Telecom News - עיונים בהחלטת רשות ההגבלים העסקיים לעניין בקשת המיזוג של גולן וסלקום

עיונים בהחלטת רשות ההגבלים העסקיים לעניין בקשת המיזוג של גולן וסלקום

דף הבית >> דעות ומחקרים >> אנליסטים >> עיונים בהחלטת רשות ההגבלים העסקיים לעניין בקשת המיזוג של גולן וסלקום
עיונים בהחלטת רשות ההגבלים העסקיים לעניין בקשת המיזוג של גולן וסלקום
מאת: עו"ד אבי רימון, 17.4.16, 08:30אבי רימון
 
המגמה בשוק הסלולר מצביעה לא רק על קריסת גולן, אלא גם על בעיה מתגברת של פרטנר. זו תוצאה של המחירים הבלתי ריאליים, שגולן הנהיגה בשוק, הואיל והיא חדלה, בניגוד לרישיונה, מלהקים תשתיות.
 
כידוע, התפרסמה החלטת הרשות להגבלים עסקיים, שלא לאשר את המיזוג בין גולן טלקום לבין סלקום. באופן מקצועי אני מסכים עם החלטת הרשות, אך נימוקיה, שפורסמו, מחייבים דיון. במסגרת הנוכחית אבקש להתמודד עם נימוקי הרשות להחלטה. התמודדותי זו אינה שלמה מאחר שמלוא הנימוקים טרם התפרסמו.
 
לא ניתן להכריע בשאלת מיזוג גולן-סלקום ללא בחינת מצבו הלא משופר של ענף הסלולר בפרט ושוק התקשורת בכלל. פרטנר, הוט מובייל וגולן כולן מצויות בהפסדים. פלאפון וסלקום רווחיות אך בקושי. מצב זה הוליך להאטה בהקמת תשתיות סלולריות חדשות, ולאי תחרות בשוק הקווי ובמגזר הטלוויזיה הרב ערוצי, מאחר שאין לסלקום ולפרטנר די משאבים לכך.
 
המגמה בשוק הסלולר מצביעה לא רק על קריסת גולן, אלא גם על בעיה מתגברת של פרטנר. זו תוצאה של המחירים הבלתי ריאליים, שגולן הנהיגה בשוק, הואיל והיא חדלה, בניגוד לרישיונה, מלהקים תשתיות. לא מן הנמנע, שגולן סמכה בהציעה מחירים כה נמוכים על  האפשרות, שלא הצליחה בינתיים להתממש, של מכירת הלקוחות ברווח למפעיל אחר, ככל שתגיע למצב כלכלי קשה כתוצאה מהתמחור האגרסיבי. אלה נתונים קרדינאלים, שעל הרשות היה להתייחס אליהם.
 
אין בנימוקי הרשות, שפורסמו, התייחסות למצבה הפיננסי של גולן ולביצועיה. דומה, שאין טענה, שגולן התנהלה בחוסר יעילות. גולן הפעילה חברת תקשורת ממוקדת ובמודל רזה, שלא נודע כמותו בשוק התקשורת הישראלי, גייסה במהירות המוני לקוחות ואף על פי כן הגיעה לדבריה להפסד תפעולי.
 
אילו היתה גולן משקיעה כנדרש בציוד תשתית ונושאת בהוצאות התפעוליות של אחזקתו, הרי התהום הפיננסית אליה היתה נקלעת החברה היתה עמוקה עוד יותר. ברור, שאין תוחלת עסקית לגולן כחברה בעלת תשתית או לכל מפעיל חמישי, שיאלץ להקים רשת סלולרית.
 
במצב התחרות,י שנוצר ולנוכח החובות העצומים, שהחברה צברה אל מול סלקום, אין לבעלים הנוכחיים של גולן וככל הנראה אף לא לכל קונה רציונאלי אחר של החברה, אינטרס להשקיע בהקמת תשתיות נרחבת, גם לא במסגרת שיתוף בחלקים שווים עם פרטנר והוט, מהסיבה הפשוטה, שהם לא יראו תשואה על ההשקעה.

למעשה, התוחלת העסקית של גולן כחברה, שאמורה היתה לעמוד בתנאי הפריסה הנוקשים של משרד התקשורת, (אך הלא נאכפים), מלכתחילה היתה קלושה, והדברים מתבררים במלוא עוזם כיום. ולראיה, אמירתו, (המדהימה בכנותה), של מיכאל גולן לפרופ' וינטר, שנשכר ע"י משרד רוה"מ להכין חוות דעת בעניין המיזוג, כי ידע מראש, שאינו מסוגל לעמוד בתנאי המכרז, כפי שפורסם בכתבה של עיתונאי התקשורת של "הארץ", אמיתי זיו, מיום  15.4.16 במגזין Markerweek.
 
כפי שנראה, רוב נימוקי הרשות מתבססים על מעמדה של גולן כמחוללת תחרותיות. אולם, לא מובן מהי נפקותם, כאשר ברור, שהחברה הגיעה לסוף דרכה העסקית והרגולטורית כבעלת רישיון סלולרי (לא וירטואלי), וממילא לא תוכל באופן חוקי לקדם את התחרות. כמו כן, חסרה התייחסותה של הרשות אל מחולל תחרות, שהצליח לחולל את התחרות בעזרת אי עמידה בכללי הרגולציה ובזאת יצר יתרון לא הוגן על מתחריו. אילו גולן היתה נושאת בכל החובות, ואילו היתה יודעת, שלא תוכל למכור את לקוחותיה תוך שנים ספורות למתחרה אחר, אני מסופק, אם היתה מחוללת את רמת התחרות אליה הגענו היום.
 
המוטו העיקרי של ההחלטה הוא, שמיזוגה של גולן עלול להביא את ענף הסלולר למצב שלפני הרפורמה, ("המהפכה"), שפירותיה באו עם כניסת הוט מובייל וגולן טלקום לשוק הסלולר (הפרטי).
 
זו פעם ראשונה, שגורם ממשלתי מקצועי מפרסם טענה כה מרחיקת לכת. כפי שמציינת הרשות, רמת ההכנסות השנתיות  של ענף הסלולר ירדה מ-17 מיליארד ש"ח ב-2011 ל-10.5 מיליארד ש"ח ב-2014. לעניות דעתי, הירידה המשיכה גם ב-2015. אני מניח, שגם רמת הצריכה הממוצעת של הצרכן  בארלנג (erlang) עלתה עם המעבר לחבילות ללא הגבלה.
 
כמו כן, בכל העולם הורגשה ירידה כללית בהיקף ההכנסות של המפעילים הסלולריים לנוכח מעבר שירותים רבים אל זירת ה-OTT. בנוסף, לפני היות המהפכה, הוט מובייל לא היתה פעילה בתחום המגזר הצרכני, ואילו כרגע היא כן. כך, שלדעתי החזרת הגלגל לאחור למצב של 2011 רק בגלל היעלמות גולן נראית רחוקה. אין ספק, שמעבר משוק של 5 שחקנים לשוק של 4 שחקנים משפיע על רמת התחרות, וישפיע על הפוטנציאל למחיר הנמוך ביותר לצרכן, אך ודאי שאינו דומה לשוק של 3 שחקנים.
 
חוזרת ואומרת הרשות, שהיא איננה יודעת האם משחק של 4 מפעילים יוצר שוק מספיק תחרותי בישראל. הרשות מסרבת בתוקף ללמוד מדוגמאות קיימות במדינות השוק האירופאי, שם ברוב המדינות יש בין 4 ל-3 מפעילים, וניתנו אישורים למיזוגים בין מפעילים מספר 4 ו-5 בקלות יחסית, גם כשמדובר היה במיזוגן של חברות רווחיות ולא של חברות כושלות כגולן או חברות עם רווחיות מזערית כסלקום.
 
נכון, שלכל מדינה יש את מאפייניה שלה, אבל לא ניתן להתעלם ממגמה עולמית זו של התכנסות, ולא ניתן לראות במאפיינים אלה שוני המבחין לצורך העניין בין ישראל למדינות רבות באירופה. הרשות מנסה ללמוד מהצהרות ספקניות, שניתנו לאחרונה באיחוד האירופאי ביחס לבקשות מיזוג שהוגשו, אך שם מדובר במעבר משוק של 4 מפעילים רווחיים לשוק של 3 מפעילים.
 
דווקא הניסיון בישראל מצביע על כך, שהמספר 4 כן יוצר תחרות בריאה. הוט מובייל תחת שמה הקודם, מירס, התחרתה מ-2001 עם 3 חברות הסלולר הגדולות על ליבו של המגזר העסקי בלא שהיה לה מה להציע למגזר הפרטי. התוצאה היתה תחרות עזה בשוק העסקי ופער מחירים ניכר בין המחירים היקרים, שהוצעו לפרטי לעומת המחירים הזולים יחסית, שהוצעו לעסקי. כמו כן, כאשר נכנסה מירס עוד בטרם רפורמת הסלולר לשוק החרדי הכשר היא הורידה את המחירים במגזר זה פי 4. לכ,ן משחק של 4 מפעילים הוא עדיין יעיל.
 
הרשות גיבשה דעה מוצקה, שהוט איננה יכולה להוות קטליזטור תחרותי לאחר שגולן תתמזג, שכן לדעת הרשות, אם תסתלק גולן יתקיים דו קיום בין הוט לסלקום באופן שהוט כביכול תשמור על רמת מחירים גבוהה יחסית בסלולר, ותאיים על סלקום בהורדת מחירים בסלולר, ככל שסלקום תעז להכנס לשוק הטלוויזיה.
 
מאזן אימה זה הוא השערה המבוססת על מהלכים ספק חוקיים, ולא ברור אם היא מקיימת רלוונטיות רבה למציאות הנכוכה. רמת המחירים בסלולר, שהיא כאמור לא ריאלית בשל התנהלות גולן, גרמה לכך, שאין לסלקום משאבים לפתח תחרות ממשית בשוק הטלוויזיה ולכך, שפרטנר זנחה את כל תוכניותיה בנדון. אם דאגת הרשות היא לתחרות בתחום הטלוויזיה כמו אף בתחומי התקשורת הקווית הרי צריכה היתה לעודד יציאתו של מפעיל סלולרי חמישי כדי שיהיו למפעילות הסלולריות די משאבים כדי שתכנסנה לתחומים חדשים.
 
כמו כן, אם הוט תבקש להעניש את סלקום על כניסתה לתחום הטלוויזיה בדמות הורדת מחירים בסלולר הרי יש בכך כדי להראות, שיש להוט להט תחרותי בשוק הסלולר ולא כפי שנטען. הוט תרמה להורדת המחירים בסלולר לא פחות מגולן, אם כי בד"כ בתגובה לגולן, ובין אם התכוונה לכך ובין אם לאו, היא "הענישה" בפרפרזה על נימוקי הרשות את סלקום ומנעה ממנה לייצר תחרות משמעותית יותר בענף הטלוויזיה, ועל כן, תרחיש "העונש" מתקיים היום, ונראה, שקבוצות אלו לא נרתעות מלהלחם זו בזו.

המציאות בשוק התקשורת ערב עידן גולן היתה של 4 קבוצות תקשורת, שעמדו להתחרות זו בזו בכל התחומים, וכל אחת מהן היתה עסוקה בהוצאות של מאות מיליוני ש"ח כדי לייצר נוכחות ויכולות במקומות, שהקבוצה היתה חלשה בהן ולא יצרו מאזן אימה משתק.
 
על כן, רוב הנסיבות מצביעות על כך, שיציאת גולן, (לא בדרך של מיזוג עם סלקום כפי שאבאר בהמשך), תגביר את התחרות בכל ענפי התקשורת, שכעת התחרות בהן דלה, ואין בכניסת מי מהמפעילים הסלולרים לתחומים חדשים כדי לפגוע בתחרות בסלולר, אלא רק להיפך.
 
כמו כן, ספק רב אם התרוקן הדלק התחרותי של הוט. התחרות של הוט היא על נתח שוק מול 3 החברות הגדולות. אין סיבה הגיונית לחשוב, שהוט לא תרצה לקחת מהן עוד נתחי שוק לנוכח הפער הניכר בינה לבין המתחרות הבכירות. כל לקוח סלולרי של הוט הוא לקוח עתידי לשירותים נוספים של הקבוצה.
 
קשה במיוחד היא עמדת הרשות ביחס לטענה בדבר העדר ההשקעה בתשתיות הסלולר מפאת המחירים הנמוכים. הרשות סבורה, שתחרות מביאה להשקעה בתשתיות, וכי יציאת גולן לא תביא להשקעה אלא להיפך. אפשר להסכים, שבמקרים רבים תחרות מביאה להשקעה בתשתיות, אבל לא במקרה שלנו.
 
תנאי להשקעה בתשתית הוא צפי סביר, שהמהלך ייטיב עם המשקיע. בישראל בעידן גולן אין צפי כזה, כי אין תשואה מספיק טובה על ההשקעה. מובילת התחרות, גולן, אינה משקיעה בתשתיות, אלא רק נהנית מפירות ההשקעה של אחרים, ומנהיגה רמת מחירים בלתי ריאלית. לכן, בישראל של 2016 הפרמיה על השקעה בתשתיות סלולריות היא בין זניחה לשלילית דווקא בשל התחרות. לכן, הפחתת התחרות (לא חיסול התחרות) לרמה יותר סבירה תוליך להשקעה בתשתיות.
 
מעניין, שהרשות מציינת, שמפעיל וירטואלי אינו יכול להשפיע ניכרות על התחרות, מחמת תלותו בתשתיות של אחרים. ומהי גולן בפועל?
 
מבחינה כלכלית-תחרותית, לדעתי, העסקה בין גולן לסלקום מגלמת פרמיה אדירה מצידה של סלקום, שתחייב את סלקום לשאוף להעלאת מחירים גבוהה יותר מזו שהיתה שואפת אליה אילו לקוחות גולן היו מתפזרים בין יתר המפעילים.
 
עסקה זו בגלל עלויותיה לסלקום אכן תהפוך את סלקום לרגישה מאד למחיר השירות, והדבר עלול, כמו שהרשות רומזת, למנוע ממנה מלהכנס באגרסיביות לתחומי תקשורת אחרים, הן מפאת נטל המימון הקיים והן בשל חרדה לפעולת גמול.
 
לסיכום, מיזוג גולן- סלקום היה צריך להמנע וטוב שהן הרשות להגבלים עסקיים והן משרד התקשורת החליטו לדחות אותו. יחד עם זאת, חשוב שהרשות תבחן את נימוקיה שוב, שכן לא מן הנמנע, שתדרש להכרעות נוספות לגבי שוק התקשורת. באופק מועלים רעיונות לא ראויים ציבורית ומשפטית לארגן שיתוף רשתות רך או וירטואלי, התפור למידות גולן, אך זה עניין להתייחסות נוספת.

מאת: עו"ד אבי רימון, אפריל 2016.
מומחה לתחום רגולציית עולם התקשורת.
www.rimonlaw.co.il
 

דיון משפטי
 
 
 
 
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים