Telecom News - חשיפת הכישלון בפיקוח על חברות התקשורת שמוביל להפקרות בעידוד השר!

חשיפת הכישלון בפיקוח על חברות התקשורת שמוביל להפקרות בעידוד השר!

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> חשיפת הכישלון בפיקוח על חברות התקשורת שמוביל להפקרות בעידוד השר!
חשיפת עוד 2 מקרים של כישלון בפיקוח ואכיפה על חברות התקשורת: במקום להדיח את מי שיצרו את המצב הזה (המשנה למנכ"ל וראש האגף), המשרד פשוט החליט לבטל את הצורך ברישיונות ובפיקוח. כך, שכל הפיקוח יהיה בהתנדבות ע"י החברות עצמן והן תצטרכנה לדווח על העבירות שלהן בעצמן. (כן, קראתם נכון). כך, הכאוס יהפוך לנורמה על פי ההמצאה ההזויה החדשה באחריות שר התקשורת יועז הנדל. בינתיים, פירוט 2 מקרי כישלון של אגף פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת לגבי חברת סלולר ודואר ישראל.
מאת: אבי וייס, 11.8.20, 08:20איתן כסיף יחצ שלומי אמסלם לעמ

הצעת החוק החדשה של משרד התקשורת (כאן, מנותחת בהרחבה כאן) בדבר שינוי שיטת הרישוי של חברות התקשורת, כוללת בתוכה סעיף מאוד חשוב ומשלים, שבו כל מערכת האכיפה והפיקוח של המשרד משנה את פניה.

זה מסתתר לו בסעיף קטן (שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בהצעת החוק המלווה בהסברים שקריים), סעיף המוצג כאן:
אי אכיפה

אם לא הבנתם מאומה אז הנה הסבר: כדי "לשמור על האינטרס הציבורי" (כך משקרים בלי למצמץ. מהיכן הביאו את האינטרס הציבורי הזה? מפגישות עם ראשי סלקום?), המשרד יפסיק להקשיב לציבור ויפסיק להתייחס לתלונות הציבור (כאילו שזה חדש), והאכיפה תהיה "בדיעבד". כלומר: חברות התקשורת תגשנה דוחו"ת תקופתיים למשרד ומזה המשרד ילמד אם החברות מלאו את החוקים והתקנות בתקופה עליה הן מדווחות.

כלומר: מעתה (אם החוק הזה יעבור בכנסת), חברות התקשורת תחשופנה בדו"חות התקופתיים שלהן למשרד, אם הן עברו עבירות ורק אז המשרד יטפל בעברות הללו. שיטה חדשה של דיווח עצמי על עבירות.

זו לא בדיחה ל-1 באפריל, זו הצעת חוק, שחתום עליה שר התקשורת, יועז הנדל.

מי המציא את הבדיחה הזו?
שמילה מימון, בתמונה משמאל, שמילה מימוןהמשנה למנכ"ל, היועצת המשפטית של המשרד, עו"ד דנה נויפלד, ומי שאחראי אישית לכישלון הטוטאלי של מערכות הפיקוח והאכיפה במשרד, איתן כסיף (בתמונה למעלה משמאל), מי שהחליף את שמילה מימון בתפקיד ראש אגף פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת.

כך, במקום לפטר את כל האחראים לכישלון (שכשלו בכל תחומי פעילותם, כמפורט בהרחבה כאן), פשוט מבטלים את חוקי התקשורת, התקנות והתנאים ברישיונות.

כך, עוברים לשיטה חדשה, שבה מחכים, שספקי התקשורת ידווחו בעצמם למשרד, בדו"ח התקופתי, מתי הם עוברים עבירות. 

אני סבור, שכל גופי האכיפה בישראל יכולים לאמץ את השיטה הנהדרת הזו. במיוחד מס הכנסה ומשטרת ישראל. צריך רק לבקש דו"חות תקופתיים מהאזרחים ומהחברות העסקיות בישראל, שהם ידווחו בעצמם למס הכנסה ולמשטרה, מתי הם עברו עבירות ואיזה עבירות הם עברו. 


איך הגענו לתחתית התהום הזו?
המדובר בתהליך ארוך, אבל הוא החמיר והעצים מאז שהשר יועז הנדל, חה"כ יועז הנדלבתמונה משמאל, מונה לשר התקשורת.

הוא החל לתת גיבוי וחיפוי להסתרת מסמכים ולהעלמתם. זה מפורט בהרחבה כאן, ובאופן ספציפי לגבי תחום הפיקוח והאכיפה, אציין רק 2 מאפיינים בולטים, שהחלו מייד לאחר כניסתו של יועז הנדל לתפקיד:

א. השר נותן גיבוי וחיפוי להעלמת "פרוטוקול הוועדה המייעצת" לגבי קנס ענק, שהוטל ע"י המנכ"ל הקודם (נתי כהן) על הוט טלקום. הקנס מצוי כאן, הניתוח של העלמת הפרוטוקול מצוי כאן.
יודגש, שבלי פרסום הפרוטוקול הזה באינטרנט - הקנס חסר כל תוקף חוקי.  יצויין שהוגשה תלונה למבקר המדינה בנושא זה - כאן

ב
. השר נותן גיבוי וחיפוי להטלת קנסות ע"י ראש האגף איתן כסיף, על סעיף טפשי ומיותר ברישיון של החברות, רק כדי שהעובדים באגף יוכלו לקבל "שכר עידוד" - בלי לעבוד. זה מפורט בהרחבה כאן.  

החשיפות הטריות לגבי כישלון אגף הפיקוח והאכיפה במשרד התקשורת:

1. קנס על אירוע שלא ידוע בכלל מהו, שהתרחש, כנראה, לפני כשנה, ולא ידוע בכלל למה הוטל בגינו קנס על We4G (מרתון-אקספון).
ביום 28.7.20 שלחתי את סדרת השאלות הבאה לשר התקשורת, יועז הנדל, ולצמרת משרד התקשורת, כולל למנכ"לית החדשה לירן אבישר בן-חורין בזו הלשון:
"הנדון: הודעה חשודה ביותר, שפורסמה באתר משרד התקשורת, בדבר קנס על מרתון 018 אקספון.
שלום רב,
היום עלתה לאתר המשרד (כאן) הודעה תחת הכותרת: "עיצום כספי על חברת מרתון 018 אקספון בע"מ".

הדיווח הזה מעלה כמה שאלות חשובות:

1. על פי הדיווח, האירוע התרחש ב-30 ליולי 2019. אז למה הקנס הוטל שנה אחרי כן? או שמא הקנס הוטל אחרי האירוע והוא רק מתפרסם שנה אחרי כן ובמשך שנה הוסתר מהציבור?

2.  מה היה האירוע, שבגינו ניתן הקנס? אין לזה כל רמז בהודעה. מה היה שגוי בדיווח של החברה? גם זה לא ברור.

3. לא כתוב לפי איזה סעיף מחוק התקשורת החליט מנהל מינהל פיקוח ואכיפה להטיל את הקנס.
כתוב רק אילו סעיפים הופרו - אבל אלה אינם סעיפי עונשין (סעיפי העונשין הם בחוק התקשורת ב"תוספת").

4. גם הסעיפים המוזכרים כסעיפים שהופרו לא ברורים:
א. כתוב: "הפרה של הוראות תקנה 8 לתקנות הבזק (בזק ושידורים), התשמ"ו – 1986". אין תקנה כזו בכלל בתקנות הללו, הסעיף הזה קיים בתקנות אחרות "תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון)".

ב. כתוב: "והוראות סעיף 104.3 לרישיון הכללי של החברה למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) ("הרישיון") הכוללות הנחיות לעניין דיווח על "אירוע מיוחד"."
הסעיף הזה ברישיון של החברה בכלל לא אומר תוך כמה זמן צריך לדווח ובאיזו מתכונת, כך, שלא ברור מה העבירה.
הסעיף הזה: 104.3 ברישיון, רק מפנה את החברה לסעיף 8 (ככתוב קודם).
בסעיף 8 כתוב: "בעל רשיון ידווח למנהל דיווח מלא ומפורט על כל אירוע שהשפיע או עלול להשפיע באופן מהותי על מתן שירות בזק לקבוצה של מקבלי שירות (להלן – אירוע מיוחד) מיד עם התרחשותו של האירוע; דיווח כאמור יימסר ישירות למנהל, או למי שהוא הסמיך לכך מראש, בדרך המהירה ביותר, ויכיל מידע מלא ומפורט אודות האירוע המיוחד, לרבות מקומו, היקף השפעתו והצעדים שננקטו להפסקתו ולמניעתו".
לא ברור אם אכן היה אירוע בהיקף כזה.

ג. כתוב: "...העבירה דיווחים שלא בהתאם למתכונת שנקבעה לגבי אירועים מסוג זה". היכן יש "מתכונת שנקבעה" כזו?
סעיף 8 הוא כללי ואומר כך: "מידע מלא ומפורט.. לרבות מקומו, היקף השפעתו והצעדים שננקטו להפסקתו ולמניעתו" ולא ברור במה חרגה החברה מהצורה הזו של הדיווח, שמגיע לה קנס על כך.

5. לאור העובדה, שההודעה הזו (על הטלת הקנס) פגומה ביותר וגם משובשת ומכילה עובדות לא נכונות או לא מדויקות, ופורסמה באיחור רב, האם לא מן הדין לבטל את הקנס הזה ולנזוף קשות בזה שהוציא את ההודעה הפגומה (בלשון המעטה) הזו לאתר המשרד (כלומר: לנזוף במנהל מינהל פיקוח ואכיפה, שעדיין לא מבין מה תפקידו במשרד ומה אומר חוק התקשורת לגבי תפקידיו ואחריותו)?"

תגובה טרם קיבלתי. לא שלא ניסיתי. ככל שאקבל תגובה אעדכן בהתאם.
קוראינו כבר יודעים, שתגובה לא אקבל. די ברור למה (זה גם מוסבר בהרחבה בנספח א' כאן). 

2. קנס מאוד מוזר (בלשון המעטה) על חברת דואר ישראל.
כדי שלא תחשבו, שהמצאתי משהו, אז צילמתי עבורכם את הודעת הקנס הזה מאתר משרד התקשורת והנה כאן התצלום במלואו, שמייד נבין מה פגום בו:
קנס על הדואר

ביום 5.8.20 שלחתי את סדרת השאלות הבאה לשר התקשורת, יועז הנדל, ולצמרת משרד התקשורת, כולל למנכ"לית החדשה לירן אבישר בן-חורין בזו הלשון:
"הנדון: הודעה מוזרה באתר המשרד על קנס לחברת הדואר.
שלום רב
באתר משרד התקשורת עלתה הודעה מאוד מוזרה (כאן) על עיצום כספי של כ-21 אלף ₪ על חברת דואר ישראל.
השאלות:

1. בהודעה כתוב "המנהל הכללי של המשרד הטיל .." כלומר בלשון זכר, כלומר זה המנכ"ל נתי כהן. אז למה זה עולה רק כעת?

2. מתי בכלל הקנס הזה הוטל? מתי התרחשה ההפרה הזו?

3. בהודעה כתוב: חברת דואר ישראל הפרה את פרט 1.1 ופרט 1.3 בחלק ב' בנספח ב' לרישיונה. אלה אינם סעיפי עונשין. מהו סעיף העונשין, שבגינו הוטל העיצום? האם זה על פי חוק התקשורת, או על פי חוק הדואר?

4. אם זה על פי חוק התקשורת, היכן הפרוטוקול של הוועדה המייעצת?

5. היות ולא מוזכרת "ועדה מייעצת" בהודעה, אפשר להסיק, שזה לפי חוק הדואר, כנראה על פי סעיף 109ב(5).
אולם, בחוק הדואר (סעיף 109ד) כשמדובר במקרים חוזרים או הפרה נמשכת (וכאן מצוין, שזה מקרה חוזר, לא ברור כמה זמן עבר בין ההפרה הקודמת לנוכחית, כי הנוכחית היא בלי תאריך עבירה), הקנס הוא נגזרת גדולה יותר של 28 אלף ₪, לפי מפתח הגדלה, כאמור בסעיף החוק הזה, בעוד שכאן הוטל קנס של 21 אלף ₪. יותר נמוך מ-28 אלף ₪. למה?

6. אודה להתייחסותכם."

תגובה טרם קיבלתי. לא שלא ניסיתי. ככל שאקבל תגובה אעדכן בהתאם.
קוראינו כבר יודעים, שתגובה לא אקבל. די ברור למה (זה גם מוסבר בהרחבה בנספח א' כאן). 

לסיכום.
הטיפול הכושל ברגולציית עולם התקשורת בישראל והטיפול הכושל וחסר האחריות של ראשי משרד התקשורת וגופי הסמך של המשרד בתחום השמירה על האינטרסים הציבוריים וקיום החוק במדינת ישראל (בדגש על חוק התקשורת ותקנותיו), מחזקים את הצורך הדחוף בהקמת "רשות לתקשורת", רשות עצמאית, שתפעל לטובת הצרכנים ולא נגד הצרכנים ולטובת בעלי ההון וה"מקורבים לצלחת" של מקבלי ההחלטות, בניגוד מוחלט לחוק ולאחריות המוטלת על משרד ממשלתי חשוב ובעל כוח כלכלי עצום כלפי השחקנים הגדולים בשוק. 

ראוי, שבנוסף להקמת ''רשות תקשורת לאומית'', תוקם גם ''ועדה קבועה בכנסת לענייני תקשורת''. גם בארה''ב יש ועדה בקונגרס לענייני תקשורת. לעניות דעתי, 
יש להוציא את נושא התקשורת מוועדת הכלכלה של הכנסת העמוסה בנושאים כלכליים מגוונים ואינה מסוגלת להתמחות בתחום התקשורת. היקף תחום התקשורת בישראל הוא מעל 20 מיליארד ש''ח והוא טכנולוגי מאד ורווי בנושאי רגולציה המחייבים התמחות מקצועית ייחודית - גם בכנסת ובוועדותיה.

בכנסת הנוכחית עם השר יועז הנדל - זה לא יקרה. 


רק החלפת צמרת משרד התקשורת באנשים, שהאינטרס הציבורי עומד מול עיניהם, תציל (אולי) את שוק התקשורת של ישראל, מהתחתית העמוקה שהשוק נפל אליו, בגלל מנהלים כושלים ומכשילים ורגולציה מוטעית מיסודה, שבה "איש הישר בעיניו ייעשה".

כולנו משלמים ונשלם את המחדל המיניסטריאלי המתמשך הזה. 

FAILURE FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים