג, נקסט ועוד ככל שיהיו), והערוצים המסחריים.
הרגולטור יקדם הפקות מקור מסוגה עילית, שמירה על האתיקה בשידורים, אסדרת הכללים לשידורי חדשות ואקטואליה, שמירה על שוק שידורים מגוון ותחרותי ומניעת ריכוזיות ובעלויות צולבות, קביעת כללים לשידורי ספורט, קביעת כללי צרכנות בתחומים בהם אין אסדרה רוחבית של משרד התקשורת, הגנה על ילדים, הבטחת נגישות לבעלי מוגבלויות, ויהווה מרכז לפניות הציבור וגוף מחקר וידע בתחום השידורים בישראל.
 
מתווה רגולציה עבור ספקי תכנים ישראליים
 • החלת רגולציה באופן הדרגתי על ספקי תכנים, שפעילותם מיועדת בעיקרה לציבור בישראל, בהתאם למדרג שיקבע בהתאם להיקף פעילותם, על בסיס סך ההכנסות השנתי של הספקים.
 • על כלל הספקים יחולו הוראות לעניין מניעת בלעדיות בשידורי הספורט.
 • על ספקים עם היקף פעילות בינוני ומעלה (הכנסות בסך 600-300 מיליון ₪) יחולו חובות השקעה רק בנושאים הבאים: הפקות סוגה עילית, הגנה על ילדים, חובות הנגשת שידורים לאנשים עם מוגבלויות וחובות בתחום האתיקה בלבד.
 • על ספקי תכנים בעלי היקף פעילות רחב (הכנסות בסך 600 מיליון ₪ ומעלה) יחולו בנוסף חובה מורחבת להשקעה בהפקות סוגה עילית וחובות בתחום צרכנות השידורים.
 • צמצום היקף התערבות הרגולטור ומיקוד סמכויותיו בקביעת כללים לגובה ההשקעה ואופן ההגדרה של הפקות מקומיות בלבד, ללא התערבות באופן, מיקום, אורך וזמן השידור או בתתי סוגות המשדרים.
 • משרד התקשורת יוסמך לקבוע אסדרה צרכנית רוחבית על כלל שוק התקשורת, לרבות בנוגע לגופי השידור. כ"כ, יוסמך השר לקבוע נושאים שבהם אסדרה רוחבית אינה נדרשת. הרשות תוסמך לקבוע אסדרה צרכנית רק בנושאים בהם השר לא קבע רגולציה בלבד, ולא קבע כי בהם היא אינה נדרשת.
מתווה רגולציה לספק תכנים בינלאומיים
 • הוועדה ממליצה להחיל על ספקי תכנים בינלאומיים, שפעילותם אינה מיועדת בעיקרה לציבור בישראל, חובות בתחום ההשקעה בהפקות ישראליות בלבד.
 • הרגולטור יוסמך לדרוש מידע מספק תכנים בינלאומי בנוגע להכנסותיו מהפעילות בישראל, להיקף המנויים ולהיקף השקעתו בתוכן מקומי.
 • על ספק בינלאומי, שהיקף הכנסותיו מפעילות בישראל גבוה מ־300 מיליון ₪, תוטל חובה להשקעה בתוכן מקומי.
 • בשלב ראשון, יעדכנו ספקי התוכן הבינלאומיים את הרגולטור בנוגע לכוונתם להשקיע בתוכן מקומי על פי מספר אפשרויות להשקעה. היקף האפשרויות יהיה מגוון ויכלול אפשרויות להשקעה באופן ישיר (בהפקות, ביוצרים) ובאופן עקיף (רכש גומלין).
 • במקביל יקיים הרגולטור, בהשתתפות גורמי המקצוע הרלוונטיים, בחינה בנוגע לאופן הטלת החובה תוך התייחסות לקריטריונים הבאים:
 • מספר ספקי התכנים הבינלאומיים, היקף פעילותם בארץ ורמת התחרות בשוק השידורים.
 • הניסיון הקיים במדינות אחרות מהחלת רגולציה כאמור על ספקי תכנים.
המודלים הכלכליים בשוק השידורים
 • הוועדה סברה, שיש לבצע שינוי הדרגתי, שבסופו תבוטלנה ההפרדות וההגבלות על המודלים הכלכליים בשוק השידורים (ובהן חובת ההעברה בחינם של ערוצי הברודקאסט, חובת הקצאת האפיקים, ואיסור שידור פרסומות בפלטפורמות המסורתיות).
 • לא התקבלה הכרעה בנושא ביטול האיסור החל על ספקי תכנים להיות בעלים של חברת חדשות, והכרעה בנושא תתקבל לאחר קבלת התייחסויות מהציבור.
 • הוועדה הציעה 2 חלופות לביצוע השינוי באופן הדרגתי. משרד התקשורת, בשיתוף הגורמים הרלוונטיים ימשיך את הליך הבחינה של החלופות המוצעות תוך קבלה ושמיעה של עמדת השחקנים בשוק על החלופות שהוצעו, ויגבש המלצות מפורטות.
יועז הנדל: "הדו״ח, שהוגש לי, מהווה סיכום של עבודה רצינית בנושא, שנמשך זמן רב מידי. דו"חות רבים נכתבו במשרד התקשורת בתחום השידורים אך מעטים יצאו לפועל. אני לא מתכוון לבזבז זמן. לאחר שאקבל את הערות הציבור, בכוונתי לפרסם את עמדתי באשר לחלקים, שטופלו בדו"ח ועל אלה הדורשים המשך טיפול ברגולציה החלה על השידורים. כתוצאה מכך נקדם חקיקה".
 
רועי פולקמן: ״אני מאמין, שיישום המלצות הוועדה יתרום לתחרותיות גדולה יותר ומוצר טוב יותר לציבור גם במונחי מחיר וגם במונחי איכות ומגוון. שוק התקשורת נמצא כיום בחוסר ודאות ואני משוכנע, ששר התקשורת יוביל במהרה את התיקונים הנדרשים לכדי מימוש. מדברים על הדברים כבר עשור - עכשיו הזמן למעשים".

עדכון 27.7.21: חשיפות בלעדיות ומרתקות בעקבות "ועדת פולקמן" - האמצעי לחיסול ערוץ 20 ורשתות הרדיו הימניות בישראל. מה שהשר יועז הנדל וחבורת החנפנים שמקיפה אותו - שכחו לדווח לציבור. ריאיון של אבי וייס ועקיבא ביגמן ע"י אבי רצון ב"גלי ישראל" ב-28.7.21 (כ-14 דקות), אודות "שערוריית הנדל-פולקמן". כל מה שלא רוצים שהציבור ישמע וידע אודות הקשר של יועז הנדל לנוני מוזס \ "ידיעות אחרונות". הלינק לסרטון יוטיוב: https://youtu.be/orHdEaGaP6U. מידע נוסף ומסמכים למתעניינים יש כאן: https://bit.ly/Folkman12Hot13Yes.
 
 עדכון 28.7.21: שירלי שיף, מי שהייתה רמ"ט שר התקשורת לשעבר איוב קרא, מגיבה בריאיון (כאן) ב"חדשות 13" על המלצות "ועדת פולקמן" וחושפת שהמלצות הוועדה הזו, שנעשו בגיבוי של שר התקשורת יועז הנדל, נודעו לחסל את העצמאות הציבורית המוחלטת של "הרשות השנייה" ולייצר גוף מאוחד ("ברית המועצות") כביכול חדש, שהוא המשך של "מועצת הכבלים והלוויין", שתלוי בשר התקשורת ובממשלה. כך ייקל על השר להצר את יכולות ערוץ 20 ולהוביל לסגירתו. 

עדכונים 29.7.21:
אענת קם פרסמה כאן ב"כסית" (כותרת בלבד): "פספוס של ועדת פולקמן | ניתוח.
ועדת פולקמן דנה במשך שנה בעתיד הרגולציה על השידורים בישראל. אף שכולם מסכימים שהכוונות היו טובות, הדו"ח לא מציע בשורה אמיתית לגופי השידור או ליצירה הישראלית. מה בכל זאת צריך כדי שנטפליקס תתן את חלקה?."

ב. פורסם כאן ב"גלובס" (כותרת בלבד): "עשרות יוצרים הפגינו מול משרד התקשורת נגד המלצות ועדת פולקמן.
לדברי המפגינים, "אין הבדל בין הוט, סלקום ונטפליקס. כולן חייבות להשקיע ביצירה מקורית; שליש מתעשיית היצירה המקורית בישראל יימחק אם יאומצו המסקנות הללו"."

ג. לירן עצמור פרסם כאן ב-TimeOut (כותרת בלבד): "דוקטור יועז ומיסטר הנדל מחסלים את הטלוויזיה הישראלית. כמעט עשור חיכינו לדו"ח ממשלתי שיסדיר את תחום היצירה הטלוויזיונית בעידן האינטרנט. המלצות משרד התקשורת עושות בדיוק את ההפך המדהים: הן מספקות הגנה לנטפליקס ודיסני מפני השקעה ביצירה ישראלית \\ טור דעה."

עדכון 18.8.21ענת קם מ"כסית" פרסמה כאן (כותרת בלבד): "רשת 13 ורינה מצליח: מספר שיא של תלונות לרשות השנייה ב-2020.
הקורונה ריתקה את כולם לבתים ולמסך ופתאום שמנו לב שיש הרבה בעיות בטלוויזיה: כ-15 אלף תלונות על השידורים, מחציתן נגד רשת 13. ירידה במספר התלונות נגד תחנות הרדיו האזורי. נציב תלונות הציבור: "הנתונים מצביעים על תופעה מדאיגה של פגיעה באוכלוסיות מוחלשות ומודרות"."

עדכון 9.9.22: מועצת הכבלים והלוויין מדווחת כאן (כותרת בלבד): "החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מספר 4-9/2022 מיום 11.8.2022 בעניין: מחיקת חברת טריפל סי מחשוב ענן בע"מ ממרשם ספקי התכנים לפי סעיף 13ד' לחוק הפצת שידורים."
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים