Telecom News - האם יימצאו 3 תדרי רדיו חדשים שימנעו את סגירת תחנות הרדיו של תאגיד כאן?

האם יימצאו 3 תדרי רדיו חדשים שימנעו את סגירת תחנות הרדיו של תאגיד כאן?

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> האם יימצאו 3 תדרי רדיו חדשים שימנעו את סגירת תחנות הרדיו של תאגיד כאן?
האם יימצאו  3 תדרי רדיו חדשים שיאפשרו למנוע סגירת תחנות הרדיו של תאגיד כאן?
מאת: מערכת Telecom News, 20.2.23, 17:27רדיו

זאת, לאור כוונת שר התקשורת לקחת תדרים מתחנות הרדיו של תאגיד כאן. כ"כ, ועדת הכלכלה אישרה להאריך בשנה את הוראת השעה בתקנות הטלגרף האלחוטי העוסקות ברישיונות, תעודות ואגרות.

נציג משרד התקשורת, אריאל שטיינר, הסביר כי ההארכה נדרשת כדי לסיים עבודה כלכלית מורכבת, שחלקה כבר יושם. נציג הלשכה המשפטית במשרד התקשורת, עו"ד אורנן שטיינברג אמר, שהתקנות נועדו להסדיר את השימוש בספקטרום תדרי הרדיו ואת דרכי ניהולו ורישוי פעולות מכשירים אלחוטיים.

היו"ר ביטן התייחס לכוונת שר התקשורת לקחת תדרים מתחנות הרדיו של תאגיד כאן, ושאל מדוע אי אפשר למצוא תדרים נוספים. שטיינר השיב, שתדרי הרדיו זה משאב מוגבל והציוד ההנדסי אינו תומך בכך. היו"ר ביטן התעקש וביקש לבחון כבר בשבועות הקרובים אם ניתן למצוא 3 תדרים ובכך לפתור את הבעיה של התאגיד.

ח"כ מטי הרכבי אמרה, שיכול להיות, שבכל מקרה, יש רצון לפגוע בתאגיד, וביטן השיב, אשם הבעיה היא מחסור בתדרים אז צריך לפתור אותה, ואם הבעיה היא לא תדרים אז שיבואו ויגידו זאת.

הוא הוסיף, שהוא סבור, שהבעיה היא תדרים, ואם היא תיפתר לא יהיה צורך לפטר אף אחד בתאגיד. עוד הוסיפה ח"כ הרכבי, שהוראת השעה בתוקף מ-2015 ומוארכת פעם אחר פעם מאז. שטיינר השיב, שהעבודה הכלכלית החלה ב-2019 והיא לקראת סיום. היו"ר ביטן הבהיר כי לא יהיו הארכות נוספות.

מנהל מערך המשדרים של תאגיד כאן, יובל קלר, אמר, שהפתרון לתדרים הוא מעבר לרדיו דיגיטלי, שקיים בכל העולם. הוא הוסיף, שישנו מתאם, שניתן לחבר במכונית לשקע המצית, בעלות של 10 דולריפ. שטיינר התייחס לכך ואמר, שהדבר נבחן במשרד לפני עשור והמכרז להקמת מערך דיגיטלי נכשל. היו"ר ביטן ביקש בחינה מחודשת של המעבר לרדיו דיגיטלי.

בתום הישיבה אושרו התקנות בקולותיהם של היו"ר ביטן וח"כ אלי דלל, והיו"ר ביטן ביקש תשובה בעניין תדרי התאגיד בשבועות הקרובים.

עדכון 3.3.23: פורסם כאן ב"גלובס" (כותרת בלבד): "איך מצא עצמו שר התקשורת שלמה קרעי כמעט לבד במאבק מול התאגיד.
מאז כניסתו לתפקיד לפני כחודשיים חותר קרעי לצמצום כוחו של התאגיד הציבורי • אף שהוא אינו הראשון שעוסק בכך, הפעם לא כל חברי הקואליציה מתייצבים לימינו • קרעי בתגובה: "כדי להתמודד עם השמן שרוכב על כתפי הרזה, צריך מישהו שמגיע מחוץ לקופסה"."

עדכון 21.3.23: פורסם כאן ב-YNET: "הרפורמה בשוק התקשורת: ביטול הצורך ברישיון לשידור חדשות - וביטול הרשות השנייה. 
שר התקשורת שלמה קרעי הציג את הרפורמה במשרד התקשורת לשנה הקרובה, והכריז על ביטול הצורך ברישיון לשידור חדשות וכן ביטול הרשות השנייה. הוא אמר כי "תדרי ה-FM ברדיו הם משאב מוגבל, כ-50% מהיצע התדרים מוחזקים על ידי השידור הציבורי. זו שערורייה. בימים אלה צוות מקצועי עומל על המתווה הנדרש להקצאת תדרים לתחנות אזוריות". הוא אף הוסיף כי "השידור הציבורי זכה לעדנה בשנים האחרונות בעיקר בגלל סדרות פופולאריות שיצר, נוסיף לחזק את היצירה הישראלית ונפעל לא בחיפזון"."

עדכון 20.4.23: חברת פרטנר הוציאה כאן הודעה לבורסה מאוד מוזרה ובנוסח חריף בנוגע להחלטות משרד התקשורת בעניין תדרים משותפים עם הרשות הפלסטינית ולהלן כל ההודעה:
"מהות האירוע: מגבלות על השימוש בפסי התדרים המוקצים לחברה ולהוט מובייל, בתחומי ה-2600 וה- 3500 מגה הרץ.
בהמשך לדיווחי החברה מיום 17 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 061623-02-2019) ומיום 13 באוגוסט התאגיד עסקי תיאור לפרק 13.2.6.4-ו 13.2.6.3 לסעיפים וכן ( 2020-02-088257 אסמכתא' מס 2020).
בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, כפי שפורסם ביום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: -01-2023029092) (להלן - הדוח התקופתי לשנת 2022), בקשר לרכישה באמצעות מכרז של 2X10 מגה -הרץ בפס 2600, והפעלת תדר זה ברשת ה-4G המשותפת יחד עם 2X10 מגה הרץ שנרכשה ע"י הוט מובייל בע"מ 1 (להלן - הוט מובייל), ושל 50 מגה הרץ בפס 3500 והפעלת תדר זה ברשת 5G המשותפת יחד עם 50 מגה הרץ שנרכשו על ידי הוט מובייל, ושבמסגרת תיאום תדרים עם מדינות שכנות, עם הרשות הפלסטינית ועם גורמים נוספים, עשויים להתקיים שימושים משותפים או מגבלות לשימוש לגבי כל או חלק מפסי התדרים באזורים מסוימים, החברה מעדכנת כי ביום 19 באפריל 2023 ,התקבל בחברה מכתב ממשרד התקשורת ביחס למגבלות על השימוש בפסי התדרים המוקצים לחברה ולחברת הוט מובייל בתחומי ה-600,2 וה- 500,3 מגה הרץ (להלן – המכתב).
בהתאם למכתב, בהמשך להחלטה מהעת האחרונה של הוועדה הטכנית המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית (להלן - וט"ם), לקדם הקצאה של פסי ה-2600 ושל פס התדרים 3510 עד 3590 מגה הרץ, למפעילי הרט"ן הפלסטינים לשימוש מקביל ובכפוף להקצאתם למפעילים הפלסטינים ) (להלן - הפסים המקבילים), עדכן הצד הפלסטיני שלאחר שיוקצו הפסים המקבילים על ידי הוט"ם לרשות הפלסטינית, בכוונתו לחלק אותם לשימוש של מפעילי הרט"ן הפלסטינים ג'אוול (JAWWAL) ו -אורידו (OREDEOO) (לשעבר ווטאניה).
1. לפרטים בדבר הסכם שיתוף רשתות של החברה עם הוט מובייל והשותפות המוגבלת שהוקמה על ידי הצדדים לעניין זה (PHI), ראו בסעיף 5.23 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.
בהתאם לכך, נקבע במכתב כי יחולו על השימוש של החברה ושל הוט מובייל בפסים המקבילים הכללים הבאים:
א. השימוש שיעשו החברה, הוט מובייל ומפעילי הרט"ן הפלסטינים, בפסים המקבילים ינוהל באמצעות חברת ניהול שתנהל את השימוש המקביל בפסים המקבילים, תתאם בין המפעילים המשתמשים ובמידת הצורך תקבע את השינוי הנדרש ליישום על ידי מי מהמפעילים המשתמשים. זאת, במטרה למנוע הפרעות לשימוש מפעילי הרט"ן הפלסטינים בפסים המקבילים באזור יהודה ושומרון (להלן – איו"ש).
לשם כך על החברה והוט מובייל להתקשר עם חברת הניהול בהסכמים לשם קביעת נהלי העבודה והתיאום, אשר יהיו טעונים אישור משרד התקשורת וקצין מטה (קמ"ט) תקשורת איו"ש, וכי במידה שהחברה או הוט מובייל לא יחתמו על הסכם כאמור הן לא יוכלו לעשות שימוש בפסים המקבילים ללא אישור בכתב מחברת הניהול, לרבות בישראל.
ב. בשימוש בפסי 2600 מגה הרץ בתחום איו"ש וקו התפר תינתן עדיפות למפעילי הרט"ן הפלסטינים, למעט בריכוזי ההתיישבות היהודית באיו"ש, כפי שנקבעו על ידי הוט"ם, בהם תינתן עדיפות לחברה ולהוט מובייל, כפי שפורט במכתב.
ג. בשימוש בפסי ה-3600 מגה הרץ בתחום איו"ש וקו התפר תינתן עדיפות למפעילי הרט"ן הפלסטינים בהתבסס על המפורט במכתב וכפי שיוסכם עם חברת הניהול ויאושר על ידי הוט"ם.
יצוין כי משרד התקשורת לא נקב במכתב בלוח זמנים לביצוע האמור ב- ו.
2. בהתאם להערכות ראשוניות של החברה, יישום מלא של האמור במכתב, עלול לפגוע בשירותי החברה בתדר 2600 מגה הרץ (החברה עושה שימוש גם בתדרי 700 ,1800 ו – 2100 לצורך מתן שירותיה), בכל יישובי איו"ש, וכן בטווחים גיאוגרפיים של עד 8 ק"מ מהקו הירוק. בנוסף, יישום מלא של האמור במכתב עלול לגרום לחברה להימצא בנחיתות ביצועים ביחס למתחרים בחלק מאתרי הסלולר שלה.
יצוין כי החברה ממשיכה ובוחנת את המכתב והשלכותיו לרבות מול משרד התקשורת.
המידע המובא בדוח זה, בדבר השלכות על שירותי החברה הנובע ים מיישום מלא של המכתב, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה עלול שלא להתממש או להתממש בצורה שונה מהתואר לעיל, בין היתר, כתוצאה מאופן וקצב יישום המכתב, החלטות הוט"ם, הצד הפלסטיני ואופן ניהול השימוש במקביל בפסים המקבילים על ידי חברת הניהול.
בכבוד רב,
חברת פרטנר תקשורת בע"מ
נחתם על ידי: אבי גבאי, מנכ"ל." 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
6.6.24 - Israel Mobile Summit


24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים