Telecom News - רה"מ ושר התקשורת נתניהו אישר את עסקת המיזוג הפיננסי יס-בזק

רה"מ ושר התקשורת נתניהו אישר את עסקת המיזוג הפיננסי יס-בזק

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> רה"מ ושר התקשורת נתניהו אישר את עסקת המיזוג הפיננסי יס-בזק
רה"מ ושר התקשורת נתניהו אישר את עסקת המיזוג הפיננסי יס-בזק
מאת: מערכת Telecom News, 23.6.15, 16:01ביבי נתניהו
 
זאת, לאחר שקיבל היום את המלצת המועצה לשידורי כבלים ולוויין, בדיוק כפי שניתחנו וחזינו, שאין מניעה לאשר העסקה. בשלב זה מדובר בשינויי אחזקות, ככל שתעלה בקשה למיזוג תפעולי ולביטול ההפרדה המבנית היא תיבחן בנפרד.
 
ראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו אישר היום את עסקת המיזוג הפיננסי יס-בזק וזאת לאחר שקיבל היום את המלצת המועצה לשידורי כבלים ולוויין, שאין מניעה לאשר את העסקה.
 
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין דנה הבוקר בבקשה לאישור עסקת בזק – יורוקום, לפיה רוכשת בזק מיורוקום את מלוא החזקותיה של יורוקום די.בי.אס ביס. (מיזוג פיננסי בין חברות "יס" ו"בזק"). בכך הופכת בזק לבעלת המניות היחידה ביס, ואילו יורוקום די.בי.אס חדלה מלהחזיק בה.
 
המועצה דנה בבקשה לאחר שנתבקשה ע"י שר התקשורת  לחוות דעתה בנידון. זאת, לאחר, שבין היתר, הוצגה בפניה חוות דעת כלכלית התומכת באישור הבקשה ולאחר שבחנה את החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים באותו עניין. בשים לב לכלל ההיבטים, החליטה המועצה להמליץ לשר, שאין מניעה לאשר את העסקה בתנאים המגבילים, שקבע הממונה על ההגבלים העסקיים, שנועדו להבטיח קיומה של תחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית.
 
חברת די.בי.אס שירותי לווין בע"מ ("יס") פנתה ביום 14.7.14 בבקשה לשר התקשורת לאישור שינוי שיעור ההחזקה של חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ בחברת יס.
 
שינוי כאמור הוא בסמכות שר התקשורת, לאחר שנועץ עם המועצה לשידורי כבלים ולווין, וזאת בין היתר, בהתאם לסעיף 6.2 לרישיון יס. על כן נדרשה המועצה ליתן עמדתה בבקשה.
 
בזק ויס נימקו את בקשתן בשינויים החלים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל לרבות: שוק מקומי קטן, קיומם של גורמים המאיימים על שיעורי החדירה של הטלוויזיה הרב ערוצית המקומית כמו: כניסת מתחרים מחו"ל (נטפליקס, אפל וכו'), פירטיות מבוססת פס רחב, מיתון ועליה ביוקר המחיה, הקונסולידציה בתחום התקשורת המביאה להקמתם של קבוצות נוספות הצפויות להציע סלי שירותים (חבילות טריפל) כמו סלקום, פרטנר, גולן טלקום רמי לוי וכו', היתרון המובנה של מתחרים המוחזקים ע"י חברות בינלאומיות (כמו הוט וגולן טלקום) הנובע משילוב של גב פיננסי עם יתרונות לגודל בתחומי הרכש של ציוד ותוכן ומערכת עידן +.  
 
די.בי.אס שירותי לווין בע"מ או בשמה המסחרי -יס- היא חברה פרטית, שהוקמה ב-2002 ועוסקת באספקת שידורי טלוויזיה רב ערוצית באמצעות לוויין תחת המותג "YES". מראשיתה הוקמה יס כחברה בבעלותה החלקית של בזק.
 
בזק היא חברת התקשורת הגדולה בישראל הפועלת בכל תחומי התקשורת, בעלת רשת ציבורית המשמשת להעברת תמסורת נתונים, טלפוניה ותעבורת אינטרנט. בזק מחזיקה כעת ב100% ממניות בזק בינלאומי בע"מ, 100% ממניות פלאפון תקשורת בע"מ ועתה ככל ותאושר בקשת המיזוג ע"י שר התקשורת תחזיק ב-100% ממניות יס.
 
בישיבת המועצה, שהתקיימה הבוקר (23.6.15), הוצגה לחברי המועצה חוות דעת כלכלית, שהזמינה המועצה באמצעות חברת הייעוץ "ADALYA" התומכת באישור הבקשה, וכן החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים באותו עניין ונימוקיה, שאישרה את המיזוג הפיננסי בתנאים.

המועצה בחנה ודנה במכלול השיקולים הנוגעים לעסקה ולהשלכותיה בטווח המיידי והרחוק, בשוק שידורי הטלוויזיה, לרבות היבטים של תחרות, טובת הציבור, מחיר לצרכן, תחום התשתיות, תחום התוכן ואיכותם הטכנית של השידורים.
 
בשים לב לכלל ההיבטים, החליטה, כאמור, המועצה להמליץ לשר לאשר את העסקה בתנאים המגבילים, שקבע הממונה על ההגבלים העסקיים, שנועדו להבטיח קיומה של תחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית.
 
בנימוקים, שפרסם הממונה להחלטתו  מטעים הממונה, שהחליט להסיר את התנגדויותיו הקודמות למיזוג לנוכח השינויים הטכנולוגיים, שהתרחשו בתחום התקשורת ובפרט שיפור תשתית האינטרנט של בזק באופן המאפשר כיום כניסתם של מתחרים בתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית על גבי רשת האינטרנט הפתוחה.
 
להלן החששות העיקריים הנוגעים למיזוג והתנאים המגבילים, שאימצה המועצה:
 1. גריעת בזק כמתחרה בתחום התשתית לשידורי טלוויזיה רב ערוצית / פריסת תשתית נוספת של סיבים אופטיים  FTT
 2. פגיעה במתחרים בתחום השידורים – חשש אנכי – הגבלה או פגיעה באיכות תשתית האינטרנט. 
 • "ניטרליות רשת" – איסור על בזק לגרום להגבלה או חסימה של האפשרות הנתונה ללקוח לעשות שימוש בכל שירות או יישום המסופקים על גבי רשת האינטרנט בכל עת.
 • איסור על נקיטה בגישה מפלה ובלתי שוויונית מצד בזק כלפי לקוחותיה הצורכים ממנה שירותי אינטרנט בלבד.
 • שימור רשת האינטרנט כתווך בו יכולים הצרכנים והמתחרים לעשות שימוש חופשי לצורך שידור וצפייה בתכנים טלוויזיוניים.
 1. פעולות תמחור – ייקור השימוש ברשת האינטרנט עבור הלקוח הסופי (מכסות שימוש).
 • בזק לא תטיל כל מגבלה על צריכת שירותי תשתית אינטרנט הנובעת מנפח הגלישה המצטבר של הלקוח.
 • איסור על הגבלה או חסימת השירות לרבות בדרך של קביעת תעריפים.
 1. התניית רכישת תשתית אינטרנט ברכישת טלוויזיה רב ערוצית / פרקטיקות תמחוריותת שיהפוכנה את רכישת ה-OTT לבלתי כדאית.
 • איסור על אפליה בין לקוחות הצורכים מבזק שירותי אינטרנט בלבד לבין לקוחות אחרים לרבות אפליה במחיר.
 • שירותי הטלוויזיה של בזק ימכרו ויסופקו בתנאים שוויוניים לכל לקוחות בזק, בין אם אלו רוכשים מבזק שירותי תקשורת נוספים ובין אם לאו.
 • "פריקות" - בזק לא תציע סל שירותים הכולל שירותי טלוויזיה אלא אם תאפשר רכישה של שירותי טלוויזיה גם בנפרד בתנאים זהים. על בזק להציג את מחיר שירות הטלוויזיה בנפרד מיתר השירותים. תנאי זה אמור להקשות על בזק לתמחר חבילת שירותים הכוללת שירותי טלוויזיה באופן מועדף ובכך לקשור בין השירותים.
 1. ייקור עלויות משתמשי OTT באמצעות תעריפי הג'יגות (תשלום ספק ISP לבזק).
 • נקבע רכיב נורמטיבי אותו תנכה בזק מתשלומי הג'יגות המשולמים ע"י ספקי ה-ISP לבזק.
 1. הגבהת חסמי הכניסה בתחום התוכן – הסדרי בלעדיות.
 • תכנים למעט הפקות מקור ישראליות – ביטול גורף של הסדרי הבלעדיות – תנאי מוקדם לביטול חובת המכירה של מניות יורוקום ביס. יצוין, שהמועצה כבר בשנת 2000 אסרה על הגופים המשדרים שבפיקוחה לרכוש ולשדר תכנים בבלעדיות וזאת למעט תוכן מהפקה מקומית בישראל אותו חפצה המועצה לעודד.
 • הפקות מקור ישראליות – איסור למשך שנתיים, ממועד אישור המיזוג, למנוע מאחרים רכישת תכנים מקוריים וזאת בנוגע להפקות מקור שכבר שודרו ע"י יס.
המועצה אימצה את המסקנות, שהציגה חברת "עדליה" בפני המועצה, וביניהן:
 • השפעה מהותית על המחיר לצרכן צפויה (אם בכלל) אך ורק אם וכאשר יאושר לבזק ביטול ההפרדה המבנית.
 • ככל שיאכפו התנאים, שקבע הממונה, לא צפויה פגיעה מיידית בתחרות בתחום התשתית.
 • אישור המיזוג הפיננסי, מהווה פוטנציאל להפחתת מחירים ושיפור השירות לצרכן.
 • משפר את האפשרויות ליישום רפורמת השוק הסיטונאי.
 • ביטול הבלעדיות ברכישת תכנים – מגדיל את יכולת המתחרים (כולל עידן +) להציע תוכן איכותי.
 • מוצע לבחון את אפקטיביות התנאים, שקבע הממונה, בחלון הזמן, שבין אישור השלמת עסקת המניות לבין הדיון בהסרת ההפרדה המבנית.
יו"ר המועצה, ד"ר יפעת בן חי-שגב, הדגישה, שבשלב זה מדובר בשינויי אחזקות בלבד וכי ככל שתעלה בקשה למיזוג תפעולי ולביטול ההפרדה המבנית היא תיבחן בנפרד וזאת גם לנוכח ההשלכות בפועל של המיזוג הפיננסי.
 
YES 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים