Telecom News - האם מנכ"ל משרד התקשורת היה מוסמך לשנות את רישיונות חברות התקשורת?

האם מנכ"ל משרד התקשורת היה מוסמך לשנות את רישיונות חברות התקשורת?

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> האם מנכ"ל משרד התקשורת היה מוסמך לשנות את רישיונות חברות התקשורת?
המשך חשיפת השערורייה האנטי-צרכנית של "עבודה בשירות בעלי ההון" של צמרת משרד התקשורת, בנושא "זמני המענה במוקדי השירות" של חברות התקשורת בקווי ובסלולר בישראל. למנכ"ל לא הייתה סמכות (ועדיין אין לו סמכות) לשנות את הרישיונות, בתיקוני הרישיונות, שעליהם הוא חתם אך בשבוע שעבר.
מאת: אבי וייס, 28.5.18, 11:29נתי כהן

בלעדי: את הבלוף המכונה ב"לשון אורווליאנית" "מהפכה צרכנית", חשפתנו עד כה ב-2 מאמרים נוקבים מלווים בצילומי מסמכים רבים, תחת הכותרות: 1) "עוד בדיחה וספין ענק על הציבור של איוב קרא ונתי כהן בעניין המענה במוקדים", 2) חשיפת החורים ברגולציה הצרכנית (כביכול) בפניות למוקדי שירות לקוחות.

זהו פרק שלישי בסדרה החושפת את השערורייה הצרכנית הזו, שהיא המשך ישיר לשערורייה הפלילית של הורדת שעות הפעילות של מוקדי השירות בחברות הסלולר, נושא הנמצא כעת בחקירה. בפרק הבא נחשוף את השימוע המפוברק, שחתום עליו המנכ"ל (נתי כהן, בתמונה משמאל) ומה מפוברק בו. 

ביום 13.5.18, עוד לפני שפורסמו התיקונים לרישיונות חברות התקשורת (סה"כ פורסמו ביום 21.5.18 לא פחות מ- 25 תיקוני רישיונות לחברות התקשורת, בחתימת המנכ"ל, נתי כהן, תיקונים זהים לכל ה-25 חברות, בנושא מוקדי השירות הטלפוניים), שלחתי למשרד התקשורת סדרת שאלות מלוות בצילומים (הצילומים מצויים בנספח בתחתית הכתבה).

הנה פנייתי לצמרת משרד התקשורת מיום 13.5.18:
"משרד התקשורת (המנכ"ל) נוהגים לשנות את רישיונות חברות התקשורת עם המשפט (לקחתי דוגמה מתיקון טרי אחרון של הרישיון הכללי של חברת סלקום):
בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 4(ה) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982, שהואצלה לי ויתר סמכויותיי על-פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של חברת סלקום ישראל בע"מ (להלן "בעל הרישיון"), אני מתקן בזה את הרישיון הכללי שהוענק לבעל הרישיון ביום 27.6.1994, כדלקמן
השאלה: מהיכן שאובה הסמכות של המנכ"ל לשקול את טענותיה של חברת.. (סלקום במקרה שיש כאן)?
הסבר קצר לשאלה:
  1. המנכ"ל (במקרה שיש בתצלום המצ"ב – [כל התצלומים בנספח בתחתית המאמר], מדובר במנכ"ל בפועל [דאז]), מציין, שהוא מבצע תיקון רישיון לפי סמכות, שהואצלה לו מהשר לפי סעיף 4(ה) לחוק התקשורת.
  2. הסמכות, שהואצלה למנכ"ל מהשר (מצ"ב – בנספח) נוגעת רק לגבי "רישיון כללי", בעוד שהמנכ"ל מבצע משום מה שינויים ברישיון לגבי סוגי רישיונות אחרים דוגמת "רישיון כללי אחוד" (ראה דוגמה כאן לתיקון רישיון לסלקט תקשורת, כל בעלי "רישיון אחוד" קיבלו תיקונים מהסוג הזה), מה שהוא חסר סמכות, בהיעדר הסמכה מפורשת בחוק, או בהגדרת האצלת הסמכויות מהשר למנכ"ל.
  3. הסמכות הזו לשינוי תנאי רישיון נובעת מסמכות השר כמוגדר בחוק בסעיף 4(ה) (מצ"ב - בנספח), סעיף המציין, שהשר רשאי לשנות את התנאים בהתאם לשיקולים שיש בסעיף 4(ב) וכן בעקבות שינויים שחלו בטכנולוגית של בזק (טכנולוגית הרשת). כלומר: השיקולים לשינוי התנאים ברישיון ע"י השר מקורם בסעיף (ב) ובתוספת שינויים, שמקורם בטכנולוגיה של עולם התקשורת.
  4. אם מסתכלים על השיקולים שיש בסעיף (ב) (מצ"ב - בנספח), רואים, שהשר אמור לשקול כמה שיקולים :1) מדיניות הממשלה. 2) שיקולים שבטובת הציבור. 3) התאמת המבקש (לא נוגע לשינויים ברישיון). 4) תרומת הרישיון לתחרות ולרמת השירותים. מצוין שאלו "שיקולים שיובאו בחשבון" "בין השאר", ואת "השאר" אנו מוצאים בסעיף (ה), שהוסיף את העניין הטכנולוגי, לסט השיקולים שעל השר לשקול.
  5. בכל חוק התקשורת אין שום סעיף, שבו השר (או מי שהוא הסמיך בשמו ברשומות), ישקול במסגרת שינוי תנאי הרישיון את טענותיה של החברה המחזיקה ברישיון.
לכן, לא ברור מהיכן שאובה הסמכות של המנכ"ל לשנות את הרישיון רק לאור טענותיה של החברה, בעוד שהשיקולים לשינוי תנאי הרישיון כפי שהחוק מדבר עליהם, עוסקים בשיקולים כלליים, ציבוריים וטכנולוגיים בלבד, ולא בבעיות הכלכליות או התפעוליות או האחרות שיש לבעל הרישיון. הוא בכלל לא צד לשיקולים שיש לשקול בעת שינוי תנאי הרישיון (ובתנאי מתן הרישיון).
אודה להתייחסותכם".

תגובה לא קיבלנו. די ברור למה. ככל שנקבל התייחסות המשרד, נעדכן בהתאם.

לאחר שנשלחה ההודעה לעיתונות על "הרפורמה הצרכנית" הזו, שלחנו שוב (ביום 25.5.18) סדרת שאלות לצמרת משרד התקשורת, ואביא כאן רק את הקטע הנוגע לסמכויות המנכ"ל בחתימה על מסמכי שינויי רישיונות חברות התקשורת:
"בהמשך לסקירתי את הנושא (כאן), עלה לפתע לאתר המשרד מסמך תוצאות השימוע מינואר 2017, מסמך בחתימת המנכ"ל (כאן), שבו יש התייחסות לטיעונים שעלו בשימוע.
אולם:
בעקבות השימוע, המנכ"ל תיקן רישיונות של לא מעט חברות תקשורת, ובתוכן 17 חברות בעלות "רישיון אחוד", ובטענות שגויות (מצ"ב צילום דוגמה לתיקון אחד מה-17, מהתיקון של חברת לב אנאטל):
צילום תיקון רישיון
א. אין למנכ"ל הסמכה מהשר (לפי סעיף 4(ה) כנטען במסמך), לתקן "רישיונות כללים אחודים".
ב. השיקולים שיש בחוק ובתקנות לשינוי \ עדכון רישיון כלשהו, אינם כוללים שיקול של: "לאחר ששקלתי את טענותיה של חברת...", כאמור בתיקון בחתימת המנכ"ל, בתיקוני הרישיונות של כל החברות (לא רק של בעלי "רישיון אחוד").
3. לאור העובדה, שהשגותיי על השימוע כלל לא נשקלו ולא זכו להתייחסות, אפילו לא שלילית (רק הטענות של בעלי העניין, כלומר חברות התקשורת, זכו להתייחסות), ולאור העובדה, שתיקוני הרישיונות (כולם) אין להם בסיס בחוק, מנקודת המבט של השיקולים לשינוי הרישיון, ובמיוחד כשאין סמכות למנכ"ל לשנות רישיונות של בעלי "רישיון כללי אחוד", האם לא מן הדין לבטל את תוצאות השימוע הבלתי חוקי הזה ואת תיקוני הרישיונות, כולם ללא יוצא מן הכלל?"

תגובה לא קיבלנו. די ברור למה. ככל שנקבל התייחסות המשרד, נעדכן בהתאם.

זו לא פעם ראשונה, שחוסר הסמכות של המנכ"ל נחשפת!!
הבעיה המרכזית, שאנו חושפים כאן היא, שהמנכ"ל חתם בחוסר סמכות על תיקוני הרישיונות לכ-25 חברות תקשורת (ל-17 מתוכן מחוסר סמכות לשנות  תנאי "רישיון כללי אחוד" ולכל ה-25 מחוסר סמכות לשקול שיקולים הנוגעים לטענות החברה בעלת הרישיון), וזה ממש לא חדש. חשפנו זאת כבר כמה וכמה פעמים.

"קליקת הפרקליטים" ושותפיה בצמרת משרד התקשורת, שנותנת את ידה להפרת החוק הסיטונאי המתמשכת הזו (ולמעשה לוקחת לידה את סמכויות השר, ללא כל בסיס חוקי), מרגישה, שהיא "מעל לכל חוק" ואת זה חשפנו בכתבות הבאות, שעסקו בדיוק בנושא הזה (של אי סמכות המנכ"ל או מ"מ המנכ"ל, לקבל החלטות בנוגע לרישיונות חברות התקשורת ובעוד קשת רחבה של נושאים): הבאנו כאן רק 6 לינקים למאמרים העוסקים בחשיפת חוסר הסמכות של המנכ"ל לתקן את רישיונות חברות התקשורת. יש עוד 13 מאמרים בנושא זה בדיוק (מצויים בתחתית המאמר כאן) ויש עוד כ-10 מאמרים, שלא הבאנו כאן, כי סברנו ש-19 מאמרים בנושא - זה מספיק די והותר, גם למי שלא מבין מאומה בתחום...

כלומר: המנכ"ל, נתי כהן, היה אמור לדעת, שאין לו סמכות לחתום על תיקוני הרישיונות לחברות התקשורת (או לחילופין, לבקש הסמכה מפורשת מהשר - הסמכה, שתפורסם ברשומות - לגבי "רישיונות אחודים", לתקן את הנוסח הנמצא בראש התיקונים הללו - מבחינת השיקולים, שנשקלו לפני החתימה על השינויים, וכמובן לשקול את השיקולים הנכונים כאמור בחוק, לעניין תיקוני הרישיונות - בחתימתו).
  
לעניות דעתנו, היועמ"ש אמור לבטל כל תיקוני הרישיונות, שנעשו ללא סמכות במשרד התקשורת, בנוסף לחקירה מדוע הורדו שעות הפעילות במוקדי השירות של חברות הסלולר (וכעת בכל החברות) ומי פועל בשירות חברות התקשורת ובעליהן (במקום בשירות הציבור) במשרד התקשורת.

בפרק הבא נחשוף את הפיברוקים בשימוע, שנערך בתחום, שבו אנו עוסקים כאן בסדרה (זמני מענה במוקדי שירות הלקוחות של חברות התקשורת). 

נספח
הצילומים, שצורפו לשאלות, שנשלחו למשרד התקשורת ב-13.5.18, צילומים המדברים בעד עצמם:

צילום ההחלטה של המנכ"ל לשינוי רישיון

צילום 1

צילום 2

צילום 3
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים