שיפור טיב השירות במוקד הטלפוני של בנק הדואר? לא במשמרת של יועז הנדל

דף הבית >> דואר ישראל >> שיפור טיב השירות במוקד הטלפוני של בנק הדואר? לא במשמרת של יועז הנדל
שיפור טיב השירות במוקד הטלפוני של בנק הדואר? לא במשמרת של יועז הנדל
מאת: אבי וייס, 31.10.21, 06:20יועז הנדל יחצ משרד התקשורת

משרד התקשורת נענה לדרישת בנק הדואר לדחיית יישום טיב השירות במוקד הטלפוני על חשבון הציבור- ומשם הנושא רק הולך ומתדרדר עם קנסות מגוחכים. בזמן שהציבור ניצב מול סניפי דואר שנסגרים ועומסים באשנבי הקהל ובמוקדים הטלפוניים, הוא יכול לפחות להעביר את הזמן בקריאה על "הרפורמה בדואר", ששר התקשורת מפמפם בתקשורת.

קשה לפספס את הפרסומים הרבים של משרד התקשורת, בראשות השר, יועז הנדל, (בתמונה משמאל), לגבי "הרפורמה בענף הדואר", שכוללת, בין היתר, שיפור השירות לציבור ובכלל זה במוקדים הטלפוניים של חברת הדואר ובנק הדואר.

מעבר לכך, ששיפור השירות במוקדים הטלפוניים של חברת הדואר אמור להקל על הפונים למוקד, הדבר אמור להקל גם על העומס באשנבי הקהל בסניפים, שהרי אם השירות במוקד הטלפוני יהיה איכותי, חלק מהלקוחות יטופלו באמצעותו ולא ייאלצו להגיע לסניף. הדבר משתלב עם התחייבות משרד התקשורת להסיט פעילות מאשנבי הדואר העמוסים, לערוצים אוטומטיים ואלקטרוניים.

במסגרת כך, המוקד הטלפוני של "בנק הדואר" (חברת בת של "חברת הדואר"), הוא בעל חשיבות מיוחדת, כפי שמשרד התקשורת עצמו פרסם בנוהל "מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי":

"בנק הדואר מעניק לבעלי חשבון סילוקים וללקוחות מזדמנים ("לקוחות") שירות ומענה במגוון דרכי התקשרות, ובאמצעים טכנולוגיים שונים, לרבות באמצעות מוקד טלפוני. למתן מענה מהיר ואיכותי במוקד הטלפוני ישנה חשיבות רבה לאור ההתקדמות הטכנולוגית המתרחשת בענף הבנקאות, ובפרט בסיוע לאוכלוסיות חלשות ולאוכלוסיות המתקשות במעבר לעולם הדיגיטלי. מטרת הוראה זו היא לעגן עקרונות מקובלים, שיבטיחו שירות מענה טלפוני מקצועי והולם ללקוחות, בשים לב למאפייני פעילות בנק הדואר. כ"כ, ההוראה מעגנת חובה לתת קדימות בתור לאזרחים ותיקים, ומגדירה דרישות לניטור ובקרה אחר דפוסי המענה ללקוחות במוקד הטלפוני".

כדי להקל על חברת הדואר ובנק הדואר, הסכים משרד התקשורת, שהחובה של מוקד בנק הדואר להעניק טיב שירות ללקוחות, תיושם באופן הדרגתי:
  1. סעיף 13.2.1 להוראה קובע כי: "עד ליום 31 במרץ 2021, י"ח בניסן תשפ"א, שיעור השיחות, שבהן משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בנוגע לשירותים הכספיים העולה על 10 דקות מתחילת כל שיחה, לא יעלה על 15% מתוך כלל השיחות המתקבלות במוקד הטלפוני בנוגע לשירותים הכספיים, בכל חודש קלנדרי, בכל שעות פעילות המוקד. בשיחות, שבהן משך ההמתנה עולה על 10 דקות מתחילת כל שיחה, כאמור ברישא, משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לא יעל על 13.5 דקות בממוצע מתחילת כל שיחה, בחודש קלנדרי, בכל שעות פעילות המוקד".
  2. סעיף 13.2.2 להוראת משרד התקשורת קובע כי: "עד ליום 30 ביוני 2021, שיעור השיחות שבהן משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בנוגע לשירותים הכספיים העולה על 8 דקות מתחילת כל שיחה, לא יעלה על 15% מתוך כלל השיחות המתקבלות במוקד הטלפוני בנוגע לשירותים הכספיים. בכל חודש קלנדרי, בכל שעות פעילות המוקד. בשיחות שבהן משך ההמתנה עולה על 8 דקות מתחילת כל שיחה, כאמור ברישא, משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לא יעלה על 11 דקות בממוצע מתחילת כל שיחה, בחודש קלנדרי, בכל שעות פעילות המוקד" ("יישום מדורג")".
כמובן, שחברת הדואר ובנק הדואר לא עמדו בהוראת משרד התקשורת לספק לציבור במוקד הטלפוני את טיב השירות הנדרש, ובמקום זאת פנו למשרד וביקשו דחייה ביישום ההוראה.

וכמובן, שמשרד התקשורת נעתר לבקשת חברת הדואר ובנק הדואר, וביום 29 ביוני 2021, הסכים לדחות את יישום השלב הסופי של טיב השירות במוקד בנק הדואר, ליום 31 באוגוסט 2021.

מצופה היה מחברת הדואר ומבנק הדואר להעריך את העובדה, שמשרד התקשורת הסכים ליישום הדרגתי של טיב השירות לציבור במוקד בנק הדואר (ובהמשך אף לדחות את מועד היישום), אך החברה והבנק לא עמדו בטיב השירות, שקבע משרד התקשורת, וכבר ביום  20 ביולי 2021, נאלץ המשרד להטיל עיצום כספי על חברת הדואר, על הפרת השלב הראשון ביישום טיב השירות.

כרגיל, העיצום הכספי, שהטיל משרד התקשורת על חברת הדואר, היה מגוחך: בסכום כולל של 5,962.5 ₪ בלבד.

וכיצד נימק משרד התקשורת את העיצום הכספי המגוחך?
בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי), תשע"ד-2013 ניתן להפחית למפר את סכום העיצום הכספי כאשר מדובר בהפרה ראשונה, בשל הפסקת ההפרה מיוזמת המפר או בשל נקיטת פעולות מצד המפר למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק וכן כאשר ההפרה היא קלה בנסיבות ביצועה. סעיף 109 ב3 לחוק הדואר קובע, שהמפקח רשאי להפחית את סכום העיצום הכספי לאחר ששקל את טענות החברה.

וכך למרות שמלכתחילה מדובר בעיצום כספי מגוחך, "בחן" המשרד את הנושא והחליט להפחית אותו:
"סכום העיצום הכספי נקבע לאחר הפחתה של 1,325 ₪ המהווה 10% מסכום העיצום הכספי מאחר שמדובר בהפרה ראשונה מסוגה. בנוסף הופחת סך של 3,312.5 ₪ המהווה 25% מסכום העיצום הכספי בשל כך, שהחברה העבירה דיווח וכן הופחת סך נוסף של 2,650 ₪ המהווה 20% נוספים מסכום העיצום הכספי בשל כך, שהחברה נקטה פעולות כדי לשפר את יכולת בנק הדואר לקיים אחר ההוראה ובפרט ע"י תוספת כוח אדם ויצירת אפשרות לעבודה מרחוק".

סיכום ביניים: משרד התקשורת יצא בכותרות גדולות על שיפור שירותי חברת הדואר ובנק הדואר, לרבות במוקדים הטלפוניים. בשקט בשקט הקל המשרד על חברת הדואר כאשר הסכים כי טיב השירות לציבור ייושם באופן הדרגתי. שוב בשקט בשקט הסכים המשרד לדחות את מועד יישום טיב השירות לציבור. כל זה לא עזר וחברת הדואר הפרה את הוראות המשרד ולא סיפקה את השירות לציבור בטיב השירות הנדרש. משרד התקשורת הטיל עיצום כספי מגוחך על חברת הדואר וגם אותו הפחית בתירוצים שונים.

אך גם בכך לא תמה הסאגה.

"טרם יבשה הדיו" על החלטת משרד התקשורת להפחית את העיצום הכספי על חברת הדואר שלא עמדה בטיב השירות, שנקבע למענה במוקד הטלפוני בבנק הדואר, ומייד הפרה החברה שוב את ההוראה ולא עמדה בטיב השירות הנדרש!

ביום 8 באוגוסט 2021 הטיל המשרד עיצום כספי נוסף על החברה, בסכום מגוחך של  9,937.5 ₪. ושוב, כאילו אין מדובר בהפרה חוזרה של חברת הדואר, החליט משרד התקשורת על הפחתה של 3,312.5 ₪ המהווה 25% מסכום העיצום הכספי "מאחר שבנק הדואר העביר דיווח למפקח".

נשמע כמו בדיחה, אך זו המציאות.

בנק הדואר פוגע בציבור, ובפעם השנייה תוך זמן קצר אינו עומד בטיב השירות, שקבע משרד התקשורת למענה במוקד הטלפוני, והמשרד אומר "תודה" לבנק הדואר, שהואיל בטובו לדווח למפקח על ההפרה ובתמורה מפחית 25% מהעיצום הכספי (שכאמור, מלכתחילה היה מגוחך).

למען הסר ספק יובהר, שבהתאם לנוהל הנ"ל של משרד התקשורת עצמו, בנק הדואר מחויב לדווח למפקח על משך זמן ההמתנה במוקד הטלפוני ובוודאי שלא מגיע לו פרס על הדיווח: "בתום 3 ימי עבודה מתום כל חודש קלנדרי, בנק הדואר ימסור למפקח דו"ח בדבר משך זמן ההמתנה הממוצע של השיחות, שהתקבלו במוקד הטלפוני בחודש קלנדרי, בהן זמן ההמתנה עלה על 6 דקות מתחילת השיחה".

למתעניינים נזכיר, שמשרד התקשורת הטיל בתחילת 2020 עיצום נוסף (שלישי במספר) על בנק הדואר, הפעם לא בעילה של המוקד הטלפוני, אלא בעילה של אי אספקת שירות בסיסי (רישום מעבר בין קופות חולים), אך גם אז מדובר בעיצום מגוחך במיוחד בסך של 3,987 ₪.

אז שר התקשורת, יועז הנדל, ימשיך לתקוף בתקשורת את חברת הדואר ויבטיח "רפורמה בדואר", שתשפר את השירות לציבור, אך בשקט בשקט ייענה לבקשת החברה לדחות את יישום טיב השירות במוקד בנק הדואר, יטיל על החברה עיצומים מגוחכים, ובזמן שהציבור ניצב מול סניפי דואר שנסגרים, מול עומסים באשנבי הקהל או במוקדים הטלפוניים, הוא יכול לפחות להעביר את הזמן בקריאה על "הרפורמה בדואר", שיועז הנדל מפמפם בתקשורת.

הימור: חברת הדואר תידרוש ותקבל (!) ממשרד התקשורת, דחייה נוספת ביישום טיב השירות במוקד בנק הדואר, על חשבון הציבור.
  
נוהל "מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי" - כאן.  

העיצום הראשון על בנק הדואר - כאן. (פרסום מיום 27.7.21).
 
העיצום השני על בנק הדואר - כאן. (פרסום מיום 20.10.21).
 
העיצום מ-2020 על בנק הדואר (רישום מעבר בין קופות חולים) - כאן.

נספח א':
רשימת כתבות קודמות מהשנה החולפת, בנוגע לתהליכי הפיקוח והאכיפה על חברת הדואר, מצד צמרת משרד התקשורת, וגם בהתייחס להפרטת חברת הדואר וליישום מסקנות "ועדת רוזן", בכל הנוגע לשירותי חברת הדואר לציבור הרחב:
המתנה
 


  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

הכי ניצפים 
חג שמח!!!!

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

החקירה הנגדית של חפץ: עדכונים מביהמ"ש המחוזי בי-ם לגבי תיק 4000 התפור - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

משפט תיק 4000: הסברים של אבי וייס ע"י סרטוני יוטיוב/מצגות ינואר 2022 - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים