Telecom News - האם השר איוב קרא יציית להחלטת כבוד השופט העליון חנן מלצר?

האם השר איוב קרא יציית להחלטת כבוד השופט העליון חנן מלצר?

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> האם השר איוב קרא יציית להחלטת כבוד השופט העליון חנן מלצר?
זאת, בעניין החלטת המשנה לנשיאת בית המשפט העליון וכן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, שפרסם הודעה, שהיא למעשה צו שיפוטי, ששירותי חברות התקשורת (סלולר וקווי) יפעלו כסדרם ביום הבחירות. האם תרגיל יום הבחירות לרשויות המקומיות, בו צמרת משרד התקשורת (שר ומנכ"ל) צפצפו על צו של שר הפנים, יחזור שוב, אבל הפעם ראשי המשרד יצפצפו על שופט בית המשפט העליון וידאגו לרווחי חברות התקשורת במקום לציבור? נמתין ונעקוב מקרוב. עדכון חשוב בסוף הכתבה.
מאת: אבי וייס, 12.3.19, 07:00כבוד השופט חנן מלצר

ועדת הבחירות המרכזית בראשותו של כבוד השופט חנן מלצר, (בתמונה משמאל), המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, פרסם (כאן) החלטה בדבר השירותים, שיפעלו כסדרם ביום הבחירות, ובכלל זה נכתב בהחלטה: שירותי תקשורת.

הבעיה: כבר בבחירות הקודמות לרשויות המקומיות, משרד התקשורת תיקן את רישיונות כל חברות התקשורת (דוגמה כאן). כך, שחברות התקשורת יכולות שלא להפעיל מוקדי שירות ביום הבחירות (גם בבחירות לכנסת וגם בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות). ואכן, כל החברות לא הפעילו את מוקדי השירות שלהן ביום הבחירות לרשויות המקומיות (חיסכון כספי משמעותי, "בחסות" משרד התקשורת). 

מדובר בהחלטה לא חוקית (לא משהו יוצא דופן, בקדנציה הקודמת והנוכחית של צמרת משרד התקשורת הישראלי), החלטה אומללה, שפרסמנו לא מעט אודותיה וגם הוגשה תלונה ליועמ"ש בגינה, למשל: כאן, כאן וכאן

לכן, שלחתי לשר התקשורת, איוב קרא, (בתהשר איוב קראמונה משמאל), שאלה דחופה ביותר ביום 5.3.19:
"לשר התקשורת איוב קרא, שלום רב,
כבוד השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון וכן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 פרסם הודעה: כאן

על פי ההודעה הזו, שהיא למעשה צו משפטי, שירותי התקשורת יפעלו כסדרם ביום הבחירות.

מנכ"ל משרד התקשורת - נתי כהן - בניגוד לחוק, הכניס תיקון בחתימת ידו לרישיונות של חברות התקשורת, שהן יכולות לא להפעיל מוקדי שירות לקוחות ביום הבחירות הכללי וביום הבחירות לרשויות המקומיות (זה היה בזמנו בניגוד לצו של שר הפנים, מצ"ב צילומי הדף הנוגע ברישיונות חברות התקשורת).

פרטים נוספים לגבי הפרת החוק הזו מצד המנכ"ל: כאן, כאן וכאן. במקביל, סיני ליבל הגיש תלונה חריפה בעניין זה למבקר המדינה (כאן וכאן), שלא עשה מאומה עם התלונה. 

כעת זה צו של שופט עליון. לא של שר הפנים, שמנכ"ל המשרד החליט לצפצף על הצו שהוציא.

אבקש לקבל בדחיפות באיזה יום יצא התיקון לרישיונות של כל חברות התקשורת, שהן חייבות לפעול כסדרן, כאמור בצו השופט, כולל כל מה שפועל ביום רגיל (כולל מוקדי שירות).

התיקון הזה לרישיונות חייב לצאת דחוף, כי החברות אמורות לבצע הכנות מוקדמות (דוגמת בחירת העובדים, שיעבדו ביום הבחירות), כדי שכל המוקדים יהיו פתוחים ביום זה.

במידה ולא אקבל תשובה, אצטרך לפנות לכבוד השופט בתלונה, שמשרד התקשורת שבראשותך - מצפצף גם על שופט בית המשפט העליון.

אודה לתגובה מהירה לנוכח חומרת המצב, שבו השר יודע, שמנכ"ל המשרד מצפצף על שר הפנים ובינתיים על שופט בית המשפט העליון בישראל ולא עושה דבר, כדי לעצור את ההשתוללות המופקרת הזו".

לאחר תזכורת, קיבלתי ביום 6.3.19 תגובה מעט מוזרה מדובר משרד התקשורת בזו הלשון:
"לא ברור למי אתה מפנה את השאלה, מה השאלה, תיהיה קצר וברור זה יעזור".

אז מייד השבתי בקצרה - כדי שאהיה ברור:
"השאלה פשוטה: מתי משרד התקשורת ישנה את רישיונות חברות התקשורת. כך, שיתאימו לצו של שופט?
זה עניין דחוף ביותר לאור הזמן הקצר, שנשאר עד מועד הבחירות".

והוספתי, כדי למנוע אי הבנות: "בכל מקרה, אני מצפה לתשובה בשם השר כי התלונה (ככל שתוגש - אם המשרד לא ימלא אחר הוראת השופט ובאופן מיידי) תהיה כנגד השר. זאת, משום שהשר הוא הנושא באחריות המלאה כלפי מערכת המשפט - למלא אחרי החלטות שיפוטיות".

ביום 7.3.19 קיבלתי את התגובה הקצרה הבאה:
"להלן תגובת המשרד: ״הנושא מוכר ומטופל״".

לכן, מייד השבתי: לדובר המשרד:
"בתשובתך אין שום מענה לשאלה מתי זה יתוקן.
אני מאמין, שפרק זמן סביר לתיקון ופרסום הודעה לציבור על כך יכול להיעשות עד יום א' הקרוב, או לכל המאוחר ביום שני הקרוב (11.3.19).
אבקש לעדכן את השר בעניין זה, שאני ממתין עד יום שני". 

תגובה טרם קיבלתי, ככל שאקבל - אעדכן בהתאם.

במקביל ובלי כל קשר לפנייתי, סיני ליבל (בתמונהסיני ליבל משמאל), הגיש תלונות חריפות ביותר (כאן וכאן) כנגד צמרת משרד התקשורת וכנגד מי שלדעתו ועל פי המסמכים שיש בידו "בישל את הדייסה" הבלתי חוקית הזו במשרד התקשורת (וממשיך לעשות כך, ככל העולה על רוחו ובשירות חברות הסלולר). זאת, בגלל שתלונות קודמות של סיני ליבל לא טופלו - למשל כאן וכאן - בחלק התחתון של הכתבה הזו).

כ"כ, הוגשה על ידי סיני ליבל תלונה לכבוד השופט חנן מלצר (כאן). 

להערכת סיני ליבל, יש כאן גם עילה לתביעה ייצוגית, מעבר לתביעה אישית כנגד מי שהחליט לצפצף על החוקים והצווים במדינת ישראל. 

למי ששכח, כנגד מנכ"ל משרד התקשורת נתי כהן יש כבר כל כך הרבה תלונות חריפות מלוות במסמכים "יצוקים בבטון" (כמה דוגמיות: כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, כאןכאן וכאן), כך, שלא ברור, למה הוא עדיין נמצא על כסאו.

בשבוע הקרוב נחשוף עוד פרשיות חמורות הקשורות אליו (לנתי כהן) והדורשות בדיקה דחופה.

מדובר ב"בור ללא תחתית" של הפרות חוק, תקנות ונורמות, בקנה מידה אדיר, שלא ניתן לראות כרגע את סופו.

שורה תחתונה:
נכון וצודק לעניות דעתי, כי יו״ר ועדת הבחירות לכנסת, כבוד השופט חנן מלצר, יפעל בדחיפות כדי שמשרד התקשורת ימלא ויקיים את הצו של יו״ר ועדת הבחירות. כך, ששירותי התקשורת יפעלו כסדרם ביום הבחירות לכנסת. 

מה שלא אירע ביום הבחירות לרשויות המקומיות, חרף פניותי הדחופות לצמרת משרד התקשורת, לקיים את החוק ככתבו וכלשונו.

לכן - אסור שמהלך בלתי חוקי זה - יחזור על עצמו שוב
 

עדכון 13.3.19, 19:30: התקבלה תגובת יהודית בואנו, פניות ציבור, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 בזו הלשון: "מעבירה אלייך את תגובת דובר הוועדה בנושא האומרת כי; הסוגיה מונחת בפני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כב' השופט חנן מלצר, והחלטתו תינתן בהקדם".

עדכון 12.6.19: פרסמנו ב-19.3.19 את המאמר הבא: "עוד ניצחון ל-Telecom News והפעם: פעילות חברות התקשורת ביום הבחירות". אולם, במציאות, לא פחות מ-2 חברות תקשורת לא צייתו לצו ולחוק, ראה בלינק למטה. 

ELECTIONS FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים