Telecom News - משרד התקשורת ומועצת הכבלים והלוויין מכינים את הרקע לרגולציה על OTT

משרד התקשורת ומועצת הכבלים והלוויין מכינים את הרקע לרגולציה על OTT

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> משרד התקשורת ומועצת הכבלים והלוויין מכינים את הרקע לרגולציה על OTT
צורך ב"הפקות מקור" עומד במוקד של סקר חדש, שמפרסים משרד התקשורת ומועצת הכבלים והלוויין. המשמעות המעשית: הטלת מיסים והיטלים על העברת טלוויזיה על האינטרנט (OTT) כי לשם עוברים שידורי הטלוויזיה העתידיים וזה יהיה מקור הכסף ל"הפקות מקור" הללו. 
מאת: מערכת Telecom News, 2.6.15, 15:00ד"ר יפעת בן חי שגב

משרד התקשורת מפרסם לציבור את סקר העדפות צופי הכבלים והלוויין.
 
תמצית הממצאים:
  • הצופים בישראל רוצים עוד הפקות מקור ישראליות.
  • הצופים  צורכים 5 ערוצים בלבד.
  • הצופים צורכים בעיקר חדשות ואקטואליה.
  • הצופים  מעוניינים באסדרה ובפיקוח גם על שידורי טלוויזיה על גבי האינטרנט.
  • הצופים מעוניינים בהגברת הפיקוח והאכיפה על שידורי ילדים.
  • הצופים מצפים לתמורה מלאה לכספם הן ברמת התוכן והן ברמת השירות מחברות הכבלים והלוויין.
 
ד"ר יפעת בן חי-שגב, (בתמונה), יו"ר מועצת הכבלים והלוויין: "ממצאי הסקר מלמדים, שגם הציבור מכיר בערכה ובחשיבותה של החובה להפקות מקור, שלתפיסתה מהווה את קוד הקודשים של הרגולציה החדשה, ומחייבת את כל השחקנים בשוק, כולל המשדרים החדשים על גבי האינטרנט".

בן חי-שגב הוסיפה: "תפיסה זו הוטמעה באסדרה החדשה הנוהגת היום בעולם המערבי, אשר הגם שהיא מבחינה בין רמות הרגולציה על שידורים "לינאריים" ו"לא-לינאריים", מחייבת את כולם בהשקעה בהפקות מקור באופן יחסי להכנסותיהם. דרישה זו צריכה לקבל משנה תוקף בישראל, לנוכח התרבות והשפה הייחודיים לנו".
 
פירוט ממצאי הסקר:
בסקר, שנערך עבור המועצה לשידורי כבלים ולוויין נמצא, שיש ביקוש ער להפקות טלוויזיוניות מקוריות נוספות. בסקר, שנערך ע"י חברת Ci מידע שיווקי בקרב מדגם של אוכלוסיית צופי הטלוויזיה נמצא, שרוב הציבור תומך בהגדלת הפקות המקור. 49% מהנשאלים ענו, שיש לדעתם להפיק יותר סדרות מקור בעברית, 31% טענו, שיש מספיק הפקות מקור ישראליות ואילו רק 6% סבורים, שיש להפיק פחות.
גרף 1

הן מנויי HOT והן מנויי YES נותנים ציון איכות גבוה להפקות המקור של החברות. הסדרה האיכותית ביותר לדעת צופי YES היא "פאודה" ואחריה "סרוגים", והסדרות, שצופי HOT בחרו כאיכותיות ביותר, הן "זגורי אימפריה" ו"הבורר". 

ממצאי הסקר מעלים, שלמרות מבחר הערוצים הרב בטלוויזיה, רוב הצופים נאמנים למספר ערוצים מצומצם. כ-67% ממשתתפי הסקר צופים באופן קבוע ב-5 ערוצים ומטה, כ-27% צופים ב-5 עד 10 ערוצים, ורק 6% צופים באופן קבוע ביותר מ-10 ערוצים. 
גרף 2

ההורים דורשים פיקוח על שידורי ילדים ושידורים באינטרנט
המועצה ביקשה נתונים בקשר לצפיית ילדים בטלוויזיה ככלי תומך לעיצוב המדיניות החדשה של אסדרת שידורי הילדים, מדיניות, שכבר הוחל בגיבושה. עפ"י ממצאי הסקר, ילדים עד גיל 12 צופים בטלוויזיה כשעה וחצי בממוצע (85 דקות) מדי יום. 21% מההורים טענו, שהילדים שלהם צופים בטלוויזיה יותר משעתיים ביום, ואילו 12% טענו, שילדיהם לא צופים כלל בטלוויזיה.

רוב מוחלט של ההורים (83%) טענו, שהם מגבילים את זמן הצפייה של ילדיהם בטלוויזיה.

כ-20% מההורים ענו, שהם מרוצים במידה רבה או במידה רבה מאוד מהתכנים המשודרים בערוצי הילדים, כ-38% ענו, שהם מרוצים במידה בינונית מהתכנים המשודרים.

84% סבורים, שעל המדינה להגביר את הפיקוח על שידורי הילדים. במקביל, 26% משתמשים באפשרויות לבקרת ההורים על הצפייה.
גרף 3

בכל הנוגע לסיווג וסימון משדרים, 75% מהנשאלים אומרים, שהם מקפידים, שילדיהם לא יצפו בתכנים המסווגים לגילאים גבוהים יותר מאלה המומלצים.

הציבור מצפה לרגולציה גם על שידורי טלוויזיה על גבי האינטרנט
רוב הציבור (54%) תומך באסדרה ופיקוח של המועצה על שידורי טלוויזיה באינטרנט, כמו אלה שמספקת סלקום. השיעור הגבוה ביותר (71%) נמצא בגילאי הביניים (35-49 שנים), טווח גילאים המאפיין לרוב הורים לילדים בגילאי הגן ובית הספר.

מעדיפים לצפות בחדשות, בסרטים ובתכניות סאטירה
בסקר נמצא, שהז'אנר המועדף על הצופה הישראלי הוא שידורי חדשות ואקטואליה – 64% מהנשאלים דיווחו, שאלו התכניות, שהם הכי אוהבים לצפות בהן.

ממצא זה בולט בעיקר בקבוצת בני 50 ומעלה (84%) והרבה פחות אצל בני 18-29 (45%).

במקום השני ממוקמים סרטים (60%), ובמקום השלישי סדרות זרות ותכניות סאטירה (52% כ"א). במקום האחרון ממוקמות תכניות ומשדרי הספורט, אותם אוהבים לראות רק 24% מהנשאלים. גברים אוהבים יותר משדרי חדשות (70%), בעוד נשים אוהבות יותר סדרות זרות (56%). ההתעניינות בחדשות ובתכניות תעודה עולה עם העלייה בגיל הנשאלים.

מכשיר הטלוויזיה הוא עדיין האמצעי העיקר לצפייה בתכניות, אך החדירה של המחשב ואמצעים אחרים קיימת בכל הגילאים וכמובן אצל הצעירים.
גרף 4

חדירת אמצעי צפייה, שאינם הטלוויזיה, לשגרה של הישראלים נעשית בהדרגה, והיא נפוצה יותר בקרב הצעירים. 36% מבני 18 עד 29 צופים בתכנים טלוויזיוניים, שלא דרך הטלוויזיה – באמצעות מחשבים, סמארטפונים וטאבלטים, בעוד שבקרב בני 50 ומעלה לא פחות מ-98% צופים בתכניות באמצעות הטלוויזיה, עם חדירה נמוכה משמעותית של אמצעי צפייה אחרים.

הצפייה הנדחית (VOD) פופולרית מאוד בישראל. לא פחות מ-82% מבני 30-49 צופים באופן קבוע בתכניות ב- VOD(רובם צופים במקביל גם בערוצים הרגילים), לצד 79% מהצעירים (בני 18-29) – רק שליש מהנשאלים צופים רק בתכניות המועברות בערוצים השונים. קבוצת הגיל המבוגרת יותר (בני 50 ומעלה) משתמשת פחות באפשרות שידור זאת, עם 48% מהנשאלים. בסך הכל, 67% מהנשאלים צופים בתכניות ב-VOD.

הציבור רוצה "תמורה לאגרה"
בבחינת התפלגות המנויים עולה, ש-HOT היא החברה הגדולה בשוק עם 41% מהמנויים. YES עומדת על פלח שוק של 37% מהנשאלים. 8% צופים בטלוויזיה באמצעות מערך עידן+, ואחוז אחד מנוי לשירות הטלוויזיה של סלקום. האוכלוסייה, בה מערך עידן+ הוא הנפוץ ביותר, היא קבוצת בני 18-29, בה המערך זוכה לחדירה של 15%, לעומת אוכלוסיית בני 50 ומעלה שם המערך כמעט ואינו בשימוש (פחות מאחוז).
גרף 5

כעשירית מהאוכלוסייה ו-20% מבני 50 ומטה אינם מנויים לאף אחת מהחברות. בני 50 ומעלה מנויים להוט (55%) בשיעור ניכר יותר מהצעירים בני 18-29 (29% מנויים ל-HOT).

הנסקרים נשאלו באיזו מידה הם מרוצים מהתמורה שהם מקבלים עבור דמי המנוי לספק הטלוויזיה שלהם במטרה לבחון את שביעות רצונם הכללית בכל הנוגע לתוכן, שירות ומחיר. 71% ממנויי YES מרוצים במידה בינונית ומעלה מהתמורה למחיר, לעומת 57% ממנויי HOT.

42% ממנויי HOT לא מרוצים, לעומת 26% ממנויי YES.

זמני מענה במוקדי השירות
גרף 6

הסקר בדק גם את זמני המענה במוקדי השירות בקרב לקוחות HOT ו-YES, שהעסיק את המועצה בחודשים האחרונים ועומד בראש סדרי הפיקוח והאכיפה שלה.

הנסקרים נשאלו האם הם פנו למוקד הלקוחות, ובמקרה שכן - האם הם המתינו לדעתם פרק זמן סביר. 46% מלקוחות HOT לעומת 16% מלקוחות YES טענו, שהם המתינו פרק זמן ארוך מדי למענה. 19% מלקוחות HOT ו-38% מלקוחות YES טענו, שזמן המענה היה סביר, ואילו 8% מלקוחותHOT  ו-12% מלקוחותYES  טענו, שזמן המענה במוקד שירות הלקוחות היה מהיר.

כך, שעל פי הסקר, YES מצליחה להעניק יותר תמורה למחיר וגם לתת מענה מהיר יותר ללקוחותיה במוקד.

נכונות המעבר של המנויים לשירות טלוויזיה מצומצם וזול יותר גבוהה (75% ממנויי YES ו-76% ממנויי HOT). נתון זה עולה בקנה אחד עם נתוני הסקר לפיהם רוב הציבור צופה לכל היותר ב-5 ערוצים באופן קבוע.

הסקר בוצע בהזמנת המועצה ע"י חברת Ci מידע שיווקי, ונערך בקרב 520 מרואיינים המהווים מדגם ארצי ומייצג של צופי הטלוויזיה בקרב האוכלוסייה היהודית. הסקר נערך באמצעות האינטרנט והטלפון, עם טעות דגימה סטטיסטית מקסימלית של 4.4% בכלל המדגם.
צפייה בטלוויזיה 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים