Telecom News - מה שהפתיע את מש' האוצר: פרץ "היצירתיות" של יועז הנדל לגבי "ועדת רוזן"

מה שהפתיע את מש' האוצר: פרץ "היצירתיות" של יועז הנדל לגבי "ועדת רוזן"

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> מה שהפתיע את מש' האוצר: פרץ "היצירתיות" של יועז הנדל לגבי "ועדת רוזן"
מה שהפתיע את משרד האוצר זה פרץ "היצירתיות" של יועז הנדל בהתייחס ל"ועדת רוזן"
מאת: מערכת Telecom News, 27.10.20, 16:25יגאל לוי עם דני רוזן

יועז הנדל החליט להוסיף להמלצות "ועדת רוזן" מספר "דגשים", ולא פחות "הקפיץ" את מש' האוצר "הדגש", שהוא הוסיף עבור מנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן חורין. ברקע הדברים נמצא גם סרטון, שהפיץ שר התקשורת בטוויטר, שבו הוא משבח את עצמו, מה שמש' האוצר וחב' הדואר לא אהבו. מש' האוצר גורס, שאימוץ שר התקשורת את המלצות "ועדת רוזן" ימים ספורים לפני שלב א' בהפרטת חברת הדואר וללא תיאום, עלול לפגוע בהפרטה.

אתמול נשלח לשר התקשורת, יועז הנדל, מכתב חריף מאגף התקציבים ורשות החברות (שהודלף ל"גלובס"), שבו הם מותחים ביקורת קשה על עיתוי אימוץ המלצות "ועדת רוזן" ללא תיאום "בין גורמי המדינה השונים".

ההתייחסות במכתב לחוסר התיאום, ברורה, אך העובדה, שהמכתב מתייחס דווקא לפוטנציאל הפגיעה בחברת הדואר בתחום הסחר המקוון, ומתעלם מפוטנציאל הפגיעה במתחרים ובציבור (בעיקר בפריפריה), מצביעה על אחת משתיים: או שבאוצר לא קראו את המלצות "ועדת רוזן", או שכל מה שמעניין אותם זה רק שווי החברה.

או שפשוט באוצר וברשות החברות מכינים "אליבי" לאפשרות לכישלון הפרטת חברת הדואר, והטלת האשמה על הבלבול, שכביכול יצר שר התקשורת יועז הנדל בקרב משקיעים פוטנציאליים.

מכתב משרד האוצר הנ"ל מתכתב עם דברים, שכתבנו ביום 22.10.20, לפיהם העובדה, שהמלצות הוועדה מאומצות ע"י שר התקשורת ימים ספורים בלבד לפני שרוכשים פוטנציאליים נדרשים להירשם כמתמודדים לרכישת 20% מחברת הדואר במסגרת תהליך ההפרטה, היא לא פחות מתמוהה.

עוד כתבנו, שאמנם, עדיף מצב זה, שבו לפחות שר התקשורת אימץ את ההמלצות הוועדה, על פני מצב, שאפילו הוא טרם אימץ אותן. אולם, עם כל הכבוד לשר התקשורת, המלצות הוועדה נופלות גם בתחום סמכות שר האוצר, שלא היה מעורב כלל בעבודת הוועדה.

חלק מההמלצות אף דורשות את אישור "ועדת הכלכלה" וגם היא טרם נדרשה לנושא. וכלל לא בטוח, שחברי הוועדה יאשרו את הפגיעה בציבור: סגירת סניפי דואר, צמצום פעילות קווי הדואר נע בפריפריה, הסרת הפיקוח על תעריף "מכתב רגיל", צמצום הגדרת "דואר רשום" ועוד (גם אם לא כל הנושאים הם בסמכות "ועדת הכלכלה", לעיתים היא דורשת להתערב גם בנושאים אלה, כתנאי לאישור הנושאים, שכן בסמכותה).

בידיעה הבאנו, בין היתר, גם את התמיהות של סמנכ"ל בכיר דואר, לשעבר, במשרד התקשורת  עו"ד יגאל לוי, (בתמונה למעלה מימין, עם דני רוזן משמאל), שאמר ל”כלכליסט” (ב-30.8.20): "קידום ההפרטה דווקא בעיתוי הנוכחי נראה תמוה. מעבר למשבר הכלכלי העולמי ולירידה הדרמטית בפעילות הדואר, הרי שטרם הסתיים השימוע על המלצות ועדת רוזן, שישפיעו מאוד על שווי החברה. לכך יש להוסיף את השאלות הפתוחות סביב עתיד בנק הדואר, שגם המדינה מתחילה להפנים שלא ניתן לנתקו מחברת הדואר. יש לקוות שאם בכל זאת תקודם הפרטת הדואר, לא נמצא עצמנו עם ‘מכירת חיסול’ של נדל"ן ציבורי ועם חברה ריקה מנכסים".

את הידיעה סיימנו בשאלה: בעיצומו של תהליך ההפרטה בו אנו מצויים (בהנחה שלא יידחה, כמתבקש), כאשר לא ברור מה יעלה בגורלן של המלצות "וועדת רוזן", עם ההשלכות המשמעותיות שלהן על שווי חברת הדואר, מה מצופה מהמתמודדים על רכישת החברה לעשות?

בעניין זה, משרד האוצר הביע חשש במכתבו, שאימוץ המלצות "ועדת רוזן" בעיתוי זה וללא שיתוף משרד האוצר, "עלול ליצור רושם של חוסר תיאום בין גורמי המדינה השונים".

כפי שפורט בהרחבה בידיעה קודמת שלנו בנושא, המלצות "ועדת רוזן" דווקא מיטיבות מאוד עם חברת הדואר על חשבון מתחרותיה, ובכלל זה ההמלצות:

- לבטל את חובת חברת הדואר לשלוח דואר כמותי במחיר אחיד בכל הארץ,
- לבטל את פיקוח התעריפים של שירותי דואר שונים, לרבות מכתב רגיל ודואר לחו"ל.
- לבטל את חובת חברת הדואר לאפשר למתחרים להיכנס פיסית למרכזי החלוקה,
- לבטל את האיסור על חברת הדואר להפיק את דברי הדואר הכמותיים,
- לבטל את "איחוד המדוורים" הנוהג, שמאפשר לאחד משלוחי דואר כמותי ממדוורים שונים, למשלוח אחד, ומתן סמכות לחברת הדואר לקבוע את הגדרת דואר כמותי.
- לבטל את הצורך של החברה בקבלת אישור טרם הפעלת שירות חדש.
- לבטל את חובת חברת הדואר למסור חבילות בבית הנמען.
- לצמצם את פריסת יחידות הדואר בארץ.
- לצמצם את פעילות קווי הדואר נע בפריפריה.
- לבטל את חובת הדואר למכור מעטפות ואריזות, לשלוח עיתן בארץ ולחו"ל, לשלוח דואר מבוטח בארץ ולחו"ל.
- לצמצם את הגדרת דואר רשום מ2 ק"ג ל500 גרם.
 
לאור האמור לעיל, ברור, שבמשרד האוצר אמורים להיות מרוצים מאוד מהמלצות "ועדת רוזן" ומהשבחת שווי חברת הדואר ערב הפרטתה, למרות שגם הם מתגייסים במכתבם ל"מאמץ השיווקי", שכביכול מדובר בהמלצות העשויות להועיל לתחרות.

אולם, נראה, שמה שהפתיע את האוצר ושר האוצר ישראל כ"ץ (בתמונה משמאל), ההשר ישראל כ"ץיה פרץ היצירתיות של שר התקשורת, יועז הנדל, שלא רצה להצטייר כ"חותמת גומי" של הוועדה, והוסיף מיוזמתו (וכעת מתברר, שללא תיאום עם משרד האוצר), במכתב האימוץ שלו, שהוא, אמנם, מאמץ את המלצות "ועדת רוזן" אך החליט להוסיף להן מספר "דגשים": 

"נוכח האמור, אבקש כי בתוך 40 ימים, תביא חברת הדואר לאישורי תכנית מפורטת לרפורמה בשירות לציבור, אשר תכלול התייחסות, בין היתר, לסוגיות הבאות: אספקת שירותי הדואר ובנק הדואר בערוצים מקוונים וישירים; קיצור משך זמן ההמתנה ביחידות הדואר ובמוקד המענה הטלפוני; קיצור וייעול מערך מסירת החבילות, ופיתוח מערכת ממוחשבת לבקרה וניטור של עמידת החברה בתקנים הקבועים ברישיונה".

ולא פחות "הקפיץ" את משרד האוצר "הדגש" הבא, שהוסיף שר התקשורת, עבור מנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן חורין:

"במאה העשרים ואחת, החבילה מחליפה את המכתב כשירות הדואר העיקרי. שוק החבילות בישראל נפתח לתחרות בשנת 2003 .יחד עם זאת, שוק החבילות הנכנסות לישראל נשלט ברובו על ידי חברת הדואר. במטרה להגביר ולשכלל את התחרות ולשפר את איכות שירות לציבור, אני מנחה את המנהלת הכללית במשרד התקשורת לבחון אפשרויות להרחבת התחרות בתחום זה לרבות במקטע של משלוח חבילות מישראל לחו"ל, ובמידת הצורך להמליץ על דרכים להרחבה ופיתוח התחרות בשוק זה".

אם יש לרוכשים פוטנציאליים עניין בפעילות חברת הדואר - מעבר למימוש הנדל"ן הרב שלה - הרי זה שליטתה בתחום החבילות היוצאות והנכנסות לישראל, בעיקר על רקע הדעיכה בתחום המסורתי של מכתבים ועליית תחום הסחר המקוון.

העובדה, ששר התקשורת בוחן דרכים להרחיב את התחרות בתחום החבילות והקטנת חלקה של חברת הדואר בתחום, לא מסתדר עם כוונת משרד האוצר להשיא את שווי חברת הדואר.

על כך תקף משרד האוצר במכתבו: "חלק מן ההמלצות, בפרט אלה הנוגעות לתחום הסחר המקוון, עולות כדי התערבות משמעותית ובלתי נדרשת של הרגולטור המתנהל בכללי מוכר מרצון וקונה מרצון".

ברקע הדברים נמצא גם סרטון - כאן, שהפיץ לאחרונה בטוויטר ובפייסבוק, שר התקשורת, יועז הנדל, שבו הוא תוקף בחריפות את חברת הדואר ומחדליה (לטענתו בסרטון), ומשבח את עצמו על הובלת רפורמה בענף הדואר. נראה שרבים במשרד האוצר ובחברת הדואר לא אהבו (בלשון המעטה) את הסרטון ואת עיתוי פרסומו.

הדרך לאישור המלצות "ועדת רוזן" עוד ארוכה וכלל לא בטוח, שהן תאושרנה, בסופו של דבר, ובאיזו מתכונת.

קל וחומר לגבי "הדגשים", שהוסיף שר התקשורת. אולם, גם אם מדובר "בדגשים", שנועדו לצרכי תדמית בלבד ואין כוונה אמיתית לקדמם, במשרד האוצר זיהו את פוטנציאל הנזק מבחינתם, ומיהרו להוציא את המכתב לשר התקשורת (והדלפתו לתקשורת), כדי להבהיר, שמשרד האוצר הוא "בעל הבית" וכן, להרגיע רוכשים פוטנציאליים, שאמורים היום להגיש את המסמכים הנדרשים לשלב הראשון בתהליך ההפרטה.

כעת נותר להמתין לפתיחת תיבת ההצעות היום בשעה 17.00, כדי לראות מי הביעו עניין ברכישת 20% מחברת הדואר והאם הם עומדים בדרישות הסף - אלא אם תחליט "הוועדה למכירת מניות המדינה" להפעיל את סמכותה לדחות את מועד מסירת המסמכים, תוך פרסום בעיתון ובאתר האינטרנט.

POST FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024 

21.8.24 - רוח אחרת - כנס חירות ישראלי

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים