Telecom News - הרשות להגנת הפרטיות: ההגנה על הפרטיות בשירותי רפואה מרחוק

הרשות להגנת הפרטיות: ההגנה על הפרטיות בשירותי רפואה מרחוק

דף הבית >> צרכנות >> צרכנות לארגון ולעסק >> הרשות להגנת הפרטיות: ההגנה על הפרטיות בשירותי רפואה מרחוק
הרשות להגנת הפרטיות: ההגנה על הפרטיות בשירותי רפואה מרחוק
מאת: מערכת Telecom News, 2.8.22, 15:25MED FREE
 
רופא/ה? מנהל/ת קופת חולים? מטופל/ת המתכונן לשיחה עם רופא/ה דרך שירותים מקוונים? המסמך מתמקד באתגרי הפרטיות הכרוכים בשימוש בשירותי רפואה מרחוק ומציג המלצות מרכזיות ביחס לשימוש בשירותים אלה.
 
בשנים האחרונות מערכת הבריאות מציעה שירות רפואי חדשני הכולל שירותי רפואה מרחוק באמצעים טכנולוגיים ובאמצעות תקשורת אלקטרונית, לצורך מתן שירותי בריאות באופן נגיש וזמין יותר למטופלות ומטופלים. שירותים אלה כוללים, בין היתר, מפגש וירטואלי בין מטופל למטפל בזמן אמת, בדיקה עצמית במכשיר רפואי מקוון לשם התייעצות, אבחון או טיפול במועד מאוחר יותר, מעקב וניטור רפואי מתמשך באמצעות מכשירים לבישים או מושתלים, ושירות אבחון ראשוני מבוסס בינה מלאכותית. שירותים אלה מאתגרים את ההגנה על פרטיותם של מטופלים ומטופלות העושים שימוש בהם.

המסמך, שפרסמה הרשות, ממפה את שירותי הרפואה מרחוק, סוקר את הוראות הדין הרלוונטיות, מציג את הסיכונים הגלומים בהם לפרטיות מטופלים ומטופלות, מפרט את החובות המוטלות על ארגוני הבריאות, ספקים חיצוניים ועל מטפלים ומטפלות, וכולל המלצות מרכזיות לשמירה על הפרטיות בעת שימוש בשירותים אלה.
 
המלצות מרכזיות מתוך מסמך הגנה על פרטיות מטופלי שירותי רפואה מרחוק:
הרשות מדגישה, שמידע רפואי הוא מידע אישי רגיש ולזליגתו עלולות להיות השלכות קשות, הן ברמת המטופל/ת, והן ברמת אמון הציבור במוסדות הבריאות במדינה/ אי-אבטחת המידע כנדרש עלולה גם להביא לשיבושו, באופן העלול לשמש בסיס להחלטות רפואיות שגויות, ומכאן אף לפגוע בבריאות מטופלים ומטופלות.

בתי חולים,מרפאות, קופות חולים

1) הקפידו לקבל את הסכמת המטופל/ת למתן השירות, וציינו, בשפה ברורה, איזה מידע ייאסף כתוצאה ממתן השירות, אילו שימושים ייעשו בו, למי הוא עשוי להיות מועבר, ואיזו מטרה.
 
2) הבהירו למטופל/ת מה הם הסיכונים הכרוכים בקבלת שירות רפואה מרחוק, כגון החשש לדלף המידע ולאפשרות של איסוף מידע עודף.

3) בעת התקשרות עם ספק חיצוני למתן שירותי רפואה מרחוק, מוטלות עליכם חובות שונות לבחינת סיכוני אבטחת המידע הכרוכים בהתקשרות. כמו כן, עליכם לפקח על התנהלות הספק החיצוני בהיבטי פרטיות ואבטחת  מידע.

4) אפשרו למטופל/ת לקבל שירותי רפואה מרחוק מבלי שהם/ן יהיו מחויבים/ות, דה-פקטו, להסכים שספקי השירות ישתמשו במידע עליהם למטרות אחרות ממטרת הטיפול.

5) אישרתם לספקים חיצוניים לבקש ממטופל/ת מידע למטרות אחרות מעבר למטרת השירות? הבהירו, שאין הם/ן חייבים/ות לתת הסכמתם/ן לשימושים אלה, ושהסכמה זו לא תהיה תנאי לקבלת עצם השירות הרפואי.

6) מפעילים שירותי אבחון מבוססים על בינה מלאכותית? פרטו על סוגי המידע הנאספים במסגרת השירות, מטרת האיסוף, אופן ניתוח המידע, וכן מה ייעשה עמו לאחר סיום האבחון. בהנחה והמידע אמור לשמש גם למטרות שונות ממטרת מתן האבחון (כגון לצרכי מחקר), יש להבהיר את הדברים מפורשות ולקבל הסכמה נפרדת מצד המטופל למטרות אלו.

7) בדקו, אחת לשנה, האם במאגר המידע שבבעלותכם נשמר מידע עודף, שאינו נדרש יותר למטרת השירות. אם כן, שיקלו להתמים אותו או למחקו מהמאגר.

8) ודאו כי הגישה למאגר ולמערכות המאגר נעשית רק בידי בעל/ת הרשאה המורשה לכך.

9) מכשירים רפואיים מקוונים הפכו לישנים ויצאו משימוש? מומלץ, שייקבעו נהלים לאבטחת מידע במועד הפסקת השימוש במכשירים וגריעתם, לרבות נהלים להשמדת המידע השמור בהם.

10) רצוי להכשיר את המטפלים/ות המועסקים/ות על ידכם מבחינה טכנולוגית, ולפקח על התנהלותם בהקשרים של הגנה על פרטיות מטופלים ואבטחת מידע.

מטפלים ומטפלות ברפואה מרחוק

1) תמונות וסרטוני וידאו שלכם ושל מטופל/ת, שצולמו במסגרת מתן השירות, וכן המידע האישי הנחשף במסגרתם, עלולים לזלוג ולהיחשף. פעלו בזהירות והימנעו מלפעול באופן העלול לחשוף את המטופל/ת מעבר לנדרש לשם מתן הטיפול הרפואי.

2) הקפידו על כללי אבטחת המידע בתוכנות ובמכשירים הטכנולוגיים במסגרת מתן הטיפול מרחוק. ודאו, שהתוכנות והמכשירים יישמרו במקום מוגן ותחת סיסמה המונעים חדירה וכניסה אליהם בלא הרשאה מתאימה.

3) בעת מתן שירות רפואי מרחוק אין להשתמש ברשתות WiFi ציבוריות, אלא ברשת פרטית המוגנת בסיסמה ובתוכנות הגנה כגון אנטי-וירוסים וחומת אש.

4) בתחילת הטיפול מרחוק ציינו בפני המטופל/ת, שהמפגש מצולם ומוקלט, ורצוי שהם ימנעו מלחשוף מידע עודף, שאינו נדרש לשם הטיפול. הסבו את תשומת לב המטופל/ת כאשר אלו חושפים את עצמם, או את בני-ביתם, שלא לצורך.

5) בעת הטיפול ודאו, שגורמים, שנמצאים בקרבתכם, לא ייחשפו לדברים הנאמרים בו או לתמונות ולסרטוני הווידאו.

6) ידע זה כוח. הכירו את המערכות לרפואה מרחוק בהן נעשה שימוש, ופעלו לחיזוק הכישורים הטכנולוגיים בכל הנוגע לשליטה במערכות אלו.
 
מטופלים/ות בשירותי רפואה מרחוק
1) בעת מתן הסכמה לקבלת שירות רפואי מרחוק קראו את מדיניות הפרטיות והבינו את הסיכונים לפרטיות ולאבטחת מידע הכרוכים במתן השירות.

2) בעת מתן הסכמה למתן השירות - ודאו והבינו מי רשאי לאסוף את המידע, ולאילו מטרות הוא רשאי להשתמש בו.

3) התמונות, שמועברות במסגרת טיפול מרחוק וכן וה'מפגש' הווירטואלי בין מטפלים למטופלים מתועדים, מוקלטים ונשמרים במאגרי מידע. הקפידו, שבעת הטיפול אינכם חושפים את עצמכם ואת בני ביתכם באופן שאינו נדרש.

4) בעת התקשרות לקבלת טיפול רפואי מרחוק אל תשתמשו ברשתות WiFi ציבוריות אלא ברשת פרטית המוגנת בסיסמה חזקה, ובתוכנות הגנה כגון אנטי-וירוסים וחומת אש.

5) זיכרו! אתם/ן לא מחויבים/ות לאפשר לחברות המספקות את השירות לאסוף ולהשתמש במידע עליכם/ן למטרות השונות ממטרת הטיפול. שימוש כזה יכול להיעשות רק בהסכמה. ככלל, איסוף מידע במסגרת שירותי רפואה מרחוק אמור להיעשות אך ורק לשם מתן הטיפול הנדרש.

המסמך המלא (19 עמודים) - כאן.

MED FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

27.2.24 - Axis Tel Aviv 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים