Telecom News - פורסם ספר התוכנית הדיגיטלית הלאומית של ממשלת ישראל

פורסם ספר התוכנית הדיגיטלית הלאומית של ממשלת ישראל

דף הבית >> חידושים הכרזות >> פורסם ספר התוכנית הדיגיטלית הלאומית של ממשלת ישראל
פורסם ספר התוכנית הדיגיטלית הלאומית של ממשלת ישראל
מאת: מערכת Telecom News, 21.12.18, 11:35ספר התכנית הדיגיטלית - כריכה

חזון המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית למנף את ההזדמנות הטמונה במהפכה הדיגיטלית כדי לאפשר צמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים, להשיג צמיחה כלכלית מואצת ולקדם ממשל חכם, ידידותי ומוביל עולמי. התכנית הדיגיטלית הלאומית נכתבה לאורו של חזון זה, ומבטאת את המדיניות הדיגיטלית של ממשלת ישראל לשנים 2017-2020. התכנית נועדה לקדם את מרחב הפעילות של המיזם ומטרותיו ולהוות מצפן דיגיטלי לכלל משרדי וגופי הממשלה. ניתן להוריד את הספר.
 
התפתחותן המהירה של טכנולוגיות המידע והתקשורת בעשורים האחרונים השפיעה רבות על כל תחומי חיינו. "המהפכה הדיגיטלית" (או מהפכת המידע") מעודדת חדשנות עסקית ותורמת לצמיחה כלכלית, משפרת את איכות ונוחות החיים, מסייעת לייעול עבודת הממשלה ולשדרוג המוצרים הציבוריים כמו דיור, בריאות, חינוך, רווחה וכלכלה וזאת תוך צמצום פערים גיאוגרפיים, חברתיים וכלכליים בחברה.
 
בהתאם לכך, מדינות שונות בעולם, כמו דרום קוריאה, בריטניה, אסטוניה, שוודיה, דנמרק ונורבגיה זיהו את הצורך בהתוויית תכנית אסטרטגיה דיגיטלית לאומית מקיפה ופועלות להטמעת הטכנולוגיות החדשניות בכל רבדי החברה והמשק. מדינות אלו נהנות מפריון גבוה יותר, צמיחה מהירה יותר ואיכות חיים טובה יותר לאזרחיהן, בהשוואה למדינות אחרות.
 
ממשלת ישראל זיהתה את הצורך האקוטי בקביעת מדיניות דיגיטלית לאומית מקיפה כבר ב-2013. בשנה זו החליטה הממשלה על הקמת ה"מיזם הלאומי ישראל דיגיטלית" – למען גיבוש מדיניות דיגיטלית לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ויישומה. "ישראל דיגיטלית" הוגדרה כאחת מ-6 הסוגיות האסטרטגיות העומדות בפני המדינה במסגרת הערכת המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית שגיבשה המועצה הלאומית לכלכלה והוצגה לממשלה.
 
לצורך תיאום ותכלול עבודת הממשלה לקידום המיזם ומטרותיו, החליטה הממשלה גם על הקמת מטה ישראל דיגיטלית, שפועל כחלק מהמשרד לשוויון חברתי. בין היתר, ממשלת ישראל הטילה על המטה את האחריות לגיבוש תכנית דיגיטלית לאומית, לצד ליווי פיתוחן של תכניות דיגיטליות משרדיות ובין-משרדיות ותכניות לקידום נדבכים רוחביים, הדרושים לשם הגשמת המיזם הלאומי.
 
ישראל, כ-"Start-up Nation", נמצאת בנקודת פתיחה טובה לניצול היתרונות הגלומים במהפכה הדיגיטלית. לאורך השנים, עשתה ישראל שימוש אינטנסיבי ביתרונות הדיגיטציה והפכה למובילה עולמית בתחום ההייטק, בין היתר, בזכות חדשנותו ונטייתו של הציבור הישראלי לאמץ במהירות טכנולוגיות ושירותים חדשים. כיום יש צורך במאמצים לשימור המובילות של ישראל בטווח הארוך.
 
מנגד, ניכר, שעל אף החדשנות הישראלית והטכנולוגיות המתקדמות, הפוטנציאל והיתרונות הגלומים בעידן הדיגיטלי טרם חלחלו לכל חלקי המשק ושכבות האוכלוסייה, וגם זאת, התרחש בעוצמות שונות בקרב אוכלוסיות שונות. ישנם פערים משמעותיים בחברה הישראלית ו"פער דיגיטלי" (Digital Divide) בין האוכלוסיות בחברה המנצלות את הפוטנציאל הטמון בעידן הדיגיטלי, לבין אוכלוסיות מוחלשות שלעיתים קרובות אינן מפיקות תועלת מפירות הדיגיטציה.

המשרד לשוויון חברתי שם לו למטרה לטפל בפערים אלו, ולפעול לצמצום פערים בין קבוצות אוכלוסייה, לביטול "המרחק" בין פריפריה למרכז ולקידום שוויון הזדמנות, כאשר הכלי המוביל להתמודדות עם פערים אלו הוא הכלי הדיגיטלי.

פיתוח תעשיות דיגיטליות במדינה יכול להוות מנוע צמיחה משמעותי לישראל, שיבוא לידי ביטוי בצמיחה כלכלית, יצירת מקומות עבודה, שיפור השירותים לאזרח וקידום סביבה חדשנית ומתקדמת בישראל.
 
בנוסף, ישנו פוטנציאל משמעותי בקידום חדשנות מבוססת מידע (Data Driven Innovation) במגזר הציבורי ובתעשייה, בשיפור התשתיות הדיגיטליות והנגשת השירותים הממשלתיים והשלטון המקומי לכל אזרחי המדינה.
 
בהתאם לכך, בבסיס המיזם הלאומי עומד החזון למנף את ההזדמנות הטמונה במהפכה הדיגיטלית בכדי לאפשר צמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים, להשיג צמיחה כלכלית מואצת, ולקדם ממשל חכם, ידידותי ומוביל עולמי. התכנית הדיגיטלית הלאומית נכתבה לאורו של חזון זה, ומבטאת את המדיניות הדיגיטלית של ממשלת ישראל לשנים 2017-2020. לשם הגשמת חזון המיזם הלאומי, הוגדרו מטרות העל והיעדים האסטרטגיים של התכנית הדיגיטלית הלאומית.
 
לצורך יישום מטרות העל של המיזם הלאומי, הוגדר מרחב פעילות רחב המקיף מנעד גדול של תחומים, שירותים ומוצרים הנוגעים לממשלה, לכלכלה ולחברה הישראלית. ​יישום המיזם הלאומי יעשה ב-2 מישורים, תחומי ליבה ותחומי רוחב. תחומים אלה צפויים להתעדכן עם התקדמות התכנית הלאומית.

תחומי הליבה מאגדים את שדות הפעילות העיקריים בהם ניתן להביא לקפיצת מדרגה דיגיטלית משמעותית. תחומים אלה מתווים את הנושאים בהם המשרד הרלוונטי יוביל את גיבוש התכנית הדיגיטלית לכל תחום והמטה יתאם ביניהם.

לעומתם, תחומי הרוחב הם נושאים בין-משרדיים בעיקרם, שייצרו את התשתית והסביבה התומכת להגשמת מטרות המיזם הלאומי וקידום המהפכה הדיגיטלית בישראל.

בשל האופי הרוחבי של תחומים אלה, חלקם יקודמו בהובלת הגורם האמון על התחום בשיתוף המטה וחלקם יקודמו בהובלת המטה תוך רתימת שותפים ממשלתיים ורב מגזריים לקידום תכניות דיגיטליות ויוזמות בתחום.
 
התכנית הדיגיטלית הלאומית נועדה לקדם את מרחב הפעילות של המיזם ומטרותיו וכן להוות מצפן דיגיטלי לכלל משרדי וגופי הממשלה. התכנית מהווה מסגרת לפעולת הממשלה ביישום המיזם הלאומי ועל המשרדים ויחידות הסמך השותפים למיזם לפעול למימושה, בין אם באמצעות תכניות העבודה של משרדיהם ובין אם באמצעות גיבוש תכניות דיגיטליות משרדיות ייעודיות בסיוע מטה.

כדי לסייע למשרדי הממשלה בגיבוש אסטרטגיה דיגיטלית, התכנית כוללת מספר עקרונות מנחים: מיקוד בצרכי הלקוח (User Needs), תפיסת agile, ניהול משאבי מידע, הכללה דיגיטלית ודיגיטלי כברירת מחדל. עקרונות אלה מתיישבים עם האסטרטגיה התקשובית הממשלתית, שגיבשה רשות התקשוב הממשלתי.
 
התכנית תסייע בבניית מנועי צמיחה למשק וביצירת תועלות לאומיות למדינה ולחברה, ומימושה יאפשר את קפיצת המדרגה הדיגיטלית המשמעותית הנחוצה לישראל.
 
ספר התכנית הדיגיטלית הלאומית של ממשלת ישראל כאן.

הכתבה: רשות התקשוב הממשלתי פרסמה את מדד התקשוב הממשלתי Digital Take-up- כאן.
 
DIGITAL FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

חג פסח כשר ומאושר לכל הקוראים!!! 
שיהיה לנו רק טוב - עם הרבה בריאות.

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
1.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

7-8.5.24 - ChipEx2024 

7.5.24 - Data Driven Factories - Industry 4.0 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

חג פסח כשר ומאושר לכל הקוראים!!! שיהיה לנו רק טוב - עם הרבה בריאות.

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים