Telecom News - שלושה תעלולים בפרשת דרישת סלקום ממנוייה להחזרת סים של מנוי נוטש

שלושה תעלולים בפרשת דרישת סלקום ממנוייה להחזרת סים של מנוי נוטש

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> שלושה תעלולים בפרשת דרישת סלקום ממנוייה להחזרת סים של מנוי נוטש
שלושה תעלולים בפרשת דרישת סלקום ממנוייה להחזרת סים של מנוי נוטש
מאת: סיני ליבל, 19.1.17, 08:00סיני לילב
 
3 תעלולים מבישים של סלקום ושל משרד התקשורת באמצעות הלשכה המשפטית - היועצת המשפטית עו"ד דנה נויפלד ומ"מ היועצת המשפטית עו"ד ברוריה מנדלסון, ומנכ"ל משרד התקשורת עו"ד שלמה פילבר. הרגולטור מחויב לשקול שיקולים, שבטובת הציבור בפיקוחו על תנאי הרישיון, חליף לשיקולים, שבטובת חברות הסלולר, שהוא שקל על חשבון הפגיעה במיליוני מינויים.
 
תעלולי סלקום, משרד התקשורת וסיני ליבל
התעלול של סלקום:
סלקום אינה מפרטת בהסכם ההתקשרות בעמוד הראשון להסכם ההתקשרות, עמוד עיקרי פרטי התכנית, את התעריף בגין ה-,SIM שניתן לכאורה ללא עלות, לצד השיטה הנלוזה של סלקום להקצות סים למנוי ללא תשלום דמי החיבור.
 
לאחר נטישת החברה, או שהמנוי יישא בעלויות החזרת ה-SIM לתחנת השירות של החברה (הגעה, חנייה, עמידה בתור לנציג...או עמידה בתור בדואר כדי לשלוח את ה-SIM  בדואר רשום), או שיחויב בעשרות ש"ח לאחר שבועיים ממועד ההתניידות.
 
בשים לב, שהעוולה של אי ציון תעריף בעמוד הראשון הצדיקה עיצום של מיליון וחצי ₪ נגד סלקום (זניח מול המקרה של החזרת סים) ובית המשפט המחוזי אישר לפני מספר ימים את העיצום (ראה פסק הדין בעת"ם 40766-10-16) ודחה את עתירת סלקום וטענותיה מכל וכל.
 
התעלול של הלשכה המשפטית (היועצת המשפטית עו"ד דנה נויפלד, ומ"מ היועצת עו"ד ברוריה  מנדלסון), ומנכ"ל משרד התקשורת עו"ד שלמה פילבר ומורכב משני תעלולים נפרדים:
 
התעלול הראשון:
משרד התקשורת כנתבע בתביעה, שהגיש ליבל כנגד סלקום:

א. העתירה של משרד התקשורת לדחיית / מחיקת התביעה על הסף וחיוב ליבל בהוצאות משפט נדחתה מכל וכל (התגובה של סיני ליבל לדרישה של משרד התקשורת למחיקת התביעה שלו על הסף ולחייב אותו בהוצאות מצויה כאן למתעניינים) ובית המשפט כפה על משרד התקשורת להציג את עמדתו, לגופה של המחלוקת.  

ב. נקיטת עמדה נחרצת של משרד התקשורת בכתב ההגנה:
"מהאמור לעיל עולה כי המשרד לא מצא כי הנתבעת הפרה את תנאי רישיונה בכך שדרשה מהתובע להשיב את כרטיס ה-sim באופן שנקבע בהסכם ההתקשרות, וכן לא הייתה מוטלת עליה חובה לפרט את התשלום בגין כרטיס ה-sim בעמוד עקרי פרטי התוכנית. ברי כי לתובע לא נגרם כל נזק כפי שהוא מעיד בעצמו, בפרט מכיוון שהתובע יכול היה לשלוח את כרטיס ה-sim בדואר רשום ולחסוך מעצמו את הנסיעה למרכזי השירות של הנתבעת 1 [סלקום]. ...ולחייב את התובע בהוצאות משפט כדין".
 
למען הסר ספק: זו אינה עמדת הסניגור של סלקום, זו עמדת משרד התקשורת, שהוגשה לבית המשפט ביום 4.1.17. כלומר: משרד התקשורת לא רק שהפך לסנגור של סלקום, הוא גם מספק לה הגנות, שסלקום בכלל לא הציגה ולא ביקשה. 
 
התעלול השני :
משרד התקשורת מסביר בהודעה לציבור של דובר המשרד מיום 16.1.17 את האסדרה החדשה בעניין החזרת ה-SIM:
"דמי כרטיס חכם
עיקרי האסדרה:
"4. ככל שהחברה תחייב את המנוי בדמי כרטיס חכם, היא תהיה רשאית לגבות את התשלום ממנו רק כתשלום חד פעמי במסגרת חשבון הטלפון הראשון העוקב למועד מסירת או שליחת הכרטיס החכם. ככל שהחברה לא עשתה כן, היא לא תהיה רשאית לגבות את התשלום האמור מן המנוי לאחר מכן, וכן לא תהיה רשאית לגבות מהמנוי את התשלום האמור או כל תשלום אחר, אם לא ישיב לה את הכרטיס החכם בעקבות סיום ההתקשרות ביניהם".
 
דהיינו, עמדת משרד התקשורת הפומבית זהה לעמדת ליבל בתביעה נגד סלקום ומשרד התקשורת מאפריל 2016, וקוטבית לחלוטין לעמדה, שהציג משרד התקשורת, כנתבע בבית המשפט ב- 4.1.17, שם הקפיד משרד התקשורת לפרגן לעצמו ורשם:
"11. למעלה  מזאת, נבהיר כי המדינה התוודעה לדרישה להגיע באופן פיסי לנקודת השירות על מנת להחזיר את ה-SIM והבינה שיש בכך כדי לגרום לסוג של אי נוחות למנויים. לכן פנה המשרד בעבר לנתבעת 1 בבקשה לאפשר למנויים להחזיר את כרטיסי ה- SIM גם באמצעות משלוח דואר רשום מבלי להגיע באופן פיסי למוקדי השירות והנתבעת 1 הוסיפה את האפשרות הזו להסכם ההתקשרות".
 
הבנת אותי ברוך?!!!
 
עד שליבל העלה את הטענה בכתב התביעה נגד סלקום ומשרד התקשורת, כל מה שמשרד התקשורת עשה הוא לאפשר שליחת ה- SIM המשומש (שהולך לזבל) בדואר רשום. דהיינו, המנוי יעמוד בתור בדואר לשליחת דואר רשום במקום לעמוד בתור במרכזי השירות...- בדיחה עצובה.
 
אם כך, על מה ולמה מלין ליבל על תעלול, הרי משרד התקשורת מציג כיום עמדה זהה לעמדתו? – בא גואל לישראל.
 
קדחת – הקביעה של משרד התקשורת כי:
"וכן לא תהיה רשאית לגבות מהמנוי את התשלום האמור או כל תשלום אחר, אם לא ישיב לה את הכרטיס החכם בעקבות סיום ההתקשרות ביניהם", תקפה רק החל ממועד תיקון הרישיון (ינואר 2017).
 
מה עם מאות אלפי המינויים, שחתמו על הסכם לפני 16.1.2017 ומבקשים להתנייד לחברה אחרת?
 
לגביהם קבע משרד התקשורת, בכתב ההגנה, כי: "מהאמור לעיל עולה כי המשרד לא מצא כי הנתבעת הפרה את תנאי רישיונה בכך שדרשה מהתובע להשיב את כרטיס ה-sim  באופן שנקבע בהסכם ההתקשרות, וכן לא הייתה מוטלת עליה חובה לפרט את התשלום בגין כרטיס ה-sim בעמוד עקרי פרטי התוכנית".
 
ה"תעלול" של ליבל נותן "נוק אוט" לתעלולים המבישים הללו של משרד התקשורת וסלקום:
 
לגבי סלקום: עצם התביעה נגד סלקום (מאפריל 2016) הביאה בפועל להפסקת העוולה בינואר 2017.
 
עצם המשך ניהול ההליך המשפטי נגד סלקום ומשרד התקשורת אחרי עמדת משרד התקשורת מיום 4.1.17  ("ולחייב את התובע בהוצאות משפט כדין"), היא "התעלול" של ליבל - הזוכה בכל דרך.
 
תתקבל תביעת ליבל: (בספק מול עמדה כזאת נחרצת של משרד התקשורת בכתב ההגנה) – הפסקת עוולת הדרישה להחזיר סים – תחול על כל אותם מאות אלפי מנוי סלקום (וחברות הסלולר האחרות), שההתניה מופיעה בהסכם ההתקשרות שלהם.
 
תדחה תביעת ליבל: פתוחה הדרך להליך (מבקר המדינה/משפטי), נגד היועצת המשפטית עו"ד דנה נויפלד, ומ"מ היועצת עו"ד ברוריה  מנדלסון ומנכ"ל משרד התקשורת עו"ד שלמה פילבר, בטענה כי הפרו את חובתם החקוקה בסעיף 4 בחוק התקשורת לפיה הרגולטור מחויב לשקול שיקולים, שבטובת הציבור בפיקוחו על תנאי הרישיון, חליף לשיקולים, שבטובת חברות הסלולר, שהם שקלו על חשבון הפגיעה במיליוני מינויים.
 
הרי בתנאי הרישיון כתוב שחור על גבי לבן בסעיף 55.4  ברישיון סלקום (ויתר חברות הסלולר, עוד לפני התיקונים האחרונים):
 
"הסכם ההתקשרות יכלול, בין היתר, בצורה ברורה, את אלה: 58א. עמוד ראשון, נפרד, מודפס, שיפורט בו באופן ברור ומדויק, ללא כל תוספות או שינויים בכתב יד, המפורט להלן - "עמוד עיקרי פרטי התכנית:1  "שם בעל הרשיון או הסמליל שלו, פרטי נציג בעל הרשיון שביצע את ההתקשרות, תאריך ביצוע העסקה, פרטי המנוי לרבות שם המנוי, מספר זהות, מען, מספר הטלפון שאליו מתייחס ההסכם, מספר טלפון נוסף של המנוי שאליו תישלחנה הודעות בדבר שיעור ניצול חבילת גלישה כאמור בסעיף 75ד ודגם ציוד קצה רט"ן, ככל שכלול בהתקשרות; על אף האמור ברישא לסעיף א הפרטים האמורים בסעיף קטן זה, למעט שם בעל הרשיון או הסמליל שלו, יכול שירשמו בכתב יד.  :2 משך תקופת התחייבות, ככל שקיימת, ומועד סיומה. לעניין ס"ק זה, "התחייבות" - כהגדרתה סעיף 56.1א: 3  כל התעריפים שעל פיהם יחייב בעל הרשיון את המנוי עבור השירותים שביקש המנוי לקבל בעת ביצוע ההתקשרות, וכן שיעורו של כל תשלום קבוע, ככל שקיים במסגרת ההתקשרות. תעריפי השירותים יוצגו בטבלה בעלת שתי עמודות - "שם השירות" ו"מחיר השירות".
 
רוצה לומר: כיצד לשון סעיף 55.4 לפיהם החובה לציין בעיקרי התוכנית את "כל התעריפים שעל פיהם יחייב בעל הרשיון את המנוי עבור השירותים שביקש המנוי לקבל בעת ביצוע ההתקשרות" מתיישבת עם טענת משרד התקשורת בכתב ההגנה, לפיה שירות הנפקת כרטיס ה-sim (שמוגדר בסעיף 74 כשירות רט"ן)  הוא כמצוטט מכתב ההגנה מיום 4.1.17:
 
"מהאמור לעיל עולה כי המשרד לא מצא כי הנתבעת הפרה את תנאי רישיונה בכך שדרשה מהתובע להשיב את כרטיס ה-sim באופן שנקבע בהסכם ההתקשרות, וכן לא הייתה מוטלת עליה חובה לפרט את התשלום בגין כרטיס ה-sim בעמוד עקרי פרטי התוכנית". האם מישהו בצמרת משרד התקשורת לא יודע לקרא עברית?
 
לסיכום תעלול זה:
אני מממליץ לקרוא את  הספר (לכשיופץ): "אל תמשוך בזנב של חיה שאתה לא מכיר" מאת ס. ליבל, המיישם את האסטרטגיה של ליבל: טענה של אדם בחתימתו / תצהירו יש לה חיי נצח (במובן המצומצם של המילה). זה רק עניין של זמן (לפעמים שנים, לפעמים עשרות שנים), עד שנמצא גורם, שיש לו אינטרס לחשוף התנהלות פגומה ו/או פלילית של אדם, שחושב שכשהוא יתמודד בעתיד על תפקידים, "ישכחו" לו את התנהלותו הפגומה בעבר.
 
ראה לדוגמא מקרה היועצת המשפטית הקודמת של משרד התקשורת עו"ד נגה רובינשטיין, שבזמן כהונתה קיבלה הצעת עבודה קונקרטית ממשרד עורכי דין, שייצג את פורום חברות הסלולר מולה, בפגישה במשרדה, כ-3 חודשים עובר להצעת העבודה, ואכן חודש ממועד פרישתה לאחר "צינון פנימי" היא עברה להיות שותפה במשרד גולדפרב-זליגמן (שזה בערך חצי שנה לפני שהגישה תלונה במשטרה, שליבל חשוד שגנב טסות (קישוטים) מגלגלי רכבה...).

גילוי נאות: יועץ משפטי רק יכול לייעץ לכן יש מי שסבור, שחוק הצינון לא חל עליו...(לא אני אחראי על הבדיחה), והמעבר אושר כדין. אך יש מי שסבור, שדיווח לאלתר על הצעת עבודה, שקיבל עובד ציבור בזמן תפקידו (במובחן מבזמן היותו בחופשת פרישה), תוך כ-5 שבועות הוא כדין (וליבל שילם הוצאות משפט בעליון כשעתר, שההלכה של דיווח לאלתר משמעותה לאלתר (יום, יומיים, שבוע...) ואינה יכולה להיות כ-5 שבועות שבמחלוקת, במקרה עו"ד נגה רובינשטיין...
 
כלומר: "האינטרנט לא שוכח". העוולות שעושים היוםיישארו שם לנצח.
 
מאת: סיני ליבל, ינואר 2017

עדכון 19.1.17 18:30: הוגשה בקשה לבית המשפט בת"א על המשך ההליך - מצ"ב כאן למתעניינים. 
בית משפט 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

23.5.24 - Google Cloud Summit 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים