Telecom News - משרד התקשורת סוגר את רשתות הסלולר דור 2-3: מכה למגזר החרדי

משרד התקשורת סוגר את רשתות הסלולר דור 2-3: מכה למגזר החרדי

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> משרד התקשורת סוגר את רשתות הסלולר דור 2-3: מכה למגזר החרדי
משרד התקשורת סוגר את רשתות הסלולר דור 2-3: מכה למגזר החרדי המשתמש בכ-600,000 מכשירים "כשרים"
מאת: מערכת Telecom News, 27.6.21, 14:11סלולר
 
יהיה גם איסור ייבוא מסחרי של מכשירים סלולריים התומכים בטכנולוגיות ישנות בלבד. המתווה הוא בעל 3 שלבים ומהווה אסון גם לשוק העסקי המפעיל IoT (בעיקר סנסורים) של כמיליון נקודות קצה, ללא תקציב להחלפת מיליון המכשירים.
עדכונים בסוף הכתבה.

 
על רקע קצב התפתחות הטכנולוגית ברשתות הסלולר והמחסור במצבת התדרים בישראל, החליט משרד התקשורת, כפי שדיווחנו ב-10.12.20 על כוונתו - כאן, לפנות תדרים לטובת אספקת שירות בטכנולוגיות מתקדמות המתבססות על דור 5, ולקבוע מתווה מדורג לסגירת רשתות דור 2 ודור 3 עד ל 31.12.2025. המתווה  גובש לאחר שהגורמים המקצועיים במשרד בחנו את ההיבטים והחלופות בנושא.
 
שלבי המתווה (מפורט כאן):
 
שלב א' - איסור ייבוא מסחרי של מכשירים סלולריים התומכים בטכנולוגיות ישנות בלבד החל מ-1.1.22. הודעה תצא לכל הגורמים הרלוונטיים כגון: מפעילים, יבואנים, מוכרי מכשירים, צרכנים וכד'.
 
שלב ב'- החל מ-1.1.23 הפסקת חיבורם לרשת של מכשירים סלולריים חדשים התומכים בטכנולוגיות ישנות בלבד לרבות מכשירי דיבורית לרכב וציוד קצה M2M. המפעילים יחוייבו לתת שירות דור 2 ודור 3 למנויים קיימים עד למועד סגירת הרשתות. הודעה תצא לכל הגורמים הרלוונטיים כגון: מפעילים, ייבואנים, מוכרי מכשירים וכד.
 
שלב ג' - סגירת רשתות דור 2 ודור 3- ב-31.12.25
הרשתות הישנות יסגרו לאחר פרק זמן משמעותי שהמשרד נתן לצורך היערכות הציבור הרחב, ייבואנים מסחריים וחברות במיגזר הפרטי.
 
יועז הנדל, שר התקשורת: ״אנו מובילים את ישראל לעידן חדש בתחומי תשתיות התקשורת. ברחבי העולם נסגרו טכנולוגיות ישנות כדי להתקדם ולשחרר תדרים, שהם משאב מוגבל, לטובת טכנולוגיות מתקדמות. היום אנו יוצאים לדרך ומשחררים את הפקק. התהליך יהיה הדרגתי ומאפשר למי שזקוק לכך לבצע את ההתאמות הטכנולוגיות הדרושות".
 
לירן אבישר בן-חורין, מנכ"לית משרד התקשורת: "סגירת רשתות ישנות תפנה תדרים ותאפשר קפיצת מדרגה טכנולוגית, שידרוג איכות השירותים הסלולרים, וקידום התעשייה והכלכלה".

הערות מערכת:
1) ריאיון ב-10.12.20 של אבי וייס ברדיו החרדי הפופולרי והמוביל "הקו החרדי", אודות הספין התורן של משרד התקשורת, בראשות יועז הנדל, בנושא סגירת דור 2 ודור 3 בסלולר, שמטריד מאוד את המגזר החרדי. ניתוח חד כתער של המהלך, שהסעיר את המגזר - ללא כל פתרון זמין, לנוכח האיסור המתוכנן לייבא מכשירים סלולריים "כשרים". הריאיון בקובץ כאן: https://bit.ly/RadioHkavHacharedi.

2) הכתבה מ-14.12.20: כותרת: "האם סגירת דורות 2 ו-3 בסלולר היא צעד מתבקש ונדרש לשוק הסלולר בישראל?"
כותרת משנה: "התכנית החדשה של צמרת משרד התקשורת (שר ומנכ"לית) היא אסון ל-2 שווקים: לשוק העסקי המפעיל IoT (בעיקר סנסורים) של כמיליון נקודות קצה, ללא תקציב להחלפת מיליון המכשירים, ולכ-600 אלף בעלי "מכשירים כשרים", כאשר "ועדת הרבנים" מתנגדת בתוקף למעבר לדור 4 (וכמובן מתנגדת בחריפות למעבר לדור 5). ניתוח שימוע הזוי נוסף של משרד התקשורת, שכנראה יתברר בבג"ץ, כי הוא מבוסס על הנחות יסוד שקריות, על כזבים ועל נתונים "המצוצים מהאצבע" - כאן.
 

3) ב-7.5.21, פרסם גד פרץ מ"גלובס" כאן: "משרד התקשורת שוקל הארכה של סגירת רשתות סלולר דור 2 עד 2027.
בתוכנית המקורית המשרד התכוון לסגור את רשתות דור 2-3 עד סוף 2025 • בעקבות פניות שקיבל כי הדבר לא אפשרי לאור היישומים הרבים הפועלים בדור ה-2 הוחלט לדחות הסגירה בשנתיים • רשת דור 3 תיסגר כמתוכנן."

מסתבר כעת, שהסגירה לא תוארך בשנתיים נוספות.
משרד התקשורת דחה, באטימות מוחלטת, את כל התגובות לשימוע. 

עדכונים 28.6.21
:
א. בזק דיווחה כאן לבורסה בזו הלשון: "דיווח מיידי - החלטה בשימוע בעניין סגירת רשתות בטכנולוגיות סלולריות ישנות (דור 2 ו -3) וכן החלטה בדבר הארכת תוקף תדרים בסלולר.
בהמשך לתיאורים הקיימים בנושאים (1) שימוע לסגירת רשתות בטכנולוגיות ישנות (דור 2 ו- 3)  3.8.2.3-ו 3.8.2.2 ובסעיפים( ג )3.7.1.1 בסעיף, פלאפון ברשת הקיים התדרים מצאי( 2( -ו"( השימוע)" (בהתאמה) לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, ניתן בזאת דיווח מיידי, כי
ביום 2021.6.27 התקבלה בחברה הודעת חברת הבת פלאפון תקשורת בע"מ ("פלאפון"), בדבר החלטות משרד התקשורת, כדלקמן:
1. החלטה בשימוע לפיה רשתות 2 ו- 3 תסגרנה ביום 2025.12.31 או במועד מוקדם יותר לבקשת החברה, תוך עמידה בתנאים שנקבעו וכן קביעת לוחות זמנים להפסקת ייבוא וחיבור לרשת של מכשירים שאינם תומכים בטכנולוגיה חדשה.
2. החלטה בדבר הארכה של הקצאת תדרים בטווח ה-850 מה"ץ וה-2100 מה"ץ המצויים ברשות פלאפון, עד ליום 2030.12.31. מובהר כי הארכת תדר ה-850 מה"ץ כאמור נעשית בכפוף לתיאור הקיים בסעיף 3.2.8.3 האמור לעיל, לעניין החלפת תדרים בתחום הג'יגה הראשון.
כאמור בסעיף 1.1.7.3(ג) האמור לעיל, פלאפון סגרה את רשת דור 2 לפני מספר שנים. פלאפון תיערך בהתאם להחלטה 1 לעיל לסגירת רשת דור 3 שלה, על פי לוחות הזמנים הקבועים בהחלטה. בכל הנוגע להארכת תקופת הקצאת התדרים – אין בידי החברה ו/או פלאפון יכולת להעריך בשלב זה את המשמעויות הנגזרות מההחלטה."
 
ב. סלקום דיווחה לבורסה כאן: "החלטת משרד התקשורת בדבר הפסקת שירות בטכנו' ישנות,פרטים: בהמשך לאמור בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 מיום 17 במרץ ,2021 פרק א סעיפים 12.2 ו-13.5 (מס' אסמכתא 2021-01-037260) על שימוע שפרסם משרד התקשורת לענין סגירת רשת דור 2 ודור 3 ("הטכנולוגיות הישנות") עד לתום שנת 2025, מעדכנת החברה כי ביום 27 ליוני 2021 התקבלה החלטת משרד התקשורת הקובעת, בין היתר, את הפסקת השירות בטכנולוגיות הישנות ביום 31.12.2025 ("היום הקובע") (עם אפשרות להקדים בכפוף לתנאים מסוימים ל-1.1.2025) והסדרי ביניים שונים שיחולו עד ליום הקובע. בנוסף, הגורם המוסמך במשרד התקשורת הורה על הארכת ההקצאות של פסי התדרים שהוקצו בשעתו לטכנולוגיות הישנות לשימוש שיתאפשר גם בטכנולוגיות מתקדמות יותר עד ליום 31.12.2030. החברה בוחנת את השפעת החלטת המשרד על הוצאות הפחת שנזקפות בדוחות הכספיים לאור שינוי אורך החיים של הרכוש הקבוע והרכוש המוחשי המיוחס לטכנולוגיות הישנות."

ג. חברת פרטנר דיווחה כאן לבורסה: פרטנר תקשורת מעדכנת על החלטת משרד התקשורת בדבר סגירת רשתות רט"ן הפועלות בטכנולוגיות ישנות.
חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה") (NASDAQ ו- TASE :PTNR) מפעילת תקשורת מובילה בישראל, מעדכנת, בהמשך לאמור של השנתי לדו"ח Hearing and Examinations"-4B.12e-x-ו 4B.8-"Our Network" בסעיפים החברה לשנת 2020 בעניין השימוע שפרסם משרד התקשורת לסגירת רשת דור 2 ודור 3 ("הטכנולוגיות הישנות") עד לתום שנת 2025, כי ביום 27 ליוני 2021, התקבלה החלטת משרד התקשורת הקובעת, בין היתר:
(א) הפסקת השירות בטכנולוגיות הישנות ביום 2025.12.31 (או במועד מוקדם יותר, לבקשת החברה, תוך עמידה בתנאים שנקבעו);
(ב) איסור ייבוא מסחרי של מכשירים סלולריים התומכים בטכנולוגיות הישנות בלבד החל מיום 2022.1.1);
(ג) איסור חיבור מנוי קיים או לקוח חדש עם ציוד שפועל בטכנולוגיות הישנות (למעט ציוד לכוחות הביטחון) החל מיום 2023.1.1;
ו- (ד) קציבת הקצאות התדרים שהוקצו בשעתו לטכנולוגיות הישנות (בטווח ה-900 ,1800 ו-2100 מה"ץ) לשימוש שיתאפשר גם בטכנולוגיות מתקדמות יותר עד ליום 2030.12.31.
החברה בוחנת את משמעויות החלטות משרד התקשורת."

עדכון 13.7.21: על פי המסמך שנמצא כאן (ששוחרר כעת על פי "חוק חופש המידע"), צמרת משרד התקשורת לרבות המנכ"לית (לירן אבישר בן-חורין) והמשנה למנכ"ל עמדו בקשרים באופן רצוף ב-2020 עם צמרת "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" וידעו היטב על כל התעלולים הבלתי חוקיים של הוועדה הזו על הציבור (כולל חסימות) ולא עשו עם זה דבר וחצי דבר, מלבד להגיד להם בפגישה אחת, שזה לא בסדר לחסום... 
 
עדכון 14.7.21: פורסם כאן (כותרת בלבד): "קללות, הפגנות ואבנים: שיטת הפרוטקשן על הטלפונים הכשרים של ''ועדת הרבנים לענייני תקשורת''."
 
עדכון 17.1.23: שר התקשורת קיבל החלטות בעניין סגירת הרשתות (דחייה קלה במועדים) - כאן וכאן
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

27.2.24 - Axis Tel Aviv 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים