Telecom News - חשיפת התחמונים, השקרים והזיופים מאחורי מנגנון הטלת הקנסות של המנכ"ל

חשיפת התחמונים, השקרים והזיופים מאחורי מנגנון הטלת הקנסות של המנכ"ל

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> חשיפת התחמונים, השקרים והזיופים מאחורי מנגנון הטלת הקנסות של המנכ"ל
חשיפת התחמונים, השקרים והזיופים מאחורי מנגנון הטלת הקנסות של המנכ"ל
מאת: אבי וייס, 14.12.15, 20:30שמילה מימון
 
בלעדי: חשיפת מה שמשרד התקשורת ניסה להסתיר במהלכי הטלת הקנסות ע"י מנכ"ל משרד התקשורת (שלמה פילבר) על בזק והוט. התעלולים של "קליקת הפרקליטים" בשת"פ סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה (שמילה מימון). פרק ראשון בסדרה: "תחמון התאריכים".
 
במשרד התקשורת יש כמה רמות של הטלת "עיצומים כספיים" דהיינו – קנסות על השחקנים בשוק התקשורת. הקנס שהוטל היום (14.12.15) על חברת פלאפון בסך 642,590₪ בטענה של: "הפרה של כללים מחייבים לגבי המענה למנוי, אשר הייתה לו השגה בדבר חיובי יתר בחשבונו החודשי", היא דוגמה לקנסות, שבסמכות סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה – שמילה מימון (בתמונה).
 
רמה יותר בכירה בהטלת קנסות היא רמת הקנסות המוטלים על חברות במקרים יותר חמורים המפורטים בחוק, קנסות, שמוטלים ע"י מנכ"ל משרד התקשורת (כיום: שלמה פילבר). אמנם, את החקירה והחומר לנושא ההפרה והקנס לגבי כל מקרה מכין שמילה מימון והצוות שלו באגף פיקוח ואכיפה, אך את ההחלטה מקבל המנכ"ל באופן עצמאי לחלוטין, בתהליך, שהוגדר בצורה מאוד מפורטת בחוק התקשורת. במרכז תהליך קבלת ההחלטות של המנכ"ל בנושא הקנסות הוקם מנגנון רשמי ששמו: "ועדה מייעצת לעניין עיצומים כספיים", שכל הקשור בה מפורט בחוק התקשורת בסעיף מאוד ארוך (37א1), שחוקק ע"י הכנסת בתשע"ב, דהיינו: לפני יותר מ-4 שנים.   
 
זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד, החל מנכ"ל משרד התקשורת – שלמה פילבר (שהוא גם עו"ד, ומיד נסביר למה זה חשוב), לראשונה מאז שהחוק תוקן לפני יותר מ-4 שנים, להפעיל את סעיף החוק בדבר הטלת הקנסות ע"י המנכ"ל. הוא הטיל עד היום 4 קנסות, 3 קנסות על בזק ואחד על הוט (ליתר דיוק: הוט-מובייל, שזה אותו דבר).
 
כבר אחרי הטלת הקנס הראשון ע"י המנכ"ל, לאור ניסיוני הרב בתחום, ראיתי, שמדובר במשהו מאוד מסריח. למעשה, זיהיתי מיד, שמדובר בקנסות, שהוטלו על עבירות שלא קיימות, במקרים, שאם נעשו, הן עבירות מאוד ישנות (עברו שנתיים עד שלוש מקרות המקרים, שבגינם מוטל הקנס), לא נגרם שום נזק ולא הוצג שום נזק לאיש או לציבור ולשוק התקשורת, לא הייתה שום תלונה של איזה אזרח – לקוח \ צרכן, לא הוכח, שיש הצדקה לקנס ובכלל הקנסות הוטלו בלי שנעשה התהליך הנדרש בחוק: לא פורסם בשום מקום מי זו ה"ועדה מייעצת לעניין עיצומים כספיים" והפרוטוקולים שלה לא פורסמו, בניגוד גמור לנאמר, שחור על גבי לבן, בחוק התקשורת.
 
בעניין ארבעת הקנסות של המנכ"ל, פרסמתי ארבעה מאמרים עוקבים (לפי סדר פרסום הקנסות, מ-14.10.15 עד 19.11.15): כאן, כאן, כאן, וכאן, שבהם חשפתי את אי חוקיות הקנסות ודרשתי מהמנכ"ל לבטלן.
 
הדגשתי במפורש, שלמרות שהחברות בזק והוט בחרו לשתוק ולא לפנות לבתי המשפט בעניין חוקיות הקנסות, עדיין זה לא "מכשיר את השרץ". בנוסף חשפתי כאן, כאן וכאן תעלולים אי חוקיים נוספים של שמילה מימון עצמו, בנושא הטלת הקנסות על ידו (בשונה מהתהליכים להטלת קנסות, שהמנכ"ל כפוף אליהם), ובתחום "האפליה באכיפה", ששמילה מימון מוביל במשרד התקשורת, בגיבוי "קליקת הפרקליטים".
 
הפרק הראשון כאן עוסק בפרשה אחת, שקראתי לה "תחמון התאריכים". אני משוכנע, שקוראים, שיקראו כתבה זו עד סופה יטענו: זה לא "תחמון תאריכים", זה זיוף תאריכים. אין בידי כרגע תשובה ברורה לטענה הזו, כי אני מאמין, שהנושא הנחשף כאן (ובשני פרקי הסדרה הבאים), ראוי לחקירה, שתברר למה נעשה הזיוף לכאורה הזה.

בפרק הבא נחשוף כיצד ה"ועדה מייעצת לעניין עיצומים כספיים" הוסטה באופן חמור ממילוי תפקידה ונציג כיצד מבחינים בין קנס חוקי לקנס בלתי חוקי במדינת ישראל. בפרק הבא אחריו נחשוף את מסכת השקרים, ש"קליקת הפרקליטים" בשת"פ סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה "האכילה" את "הוועדה המייעצת לעניין עיצומים כספיים", כדי שתאשר את הקנסות הבלתי חוקיים וההזויים של המנכ"ל שלמה פילבר, קנסות, שהוכנו למענו ע"י שמילה מימון.  
 
פרשת "תחמון התאריכים"
הפרשה הזו החלה, למעשה, כשדרשתי בתקיפות, גם במאמרים המאוד חמורים (למשל כאן) וגם בפניות חוזרות ונשנות למשרד התקשורת, לחשוף מי זו "הוועדה המייעצת לעניין עיצומים כספיים" ודרשתי לראות את כתב המינוי שלה ע"י ראש הממשלה (בנימין נתניהו), שהוא גם שר התקשורת, ודרשתי לראות את הפרוטוקולים של דיוניה, בדיוק כנאמר בחוק התקשורת.
 
אחרי מו"מ די מתיש, משרד התקשורת החליט לחשוף את החלטת המינוי של ראש הממשלה ואת כתב המינוי של הוועדה בחתימת ראש הממשלה. באתר המשרד התאריך של העלאת המסמכים הללו היה נכון: 9.11.15, והמסמכים נשאו את התאריך של 13 ליולי 2015. להלן צילום מועד פרסום שני המסמכים באתר משרד התקשורת:
צילום 1
 
דהיינו: כתב המינוי של הוועדה פורסם 4 חודשים אחרי שנחתם - ב-9.11.15, (בניגוד לחוק ובלי לתת כל הסבר לאיחור הזה בפרסום) ורק אחרי לחצים רבים, ואחרי שפורסמו כבר 3 מתוך ה-4 קנסות שהמנכ"ל הטיל (שניים על בזק ואחד על הוט).
 
לאחר חשיפת שמות חברי הוועדה וכתב המינוי, הגם שנעשה באיחור רב, החלטתי להתעלם לחלוטין מהשאלות: האם הוועדה הזו מונתה בהליך נאות וחוקי והאם כל חבריה עונים על כל תנאי הסף למינוי לתפקיד, כמוכתב בצורה מאוד מדוקדקת בחוק. למה החלטתי להתעלם מהשאלות הללו? כדי לא לסטות מהנושא העיקרי: האם הקנסות, שהוטלו ע"י המנכ"ל, הם בכלל חוקיים ונעשו בהליך חוקי.
 
במקביל, המשכתי ודרשתי לראות את הפרוטוקול של דיוני הוועדה, כנדרש בחוק. בלי פרסום הפרוטוקול, אין שום תוקף לקנסות שהמנכ"ל מטיל. כך קבע המחוקק (דהיינו: קבעה כנסת ישראל), לא אני.
 
קיבלתי במהלך מו"מ מאוד מוזר, שניהלתי מול משרד התקשורת, תשובות בע"פ מאוד מוזרות (בלשון המעטה). למשל, קיבלתי את שתי הנימוקים הבאים לאי הפרסום של הפרוטוקול:
  1. נטען, שיש צורך שחברי הוועדה יאשרו בחתימתם את הסכמתם לפרסום הפרוטוקול והתהליך הזה טרם נגמר. בתגובה הסברתי שאין בחוק כל זכר לתהליך כזה, שיכול למנוע פרסום הפרוטוקול. לא קיבלתי כל תשובה מהמשרד לתגובתי.
  2. נטען, שיש בפרוטוקול חלקים חסויים ולכן לא ניתן לפרסמו. בתגובה ציינתי, שהמחוקק (דהיינו: כנסת ישראל) כבר עסק בסוגיה זו ועיגנה את התשובה לבעיה בחוק עצמו (סעיף 37א1(ט)). לכן, דרשתי לקבל מידית את הפרוטוקול ושהחלקים הסודיים שבו ייחתכו או יושחרו. לא קיבלתי שום תשובה מהמשרד לתגובתי ודרישתי. לכן, פניתי ודרשתי מהמנכ"ל, שיבטל את כל הקנסות שהטיל, כי הם בלתי חוקיים בעליל.
 אני מבקר תדיר באתר משרד התקשורת ובודק מה מתחדש בו, לפחות אחת ל-3 ימים. לפתע, ב-6.12.15 הבחנתי, שעלה לאתר משרד התקשורת בפרק "עיצומים כספיים..." עדכון המופיע בתצלום הבא:
צילום 2

 
התאריך המופיע כאן בתצלום מהאתר הוא 16 לספטמבר 2015. זה כביכול המועד בו המסמך הועלה לאתר משרד התקשורת. בנוסף, במדור "מה חדש באתר", שבו מופיעים כל המסמכים הנוספים לאתר בסדר כרונולוגי, אין כל זכר להעלאת המסמך (כי אם הוא היה עולה במדור זה, מיד היה ברור, שהוא לא עלה לאתר ב-16.9.15).
 
בנוסף, המסמך, שהועלה לאתר (ומצוי כאן להורדה במלואו למתעניינים), אין בו בכלל תאריך חיבור המסמך, אלא רק תאריך הדיון, כמופיע בתצלום הבא:
צילום 3
 
כל מי שמכיר את החוקים, התקנות והתקשי"ר הנוגעים למסמכים ממשלתיים רשמיים יודע, שבראש כל מסמך אמור להיות תאריך הכנתו. כאן – אין. יש רק תאריך של 16.9.15 כתאריך הדיון בוועדה וכתאריך העלאת המסמך לאתר המשרד.
 
אולם, לכל מסמך יש תאריך הכנה שלו והוא מוטבע באופן סמוי בתוך המסמך ברגע הכנסתו. צילמתי עבורכם את התאריך המוטבע על המסמך של הוועדה, שכביכול הוכן ופורסם ב-16.9.15:
צילום 4

 דהיינו: הצילום מצביע, שהמסמך הזה הוכן ב-2.12.15, חודשיים וחצי אחרי המועד, שהוא כביכול מוצג באתר משרד התקשורת לציבור.
         
מי שיעמיק במסמך יראה, שבדיון השתתפו לפחות 5 עורכי דין (כולל המנכ"ל). דהיינו: מדובר בעורכי דין, שלפתע שכחו את כל מה שהם למדו בבית הספר למשפטים.

בלי להאריך בהסברים הלקוחים מהסילבוס של בתי הספר למשפטים, פניתי למשרד התקשורת בדחיפות ביום 6.12.15 בשאלה הבאה:
"במועד לא ידוע (אולי היום) עלה לאתר משרד התקשורת מסמך דיוני הוועדה
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/4506.pdf
באתר המשרד כתוב שהמסמך הוא מ-16 לספטמבר 2015
אולם מבדיקת מאפייני המסמך, שהעליתם לאתר עולה, שהוא נוצר רק ב-2.12 (מצ"ב צילום מאפייני המסמך).
איך מסמך מ-16 בספטמבר נוצר ב-2 לדצמבר ומפורסם באתר המשרד כאילו הוא מ-16 בספטמבר?"
 
תגובה לא קיבלתי, לא שלא ניסיתי וחזרתי וניסיתי. די ברור למה. אם אקבל תגובה, אעדכן בהתאם.
 
במקביל פניתי לחברות בזק והוט בשאלה זהה:
"עדכון 6.12.15: במועד לא ידוע הועלה לאתר האינטרנט של משרד התקשורת הפרוטוקול של דיוני הוועדה המייעצת לעניין הקנסות.
מה עמדתכם בנושא הפרוטוקולים החושפים, שלמעשה, הוטלו קנסות על כלום ובשרירות לב?"
 
מבזק קיבלתי את התגובה: "אנחנו לא מגיבים על זה". גם הוט לא הגיבו.
 
למה משרד התקשורת "תחמן את התאריכים"?
את התשובה המלאה לשאלה נוכל להציג רק בסיום המאמר השלישי בסדרה זו. אולם, זה די ברור לכל מי שעיניו בראשו, שתחמון התאריכים נועד "להכשיר את השרץ", דהיינו: להכשיר את הקנסות הבלתי חוקיים שהטיל מנכ"ל משרד התקשורת ושחייבו את פרסום הפרוטוקול של הוועדה לפני (או במקביל) להטלת הקנסות, ולא באיחור של חודשיים וחצי.
 
גם מי שיעיין בפרוטוקול עצמו מיד יבין למה הוא הוסתר חודשיים וחצי. "קליקת הפרקליטים" בשת"פ שמילה מימון רצו פשוט למנוע את חשיפת האמת על הקנסות, שהם "בישלו" לבזק ולהוט, וכיצד הם דחפו את המנכ"ל להטיל את הקנסות הללו על בזק והוט. זה שבזק והוט החליטו לשתוק, לא הופך את כל השערורייה הזו לכשרה ולחוקית.
 
לסיכום: מישהו במשרד התקשורת (שאת שמו ניתן יהיה לגלות רק בחקירה), החליט לתחמן מסמכים רשמיים של משרד התקשורת ולהציג אותם בתאריך לא נכון, כדי להכשיר כביכול את הקנסות, שהטיל מנכ"ל משרד התקשורת על בזק והוט.
 
בפרקים הבאים בסדרה נחשוף את השערוריות היותר גדולות והנוספות העולות מהפרשה החמורה והמדהימה הזו.
 
בתמונה: מנכ"ל משרד התקשורת - שלמה פילבר
שלמה פילבר 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים