Telecom News - למה משרד התקשורת מסרב לקבל תלונות וראיות כנגד AIG וחברות נוספות?

למה משרד התקשורת מסרב לקבל תלונות וראיות כנגד AIG וחברות נוספות?

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> למה משרד התקשורת מסרב לקבל תלונות וראיות כנגד AIG וחברות נוספות?
חשיפה: "הרמת מסך" מעל "השיטה החדשה", ששמילה מימון (מנכ"ל בפועל של משרד התקשורת) המציא, כ"מחוקק על" במדינת ישראל: המצאת "החסינות המוחלטת" למפרי חוק. 
מאת: אבי וייס, 31.12.17, 07:00שמילה מימון

את רמת (אי) מתן "שירות לציבור" ע"י משרד התקשורת, חשפנו במאמר נפרד. כאן "נרים את המסך" מעל כאוס חמור לא פחות: ההתנערות של משרד התקשורת בראשותו של המנכ"ל בפועל שמילה מימון (בתמונה משמאל), מכל חובותיו עפ"י החוק והמצאת חוק חדש בשם: "חוק התקשורת על שם שמילה מימון" (שם זמני, שהמצאנו לשיטה החדשה הנחשפת כאן). 

הפרשה החלה בתביעה, שהגיש סיני ליבל כנגד חברת AIG בעניין "ספאם טלפוני" (הסיפור הזה מפורט כאן). לאחר שהצליח בתביעתו בבית המשפט לתביעות קטנות בת"א, פנה סיני ליבל למשרד התקשורת בתלונה כנגד AIG, וצרף את כל המסמכים והראיות, שהוגשו לבית המשפט, כולל החלטת השופט בנושא זה. 

בהערת אגב נציין, שעוד לפני הדיון המשפטי בנושא, שכבר פנינו ל-AIG בעניין זה, כשהוא רק החל, באפריל 2017 (כאן), ולא הצלחנו לקבל תגובתם. ככל שתתקבל תגובה, נעדכן בהתאם. בנוסף, גם משרד התקשורת לא השיב לנו בעניין ולא טיפל בכלל בהפרת החוק הזו, למרות שמשרד התקשורת הוא הממונה על אכיפת סעיפי חוק התקשורת.

באופן ספציפי שמילה מימון (המנכ"ל בפועל של משרד התקשורת), הוא הממונה מאז תחילת העשור הנוכחי על אכיפת החוק הזה ועוד חוקים רבים, שבכלל לא מעניינים אותו, כפי שהציבור והאינטרסים הציבוריים כנראה לא מעניינים אותו.

ההפתעה החדשה הייתה בתשובה שקיבל סיני ליבל לפנייתו. לאור התגובה המוזרה (בלשון המעטה) שהוא קיבל ממשרד התקשורת [מצויה בנספח בתחתית המאמר], שלחנו את השאלה הדחופה הבאה לצמרת משרד התקשורת:
"לפי המסמך המצ"ב [מצוי כאן בתחתית המאמר] (שנשלח מאמיר בירן מהמשרד, לסיני ליבל), עולות כמה סוגיות מאוד תמוהות (בלשון המעטה):
1. היכן כתוב בחוק התקשורת, שמשרד התקשורת אוכף את חוק התקשורת (ותקנותיו) רק על חברות בעלות רישיון?
בהערת אגב נציין שחוק התקשורת מכיל עשרות רבות של סעיפי עבירות בעולם התקשורת, עבירות, שאין להם שום קשר לצורך בהחזקת רישיון תקשורת.

2. בסעיף 7 בתשובה המצ"ב נכתב, ששיחות טלמרקטינג אנושיות לא נכללות בחוק. אולם, מהחוק שאני מכיר, כתוב בו "מסר בזק הכולל חוזי או שמע" וכן "רצף שיחות לקבוצה של נמענים לשם העברת מסר קולי מוקלט אל אותם נמענים".
אגב, במקרה שלAIG  (נושא התלונה) מדובר במסר קולי מוקלט...
 
השאלה: האם אמיר בירן הפך ל"מחוקק על" שיש לו סמכויות לשנות את חוקי המדינה (שכתובים בעברית מאוד ברורה, שחור על גבי לבן)?
 
אודה להבהרות מדוע החוק לא נאכף, לפי התלונה, שהועברה אליכם במקרה זה".

תגובה לא קיבלתי, לא שלא ניסיתי. ככל שאקבל תגובה אעדכן בהתאם. 

יודגש, שלאחרונה נתקלתי במקרים נוספים, שבהם משרד התקשורת סירב לטפל בתלונות אזרחים, אפילו שהוגשו כנגד חברות בעלות רישיון (דוגמה מוחשית יש כאן, בתלונה של אזרח בשם יובל סיני, שהחל בתלונה כנגד בזק ופרטנר, ש"נמרחה" והמשיך והפך להיות תלונה חריפה ביותר שלו כנגד משרד התקשורת, שסרב לטפל בפנייתו. אגב, המשרד לא השיב לו וגם לא השיב לי).

כדי למנוע כל ספיקות, בנספח בתחתית המאמר מובא צילום של החוק, ובו מצויין בפירוש, שחור על גבי לבן, בצורה מאוד ברורה בחוק התקשורת, באילו מקרים ניתן לנקוט סנקציות ע"י מנכ"ל משרד התקשורת (או סמנכ"ל בכיר לאכיפה ופיקוח במשרד), כנגד חברות ויחידים, שאינם בעלי רישיון. מובא בצילום כאן למטה הנושא של קנסות, כנגד גופים ואנשים, שאין להם שום קשר לרישיון תקשורת כלשהו. כך, שהטענה, שמשרד התקשורת מטפל רק בבעלי רישיון, פשוט לא נכונה (כלומר: שקרית)

לאור ההתפתחות הזו ומידע נוסף שקיבלתי, שלחתי שאלה נוספת להנהלת משרד התקשורת, בענייין ההחלטה המוזרה מאוד של המשרד, לא לקבל ולא לטפל בתלונות אזרחים הנוגעות להפרות סעיפים ברורים ב"חוק התקשורת":
"אשמח לקבל התייחסות לשאלות, שצצו בשבועות האחרונים אצלי (בעקבות מקרה הנוגע ל-AIG המתואר כאן), והשאלות הללו הן:
א. מי נושא באחריות לחקירה והגשת כתב אישום כנגד מי שמפר את הוראות חוק התקשורת (למרות שכתוב בחוק בסעיף 59 "השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו" כשבסעיף 1 "השר" מוגדר "כשר התקשורת"),
ואני מתכוון באופן ספציפי להוראות חוק החלות על מי שאין לו רישיון תקשורת (ולא במסגרת "הטלת עיצום כספי" ב"פרק ז1 :עיצומים כספיים", שם זה מוגדר בבירור בסעיפים: 37א3, 37א4 ו- 37א4א)
ובכלל זה (מספר דוגמאות להמחשה לסעיפי חוק, שחלים על מי שאינם בעלי רישיון):
  • מי שמפעיל שירותי תקשורת ללא רישיון (סעיף 6לז (א) לגבי שירותי טלוויזיה וסעיף 28 לגבי שאר שירותי התקשורת).
  • מי שמפריע לבעלי רישיון (למשל סעיף 6לז (ד + ז) לגבי שידורי טלוויזיה).
  • עבירות של חברי מועצת הכבלים והלוויין (סעיף 6לז (ב)).
  • אתר אינטרנט המציג "תוכן פוגעני" (סעיף 4ט לחוק).
  • מעביר שליטה בנותן שירות חיוני (סעיף 28ב).
  • מרמה ותחבולה (סעיף 31).
  • הטרדה (סעיף 30).
  • ייבוא ומכירה של ציוד קצה ללא "אישור סוג" (סעיף 36א).
  • הפרעה, חבלה או פגיעה במתקני בזק (סעיפים: 29, 33, 34, 35, 36, 38).
ב. מה קורה אם השר (שר התקשורת עצמו) מעורב אישית בהפרת אחד או יותר מהסעיפים של החוק עליו הוא ממונה, למשל, משתתף ונותן חסות אישית בהשקת שירות תקשורת ללא רישיון?
מי אמור לחקור את העניין במקרה כזה ולשקול הגשת כתב אישום כנגד השר?
 
ג. מה קורה אם משרד התקשורת מסרב לחקור או לטפל בהפרת אחד מהסעיפים הללו (כאשר הוגשה תלונה מסודרת עם ראיות, למשרד)? האם יש פרוצדורת ערעור על סירוב לבדוק תלונה בגין עבירה על אחד מסעיפי חוק התקשורת [שאינם סעיפים הנוגעים לבעל רישיון]?".

תגובה לא הצלחתי לקבל, לא שלא ניסיתי. ככל שאקבל תגובה, אעדכן בהתאם. אין מה להיות במתח, ברור שלא אקבל תגובה... 

אגב, סיני ליבל המשיך והקשה על המשרד בשאלות, וקיבל תגובה נוספת (הנמצאת בנספח בתחתית הכתבה), שבה המשרד מתבצר בעמדתו שהוא לא מוכן לטפל בהפרות חוק התקשורת שאינו נוגעות לבעלי רישיונות, ולמעשה משתמע מהתשובה שהמשרד מבקש שסיני ליבל "לא יטריד את מנוחת המשרד" בפניות שלו... 

פניתי לטובי המשפטנים בישראל (כולל באקדמיה), שעוסקים בתחום חוקי הצרכנות בכלל והתקשורת בפרט, והם לא שמעו מעולם, שיש כזו אופציה למשרד התקשורת להחליט, שלא לקבל תלונות במקרים של גופים או אנשים, שאין להם רישיון תקשורת. לדבריהם, המשרד בכל מקרה חייב לקבל תלונות ולבדוק אותן (לפחות בדיקה ראשונית). הגשת תביעות במקרים, שמוגדרים בחוקים אחרים, נעשית ע"י המשטרה, או הפרקליטות, בהתאם לחומרת העבירה ולפי שיקול דעת המשטרה או הפרקליטות.

אמנם, משרד התקשורת אינו מוסמך לבצע חקירות פליליות, או להגיש כתבי אישום פליליים, אך המשרד יכול וחייב לבצע בירורים ובדיקות, בהתאם לסמכויות הפיקוח שיש לו, כמוגדר בחוק התקשורת ותקנותיו. 

יודגש, קבלת תלונה ובדיקתה הראשונית (ומענה למתלונן) היא בכל מקרה חובה, חובה בסיסית, שחלה על משרד התקשורת, כמו כל משרד ממשלתי, והמשרד אינו יכול להתנער מהחובה הזו, כי היא אינה חוקית ואין לה שום בסיס (אלא אם "קליקת הפרקליטים" החליטה לתת לעניין הזה גיבוי וחיפוי). 

משרד התקשורת, בהתאם לחומרים שיאסוף (בין מיוזמתו על בסיס מידע, או עקב תלונות, שהוגשו לו), יכול לפנות למשטרה / פרקליטות ולבקש שינקטו בהליכים, ככל שמדובר בעבירה פלילית. זה לרוב מחייב חקירת משטרה, שנעזרת בחומרי החקירה \ בדיקה, שבוצעה ע"י המשרד.

לשלוח אזרחים להתלונן במשטרה, כשהמשרד מסרב לטפל בתלונתם, מבטיח שגם המשטרה לא תטפל בתלונה (לכותב שורות אלו יש ניסיון רב בעניין זה בדיוק), כי משרד התקשורת (ושר התקשורת) הם הממונים הראשונים והעיקריים על קיום חוק התקשורת, כנכתב במפורש בסעיף 59 בחוק התקשורת. 

כך, שמילה מימון בגיבוי (או בעצימת עין \ התעלמות) של שר התקשורת איוב קרא, יצר פרצה חדשה בחוק הישראלי, שבה הוא, למעשה, "נותן חסינות מלאה" לעבריינים (לכאורה).

מן הראוי לבחון את הנושא הזה, שהוא בבסיס משטר המשילות ברגולציית התקשורת בישראל, משטר, שהיה אמור להיות דומה לזה הקיים בעולם המערבי ולקיים בנושאים אחרים שיש בחקיקה הישראלית. זאת, בעקבות כך, שמשרד התקשורת החליט (כנחשף כאן), לא לטפל בשום דבר מלבד בבעלי רישיון (וגם זאת בצורה עקומה, ראה למשל הקנס על בזק בינלאומי והקנס על פלאפון).

הפרשה, שחשפנו כאן, היא רק חלק מפרשה רחבה יותר, שנוגעת להשלכות הנובעות ממהחלטת בית המשפט בת"א בעניין סיני ליבל - AIG, פרשה חדשה, שנוגעת לבעלי תפקידים בכירים במשרדי ממשלה אחרים, ש"נרים את המסך" מעל ההתפתחויות החדשות הללו, ברגע שהן תהיינה "בשלות לחשיפה ולפרסום". המשך יבוא ודי בקרוב. 

שורה תחתונה
ההחלטה של שמילה מימון לא לקבל תלונות ולא לטפל בתלונות אזרחים, אלא אם הן נוגעות לבעלי רישיון, היא שלב חמור נוסף בכאוס שבהתנהלות משרד התקשורת, שהחל עם מינויו המוזר לתפקיד סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה, בתחילת העשור. 

האם יש סיכויים, ששר התקשורת איוב קרא יתקן את הכאוס הזה? כרגע - זה לא נראה. השר עסוק בספינים. נא לא להפריע לו בקידום "מהפכת איוב קרא", ולא להציק לו בעניינים מטרידים קטנים וממש לא חשובים כמו הגנה על הציבור, מניעת פגיעה בצרכנים ושמירה על החוק. 

נספחים
1. צילום התגובה של משרד התקשורת לסיני ליבל בתלונתו, שנשלחה למשרד עם המסמכים והחלטת בית המשפט בעניין AIG (לחיצה על הצילום מגדילה אותו):
צילום 1

2. צילום התגובה הנוספת של משרד התקשורת לסיני ליבל, כשביקש להבין מדוע המשרד לא מוכן לקבל את תלונתו (לחיצה על הצילום מגדילה אותו):
צילום תשובה נוספת ממשרד התקשורת

3. צילום חוק התקשורת בעניין סמכויות המנהל (מנכ"ל משרד התקשורת, או סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה בחלק מהמקרים) למתן קנס ("עיצום כספי") על חברות ויחידים, גם שאינם בעלי רישיון תקשורת כלשהו:
צילום 2
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
6.6.24 - Israel Mobile Summit


24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים