Telecom News - הוכרזה רפורמה בשוק שידורי הטלוויזיה

הוכרזה רפורמה בשוק שידורי הטלוויזיה

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> הוכרזה רפורמה בשוק שידורי הטלוויזיה
הוכרזה רפורמה בשוק שידורי הטלוויזיה
מאת: מערכת Telecom News, 1.9.21, 18:10הנדל דוברות משרד התקשורת

מדובר בעלייה בהשקעה ביצירה ישראלית, קידום התחרות בשוק שידורי הספורט, הקמת רגולטור אחוד וצמצום התערבות רגולטורית. עם זאת, המשמעות האמיתית היא חיסול ערוץ 20 ורשתות הרדיו הימניות.

הערת מערכת חשובה:
המשמעות האמיתית של אימוץ דו"ח פולקמן ע"י יועז הנדל, שר התקשורת, מאוד ברורה, ונותחה כאן כבר כמה פעמים ולאחרונה במאמר, שפורסם תחת הכותרת הנוקבת ביותר: "הוגש דו"ח "ועדת פולקמן" - האמצעי לחיסול ערוץ 20 ורשתות הרדיו הימניות.

אם לא די בכך, מדובר בהליך לא חוקי ופגום ולכן שלחתי היום שאלות דחופות ביותר לשר התקשורת ולצמרת משרד התקשורת בזו הלשון:
"הנדון: צחוק ענק של שר התקשורת מהשימוע בנוגע לוועדת פולקמן.
שלום רב,
1. היום שר התקשורת יועז הנדל פרסם (כאן וכאן, ההחלטה המלאה - כאן) את החלטותיו בנוגע לדו"ח ועדת פולקמן.שימוע דוח פולקמן

2. אולם, הדו"ח הזה עדיין בשימוע ומשרד התקשורת קבע כאן (ומצ"ב בתצלום מצד שמאל, למקרה שהלינק נעלם מהאינטרנט. לחיצה על התצלום מגדילה אותו), שהמועד האחרון להגיש התייחסות לדו"ח פולקמן הוא: 14.10.21.

3. כלומר: השר החליט מה שהחליט – היום (1.9.21), תוך צפצוף ארוך וברור מצדו, על מהלך השימוע ותוך התעלמות מוחלטת שמועד הגשת ההתייחסויות לדו"ח פולקמן הוא 14.10.21.

4. בשביל מה עושים שימועים, אם ממילא מצפצפים עליהם?

5. ממתין לתגובתכם."

תגובה טרם קיבלתי. ככל שאקבל תגובה, אעדכן בהתאם. קוראינו כבר יודעים שתגובה לא אקבל, די ברור למה. 

להלן הודעת משרד התקשורת מהיום:

אלו ההמלצות העיקריות, שאומצו היום ע"י שר התקשורת, יועז הנדל, (בתמונה משמאל), (נאום השר נמצא כאן, החלטת השר במלואה נמצאת כאן):

רגולטור אחוד בשוק השידורים - הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין יחדלו מלהתקיים במודל הנוכחי תחתיהם יקום רגולטור אחוד.

צמצום התערבות רגולטורית - ביטול כללים והנחיות לא עדכניים, שהצטברו לאורך השנים בעבודת הרגולטורים.

חובת ההשקעה ביצירה ישראלית ביצירה ישראלית מסוגה עילית על כל גופי השידורים בישראל. עד היום רק החברות: הוט, יס, רשת וקשת היו מחויבות וגם הן רק ביחס לשידורים בכבלים ולוויין. הרפורמה תחייב את כל החברות, שרף הכנסתן עולה על 300 מיליון שח, להשקיע ביצירה ישראלית ללא תלות בטכנולוגיות שידור. חובת השקעת גופים בינלאומיים ביצירה ישראלית, דוגמת נטפליקס.

קידום התחרות בשוק הספורט באופן שיפחית את העלויות לצרכן, ויתאים את התכנים להעדפותיו. בנוסף, בחינת הנגשת שידורי ספורט בעלי חשיבות ברמה לאומית לכלל הציבור.

*****************

בספטמבר 2020 מונתה ע" שר התקשורת הוועדה לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים - ״ועדת פולקמן״ בראשות ח״כ לשעבר רועי פולקמן. לפני כחודש הוגש לידי השר דו"ח הוועדה, שעיקרי המלצותיו היו: מתווה רגולציה מצומצם ואחיד עבור גופים משדרים ישראליים; מתווה רגולציה עבור ספקי תכנים בין-לאומיים; ואיסור בלעדיות בעולם שידורי הספורט. 

לאחר ששר התקשורת עיין בהמלצות הדו"ח, הנחה את הצוות המקצועי לבצע את התהליכים הנדרשים ליישום הרפורמה כבר בחודשים הקרובים, וביקש לאמץ אותן באופן עקרוני בשינויים להלן:

רשות השידורים המסחריים - הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין צריכות לחדול מלהתקיים במודל הנוכחי. לאחר עיסוק של שנים ארוכות בסוגיה זו, יש להקדים ולהקים רגולטור חדש אחוד עם ראייה הוליסטית של שוק השידורים המסחריים ועם הגדרה ממוקדת ומוגדרת של תפקידיו ותחומי עיסוקו. בעתיד ולאחר שיושלם מהלך זה, יש מקום להידרש לשאלת הרחבת סמכותו של הרגולטור האחוד על תאגיד השידור הציבורי, בהתאמות הנדרשות.

צמצום רגולציה עודפת בשוק השידורים - יש לצמצם באופן ניכר את תחומי העיסוק של הרגולטור, כדי להפחית התערבות עודפת בתחום השידורים ולהקטין את הנטל הבירוקרטי. יש לפעול לביטול כללים והנחיות לא עדכניים, שהצטברו לאורך השנים בעבודת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ובעבודת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין.

חתול חובת השקעה ביצירה מקומית באופן דיפרנציאלי על כל גופי השידורים בישראל ללא קשר לטכנולוגיית השידור, בהלימה להיקף פעילותן והכנסותיה. לכך מתווספת חובת יצירה ישראלית לגופי תוכן בינלאומיים בעלי היקף פעילות משמעותי בישראל, שתתרום גם היא לעוגת היצירה המקומית. המלצות הוועדה מרחיבות את חובת ההשקעה ביצירות מסוג סוגה עילית בכעשרות אחוזים בשנה, וזאת, בנוסף לתרומתם של גופי שידור ישראלים ובינלאומיים נוספים.  

שידורי ספורט - עיקר המלצות הוועדה בתחום שידורי הספורט עניינן באיסור הבלעדיות של ספקי תכנים מול ערוצי ספורט; איסור על ספקי תכנים להשתתף במכרז לרכישת זכויות שידורי ספורט, וביטול המפרט המחייב ספקי תכנים לשדר תכני ספורט לכלל המנויים, באם הם רוצים בכך או לא, במסגרת חבילות הבסיס.

שר התקשורת מאמץ את כלל המלצות הוועדה בנושא זה ורואה בהן חשיבות לקידום התחרות בשוק השידורים בכלל ובשוק שידורי הספורט בפרט, ולהפחתת הנטל הכלכלי מצרכנים שאינם מעוניינים בצפייה בתוכן זה. מלבד זאת השר סבור, שכיום שידורי ספורט מרכזיים בעלי חשיבות ברמה הלאומית בתאגיד השידור הציבורי מצומצמים, והשר מתכוון להרחיב את הנגשת שידורים אלה לציבור הרחב בערוץ הציבורי במסגרת הרפורמה.

המודלים הכלכליים בשוק השידורים – השינויים הטכנולוגיים והמבניים מטילים ספק בהתכנותם הכלכלית של המודלים הקיימים לאורך זמן. דו"ח הוועדה כלל המלצה לביטול הדרגתי של ההגבלות על המודלים הכלכליים בשוק השידורים, ללא הכרעה בנושא הבעלות על גופי חדשות, והוצגו בו חלופות אפשריות לביצוע הביטול. בכוונת השר להכריע בסוגיה זו לאחר קבלת התייחסויות הציבור וגורמים רלבנטיים בשוק לעניין החלופות.

הערוצים העצמאיים - הרגולציה בנושא הערוצים העצמאיים לא נבחנה לעומק ע"י הוועדה. שר התקשורת הנחה את הצוות המקצועי במשרד התקשורת בשיתוף הגורמים הרלוונטיים להשלים את עבודת המטה לבחינה מסודרת של סוגיית חובת ההשקעה בערוצים העצמאיים ולגיבוש ההתאמות הנדרשות.
 
יועז הנדל: ״בחנתי את המלצות דו״ח ועדת פולקמן והחלטתי לאמץ באופן עקרוני את המלצות הוועדה בנושאים שונים, בכפוף להתאמות, שינויים ולהשלמות עליהם החלטתי. לא נקבל מצב שגופי שידור בינלאומיים, בעלי מאות אלפי מנויים בשוק הישראלי, לא ישקיעו ביצירה ישראלית. בנוסף, נפחית  את ההתערבות הרגולטורית על גופי השידור. הגופים הנוכחיים לא רלוונטיים וצריכים לחדול מלהתקיים במודל הנוכחי. במקומם צריך לקום גוף אחוד חדש, עם סמכות רגולציה מוגדרת וממוקדת. 
נבחן גם את תחום שידורי הספורט: במודל הקיים שידורי הספורט יקרים מידי ואינם מותאמים לרצון הצרכן בהינתן חובה על חבילת הבסיס. שידורי ספורט עם חשיבות לאומית חייבים להיות נגישים לכלל הציבור. הנחיתי את הצוות המקצועי להתחיל את עבודת המטה לעיגון ההמלצות בסוגיות השונות כבר כעת, בחקיקה והנחיות בכדי שלכל היותר בתוך שנה נוציא לפועל את השינויים״.

TV FREE
עדכון 2.9.21: בזק שלחה כאן הודעה לבורסה: "הנדון: דיווח מיידי משלים – החלטת שר התקשורת בנושא הרפורמה בשוק השידורים.
בהמשך לתיאור שבסעיף 2.1.5 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 בעניין מינוי ועדה לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים ("הוועדה"), ובהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 2021.7.28 בעניין המלצות הוועדה, ניתן בזאת דיווח מיידי, כי ביום 2021.9.1 התקבלה החלטת שר התקשורת בנושא הרפורמה בשוק השידורים.
בהחלטה, בין היתר, מודיע השר על אימוץ באופן עקרוני של המלצות הוועדה בכפוף לשינויים והתאמות כמפורט בהחלטה, ומורה על עבודת מטה ביחס לחלק מההמלצות. לעניין סוגיית המודלים הכלכליים של שוק השידורים, ניתן להעביר הערות עד ליום 2021.10.14 , ולאחר שיתקבלו הערות הציבור והמלצות הצוות המקצועי יקבל השר החלטות בנושא.
בנוסף, מנחה השר את הדרג המקצועי במשרד התקשורת להתחיל בעבודת מטה לעיגון ההמלצות בחקיקה ובהנחיות, במקביל להשלמת עבודת מטה בנושאים המפורטים במכתב. השר מציין כי בכוונתו לפעול להשלמתהרפורמה בתוך פרק זמן של כשנה לכל היותר.
החברה ודי.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ ("די.בי.אס") לומדות את החלטת השר. בשלב זה אין באפשרותן להעריך את השפעת ההחלטה על עסקי די.בי.אס, בין היתר מכיוון שביחס לחלק מהנושאים השר טרם קיבל החלטה סופית; מכיוון שמדובר בהחלטה כללית ונדרשת עבודת מטה לגבי ההמלצות הכלולות בה; ומכיוון שעוד נדרשים הליכי חקיקה לצורך יישום המלצות הועדה ויישומן. להלן קישור להחלטת שר התקשורת כפי שפורסמה באתר משרד התקשורת: https://www.gov.il/BlobFolder/policy/01092021_1/he/Broadcasting_reform.pdf.

עדכון 21.11.21: פורסמו התגובות של כל המתייחסים ל"דוח פולקמן" (כמובן שלא פרסמו את ההתייחסות שלי) - כאן.

עדכון 13.12.21: דובר שר התקשורת פרסם את ההודעה הבאה: "שר התקשורת יועז הנדל הודיע היום (ב') למועצת תאגיד השידור הישראלי על מינויים של חברים חדשים במועצה. השניים הם יונה ויזנטל ויוחנן צנגן
יונה ויזנטל, בעל ניסיון רב שנים בשוק התקשורת. שימש בעבר כמנכ"ל ועורך ראשי ברשות השידור, סמנכ"ל תוכן בyes, משנה למנכ"ל ערוץ הספורט ועוד. יוחנן צנגן, לשעבר מנכ"ל רשת, סמנכ"ל רשות השידור, וחבר דירקטוריון בגופים שונים מתחום התרבות והתקשורת." 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים