Telecom News - איגוד האינטרנט מנצל הכאוס השלטוני לקדם הפעלת דומיין בסיומת .ישראל!

איגוד האינטרנט מנצל הכאוס השלטוני לקדם הפעלת דומיין בסיומת .ישראל!

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> איגוד האינטרנט מנצל הכאוס השלטוני לקדם הפעלת דומיין בסיומת .ישראל!
איגוד האינטרנט מנצל היטב את החלל השלטוני בישראל ומבצע כעת תהליך ללא כל בסיס חוקי וקורא לציבור: "השפיעו על עיצוב מרחב שמות המתחם המדינתי ".ישראל", וביצע הזמנה מיוחדת לכ-270,000 מחזיקי שמות מתחם (דומיינים), רובם עסקים, במרחב IL. לדיון הציבורי הזה, כדי ליצור לגיטימציה למהלכים חסרי הבסיס החוקי הללו.
עדכונים בסוף הכתבה.
מאת: אבי וייס, 27.4.21, 11:46רפי הוידה

לאחרונה, פרסמנו מאמר תחת כותרת די דומה: "איגוד האינטרנט ניצל את הכאוס השלטוני וקיבל אישור לדומיין בסיומת .ישראל!" וכותרת המשנה: "בשורה רעה ויום עצוב לכל מחזיקי הדומיינים הקיימים והעתידיים בישראל: מחירי הדומיינים לא יוזלו, כי איגוד האינטרנט הצליח לנצל את הכאוס השלטוני ולשכנע שהוא (בלי מכרז או הליך ציבורי כלשהו) יהיה הגוף, שימכור לכולנו את הרישום של דומיין בסיומת חדשה: ".ישראל", בנוסף לסיומת .IL שהאיגוד מוכר את רישומו מזה שנים בלא כל בסיס חוקי ובמחיר מופקע.
כך, איגוד זעיר, שמהווה, למעשה, מונופול בלתי מוכרז, ניכס לעצמו ללא כל היתר את הסמל והקידומת של ישראל, כאילו הם הסמל הפרטי של האיגוד והוא יעשה מזה כסף, על חשבון הכיס של תושבי ישראל הנזקקים לדומיינים לצורך פעילותם הפרטית, הציבורית והעסקית."

מידע נוסף למתעניינים בנושא יש בלינקים הרבים בנספח א' כאן למטה.

לאחרונה, האיגוד נקט בצעד מאוד חכם וציני בכך, שהוציא מעין שימוע ,שפורסם ע"י האיגוד תחת הכותרת: "הזמנה לדיון ציבורי: השפיעו על עיצוב מרחב שמות המתחם המדינתי ".ישראל".
אתר ההתייעצות הציבורי הזה מצוי בתוך אתר האיגוד כאן.
מעבר לפנייה לציבור, בוצעה פנייה אישית כל מחזיקי הדומיינים בסיומת IL. להשתתף בשימוע.

רפי הוידה, מבכירי צה"ל\חיל הקשר, צמרת משרד התקשורת וחבר ותיק באיגוד האינטרנט הישראלי, (בתמונה למעלה משמאל): "לתשומת לב הקוראים, לנוסח הפנייה של איגוד האינטרנט לציבור בנוגע לשימוע החדש: ''ברצוננו לעדכן כי איגוד האינטרנט הישראלי קיבל את הסמכות להפעיל מרחב שמות מתחם מדינתי חדש בעברית בסיומת ".ישראל"....'.

אולם, האיגוד לא מציין (ובכוונה) ממי האיגוד קיבל את הסמכות הזו? 

האיגוד מסתמך על אישור אייקן\יאנא מ-14.1.2021 (מצ''ב כאן וכאן), ללא ציון עובדה זו בהודעתו.

אישור זה סותר מסמכים רשמיים של המדינה (למשל כאן וכאן). 

כמה נקודות חשובות:
א. אני מצפה, שמישהו מהממשלה ישים לב לעובדה זו, כי שום גורם ממשלתי לא הסמיך את האיגוד להקים ולהפעיל מרשם לאומי של שמות מתחם בסיומת .ישראל בעברית!!!

ב. כידוע, הממשלה לא הגיבה לפניית אייקן\יאנא. זה ההפך מאישור. 
ראה במסמך אייקן\יאנא בו נכתב במפורש:
The Government of Israel has been notified about the application but has not provided a statement of support for ISOC-IL or any other party.
The Ministry of Justice has asserted that the domain is not under the authority of any specific government ministry. 

ג. מסתבר, שהאיגוד פונה לכ-270 אלף בעלי שמות מתחם בישראל, כולל לאתרי הממשלה, שבאחריות משרד הדיגיטל הלאומי ולכלל חברי האיגוד, כדי לשתפם, כביכול, בשימוע.
אולם יצויין, שבישראל יש כמות גדולה יותר של בעלי סיומות זרות דוגמת Com.
זאת, מפני שרוב רוכשי הדומיינים בישראל לא מוכנים לשלם את המחירים המופקעים של האיגוד ורשמיו. האיגוד בעצמו מציג את העובדה הזו ונתונים ברורים לכך, שרוב הציבור (56%) בחר לרשום דומיינים בחו"ל ולא בישראל (ראה במצגת כאן), מה שמצביע על הכישלון ארוך השנים של האיגוד בתחום זה, שהוא תחום הפעילות הראשי והמרכזי של האיגוד. 

ד. אני מקווה, שלפחות אדם אחד, שהוא ''בעל שם מתחם בישראל'', שהוזמן להשתתף בשימוע, ישאל את האיגוד ואת הממשלה את השאלה המתאימה: מי הסמיך אתכם בישראל לרשום את שם המתחם .ישראל?

ה. אני כבר פניתי למשרד התקשורת ולמשרד הדיגיטל הלאומי ולידיעת היועמ''ש ומנכ''ל האיגוד והצעתי, שתתקבל החלטת ממשלה מתאימה בנושא אך טרם נעניתי!!! מצ''ב הצעתי (כאן).

ו. יחד עם פנייתי לגורמי הממשלה אני סבור, שראוי, ש"הועד המנהל" של האיגוד ייזום בעצמו מהלך להסדרת מרשם שמות המתחם בישראל, מול גורם ממשלתי מוסמך, במטרה ש''פעילות האיגוד בניהול המרשם שמות שמות מתחם תהיה בהיתר רשויות המדינה''. ויפה שעה אחת קודם".

הפנייה של רפי הוידה למנכ"ל איגוד האינטרנט טרם קיבלה מענה. ככל שיתקבל מענה, נעדכן בהתאם.

נספח א': 
אין ספק, שמנכ"ל האיגוד עו"ד יורם הכהן, (בתמונה משמאל), יכולעו"ד יורם הכהן לרשום לעצמו עד כה הצלחה די יפה. בכך, שניצל את הכאוס השלטוני הקיים בישראל ואת חולשת משרד התקשורת, והצליח לשכנע את הארגון העולמי, שעוסק ב"שמות מתחם" (דומיינים), שאיגוד האינטרנט הישראל, שהוא המנכ"ל שלו, בשונה מהנעשה בכל מדינות העולם, הוא הגוף המתאים (וללא כל הליך של מכרז, או כל הליך ציבורי אחר), למכור לתושבי ישראל רישום של דומיינים בסיומת ".ישראל".

מדובר בסיומת "שם מתחם" חדשה לחלוטין ובעברית, שתהווה מקור הכנסה נוסף לאיגוד האינטרנט, שמשום מה לא הוכרז כמונופול ע"י "רשות התחרות" (למרות שהוא בפועל מונופול, ו"מונופול די דורסני" במחיריו).

מדובר באיגוד זעיר ביותר, עם קרוב לאפס חברים, שעושה קופה על הגב והכיס של מעל לרבע מיליון מתושבי ישראל, שנזקקים לדומיין או לדומיינים לצורך פעילותם באינטרנט.

כך, כל עוד לא תהיה התערבות ממשלתית בכאוס הבלתי חוקי הזה, המונופול הבלתי מוכרז הזה, ששמו איגוד האינטרנט הישראלי, ימשיך למכור רישום דומיינים לתושבי ישראל במחירים מופקעים, בעוד ש"הקרובים לצלחת" לא משלמים על הדומיינים שברשותם, מזה שנים. הם גם לא ישלמו בעתיד.
ככה זה עובד באיגוד הזה. הפראיירים, שמשלמים, מממנים מכיסם את אלה, שלא משלמים. 

למי שמעוניין להעמיק בהבנת הנושא הזה, פרסמנו אודותיו אין ספור של כתבות חשיפה וחלק מהן נמצא בלינקים כאן:
הכאוס המדהים הזה, שהתפשט לכל תחום בפעילות משרד התקשורת, הוביל להשתלטות בלתי מעורערת של איגוד האינטרנט, ללא כל בסיס חוקי, ללא כל הליך מכרזי וללא כל הליך ציבורי, בשונה מכל העולם הנאור, על תחום ההכנסות הכספיות ממכירת רישום דומיינים. כשאצלנו זה במחירים מופקעים בהשוואה לעולם.

ככה מתנהל כל מונופול, במיוחד, שהוא מונופול לא מוכרז, שהממשלה לא מטפלת בו - בכלים החוקיים שיש לה.

שלא לדבר על כך, שהאיגוד ניכס לעצמו - ללא כל היתר, את הסמל והקידומת של .ישראל, כאילו זה הסמל הפרטי של האיגוד והוא יעשה מזה כסף, על חשבון הכיס של תושבי ישראל הנזקקים לדומיינים לצורך פעילותם הפרטית, הציבורית והעסקית.

אינטרנט ישראלי
עדכון 2.5.21: רפי הוידה שלח פנייה חדשה לשר המשפטים (בני גנץ) ולידיעת מבקר המדינה והיועמ"ש, בנושא הטיפול בדומיינים. פנייתו מצויה כאן - למתעניינים. 

עדכון 8.5.21: רפי הוידה שלח פנייה חדשה לשר התקשרות החדש (איתן גינזבורג), לשר הדיגיטל הלאומי, ולידיעת רוה"מ וכמה חברי כנסת (שעוסקים כעת בהרכבת ממשלה חדשה), בנושא הטיפול בדומיינים. פנייתו מצויה כאן - למתעניינים. 

עדכון 30.5.21: רפי הוידה שלח פניה חדשה לראשי הסיעות בכנסת וכן לכמה שרים (שר הדיגיטל הלאומי, שר התקשורת, שר המשפטים), בנושא החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם (דומיינים) בסיומת .ישראל. פנייתו מצויה כאן - למתעניינים. 

עדכון 17.1.22: הפתעה שנדחפה ע"י רפי הוידה: הצעת החוק "מרשם שמות מתחם בישראל", מתשפ''ב-2022, שהונחה אתמול, 17.1.22, בחתימת כל חברי הכנסת של ליברמן (שר האוצר): יוסף שיין, יבגני סובה, יוליה מלינובסקי, אלכס קושניר, לימור מגן תלם, אלינה ברדץ' יאלוב, שרון רופא אופיר. 

ההצעה שהונחה על שולחן הכנסת - פ/3026/24 כאן.

ההצעה המלאה כאן

הצעת החוק דומה בעיקרה לזו שהונחה ע''י חה''כ נחמן שי בכנסת העשרים, על ידי חה''כ נחמן שי בדחיפת רפי הוידה, מה שטורפד אז בכנסת ע"י איגוד האיטנרטנט ומשרד התקשורת.
 
עדכון 27.2.23: על פי דיווח של רפי הוידהמצ''ב כאן הצעת החוק מרשם שמות מתחם בישראל, התשפ''ג - 2023. ההצעה הונחה היום על שולחן הכנסת.
היוזמים: חברי הכנסת: שרון ניראביגדור ליברמןעודד פורריבגני סובהיוליה מלינובסקיחמד עמאר.
רפי הוידה: "לפי הכללים, כעת יש להמתין 45 יום עד שההצעה תועלה לקריאה טרומית ואז נראה מה תהיה עמדת הממשלה. לתשומת לב, כבר הוגשו בכנסת ה-25 כ-2700 הצעות חוק פרטיות !!! למשרד התקשורת כרגע אין עניין בנושא. כידוע, הצעתי בשעתו בוועדת הכלכלה בעת הדיון על הצעת תיקון 76 לחוק התקשורת כי משרד התקשורת יקבל סמכות ואחריות לתחום שמות המתחם והמענה היה סירוב!!! ...
מעניין מה תהיה עמדת משרד המשפטים בנושא ... לסיכום - נמתין בסבלנות למועד העלאת הצעת החוק לקריאה הטרומית".  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
1.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

7-8.5.24 - ChipEx2024 

7.5.24 - Data Driven Factories - Industry 4.0 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים