Telecom News - משרד התקשורת יוצא במכרז ראשון שיבטיח פרישת סיבים אופטיים בפריפריה

משרד התקשורת יוצא במכרז ראשון שיבטיח פרישת סיבים אופטיים בפריפריה

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> משרד התקשורת יוצא במכרז ראשון שיבטיח פרישת סיבים אופטיים בפריפריה
משרד התקשורת יוצא במכרז ראשון שיבטיח פרישת סיבים אופטיים בפריפריה
מאת: מערכת Telecom News, 13.10.21, 12:20FIBER FREE

המשרד מפרסם מכרז ראשון של קופת התמרוץ לפרישת סיבים אופטיים באזורים לא כדאיים כלכלית, שבהם בזק לא תפרוש. במקביל, מתכוון המשרד התקשורת לחייב את החברות הזוכות במכרז לספק למתחרותיה שירות סיטונאי על גבי הרשת שתיפרש, ולהציע שירותים לצרכנים ובכך לקדם תחרות באזורי התמרוץ. 

עדכונים לגבי המכרז ותוצאותיו בסוף הכתבה ועדכונים שוטפים בנושא, כולל המכרז השני. עדכון אחרון: 4.7.23


המכרז יאפשר לחברות בעלות רישיון לפרישת תשתיות סיבים להגיש מועמדות ולפרוש תשתית מתקדמת בהשתתפות מימון מקופת התמרוץ, שמקורה מהכנסות חברות התקשורת (0.5% כל שנה).

בהתאם למתווה הסיבים, שמוביל משרד התקשורת, מינה שר התקשורת, יועז הנדל, ועדת מכרזים בין-משרדית בראשות סמנכ"ל כלכלה ד"ר עופר רז-דרור, בה חברים נציגי משרדי התקשורת, האוצר ורשות התחרות, שמפרסמת היום את מכרז התמרוץ הראשון להשלמת פרישת רשת מתקדמת מבוססת סיבים אופטיים בכל הארץ.

המציעים יציעו את האזורים, שברצונם לפרוש, מתוך רשימת אזורי התמרוץ, ואת סכום הכסף המבוקש על ידם להשתתפות במימון מקופת התמרוץ, לצורך פרישת אותם אזורים.

ההצעות, שיבוקשו עבורן סכומים נמוכים ביותר עבור פרישה למשק בית באזורים, שכלולים בהצעות, תיזכנה במענקים.

במכרז התמרוץ הראשון יוענקו מענקי פרישה בכ-90-80 מיליון ₪. מכרזי התמרוץ יימשכו עד להשלמת פרישת רשת מתקדמת לכל משקי הבית בישראל.

על פי מתווה הסיבים, בזק צפויה לחבר כ-82% ממשקי הבית בישראל לתשתית אינטרנט המבוססת על סיבים אופטיים בהתאם לעקרונות המנחים של המתווה. המשרד הציב לעצמו יעד מרכזי להגיע עם תשתית רשת מתקדמת ל-85% ממשקי הבית עד 2025, ול-45% פרישה עד סוף 2021.

חברי ועדת מכרזי התמרוץ:
ד"ר עופר רז-דרור, סמנכ"ל כלכלה, משרד התקשורת, יו"ר (יושב-ראש) הוועדה
שמילה מימון, המשנה למנכ"ל, משרד התקשורת, חבר
יוחנן שליין, חשב המשרד, משרד התקשורת, חבר
עו"ד איה בן-פורת, ממונה בכירה (בפועל), משרד התקשורת, חברה
אביעד כדורי, רשות התחרות, חבר
ספיר איפרגן, אגף תקציבים במשרד האוצר, חברה
טל כהן, משרד התקשורת, מרכזת הוועדה.

ד"ר עופר רז-דרור: סמנכ"ל כלכלה ויו"ר ועדת מכרזי התמרוץ: "בתחילת 2018 עמדנו על פרישה של 2% בלבד של רשתות סיבים ופיגרנו בעשור אחר המדינות המתקדמות בעולם. כתוצאה ממתווה הסיבים אנו מתקרבים כיום ל-50% פרישה, ונעבור את ה-80% בתוך שנים ספורות. כדי לפרוש גם במקומות שאינם כדאיים כלכלית לשוק הפרטי, הוקמה קופת התמרוץ והיום אנו עושים צעד ראשון להשלמת פרישת הסיבים לכל משקי הבית״.

רשימת הישובים המלאה בתחומי התעדוף - כאן.

מסמכי המכרז - כאן.

הערת מערכת:
הכתבה: כותרת ראשית: חייבים לבטל את "חוק מתווה הסיבים" כי הסיבים נפרסים בקצב בלי החוק הזה.
כותרת ביניים: הקמת "קופת תמרוץ" במסגרת התיקון לחוק התקשורת בדצמבר 2020, שתשתתף במימון פריסת רשת מתקדמת (ואספקת שירות סיטונאי) באזורים בהם בזק בחרה שלא לפרוס רשת מתקדמת, נועדה בזמנו, (לאחר ניצול הקואליציה הרעועה בממשלה הדו-ראשית של נתניהו) לקדם 3 מטרות, שכבר לא רלוונטיות להיום ולמחר: 1) לבנות מפלגה עבור השר יועז הנדל, 2) להעביר כסף מהכיס של בזק לכיס של קבוצת סלקום, 3) להאדיר את שמו של סמנכ"ל בכיר לכלכלה, ד"ר עופר רז-דרור, שינהל את כל התהליכים הללו. המציאות הקדימה את כל התכניות של משרד התקשורת ולכן יש לבטל את המתווה המושחת הזה - כאן.

עדכון 20.20.21: גד פרץ פרסם כאן בגלובס (כותרת בלבד): "חילוקי דעות קשים במשרדי הממשלה סביב תשתיות התקשורת בחברה הערבית. חילוקי הדעות הובילו לכך שבטיוטת התוכנית הרב-שנתית לפיתוח כלכלי בחברה הערבית לא נכלל נושא תשתיות התקשורת • חברי כנסת ערביים דורשים שוויון בקצב הפריסה בין החברה היהודית לערבית."

עדכון 24.10.21: גד פרץ צייץ כאן כך (זו הצעה שכתבתי מזמן): "גורמים ממשלתיים קוראים לבחינה מחודשת של הסירוב לאפשר לבזק להתמודד במכרזי התמרוץ במגזר הערבי. המדינה לא סגורה על פתרון להיעדר ההשקעות בתשתיות תקשורת במגזר הערבי ולכן בממשלה יש מי שסבורים שבזק תוכל לעזור בנושא."

עדכון 28.11.21: גד פרץ מ"גלובס" פרסם כאן (כותרת בלבד): "בתים ראשונים באלון שבות חוברו לאינטרנט על סיבים אופטיים. 
יריב פאר מראשי מיזם נט-פייבר: "גאים להיות חלק משרשרת הדורות בהקמת תשתיות חדישות בגוש עציון". 
מיזם נט-פייבר תחתיו פועלות החברות 'אינטרנט רימון', טלראן ואקס-פייבר.

עדכון 2.1.22: רפי קאהן מ"כלכליסט" פרסם כאן (כותרת בלבד): "פרטנר תשתמש בתשתית הסיבים האופטיים של IBC באזורים ללא פריסה.
התשתית של IBC מבוססת על זו של חברת חשמל. פרטנר דיווחה כי התשתית העצמאית שפרסה מגיעה לכ-700 אלף משקי בית, ועתה עם ההסכם עם IBC היא תוסיף 730 אלף."

עדכון 7.2.22: משרד התקשורת מתקן אחת הטעויות הקשות ברפורמת הסיבים האופטיים. החלטת המשרד כאן פורסמה תחת הכותרת: "תיקון ההסדר לשימוש הדדי בתשתיות פסיביות" ומפורטת כאן. הודעת בזק לבורסה: כאן ומפורטת כאן. ניתוח ההחלטה ב"גלובס" ע"י גדי פרץ - כאן (כותרת בלבד): "הקלות נוספות לחברות תקשורת קטנות שרוצות לפרוס סיבים בפריפריה. משרד התקשורת מתכנן לאפשר לשחקנים קטנים בשוק להשתמש בתשתיות בזק והוט באזורי תמרוץ בפריפריה • עד כה רק למפעילים גדולים הותר."

עדכון 13.2.22: בזק מדווחת כאן שהתקבלה החלטה בשימוע לעדכון תיק שירות סיטונאי Telephony+BSA המאשרת את תיקון תיק השירות של שוק סיטונאי בנושאים הקשורים לרשת הסיבים לבתים.

עדכון 22.2.22: בזק מדווחת כאן וכאן שפורסם שימוע לקביעת תעריף מרבי לשירות גישה לתשתית פסיבית ושירות סיב אפל. ביום 2022.2.21 פורסם על ידי משרד התקשורת שימוע לקביעת תעריף מרבי לשירות גישה לתשתית פסיבית (שירות גישה לקנה) ושירות סיב אפל, וזאת בהתאם להוראות סעיף 14 ד(ט) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 הקובע כי השר רשאי לקבוע תעריף מופחת בעד שימוש 1 ובאזורי השימוש 2 בתשתית הפסיבית של החברה באזורי התמרוץ. בהתאם למסמכי השימוע, על מנת להנמיך חסמים ולתמרץ ספקים להגיש הצעות במכרזי התמרוץ ועל מנת לעודד אספקת שירות באזורי התמרוץ, שוקל שר התקשרות לקבוע תעריפים מרביים מפוקחים באזורי התמרוץ ובאזורי השימוש לשירותים הבאים:
- שירות גישה לתשתית פסיבית - 108 ש"ח לק"מ לחודש (לעומת תעריף של 409 ש"ח).
- שירות סיב אפל - 195 ש"ח לק"מ לחודש (לעומת תעריף של 501 ש"ח).
על פי המצויין במסמכי השימוע, במסגרת תהליך תמחור חדש לכלל התעריפים הסיטונאיים שמתוכנן לשנת 2022, תיבחן בין היתר גם קביעת התעריפים המפוקחים לעיל. מסמכי השימוע - כאן

עדכון 7.3.22: משרד התקשורת פרסם את שמות האזורים בהם יפרשו חברות תקשורת, שזכו במכרז התמרוץ, רשת מתקדמת מבוססת סיבים אופטיים. האזורים  כוללים 287 אלף משקי בית מתוכם 29% מהמגזר הערבי, 37% מהמגזר החרדי ו-34% משקי בית יהודים לא חרדים ובערים מעורבות. בין הישובים הזוכים: בני ברק, אום אל-פאחם, מודיעין עילית, אשדוד, רהט, ביתר עילית, קלנסווה, בית שמש, כפר קרע, אכסאל, ערערה, טבריה, ניצנה, ארז ועוד. כלל האזורים, שזכו במכרז הם אזורים בהם פרישת הסיבים לא כדאית כלכלית וחברת בזק בחרה שלא לפרוש בהם סיבים. לחברות הזוכות במכרז יינתן פרק זמן של שנה ו-3 חודשים מיום בו יתוקן רישיונן, להשלמת חובות הפרישה ולאספקת השירותים לכל דורש באזור. לכן, הצפי הוא לפרישה מאסיבית ב-2022, שתקרב את ישראל ליעד הנגשה של 70% ממשקי הבית, ותשאיר בקופת התמרוץ פחות מ-8% ממשקי הבית. משרד התקשורת יחייב את החברות הזוכות במכרז לספק למתחרותיהן שירות סיטונאי על גבי הרשת שתיפרש על ידן ולהציע שירותים לצרכנים, ובכך לקדם תחרות באזורי התמרוץ. המכרז הנוכחי הוא ראשון מתוך סדרת מכרזים, שמטרתם לחבר את כל אזורי התמרוץ לרשת מתקדמת. רשימת הישובים - כאן.

עדכון 9.3.22: גד פרץ פרסם כאן בגלובס (כותרת בלבד): "משרד התקשורת פרסם את רשימת הזוכים במכרז התמרוץ לפריסת סיבים הפריפריה.
במקום הראשון זכתה חברת אינטרנט רימון שתקבל מימון לפריסה ב-121 אלף משקי בית • שר התקשורת יועז הנדל: אף יישוב מרוחק לא יישאר מאחור."

עדכון 10.3.22משרד התקשורת פרסם אתמול (את התוצאות הסופיות של מכרז התמרוץ, כשבסך הכל זכו החברות המתחרות ב-330 יישובים בסבסוד ממוצע של כ-285 ש"ח למשק בית. פרישת האזורים הזוכים צפויה להתחיל מיד עם תיקון רישיונות החברות ועל פי תנאי המכרז צפויה הפרישה להסתיים במהלך 2023. כך, תוך שנה ו-3חודשים 60% מאזורי התמרוץ יהיו פרושים בסיבים אופטיים.
 
למכרז ניגשו 10 חברות כאשר בתום ההליך המכרזי זכו כולן בהצעה אחת לפחות, כמפורט להלן:
 
החברה שזכתה במספר משקי הבית הרב ביותר היא חברת אינטרנט רימון ישראל בע"מ אשר זכתה בכ-121 אלף משקי בית ב-137 אזורים.
נורקום תקשורת בע"מ עם כ-56.7 אלף משקי בית ב-38 אזורים.
איי.בי.סי איזראל ברודבאנד קומפני (IBC) בע"מ עם כ-53.9 אלף משקי בית ב-92 אזורים.
שיטה הנדסה ותשתיות תקשורת בע"מ עם כ-23.7 אלף משקי בית ב-113 אזורים.
פרטנר פתרונות תקשורת נייחים (ש.מ.) עם כ-12 אלף משקי בית ב-35 אזורים.
אשד ניהול תכנון וביצוע בע"מ עם כ-5.7 אלף משקי בית ב-10 אזורים.
דש אלירן אלקטרוניקה בע"מ עם כ-5.5 אלף משקי בית ב-23 אזורים.
לניר תקשורת בע"מ (אקספייבר) עם כ-3.7 אלף משקי בית ב-5 אזורים.
נקסטקום בע"מ עם כ-3.6 אלף משקי בית ב-11 אזורים.
טלראן תקשורת 1986 בע"מ עם כ-1.4 אלף משקי בית ב-10 אזורים.

עדכון 14.3.22: פורסם כאן ע"י מאיה כהן ב"כלכליסט" (כותרת בלבד): "גילת טלקום תספק שירותי אינטרנט סיבים.
החברה שעסקה עד כה במתן שירותי תקשורת לוויינית ניידת למטוסים, אוניות ורכבות, מתמקדת כעת בלקוחות עסקיים, ותציע חבילות של 100 מגה־ביט עד 1 ג’יגה. בהמשך תציע שירותים משלימים של אינטרנט - יחד עם פתרונות ענן, אבטחה, שירותי נתב ועוד."

עדכון 17.3.22: קבוצת בזק מדווחת לבורסה כאן כדלהלן: דיווח מיידי משלים - מתווה חילופי לשינוי מבני בחברות הבנות בזק בינלאומי ו-yes
בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה מיום 2021.3.25( מס' אסמכתא: 044769-01-2021 ,) מיום 2021.5.26
תוכנית בעניין(, 2021-01-064390 :אסמכתא' מס )12.8.2021 ומיום( 2021-01-030505 :אסמכתא' מס)
השינוי המבני שקיבלו החברה והחברות הבנות בזק בינלאומי בע"מ )"בזק בינלאומי"( ו- די.בי.אס שירותי לווין )1998 )בע"מ )"yes( )"יחד: "החברות הבנות"(, במסגרתה הייתה אמורה הפעילות הפרטית של בזק בינלאומי להתמזג עם ולתוך yes ופעילות ה- ICT של בזק בינלאומי להתפצל לחברה חדשה בבעלותה המלאה של החברה )"תכנית המיזוג/פיצול"(, וכן לעדכון באותו נושא בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח הרבעוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 2021.9.30 ,החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 2022.3.16 החליט דירקטוריון החברה בהמשך להחלטות שהתקבלו באותו יום בדירקטוריוני החברות הבנות, לאשר את ביטול תוכנית המיזוג/פיצול, ולאשר מתווה חלופי שתוכנית לביצועו תוצג תוך 60 יום לדירקטוריוני החברות תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט )ISP ,)ותוקם פעילות ISP ב-yes לצורך מכירת חבילות "טריפל" ללקוחות, תוך שאיפה להשיג, ככל הניתן, את התכליות האסטרטגיות, העסקיות והכלכליות שעמדו
בבסיס ההחלטה על קידום השינוי המבני )"המתווה החילופי"(.
לפי מתווה חלופי זה, תושגנה התכליות העסקיות שהיו בבסיס תוכנית הפיצול/מיזוג, שכן yes צפויה להפוך לזרוע מכירת "טריפל" המשלב סיבים וטלוויזיה, ובסוף המהלך בזק בינלאומי תהפוך לחברת ICT ממוקדת צמיחה. כמו כן, במתווה חלופי זה טמון פוטנציאל לצמצום משמעותי בהוצאות ובהשקעות בזק בינלאומי בתחום ה- ISP במקביל לצמצום מואץ בפעילות זו.
אין ביכולת החברה והחברות הבנות להעריך, בשלב זה, האם יתקיימו כל התנאים הנדרשים לביצוע המתווה החילופי, ובאיזה מועד יתקיימו, ככל שיתקיימו, ובהתאמה אין ודאות כי המתווה החילופי יתממש באופן המתואר לעיל או בכלל. 

עדכון 8.5.22גד פרץ מ"גלובס" פרסם כאן (כותרת בלבד): "בתוך חודש: 80 אלף לקוחות עברו לאינטרנט האחוד של בזק.
הוט תצטרף בחודש הבא לרפורמת האינטרנט שאיחדה את התשלום לספק ולתשתית, והערכות בשוק הן שמספר המצטרפים יחצה את מיליון הלקוחות • רוב המצטרפים לבזק הגיעו מהחברה הבת בזק בינלאומי, שהיא ספקית האינטרנט הגדולה ביותר בשוק."

עדכון 23.5.22אושר לבזק להרחיב אזורי פרישת סיבים אופטיים לישובים נוספים בפריפריה. בנוסף, רישיונות החברות, שזכו בקופת התמרוץ, עודכנו ומרוץ פרישת הסיבים בסבסוד הקרן יצא לדרך.   
שר התקשורת, יועז הנדל, קיבל היום את המלצת הצוות המקצועי במשרד בראשות סמנכ"ל כלכלה, ד"ר עופר רז-דרור להרחיב את אזורי הפרישה לבקשת חברת בזק.
בזק תפרוש סיבים אופטיים ביישובים נוספים באזור חבל לכיש ביניהם: אירוס, אליאב, באר גנים, בני דקלים, כרמי קטיף, נטע וקציר במועצה אזורית מנשה.
על פי חוות הדעת הכלכלית, הרחבת אזורי הפרישה של בזק תסייע בהשלמת פרישת הסיבים האופטיים לכלל משקי הבית ברחבי הארץ בהקדם.
בשלב זה של יישום מתווה הסיבים, כל משק בית, שבזק בוחרת לפרוש בו, נגרע ממשקי הבית הנדרשים לסבסוד של קופת התמרוץ, ועל כן מתן אפשרות לבזק לפרוש באזורי תמרוץ נוספים צפויה לסייע בקיצור טווח הזמנים והעלויות שתידרשנה עד להגעה לפרישה מלאה בכל הארץ.
נכון להיום פרשה חברת בזק סיבים אופטיים ב-60% ממשקי הבית באזורי הפרישה שלה, וס"ה חברת בזק וזוכות קופת התמרוץ מחויבות לפרוש ב-92% ממשקי הבית ברחבי המדינה.
במקביל לאישור השר לבקשת בזק לפרוש באזורים נוספים, חתם הנדל על תיקון רישיונות החברות הזוכות במכרז הראשון של קופת התמרוץ, כאשר בס"ה הכול זכו החברות המתחרות לפרוש בכ-287 אלף משקי בית ב-330 ישובים בפריפריה.
לחברות הזוכות במכרז ניתן פרק זמן של שנה ו-3 חודשים מיום בו תוקן רישיונן, להשלמת חובות הפרישה ולכן הצפי הוא לפרישה מאסיבית בחצי השני של 2022.
במשרד מעריכים, שבסוף השנה הנוכחית יושג יעד הנגשה של 70% ממשקי הבית, כשב-2023 צפוי היעד לעמוד על 85% ממשקי הבית ואף יותר.
החלטת השר - כאן

עדכון 2.6.22: גד פרץ מ"גלובס" מעדכן כאן (כותרת בלבד): "מחירי השימוש בתשתיות בזק יירדו ואיתם אולי גם מחירי האינטרנט.
משרד התקשורת בחר בחברת הייעוץ AXON לקביעת מחירי השימוש בתשתיות בזק במסגרת השוק הסיטונאי • לקביעת המחיר תהיה השפעה רחבה על הרווחיות של IBC ועל הכדאיות בהמשך ההשקעות של פרטנר, וכמובן על מחירי האינטרנט בישראל."

עדכון 9.6.22: משרד התקשורת לא אישר להוט להיות גם ISP. בניגוד לאישור שבזק קיבלה. זה פורסם במסגרת המסמך הנמצא כאן באתר המשרד: "דחיית היום הקובע לאור חשש לצמצום מרווחים בשירות האינטרנט של הוט טלקום".

עדכון 23.6.22: פורסם כאן (כותרת בלבד): "מהפכה בבזק: יס נכנסת לאינטרנט, בזק בינלאומי תתמקד בעסקי.
יס מיישרת קו עם ספקיות התוכן ותוכל מהיום למכור חבילה משולבת עם אינטרנט. המהלך יכין את יס למעבר מלא לאינטרנט טרם המהפכות בעולם הסטרימינג. המהלך מגיע לאחר החלטת הקבוצה להתמקדות של בזק בינלאומי במגזר העסקי על פני הפרטי."

הודעת קבוצת בזק לבורסה על קבלת רישיון ISP לחברת YES - כאן

עדכון 29.6.22: הודעת דוברות משרד התקשורת (כאן): רגע לפני פיזור הכנסת: שר התקשורת יועז הנדל העביר רפורמת ענק בשוק התקשורת.
חוק הסטארטאפים המבטל בירוקרטיה מיותרת בשוק התקשורת אושר בקריאה שנייה ושלישית: הרפורמה תפחית את העומס הרגולטורי ברישוי של מרבית שירותי התקשורת בישראל, ותחיל מסלול רישוי ירוק קל ומהיר בכניסה לשוק, שיקל גם על עצמאים ועסקים קטנים. לצד זאת, תפעיל המדינה יד קשה באכיפה למי שיפר את הכללים. כאוס מושלם שהופך את משרד התקשורת למיותר. 

עדכון 26.10.22: ועדת המכרזים להקצאת כספים לפריסת רשת מתקדמת באזורי התמרוץ פרסמה היום את מכרז התמרוץ השני לעידוד פריסת סיבים אופטיים באזורים בהם חברת בזק בחרה שלא לפרוס סיבים אופטיים משיקולים כלכליים. בעוד על בזק חלה החובה לפרוס סיבים אופטיים בכ-85% ממשקי הבית בארץ. יתר משקי הבית מוגדרים כאזורי תמרוץ בהם החברות המתחרות יכולות לפרוס תשתית מתקדמת במסגרת מכרזי התמרוץ.

המכרז יקבע חובת פריסה לכ-140 אלף משקי בית בלבד המהווים כ-5% ממשקי הבית בישראל. האזורים שנותרו למכרז השני כוללים בין היתר אזורים מורכבים לפריסת סיבים כמו שער הגולן, נתיבות, ג'סר א-זרקא, קבוצת יבנה, יד מרדכי, דיר אל-אסד, כיסופים, עין חצבה, רהט, ערערה, בית-שמש, בני ברק, אל-רום ועוד.

השנה נאספו כ-90 מיליון ₪ במסגרת קופת התמרוץ. על החברות שיזכו במכרז השני תחול חובת פריסה לכל משקי הבית באזורים בהם יזכו, שאותה עליהן להשלים תוך 18 חודשים מיום קבלת הרישיון.

לפי הערכת משרד התקשורת בסוף השנה הנוכחית תהיה הגעה תגיע ליעד הנגשה של 70% ממשקי הבית לסיבים אופטיים, ובסוף 2023 צפויה נגישות ל- 85% ממשקי הבית ואף יותר, ועד סוף 2024 הפריסה בפועל תעמוד על קרוב ל- 100%. מתוך הבתים המונגשים לסיבים אופטיים, כ-40% מנויים לשירות האינטרנט על גבי רשת הסיבים בפועל.

פרטי המכרז השני (126 עמודים) - כאן.

עדכון 29.3.23: בזק מדווח לבורסה כאן כך: דיווח מיידי משלים - החלטה בשימוע לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים ברשת מתקדמת נייחת.
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 2022.12.21 בעניין פירסום שימוע מטעם משרד התקשורת בנושא קביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים על-ידי בעלי תשתית תקשורת נייחת ("השימוע") ניתן בזאת דיווח מיידי משלים, כי ביום 2023.3.27 פורסמה החלטה בשימוע.
בהתאם להחלטה, מתכונת בחינת צמצום המרווחים ברשת מתקדמת נייחת, תהיה המתכונת שפורסמה בהמלצה לשימוע יחד עם מספר שינויים שפורטו בהחלטה והמתכונת הזו תהווה שיטת חישוב בהתאם לסעיף 17(ד) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982. ההחלטה בשימוע לא צפויה להשפיע באופן מהותי על עסקיה של החברה.
לקישור להחלטה בשימוע כפי שפורסמה באתר משרד התקשורת ("קביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים ברשת מתקדמת נייחת – החלטה") לחצו כאן. ההחלטה במלואה נמצאת באתר משרד התקשורת - כאן

עדכון 4.7.23: לאור הצלחת מכרז התמרוץ השני בחודש פברואר השנה, במסגרתו מומשה חובת פרישה של 99.5% ממשקי הבית בישראל, משרד התקשורת פרסם שלשום תזכיר להערות הציבור לפיו באופן זמני לא ייגבו כספים לקופת התמרוץ במהלך שנת 2023 בלבד.
בבחינה מקצועית שקיים המשרד עלה כי קיימת היתכנות גבוהה לכך שהשלמת הפרישה תמשיך להתבצע עד כדי 100%, ובכל אופן אם תעלה דרישה נוספת לתמרוץ היא תעלה רק בשנה הבאה, ולפיכך אין צורך בגבייה בעת הזו.
כזכור, חוק התקשורת מחייב את החברות החייבות להפריש חצי אחוז מהכנסותיהן לקופת התמרוץ, כדי לסבסד פרישה במקומות בהן בזק בחרה שלא לפרוש בשל אי כדאיות כלכלית (אזורי התמרוץ). נכון ל-2023, לאחר הקצאת הכספים במכרז השני, נותרו בקופת התימרוץ כ-14 מיליון ₪ שיסייעו בפרישת סיבים באזורי התמרוץ, שטרם נקבעה לגביהן חובת פרישה.
 

 
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים