Telecom News - רפורמת הקליטה הסלולרית: המלצות הצוות הבין-משרדי הוגשו לשר התקשורת

רפורמת הקליטה הסלולרית: המלצות הצוות הבין-משרדי הוגשו לשר התקשורת

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> רפורמת הקליטה הסלולרית: המלצות הצוות הבין-משרדי הוגשו לשר התקשורת
רפורמת הקליטה הסלולרית: המלצות הצוות הבין-משרדי הוגשו לשר התקשורת
מאת: מערכת Telecom News, 11.8.21, 15:005G FREE
 
מדובר בהמלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת מודל התכנון והרישוי של תשתיות הסלולר. טכנולוגיית דור 5 עתידה להוות בסיס לקידום טכנולוגי משמעותי, שיאפשר פריצת דרך במגוון תחומים. על אף שריבוי אתרים סלולריים מפחית את החשיפה לקרינה, קיימת במקרים רבים התנגדות ציבורית להקמת אתרים סלולריים עקב חשש בלתי מבוסס מסכנות החשיפה לקרינה.
בין ההמלצות: הגדרת תשתיות הסלולר כתשתיות לאומיות ומתן סמכות לוות"ל (הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות) לאשר הקמת מתקני סלולר. הגדרת "מסלול ירוק" להקמת מתקני סלולר קטנים ללא צורך בקבלת היתר, תוך הקפדה על שמירה על בריאות הציבור ובאישור הממונה על הקרינה. עידוד הקמת אתרי סלולר במבנים ממשלתיים.
עדכונים בתחתית הכתבה.

 
תשתיות לתקשורת סלולרית הן תשתיות חיוניות וקריטיות לשמירה על אורח חיים תקין ולהתפתחות הכלכלה והתעשייה הישראלית. תקשורת סלולרית מאפשרת חיבוריות וזמינות גבוהה של אנשים ומכשירים בפרישה נרחבת, מרחיבה אפשרויות תעסוקה ולימודים, ומהווה מנוע צמיחה למשק.

טכנולוגיית דור 5 עתידה להוות בסיס לקידום טכנולוגי משמעותי, שיאפשר פריצת דרך במגוון תחומים, ולהשפיע על כל תחומי החיים, כמו תחבורה אוטונומית, ערים חכמות, רפואה מרחוק ובינה מלאכותית.

צריכת הנתונים בישראל ברשתות הסלולר בין השנים 2020-2013 גדלה פי 25, אך תשתיות הסלולר לא הורחבו בהתאם לביקוש הגדל. ישראל חוותה בשנים האחרונות התדרדרות משמעותית באיכות התשתית הסלולרית בהשוואה למדינות המתקדמות בעולם, בעיקר בעקבות מחסור בפרישת אתרים סלולריים נוספים הנדרשים לשמירה על רמת שירות סבירה, ואף הסרה של אתרים קיימים ברחבי הארץ מסיבות שונות.

כדי לבחון את הצעדים הנדרשים לשיפור איכות התשתית הסלולרית בישראל, הוקם בדצמבר 2020 הצוות הבין-משרדי לבחינת מודל התכנון והרישוי של תשתיות סלולר, בהובלת מנכ"לית משרד התקשורת, בהשתתפות נציגים ממנהל התכנון, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד התקשורת.

המלצות הצוות שולבו ברפורמה בקליטה הסלולרית, שאושרה בשבוע שעבר בממשלה במסגרת חוק ההסדרים. הרפורמה מצטרפת להגדלת חובת הכיסוי של חברות הסלולר עליה החליט משרד התקשורת בפברואר האחרון, ומהווה הזדמנות להאצת הפרישה של אתרי סלולר חדשים, שיביאו לשיפור באיכות השירות הסלולרי בישראל.
 
תמצית עיקרי ההמלצות:
  • תשתית לאומית - מוצע להגדיר את האתרים הסלולריים כתשתית לאומית בחוק התכנון והבנייה. כך, שלוועדה הארצית לתשתיות לאומיות (הוות"ל) תוקנה סמכות לשמש כרשות תכנון מקבילה לרשויות רישוי מקומיות לתכנון ולבניה לצורך תכנון אתרים סלולריים
  • מתקנים סלולריים חדשים - מוצע לקבוע 2 מסלולי רישוי, מסלול ירוק ומסלול אדום.
  1. המסלול הירוק: מתקנים "זעירים"- באורך שלא עולה על 6 מטרים, כולל העמוד הנושא שלהם, יהיו פטורים מקבלת היתר בניה, בתנאי שיעמדו בהוראות הממונה על הקרינה וכן בתנאים, שפירט הצוות בדו"ח, שנועדו להבטיח, שלצד פרישה מהירה ויעילה ישמרו בריאות הציבור, בטיחותו ובטחונו, יחד עם כללים לעניין צמצום ההשלכות הנופית והסביבתית של המתקנים.
  2. המסלול האדום: מתקנים באורך של למעלה מ-6 מטרים כולל העמוד הנושא שלהם, ימשיכו להיות  טעוני היתר לפי חוק התכנון והבניה, ע"י ועדה מקומית או ע"י הוות"ל.
  • הוועדה גיבשה המלצות, שתקלנה את הרגולציה על החלפת מתקנים סלולריים קיימים והוספה של אנטנות למתקנים קיימים. זאת, בתנאי שיקבלו היתר מהממונה על הקרינה ויקפידו על שמירה על ביטחון ובריאות הציבור.
  • הצוות ממליץ, שבמסגרת עריכת עדכון לתמ"א 36א' תיבחן האפשרות, שבזמן עריכת תכניות מפורטות לשכונות מגורים חדשות או לאזורי תעסוקה חדשים, ייקבעו מיקומים ספציפיים להקמת מתקנים סלולריים, לשם מתן כיסוי וקיבולת סלולריים.
  • הצוות ממליץ לפעול להצבת מתקני שידור סלולריים על גבי מבנים ממשלתיים.  פעולה זאת תביא לריבוי אתרים ולצמצום החשיפה לקרינה, והקמת אנטנות על מבנים ממשלתיים תהווה דוגמה של הממשלה לציבור ולגופים השונים. בנוסף, הפרישה הנרחבת של מבני ציבור תסייע בפרישה מהירה של מתקני שידור, תוך התגברות על אתגרים קנייניים בהקמת מתקנים על מבנים פרטיים, וזאת בהתאם לנהוג בעולם.
  • הצוות ממליץ לפעול להגברה משמעותית של הסברה לציבור הרחב בענייני בטיחות קרינה כנגזרת צפיפות הרשת אל מול תועלות מפריסת תשתיות ראויה של תקשורת סלולרית. על אף שריבוי אתרים סלולריים מפחית את החשיפה לקרינה, קיימת במקרים רבים התנגדות ציבורית להקמת אתרים סלולריים עקב חשש בלתי מבוסס מסכנות החשיפה לקרינה.
 
רקע נוסף:
הצוות זיהה, שחרף הצורך הדחוף בהוספת אתרים סלולריים הדרושים לשירות איכותי, קיימת בעיה משמעותית בקצב הפרישה, כאשר אין הלימה בין הקצב לגידול בביקוש ולשדרוג בדור הטכנולוגי של רשתות הסלולר. מהמידע, שהתקבל בצוות, עולה, שבין השנים 2020-2018 הוקמו 117 מוקדי שידור בכל הרשתות גם יחד לאחר קבלת היתר בניה - 13 מתקני שידור לרשת בשנה.

לפי המידע, שנמסר לצוות ע"י חברות הסלולר, הזמן הממוצע לקבלת היתר בניה להקמת מתקני שידור אלה עמד על 20 חודשים.

המסקנה, שעלתה בצוות, היא, שמשך הזמן לקבלת היתר בניה לאתרים סלולריים הוא ארוך מאוד ואינו עולה בקנה אחד עם צרכי הרשתות הנוכחיים והעתידיים, עם הביקוש העולה לשירותי לשירותים, ועם היעד בצמצום הפער התשתיתי מול המדינות המפותחות בעולם.

על כן, יש חשיבות להביא להקלת החסמים בהקמת אתרים חדשים ובביצוע שינויים במתקנים קיימים. זאת, כדי לאפשר את פיתוח הרשתות ואספקת שירות מיטבי לצרכנים.

יש לציין, שפרישה של יותר מתקני שידור תביא להפחתת רמות החשיפה לקרינה, באמצעות חלוקת השטח לתאי שידור קטנים, ותעלה בקנה אחד עם מדיניות משרד התקשורת לפרישת רשתות מתקדמות ואיכותיות. עיכוב בפרישת רשת הדור החמישי תביא לפיגור בקידמה הטכנולוגית אל מול מדינות העולם, תעכב את היווצרותם של מנועי צמיחה חדשים במשק בדמות שירותים נוספים לצרכן הפרטי ולמגזר העסקי, ותמנע את התפתחותם של מודלים עסקיים חדשים.

הצוות ביצע מחקר משווה לאסדרה במדינות המובילות בעולם בפרישת תשתיות סלולריות מתקדמות, באמצעות חברת שלדור בע"מ. ניתוח המידע, שנאסף מהעולם, הצביע על 9 מהלכים מובילים, שנועדו להקל על פרישת תשתיות תקשורת סלולריות דור 5, כאשר 3 מתוכם נמצאו ע"י הצוות כמהלכים בעלי פוטנציאל מימוש בארץ בטווח הזמן הקצר:

הגדרה רחבה של מתקני שידור הפטורים מהיתר בניה;
הגדרת מיקומים מועדפים להצבת מתקני שידור סלולריים;
הליכי הסברה לציבור.
 
יועז הנדל, שר התקשורת: "במשך עשור נזנחו תשתיות התקשורת במדינת ישראל. אין אזרח שלא חש בקשיי קליטה סלולרית, בעיקר בפריפריה. עם כניסתי לראשונה לתפקיד שר התקשורת מוקמה ישראל במקום 97 בעולם, ומאז השתפרנו למקום 55**, אך מצב התשתיות עדיין לא מספק. הטכנולגיה מתקדמת, השימוש בהעברת מידע גדל, ורוחב הפס והתשתיות נותרו כפי שהיו. כך נוצר פקק בתשתיות.
 
מהפכת הקליטה הסלולרית כוללת רגולציה להעלאת כיסוי הקליטה מ-75% ל-95%* ברחבי המדינה, תהליך שיסתיים בעוד כשנה, פינוי תדרים ומעבר מדור 2 ו-3 לדור 4 ו-5, ועכשיו הסרת חסמי פרישת אנטנות ושאר תשתיות סלולר".
 
לירן אבישר בן-חורין, מנכ"לית משרד התקשורת: "תשתיות הסלולר בישראל נמצאות כבר שנים בפיגור משמעותי אל מול הביקוש הגובר לשימושים שונים המבוססים על תקשורת סלולרית. הצוות הבין-משרדי גיבש המלצות, שתצטרפנה למהלכים, שמוביל המשרד, כדי להרחיב את הכיסוי הסלולרי ולהקל על הקמת אתרים סלולריים חדשים. פרישה רחבה של תשתיות סלולר מתקדמות תקטין את המרחק בין המכשירים לאנטנות ותפחית את הקרינה הנפלטת מהמכשיר הסלולרי. יישום ההמלצות יקדם במהירות את פרישת טכנולוגיית הדור החמישי בישראל".

דו"ח הצוות הבין-משרדי להסרת חסמי פרישת תשתיות סלולר - כאן.

הערות מערכת: כל התכנית נועדה כדי לאפשר לקבוצת "אלומה" להשתלט על האנטנות הסלולריות בישראל. בנושא זה והאנטנות כתבנו רבות על הספינים של משרד התקשורת. דוגמאות:

20.6.21:
קריסת גולן טלקום ואקספון הייתה נמנעת אם היועמ"ש לא היה גורס תלונותיי!
כותרת ביניים: "הקריסה והפיכת חברות הסלולר גולן טלקום והשבוע אקספוןWe4G- לחברות וירטואליות (MVNO) הייתה נמנעת, אם היועמ"ש לא היה גורס את תלונותיי לגבי שת"פ האנטנות המפוברק של סלקום, גולן-טלקום ואקספוןWe4G- בתרגיל, שגם הנציב - השופט בדימוס דוד רוזן, לא יכול היה להתגבר עליו. המפולת הזו היא, לכאורה, פשע מתמשך, ששותפים לו רבים, במשרד התקשורת, באוצר וברשות התחרות. ניצחון נוסף של הכיאוס ומריחה של החוק, ההגיון וצרכי הציבור בעולם הסלולר בישראל".  

3.5.21:
מחדלי צמרת משרד התקשורת באסון מירון: קריסתן של רשתות הסלולר!
כותרת ביניים: "איש ממשרד התקשורת לא היה מעורב בהכנות ל"מבצע מירון" בהיבטים של פריסת רשתות התקשורת בכלל והסלולר בפרט. איש מצמרת משרד התקשורת לא היה במירון, לא פיקח על רשתות התקשורת שם ולא עשה מאומה לטובת שרידות הרשתות הללו. "הכתובת הייתה על הקיר". זאת, כי הציבור בכלל וציבור החוגגים העצום במירון בפרט, לא מעניין את הצמרת המושתלת של משרד התקשורת ("מושתלת" של מפלגת "דרך ארץ").

1.5.21:
מי יהיה מנכ"ל פרטנר? התפתחות מפתיעה ב"תרמית האנטנות"!

16.2.21:

הטעו אתכם ושיקרו שהשר בני גנץ אישר הרחבת פריסת הסלולר ל-95%!

כותרת ביניים: "שוב כלי התקשורת "נפלו בפח" ומיחזרו בחוסר הבנה מוחלט, הודעה שקרית של צמרת משרד התקשורת בגיבוי השר, בעניין הרחבת פריסת הסלולר ל-95% משטח המדינה, בעוד שההחלטה היא להורדת הפריסה מ-100% ל-95%*. בפועל, מדובר במהלך נוסף במסגרת "תרמית האנטנות", שבמרכזה מצויה פרשת נתי כהן (המנכ"ל הקודם של המשרד) ועו״ד דנה נויפלד (היועצת המשפטית של המשרד), שמגבה חו״ד מפוברקת, שנתנה בעניין זה עו״ד בת שבע נחמיה-מיכאלי מהמשרד. מדובר בפרשת גיבוי למפר הדין, לכאורה, מנכ״ל, שפרש לאחר סיום תכנון ראשוני של התכנית הזו, וקפץ בלי צינון ליוזמה להפריט את האנטנות בישראל ולמוטט בכך את כל מערך רשתות הסלולר המתחרות בישראל, כדי לייצר זרם הכנסות לחברות, שקמו במיוחד למטרה הזו, והוא דירקטור מס' 1 בדירקטוריונים של החברות הללו".

 
3.12.20:
חשיפה: מה עומד מאחורי תרמית שר התקשורת "מהפכת הקליטה הסלולרית"!
כותרת ביניים: "במקביל לחשיפה ב"גלובס" - אנו חושפים מידע יותר ספציפי, מחריד ומזעזע, מי עומד מאחורי "מהפכת הקליטה הסלולרית" עליה הכריז השר יועז הנדל לפני כשבועיים ולמה. לא להאמין איך שר התקשורת בישראל מתנהל בנושאים הכי רגישים של תשתיות מדינת ישראל. הנושא הועבר ליועמ"ש בדרישה, שיפתח בחקירה פלילית דחופה לשר (חקירה נוספת, יש כבר לשר 2 תיקים פתוחים), למנכ"לית משרד התקשורת הנוכחית לירן אבישר בן חורין, למנכ"ל משרד התקשורת לשעבר נתי כהן ולכל שאר המעורבים במרמה הציבורית, לכאורה, המזעזעת הזו.

22.11.20:

המירמה בהודעת "מהפכת הקליטה הסלולרית בישראל יוצאת לדרך"

כותרת ביניים: "שר התקשורת יועז הנדל בטוח, שכל כלי התקשורת מטומטמים, לכן הוא יכול להודיע על מהפכה של עלייה של הפריסה הסלולרית מ-75% ל-95%* משטח המדינה, בעוד שבפועל הוא מספק הקלה של מאות מיליוני ש"ח לשנה לחברות הסלולר ע"ח האינטרס הציבורי, בגלל הצרכים הכלכליים של קבוצת סלקום\IBC, שנמצאת תחת כונס נכסים, והוא מוריד את פריסת הסלולר מכ-100% כנדרש בחוק וברישיונות ל-95%*. האמת פשוט הפוכה להודעה, שהיא מעשה מירמה ציבורי בקנה מידה, ש"תיק 4000" קטן לידו. נראה גם, שיש ברקע שיקולים עסקיים מושחתים".

27.8.20:
מצב אנטנות הסלולר ממשיך להידרדר בניגוד לנאמר בספינים של שר התקשורת.
כותרת ביניים: "כל שפע הספינים של שר התקשורת, יועז הנדל, ומנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן-חורין, לא יכול לשנות את העובדות המצערות, שכמות אנטנות הסלולר בישראל ממשיכה לרדת כל חודש וגם החודש, במקום לעלות. שום ספין לא יכול לשנות את העובדה, שאיכות החוויה הסלולרית בישראל הולכת ומידרדרת וזה לא עתיד להשתנות בטווח הזמן הנראה לעין".

25.3.20:
מדריך לגולש הסלולרי המסוגר בבית: יש כבר האטה. מי הספק הכי מהיר כעת?
כותרת ביניים: "משבר הקורונה: הנפילות של רשתות הסלולר תגענה, זה רק עניין של זמן. כרגע, יש מספיק קיבולות לחברות הסלולר לספק את עומסי הגלישה הסלולרית.  אולם, התחילה האטה די ניכרת, שזה היה די צפוי . זאת, מנתונים של סלקום, פלאפון ופרטנר/הוט מובייל. מי הספק הכי מהיר בגלישה הסלולרית כעת? 
מדריך בסיסי לגולשים באינטרנט הסלולרי, שלא מבינים מה נפל עליהם במסגרת מגפת הקורונה, כאשר ישראל הידרדרה החודש למקום 87** המביש והמחפיר בגלישה הסלולרית בעולם. בנוסף, צרור עצות שימושיות בתחום הגלישה הסלולרית".

27.1.20:
ישראל הידרדרה למקום 82** בדירוג העולמי בתחום הסלולר - מי לוקח אחריות?
כותרת ביניים: "על פי נתוני SpeedTest מדובר בנפילה של 3 מקומות מהחודש הקודם! המחשבה של השר והמנכ"ל, שהם יותר חכמים מכולם וש"עבודת מטה" להכנת מכרז ל-5G זו התייעצות עם פקידים באוצר במקום עם הציבור ונציגיו המוסמכים, כשלה ומציבה אותנו בתחתית העולם השלישי בתחום תשתיות הסלולר. פירוט העובדות, שמשרד התקשורת לא יכול להסתיר. וגם: מה קורה כעת בעולם בתחום ה-5G?"

בנוסף, עדיין אין בישראל דור חמישי - 5G בסלולר. חברות הסלולר שדרגו רק את האנטנות (וגם במספרים קטנים של האנטנות שלהן) ולא את התשתיות שלהן ל-5G. כך, שמדובר ב"ישראבלוף" על הציבור. אין באמת 5G בישראל אצל שום חברה. הלקוחות רק חושבים שיש 5G אבל במציאות הרשתות הסלולריות הן עדיין במצב של דור 4 עד דור 4.5 לכל היותר בסלולר ובכל השירותים סביב הסלולר, כבר שנה אחרי סיום המכרז ההזוי ל-5G. 

בנוסף, חלק ניכר (למעשה רוב) מההמלצות הללו (שלא עברו שום שימוע ציבורי ושום ניתוח משום סוג, דוגמת ניתוח RIA), שהוגשו כיום ופורסמו היום, כבר מיושמות הלכה למעשה בתכנית האוצר, כחלק מהחוקים שהאוצר מתכוון להעביר לקראת תקציב 21-22. התכנית של האוצר (כולל נושא האנטנות בתוכו) פורסמה כבר לפני יותר מחודש. לכן, לא ברור בכלל, בשביל מה הצוות הזה הגיש כעת את הצעותיו, אם ממילא ההצעות כבר מיושמות (בלי שימוע ונתוח ציבורי), בהצעות חקיקה קיימות, של האוצר שכבר עברו אישור הממשלה.

כל העניין הזה נראה ספין ירוד, הזוי וחסר כל תוחלת, של צמרת משרד התקשורת, שמתעלמת לחלוטין בצורך לבצע תהליכי עבודת מטה מסודרים, שבמרכזם שימועים וניתוחים מפורטים, תוך התייעצות עם הציבור ונציגיו המוסמכים, לכל מהלך רגולטורי משמעותי. הכאוס הזה הוא ממש לא דבר חדש, במשרד התקשורת הישראלי. 
 
 
אנטנות
 

עדכון 3.10.21: גד פרץ מפרסם כאן בגלובס (כותרת בלבד): "המשטרה ומשרדי האוצר והתקשורת יניעו תהליך לפינוי תדרים.
לראשונה מזה שנים ארוכות של מחלוקות הסכימו הצדדים להניע תהליך בו המשטרה תתחיל במהלך לפינוי התדרים שברשותה בתחום ה-850 מגה הרץ, ותעביר את רשת הקשר ניצן לרשת מתקדמת בדור הרביעי."

עדכון 12.10.21: ועדת הפנים והגנת הסביבה החלה היום לדון בפרק התקשורת שבהצעת חוק התוכנית הכלכלית. בלא גידול בכמות מתקני השידור, רשתות הסלולר תמשכנה להידרדר. הצעת החוק מציעה כלים להאצת שדרוגים טכנולוגיים ולקידום מדיניות שיתוף רשתות.

כיום נדרשים מרבית המתקנים לקבל היתר בניה. מוצע לתקן את חוק התכנון והבניה ולקבוע הסדרים של פטור מהיתר בניה: פטור להקמת מתקן בגובה עד 6 מטר, פטור להקמת מתקן תקשורת בנפח עד 65,000 סמ"ק על קיר חיצוני, פטור מהיתר בניה לתוספת אנטנה למתקן קיים ופטור להחלפת מתקן קיים. להחלפה או חיזוק תורן קיים יהיה הסדר בהוראת שעה.

הקמת המתקן תבוצע בידי בעל רישיון. המתקן יהיה במידות שנקבעו בחוק. גובה מתקן על גג בניין לא יעלה על 6 מטר או 80% מגובה הבניין, הנמוך מביניהם. כן יידרש היתר הממונה על הקריה. נדרש, שטווח הבטיחות לא יחדור לנכס גובל. וכן נדרשת כפיפות להוראות מרחביות של הרשות המקומית, וכלל האישורים הנדרשים בתמ"א. חריגות מההוראות ידרשו קבלת היתר בניה.

סטיליאן גלברג, ראש אגף קרינה במשרד להגנת הסביבה: "אנו מברכים על החוק. הוא יהיה אלמנט חשוב בהורדת החשיפה לקרינה. ככל שיהיו יותר אנטנות, כך החשיפה לקרינה תרד באופן מהותי".

עדכון 14.10.21: פורסם כאן (כותרת בלבד): "רפורמת הקליטה הסלולרית אושרה בוועדת פנים. המודל שאושר בוועדה הוא פטור מהיתר ומעבר לרישוי עצמי לאתרי סלולר קטנים."

עדכון 2.12.21גד פרץ מ"גלובס" פרסם כאן (כותרת בלבד): "ארבע החברות הסלולריות במהלך רחב לשת"פ בהקמת אתרים סלולריים.
החברות מבקשות אישור להקים במשותף אתרים סלולריים באופן פסיבי כדי להאיץ את פריסת הדור החמישי ולחסוך בהוצאות • על פי ההערכות, ברשות התחרות ובמשרד התקשורת לא צפויה התנגדות למהלך, אלא להפך."

עדכון 1.4.22: קבוצת פרטנר מדווחת כאן לבורסה התקבל אישור משרד התקשורת למכירת מניות החברה המוחזקות ע"י כונס הנכסים. פירוט כאן. תוכן ההודעה: "פרטנר תקשורת מודיעה על קבלת אישור משרד התקשורת בקשר עם עסקה למכירת מניות החברה המוחזקות על ידי כונס נכסים - חברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן: "פרטנר תקשורת" או "החברה"NASDAQ ו-TASE :PTNR) מפעילת תקשורת מובילה בישראל, מודיעה, כי בהמשך להודעות החברה מיום 25 בנובמבר 2021 ומיום 16 בדצמבר 2021 ,וסעיף 3.3D בדוח השנתי של החברה לשנת 2021( F-20 ,)ביום 29 במרץ, 2022 התקבל אישור שר התקשורת (להלן: "האישור") להעברת שליטה ואמצעי השליטה בחברה ואישור שינוי בעלי המניות המייסדים או חליפיהם, אגב העסקה לרכישת 000,862,49 מניות החברה הנמצאות בבעלות חברת ס.ב. ישראל טלקום בע"מ, המהוות כ-%27 מההון המונפק והנפרע של החברה על ידי אמפיסה אחזקות שותפות מוגבלת (להלן: "העסקה").
על פי האישור, השותף הכללי באמפיסה אחזקות שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות") הוא חברה ישראלית לספנות והספקה בע"מ אשר למיטב ידיעת החברה מוחזקת %50 בבעלות מר שלמה רודב ו-%50 בבעלות מר רוני גת ובני משפחתו, והשותפים המוגבלים הם ברובם גופים מוסדיים מקבוצות הפניקס, כלל ומנורה. האישור מאפשר למר אבי גבאי להצטרף בהמשך לשותפות כשותף מוגבל וכשותף כללי, במישרין או באמצעות חברה בשליטתו. בהמשך לאישור, נמסר לחברה כי השלמת העסקה צפויה להתקיים ביום 4 באפריל, 2022 ."

עדכון 17.4.22גד פרץ מ"גלובס" פרסם כאן (כותרת בלבד): "הוגשה עתירה נגד שיתוף פעולה בין חברות הסלולר.
החברות תיבר ומגדלי תקשורת, חברות בנות של אלומה שבראשה עומד אורי יוגב, החליטו לפעול נגד רשות התחרות והחברות הסלולריות שהחליטו לשתף פעולה ביניהן בהקמת אתרים סלולריים." 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024 

21.8.24 - רוח אחרת - כנס חירות ישראלי

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים