Telecom News - חשיפה: הטלת קנס בלתי חוקי בנושא שידורי הספורט ע"י מי שלא אושר לתפקיד

חשיפה: הטלת קנס בלתי חוקי בנושא שידורי הספורט ע"י מי שלא אושר לתפקיד

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> חשיפה: הטלת קנס בלתי חוקי בנושא שידורי הספורט ע"י מי שלא אושר לתפקיד
קשה להאמין לאן החוצפה של בעלי תפקידים בכירים במשרד התקשורת מגיעה. רק כדי לרצות את השר איוב קרא (שכשל עד כה בטיפולו בנושא שידורי הספורט), עובד משרד התקשורת "מתחזה" לבעל סמכות של יו"ר מועצת הכבלים והלוויין ומטיל קנסות בלתי חוקיים על הוט ו-YES.
מאת: אבי וייס, 18.12.18, 15:09אשר ביטון

 כשפרסמתי (כאן) את ההודעה, שפורסמה באתר משרד התקשורת, על כך, שפקיד במשרד התקשורת בשם אשר ביטון (בתמונה משמאל) הטיל קנס ("עיצום כספי") של 201 אלף על הוט ו-YES (על כל אחת), בנושא אי שידור משחקי ספורט לפי איזה תת סעיף ישן ביותר בהחלטות מועצת הכבלים והלוויין, מייד התעורר אצלי חשד, שמדובר ב"ספין" בלתי חוקי נוסף מבית היוצר של משרד התקשורת הישראלי.

למה מייד חשדתי שזה ספין?
  • בעבר חשפתי וכמה פעמים כמה קנסות לא חוקיים, גם בתחום שידורי הספורט, שהוטלו ע"י יו"ר מועצת הכבלים והלוויין דאז (ד"ר יפעת בן חי-שגב), והנושא הזה הועבר ליועמ"ש ולמשטרה, אבל מהר מאוד "נגרס" ונגנז ע"י "קליקת הפרקליטים". 
  • השר איוב קרא נכשל עד כה בקידום הנושא של שידורי הספורט (יותר על כך בנספח), ובפעם האחרונה, שהוא ""נתקל בקיר", הייתה אך בתחילת השבוע. הצעת השר איוב קרא לשידורי ספורט בחינם (הצעה, שהוא כה התגאה בה ודחף אותה אישית), "נרצחה ונקברה בקבורת חמור, ללא הודעה מצד משרד התקשורת לציבור ובלי סדרי הלוויה ושבעה". למי שמתעניין בבדיחות של השר איוב קרא ושות' (כלומר: גם של נתי כהן המנכ"ל), מוזמן לעיין בפרוטוקול ועדת הכלכלה של הכנסת, ש"הרגה" (כרגע, אף פעם אי אפשר לצפות אם איוב קרא, שכרגע מאושפז בבית החוליםלא ינסה "להקים את המת לתחיה"), ודחתה על הסף את ההצעה ההזויה הזו של שר התקשורת, שמנסה להיות פופוליסט - בכוח. זאת, לאור הכרזותיו מעל לכל במה, כבר מהיום הראשון שנכנס לתפקיד שר במשרד התקשורת, שנושא שידורי הספורט הוא בעדיפות ראשונה אצלו. לכן, הקנס בדיוק במקביל לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, נראה ניסיון נוסף של השר איוב קרא להראות "פעילות" בתחום הזה. עבודה על פי החוק, זה לא נראה שמעניין אותו ולא נמצא באג'נדה שלו.(ראה "תיק 5000").
  • התואר של התפקיד של אשר ביטון נראה לי חשוד, כי לא נתקלתי בדבר כזה במשרד התקשורת עד היום (מייד אסביר).
לכן שלחתי ביום 16.12.18 את השאלות הדחופות הבאות לצמרת משרד התקשורת ולצמרת מועצת הכבלים והלוויין:
"לאתר משרד התקשורת עלתה הודעה על עיצום כספי, שהוטל ע"י מ"מ יו"ר מועצת הכבלים והלוויין על החברותHOT  ו-YES, בגין אי שידור משחקי ספורט, כנדרש בהחלטות המועצה.

מההודעה הזו לא ברורים כמה דברים חשובים:
1. כתוב בהודעה, שהקנס הוטל לפי סמכות המוקנית בסעיף 37ב1(ב( לחוק התקשורת, אבל לסעיף (ב) יש 8 תת סעיפים ולא ידוע לפי איזה סעיף חוק מדויק הוטל הקנס הזה?
2. מי ישלם את הקנסות הללו הפעם (מהעבר התברר, שחברות השידור [ערוצי הספורט] שילמו את הקנסות – כאן וכאן)? מי מבטיח שעניין זה לא יחזור על עצמו שוב?
3. כתוב בהחלטה שהקנסות הוטלו בגין "הפרת הוראות נספח ג' להחלטת מועצה מספר 1-27/2009 מיום 22.10.2009".
כמה שחיפשתי באתר משרד התקשורת היום, לא הצלחתי למצוא את הדבר הזה. שום זכר למסמך כזה (מלפני קבלת ההחלטה, שהתקבלה ב-9.12.18).
המסמך הזה (מ-2009) צורף לאתר משרד התקשורת בפעם הראשונה, כצרופה הנלווית להחלטה, שפורסמה באתר המשרד - ביום 16.12.18.
אז איך אפשר להטיל קנסות על החלטה שלא ידועה ולא מפורסמת בשום מקום באתר משרד התקשורת ולא מצורפת לרישיונות של החברות (לפני מועד פרסום הקנס, ב-16.12.18)?
האם לא מן הדין לבטל את העיצום הכספי המופרך והבלתי חוקי הזה, שנראה יותר כגחמה \ ספין בהוראה של השר איוב קרא?"

את תגובת משרד התקשורת לא הצלחתי לקבל, לא שלא נסיתי. ככל שאקבל, אעדכן בהתאם.

תגובת מועצת הכבלים והלוויין:
"מצ"ב תשובה לפנייתך. ניסוח שאלות באופן כזה מעמיד בסימן שאלה את כוונותיך שהרי הניסוח עצמו מעיד על עמדה שיפוטית שגויה מוקדמת שאינה מקצועית ואינה במקומה. עדיין, להלן תגובת המועצה, בתקווה לתיקון השגיאות והליקויים בכתבה.
 
העיצומים הוטלו על חברות הוט ויס שהן בעלות הרישיון.
בכל הנוגע לתשלום העיצום מצרף הפונה כתבות בהן מוזכר חוק העונשין אך חשוב לציין כי מדובר בעיצום כספי על פי חוק התקשורת ולא בקנס על פי חוק העונשין.
בכל הנוגע למדיניות המועצה מדובר בהחלטה משנת 2009. ההחלטה פורסמה בעבר באתר אך מפאת תקלה הוסרה ממנו.
בכל אופן, ההחלטה נמסרה עוד בשנת 2009 לחברות והיא מוכרת להן היטב. בהקשר זה מופנה הפונה לסעיף 6לח1 לחוק התקשורת.
לפיכך העיצום הוטל כדין ואין מקום לביטולו".

תשומת לב לתשובה הזו, שבתחילתה היא התקפה אישית עלי ועל שאלתי והמשכה הוא אישור, שכל מה ששאלתי הוא נכון, ולכן מדובר בהחלטה לא חוקית (על פי הדין וההגיון):
  • אין סעיף החוק המדויק (בחוק התקשורת), שלפי הוטל הקנס. בלי זה - אי אפשר בכלל להטיל קנס, בשום נושא ובשום תחום.
  • יש אישור, שהנוהל של המועצה מ-2009 לא היה מפורסם בשום מקום, עד אחרי מועד הטלת הקנס, שאז הוא עלה לאתר.אני לא מכיר שום פטנט חוקי של הטלת קנס על נוהל, שלא קיים ולא מפורסם לציבור.  
  • נטען, שהנוהל הזה נמסר לחברות ב-2009 והן ידעו עליו. אין שום הוכחות לטיעון הזה והוא נראה מופרך על פניו. אנו בסוף 2018 ואיך אפשר לטעון דבר כזה, שקרה או לא קרה ב-2009, שהוא הוכחה לידיעה של בעלי התפקידים דהיום בחברות! הרי כל בעלי התפקידים בהוט וב-YES מזמן התחלפו מ-2009.
  • למה הנוהל הזה לא צורף לרישיון החברות כנספח, כדי שיישאר בתוקף כל כך הרבה שנים? זה לא ברור
  • התשובה לא שוללת את האפשרות, שאת הקנס ישלמו ערוצי הספורט ולא החברות הוט ויס. כלומר: ההסדר הבלתי חוקי הזה, שהמציאה היו"ר של מועצת הכבלים והלוויין לפני שנים -  יכול להימשך לפי הפרשנות הנוכחית של המועצה. כך, "קליקת הפרקליטים" יכולה "להכשיר כל שרץ" בלתי חוקי ולהמציא חוקים שלא קיימים, רק כדי "להגן על התחת" והאינטרסים הקטנוניים של חבריה. הטענה שיש בתשובת המועצה כאן למעלה, שהאיסור על פי חוק העונשין לא חל על מעשים לפי חוק התקשורת היא עזות מצח בלתי חוקית מדהימה. היא שקולה לטענה שמותר לעובדי משרד התקשורת ולכל בעלי רישיונות לתקשורת לרצוח, לגנוב, לאנוס, לקבל שוחד וכיו"ב, משום שבחוק התקשורת אין סעיפים שאוסרים ביצוע עבירות כאלו... בדיוק לנקודה הזו, חוק התקשורת קבע בשני סעיפים (צילומיהם כאן וכאן) וברישיונות של החברות 2 פרקים (שצילומיהם כאן וכאן) שקובעים חד משמעית שכל דיני מדינת ישראל חלים על בעלי הרישיונות. משפט אחד לדוגמה מסעיפי החוק הללו, סעיף מאוד ברור אומר כך: "תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית, לפי כל דין, של בעל הרשיון לשידורים". בנוסף, משרד המשפטים הוציא הנחיות ברורות לעניין עיצומים כספיים (כאן - למתעניינים) ובהם נכתב במפורש שרק המפר הוא זה שאמור לשלם את העיצום הכספי. אין שום אופציה בהנחיות הללו, שמישהו אחר ישלם את העיצום הכספי עבור המפר, כי יש לזה סעיף חוק עונשין ברור. לעניינו, החוק בישראל מאוד ברור וחד משמעי בעניין זה: ס' 252א' לחוק העונשין: " א). לא ישלם תאגיד, במישרין או בעקיפין, קנס שהוטל על זולתו, ....; העובר על הוראה מהוראות סעיף קטן זה, דינו - מאסר שנה אחת"כלומר, בעלי החברות הוט ו-YES , בעלי ערוצי הספורט ויו"ר מועצת הכבלים והלוויין מסתכנים אישית בשנת מאסר, אם הם עושים דבר כזה, של גלגול הקנס מחברה לחברה  זאת, תוך הסתרת ההליך הבלתי חוקי הזה.
הכאוס הזה זה רק "כסף קטן" לעומת ההמשך. 

ההמשך נוגע לשאלה: מי הטיל את הקנס? 

לכן שלחתי ביום 17.12.18 את השאלה הדחופה ביותר הבאה לצמרת משרד התקשורת (שר ומנכ"ל):
"בהודעת משרד התקשורת מיום 8.8.18 (כאן, ראה גם צילום מצ"ב), הודיע שר התקשורת, שהוא ממנה את אשר ביטון לתפקיד ממלא מקום יו"ר (יושב ראש) מועצת הכבלים והלוויין..
הודעה 1
אולם, בהודעת משרד התקשורת מיום 16.12.18 (כאן, ראה גם צילום מצורף), עולה, שאשר ביטון הוא יו"ר (יושב ראש) המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (בהטלת תפקיד).
צילום 2

כלומר המינוי שלו כמ"מ יו"ר המועצה - לא אושר.
 
זאת, ככל הנראה לאור פניותיי (דיווח על המינוי הפגום הזה: כאן, וכאן), פניות, שנעשו על ידי גם לנש"מ וגם ל"ועדה לבדיקת מינויים" ב"רשות החברות".
זה היה נוסח פנייתי אליהם מ-9.8.18:
"משרד התקשורת הכריז על החלטת השר בעניין מ"מ יו"ר מועצת הכלים והלוויין (כאן).
אולם, לפי התקשי"ר, אשר ביטון הוא עובד חיצוני, שזכה במכרז (במשך שנים מהשחרור [מהצבא] היה יועץ במגזר הפרטי) ולכן תקופת הניסיון שלו היא שנתיים (להבדיל מעובד פנימי, שתקופת הניסיון היא חצי שנה בלבד).
אשר ביטון זכה במכרז לפני כשנה, דהיינו הוא טרם עמד בתקופת הניסיון כדי להתקבל להיות עובד מדינה מן המניין. אז איך הוא מתמנה כממלא מקום יו"ר מועצת הכבלים, במעמד ותנאים של "מוקבל מנכ"ל"?
האם זה חוקי? ואם זה חוקי האם זה ראוי? האם הנציבות, שאישרה זאת, נתנה דעתה לכך? האם צירפה הסתייגות למינוי?"

תגובות ישירות לא קיבלתי, אבל כעת מתברר, שפשוט הוא לא אושר (מהסיבה שציינתי בפנייתי).

 לכן, כנראה, גם הוא לא יכול להטיל קנסות, כי הוא בפועל לא מ"מ יו"ר המועצה. הוא רק נמצא במצב של "הטלת תפקיד", באופן זמני.
כך, המינוי שלו ליו"ר המועצה, או מ"מ יו"ר, או "בהטלת תפקיד" - לא אושר ע"י הממשלה (כנדרש בחוק התקשורת) ולא אושר ע"י "ועדה לבדיקת מינויים" וכנראה גם לא אושר ע"י נש"מ.

בנוסף, לא ברור באישור של מי הוא נמצא ב"הטלת תפקיד" (כנראה של השר איוב קרא, אבל זה לא פורסם בשום מקום) ולא ברור האם ההסדר המוזר הזה עונה על הנחיות נש"מ בתחום זה (יש כמה הסתייגויות בהנחיות נש"מ, לגבי השימוש בכלי של "הטלת תפקיד" לתפקידים כאלה בכירים).
מה זה צריך להיות??"

תגובה טרם קיבלתי. ככל שאקבל תגובה, אעדכן בהתאם.

קוראינו הוותיקים כבר יודעים שלא אקבל תגובה. אי מתן תגובה היא עבירה פעוטת ערך מול הכאוס הבלתי חוקי, שחשפנו כאן. 

נספח: הכאוס בתחום מועצת הכבלים והלויין, גרסת סוף 2018:

הטיפול הכושל של השר איוב קרא בתחום הספורט יכול למלא פיליטון שלם. זו לא רק הסטירה, שקיבל בוועדת הכלכלה של הכנסת. כל התחום הזה מנוהל בכאוס מזה שנים. העובדה, שמועצת הכבלים והלוויין לא עדכנה נוהל מ-2009 ולא צרפה אותו לרישיון של החברות (כמפורט בכתבה למעלה) וגם לא פרסמה אותו במשך השנים לציבור באתר משרד התקשורת, מצביעה כאלף עדים על הכאוס בהתנהלות מועצת הכבלים והלוויין, שמצבה נהיה רע יותר כאשר פקיד, שטרם אושר להיות עובד מדינה בשם אשר ביטון, נכנס למועצה, כפי שחשפנו כאן בכתבה: "הכאוס בהתנהלות מועצת הכבלים והלוויין ממשיך גם תחת מ"מ יו"ר המועצה".

ב-11.12.18 שלחנו את השאלה הבאה לצמרת משרד התקשורת:
"ב-3.8.17 פורסמה על ידכם ההודעה הבאה: "שר התקשורת איוב קרא הורה לבחון, באמצעות סקר, את עמדות הציבור בשאלת האפשרות להוזלת מחיר המנוי בערוצי הספורט בתמורה לשידור פרסומות בערוצים אלה.
במקביל, השר ביקש לבחון מחדש את הסכום אותו משקיע תאגיד השידור הציבורי בתכני ספורט, לאור הפחתת כמות התכנים המשודרת ללא תשלום לכלל הציבור מאז סגירת רשות השידור".
.לאור תוצאות הדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא "הצעת חוק שידורי הספורט", שבה נטען (מכל הצדדים וגם מצד יו"ר ועדת הכלכלה), שלא בוצעה שום עבודת מטה מסודרת בנושא במשרד התקשורת, (לא גילוי מרעיש במיוחד, היות והמשרד פועל בשיטת החלטורה מזה שנים), אבקש לשאול אם הנחיית השר לגבי הסקר בוצעה, אם לא - למה לא בוצעה ואם כן, היכן תוצאות הסקר הזה?"

תגובה לא קיבלתי, לא שלא ניסיתי. ככל שאקבל תגובה, אעדכן בהתאם. קוראינו הוותיקים כבר יודעים שלא אקבל תגובה. זה גם ברור למה וזה "נחשף במלא מערומיו" בכתבה כאן למעלה. 

הכאוס הוא כל כך גדול עד שאיש לא מטפל בכך, שערוצי צ'רלטון לא מופיעים באפליקציה בניידים! מי נותן לזה את הדין? או מי מתייחס לכך, שבמשחקי הקבוצות ישראליות באירופה, ערוצי ה-HD נסגרים לצופים, בלי שום הודעה, רק כי אפשר להתעלל בצופים בלי חשבון. . 

למי ששכח, ערוץ צ'רלטון זכה, בגלל התערבות מוזרה ביותר, שלא נחקרה משום מה, של מנכ"ל משרד התקשורת ("עד המדינה"), שלמה פילבר, דרך מועצת הכבלים והלוויין, לקבל היתר להעלות עוד 2 ערוצי ספורט בתשלום (הסיפור הזה נחשף ומפורט כאן). 

החל מ- 17.1.18 התחלנו לחשוף את כל הפעילות המושחתת, לכאורה, סביב מינוי מחליף ליו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין, ד"ר יפעת בן חי שגב. תחילה פירסמתי, שכמעט נתקענו עם נתי שוברט הבלתי כשיר חוקית לתפקיד (יוצא לפנסיה בחודש הקרוב בעוד שחבר במועצה צריך להתחייב למינימום של שנתיים בתפקיד), אח"כ חשפתי את התעלול של שמילה לדלג במינוי זה על כל עובדי המשרד ולמנות כחבר מועצה עם צפי למינוי ממלא מקום היו"ר את "החבר מהצבא" אשר ביטון, הבלתי כשיר חוקית למינוי הזה אף הוא.

במציאות, כל מה שחשפתי והערכות שפרסמתי, אכן התגשם, חרף חוסר ההגיון ואולי אף חוסר החוקיות במהלכים של צמרת משרד התקשורת.

בהודעה על החלטת העיצום הכספי נחשף סוד, שהוסתר עד כה מהציבור, וככל הנראה, קשור לחשיפות הנ"ל שלי: אשר ביטון אינו ממלא מקום יו"ר המועצה! זו לא טעות - אשר ביטון אינו ממלא מקום יו"ר המועצה!
כפי שניתן לראות בבירור מהודעת הטלת העיצום הכספי, אשר ביטון הוא יו"ר המועצה "בהטלת תפקיד", שזה, ככל הנראה, "תרגיל מבית היוצר" של תמי לשם, (טיפלה בזה ערב פרישתה מהמשרד) ביחד עם מימון שמילה (המשנה למנכ"ל), להתגבר על התנגדות נחרצת (!) של נציבות שירות המדינה ו"ועדת המינויים לבכירים", למנות את אשר ביטון לתפקיד ממלא מקום יו"ר המועצה.

כזכור בימים אלה אמורה לסיים עבודתה "ועדת איתור" לתפקיד יו"ר קבוע למועצה, שאחד מחברי הוועדה הוא משום מה הוא עדן בר טל חברם משכבר הימים של מימון שמילה ואשר ביטון, שכבר הוכיח בעבר את יכולתו "לארגן" מכרזים בתחום השידורים - ראה המינוי הפסול של שי באב"ד לתפקיד יו"ר הרשות השנייה.

אגב, ככל הידוע לי, מימון שמילה נמצא בנתק מהמנכ"ל נתי כהן והשר איוב קרא, כך, שמועמדותו לתפקיד יו"ר המועצה נראית כרגע חסרת סיכוי. אשר ביטון, על פניו, כנראה, לא עומד בדרישות הסף ולכן לא יכול להמנות על המועמדים לתפקיד יו"ר המועצה (מה גם שנפסל אפילו לתפקיד ממלא מקום היו"ר), אבל כשהחבר עדן בר טל הוא חבר בוועדת האיתור, אפילו אשר ביטון יכול למצוא עצמו יו"ר המועצה, בלי ניסיון בתחום השידורים ורוגלציית עולם השידורים. ככה הכאוס הזה עובד, ולא מהבוקר. 

עדכון 19.12.18, 18:22: ניר שוויקי נבחר הערב ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין. פרטים - כאן.

עדכון 20.12.18אושר מינויה של קרן אוזן ליו"ר הרשות השנייה, לפי המלצת שר התקשורת, איוב קרא. זאת, למרות ניגודי העניינים הפוטנציאליים של אוזן וניסיונה הניהולי המוגבל, אישרה הוועדה לבדיקת מינויים את מינויה ליו"ר הרשות השנייה, במקומה של יוליה שמאלוב-ברקוביץ', שהודחה ע"י השר ב"תרגיל כיפה אדומה". הממשלה אמורה לאשר בקרוב גם את מינוי שאר חברי המועצה החדשים, לפי המלצת השר איוב קרא. הפסד נטו של שמילה מימון שלא הצליח לשבץ את עצמו ואת אשר ביטון - בשום תפקיד קידומי, לעת הזו. 
 
CHAOS FREE

  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים