חשיפת תנועות כספיות מוזרות (וחשודות) בכספי משרד התקשורת

דף הבית >> חשיפת תנועות כספיות מוזרות (וחשודות) בכספי משרד התקשורת
הטיפול הכושל של צמרת משרד התקשורת בגמלאי המשרד (שנזרקים עם פרישתם לגמלאות לעמותת גמלאי הדואר), הוביל ל"תגלית חדשה": תנועות כספיות חשודות בכספי משרד התקשורת, תחת המסווה של "תשלום לגמלאים" ו"עמלות" לבנק הדואר, בהיקף של מיליוני ש"ח.
מאת: אבי וייס, 27.11.18, 10:55מנכ"ל משרד התקשורת

בעקבות הטיפול האינטנסיבי שלנו בנושא הגמלאים (למשל כאן) ובמיוחד אחרי המאמר, שפרסמנו תחת הכותרת ""להיכן נעלמו כספי הגמלאים של מש' התקשורת ולמי הולכות "שעות הכוננות"?", קיבלנו מידע נוסף ב"מייל האדום", מה שהוביל אותנו לשלוח את השאלות הבאות לצמרת משרד האוצר ולצמרת משרד התקשורת:

1. לצמרת משרד האוצר שלחנו ביום 26.11.18 את השאלה הבאה:
"חשד ראשוני למעילה בכספי משרד התקשורת בקנה מידה רחב:
בהמשך לשאלות שיש כאן למטה [המופנות לצמרת משרד התקשורת], אודה לבדיקתכם לאן הלכו כספי משרד התקשורת (בהתאם לדו"ח התקשרויות רבעון 3 שנת 2018 המצ"ב)?
הסבר קצר:
משרד התקשורת משלם משום מה לעמותת גמלאי חברת הדואר עבור טיפול בגמלאי משרד התקשורת סכום של כ-130 אלף מידי שנה, ללא כל בקרה או הסבר (מנותח למשל כאן), והסכומים הללו בוצעו כדלהלן:
תשלומים לעמותת גמלאי חברת הדואר עבור גמלאי משרד התקשורת:
1. ב-2015: 137,944 (שולם בפועל 75,999) ב-21.12.15 (הזמנת רכש 4501147737).
2. ב-2016: 130,000 ב-22.12.16 (הזמנת רכש 4501330514).
3. ב-2017: 130,000 ב-6.12.17 (הזמנת רכש 4501510465).
 
אולם, יש עוד תנועות כספיות חשודות בהיקף די ניכר (יותר ממיליון ₪), שמוסוות תחת שמות שונים ומשונים של תשלומים, למשל עבור גמלאי משרד התקשורת, כמפורט כאן בשאלה למטה, תשלומים, שהסוו תחת השם "עמלות", שכל מי שמצוי בתחום יודע שאין "עמלות" בגובה כזה של מאות אלפי ₪ בכל תשלום, לחברת הדואר...
אודה לבדיקתכם לנוכח הממצאים שיש כאן".

2. לצמרת משרד התקשורת שלחנו ביום 22.11.18 את השאלות הבאות:
"חשד למעילה בכספי משרד התקשורת בקנה מידה רחב:
לאור דוח התקשרויות עם ספקים רבעון 3 2018- של משרד התקשורת עלו מהדו"ח הזה סימני שאלה לגבי התשלום של המשרד ל'אנשים ומחשבים', שאלות שלא קיבלו מענה.
כעת, אנו מגלים, שהמצב הרבה יותר חמור ממה ששיערנו, ונראה, שהנושא של התשלום עבור גמלאי משרד התקשורת (שנזרקו לעמותת גימלאי חברת הדואר) היה, למעשה, מסווה או צינור להעברות כספים תמוהות ביותר, לכיוונים מוזרים ביותר.
העובדות:
משרד התקשורת שילם מידי שנה (ללא כל פיקוח ובקרה) כ-130 אלף ₪ לעמותת גימלאי חברת הדואר. הנושא הזה כוסה אצלנו בהרחבה למשל כאן.

אולם, כעת, מניתוח הדו"ח של המשרד, עולה, ששם הקוד "תשלום לגמלאים" היה גם "צינור כיסוי" (בצד שמות נוספים מוזרים), להעברות כספים מאוד תמוהות, בסכומים מאוד משמעותיים, מעבר לתשלום השנתי לעמותת גמלאי הדואר, למעשה מדובר בהעברות כספים, שהוסוו במילת המפתח "עמלות", כשברור לכל מי שמצוי בתחום, שאין "עמלות" בסכומים כאלו גבוהים.

פירוט התנועות הכספיות החשודות, שמצאתי בדו"ח הטרי של משרד התקשורת:
46,800 ש"ח תשלום לגמלאים לבזק מ-18.12.16 (הזמנת רכש 4501327875). מה פתאום תשלום לבזק עבור גמלאים?           
50,000 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת אחזקה ושירותים קבלני החזר הוצאות - מים, מ-29.7.15 (הזמנת רכש 4501086555).
130,000 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת תשלומים לגמלאים, מ-23.12.15 (הזמנת רכש 4501149700).
252,161 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת ארגונים בינלאומיים, דמי חבר מ-27.1.15 (הזמנת רכש 4501011973).
249,066 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת ארגונים בינ"ל, UPU, מ-21.3.16 (הזמנת רכש 4501201092).
230,000 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת ארגונים בינ"ל, דמי חברות בארגון בינ"ל, (הזמנת רכש 4501514226).
243,132 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת סעיף ארגונים בינלאומיים, דמי חברות באיגוד, מ-27.3.17 (הזמנת רכש 4501384262).
יש עוד עמלות לבנק הדואר בגובה 50 אלף ש"ח מ-25.1.18 (הזמנת רכש 4501539091).:
 
העברות הגבוהות של קרוב ל-250 אלף ₪ כל תשלום, נעשו בצורה מוזרה מאוד, כמופיע בתצלום המצ"ב (שהוא דוגמה לאחד מההעברות הגבוהות הללו), תשלומים, שנעשו תחת הפטור של "התקשרות עם תושב חוץ".
הכיצד עמלות לדואר ותשלומים לגמלאים משולמים בצורה כזו ובהיקפים כאלה?.
למי הכסף הזה הגיע בפועל ומי אישר את ההעברות הכספיות החשודות הללו?
אוד לבדיקה ולמענה מהיר."

ממשרד התקשורת לא קיבלנו שום מענה (די ברור למה), לא שלא ניסינו. ככל שנקבל מענה, נעדכן בהתאם.

ממשרד האוצר קיבלנו מייד מענה בזו הלשון: "איך זה קשור למשרד האוצר?". לתשובה הזו השבתי כך: "מי מפקח על ההוצאות של משרדי הממשלה?". "על פי חוק יסודות התקציב, שר האוצר ממונה על טיפול בעבירות משמעת של מי שחורג מהוראות התקציב".

לזה קיבלתי תשובה סופית ומהירה ממשרד האוצר: "עלייך לפנות למשרד התקשורת".
לזה השבתי למשרד האוצר (שלא בפעם הראשונה נותן גיבוי או חיפוי, תבחרו לבד במילה הנכונה, למשרד התקשורת): "תודה. כמובן שפניתי.. תשובות – אין..."

כלומר: נשארנו בתעלומה.

אולם, מי שקרא את הכתבה הנוקבת "הפשע משתלם" מהבוקר, לא יופתע אחרי החשיפה הנוספת בענייני כספי משרד התקשורת, שיש כאן.

לגבי התשלומים לחברת הדואר עבור ארגונים בינלאומיים, יתכן כי חברת דואר ישראל מעבירה את מלוא התשלום לאיגוד הדואר העולמי עבור חברות של מדינת ישראל באירגון העולמי ומתקזזת עם משרד התקשורת, אך עדיין לא ברור מדוע משרד התקשורת לא משלם ישירות לארגון העולמי, אלא בדרך "עקומה" באמצעות חברת דואר ישראל, חברה הנתונה לפיקוחו של המשרד? תעלומה שטרם נענתה.

מעניין לעניין באותו עניין. ביום 25.11.18 שלחתי את השאלה הדחופה הבאה לצמרת משרד האוצר:
"בהמשך למכרז (כאן וכאן) ולניתוח, שערכתי בנושא זה (כאן), למכרז הפומבי בנושא "רכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרם תדרים" (הטעות במילה ספקטרום - במקור), מס' מכרז: 2018/035 מספר הפרסום במנו"ף: 623894, חיפשתי היכן הוקצה תקציב לנושא זה.
בעיון בתקציב משרד התקשורת ל-2019 (כאן וכאן) לא מצאתי לכך כל זכר.
היכן התקציב לנושא (או שמא זה יתוקצב רק ב-2020)?
הערה: ממשרד התקשורת לא הצלחתי לקבל תשובה."

את משרד התקשורת שאלתי בנושא זה כך:
"בהמשך למכרז (כאן וכאן) ולניתוח, שערכתי בנושא זה (כאן), בנושא "רכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרם תדרים" (הטעות במילה ספקטרום - במקור), חיפשתי היכן הוקצה תקציב לנושא זה.
בעיון בתקציב משרד התקשורת ל-2019 (כאן וכאן) לא מצאתי לכך כל זכר.
היכן התקציב לנושא (או שמא זה יתוקצב רק ב-2020)?"

ממשרד התקשורת לא קיבלנו שום מענה (די ברור למה), לא שלא ניסינו. ככל שנקבל מענה, נעדכן בהתאם.

ממשרד האוצר קיבלתי את התגובה הבאה: "תקציבים למשרדים נקבעים ברמה הכללית על ידי משרד האוצר בתחילת השנה וכל משרד אחראי על הניהול השוטף של תקציבו".

עכשיו הכל ברור...


המשך יבוא ודי בקרוב. 

MONEY FREE


  
 
Bookmark and Share


 

לוח מודעות
מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

16-19/9/19 - DLD Tel Aviv Digital Conference 2019 

23/9/19 - FoodTech IL 2019  

28-29/10/19 - Smart Mobility Summit 2019 

17-24/11/19 - שבוע היזמות העולמי 2019  

11/12/19 - Next Case  

12/2/20 - Teleco 2020

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם למאי 2019 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בנוגע לחקירת "פרשת בזק-YES" ולמה ביבי לא בעניין - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת ההונאה הגדולה שהובילה לכך שמוצרי התקשורת יקרים יותר בישראל - כאן

בלעדי לקוראי האתר: 1 ש"ח ליום שיחות וגלישה ללא הגבלה בחו"ל... - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: חשיפת "דבר ראשון" בעניין היועמ"ש - היבטים חמורים חדשים - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי המאת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן


 
זרקור חברות
 
פורטינט
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
PIXABAY
 
Telecom Experts
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים