ועדת הכלכלה סיימה להכין לקריאה שנייה ושלישית את התיקונים לחוק הדואר

דף הבית >> דואר ישראל >> ועדת הכלכלה סיימה להכין לקריאה שנייה ושלישית את התיקונים לחוק הדואר
ועדת הכלכלה סיימה להכין לקריאה שנייה ושלישית את התיקונים לחוק הדואר
מאת: מערכת Telecom News, 27.2.22, 21:04דואר

ניטש ויכוח על הסעיף המאפשר לדואר לתת מחיר שונה ללקוחת עסקיים בפריפריה לעומת המרכז כאשר אמות המידה למתן הנחה הן אמורפיות ולא תאפשרנה למשרד התקשורת לבצע פיקוח ובקרה על שרירותיות ההנחות, ועל הכניסה למרכזי החלוקה, שמפעילה חברת הדואר.
 
ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ מיכאל ביטון, אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה לתקן את חוק הדואר. התיקון נועד בעיקרו ליישם את המלצות ועדת רוזן, שהמליצה, בין היתר, לפתוח את תחום הדואר לתחרות, לבצע רפורמה בענף החבילות מחו"ל ולהרחיב את סמכויות הפיקוח והאכיפה של משרד התקשורת והשר.

כבר בפתח הדיון הודיע היו"ר ביטון, שבכוונתו לסיים את הכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית, וציין, שלבקשת הוועדה נוספו היום להצעת החוק סעיפים נוספים, שיעגנו את הדאגה לכך, שהפעולה במרכזי החלוקה תתבצע בהוגנות כלפי כל הצדדים.

בפתח הדיון שבה הוועדה לעסוק בסעיף, שיאפשר לדואר לתת הנחות ללקוחות עסקיים.

בן סוכמן, מנכ"ל דפוס בארי: "הסעיף יאפשר לדואר לתת מחיר שונה ללקוחות עסקיים בפריפריה לעומת לקוחות במרכז, ואמות המידה למתן הנחה הן אמורפיות ולא תאפשרנה למשרד התקשורת לבצע פיקוח ובקרה על שרירותיות ההנחות".

עו"ד דן כרמלי, היועץ המשפטי של חברת דואר ישראל: "לא יעלה על הדעת, שהדואר לא יוכל להתחרות בשוק עסקי, שהמונופול בו הוא של דפוס בארי ומסר".

עו"ד דרור שטרום, שייצג את בית הדפוס אניה שפירא: "ענף שלם של בתי דפוס בינוניים וקטנים חרדים מכניסת המונופול לשוק שלהם. לא יכול להיות, שהסעיף, שנותן לבתי הדפוס הגנה מפני הנחות, לא תהייה בו המילה שוויון".

היו"ר ביטון: "איך תהייה תחרות אם הכל ידוע מראש?"

עו"ד שטרום: "אני מבקש, שיפורסמו סדרי הגודל של ההנחות ולא המחיר עצמו".

זיו ברק, מנהל האסדרה של הדואר: "בתי הדפוס רוצים למנוע תחרות, כי אם תופיע המילה שוויון לא ניתן יהיה לתת הצעות מחיר שונות על בסיס עסקי". 

עו"ד נגה רובינשטיין, שייצגה את דפוס בארי: "לא ברור מה תהיינה אמות המידה והן עלולות לאפשר לדואר לעשות מה שהוא רוצה, ומשרד התקשורת לא יוכל לפקח".
עו"ד כרמלי: "הדואר הוא לא מונופול בענף הדפוס, אלא שיש אוליגופול של 3 בתי דפוס".

בעקבות החשש, שהועלה גם בישיבות קודמות, ולבקשת הוועדה תוקן הסעיף, שנועד לטפל בכך.

לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת: "סעיף ההנחות נועד לתת מענה לחשש, שהדואר יפעל באופן לא תחרותי. משרד התקשורת לא חושב, שנכון שהדואר יפרסם טבלת הנחות מפורטת, כי היא תאפשר לשחקנים לחשב את המחיר, שהוא נותן במכרז, אך אני לא מתנגדת להוסיף, שההנחות שתינתנה בהתאם לאמות המידה, תינתננה באופן בלתי מפלה".

ח"כ נירה שפק: "אני סבורה, שהסעיף, שתוקן כאמור לבקשת הוועדה, נותן מענה לחשש, שהעלו חברות הדפוס. אני מבקשת להוסיף הבהרה, לפיה אם הדואר לא יעביר את אמות המידה לשר התקשורת 14 יום לפני שהן נכנסות לתוקף, הוא לא יוכל לעשות בהן שימוש ולא יוכל לתת הנחות".

ח"כ אוסאמה סעדי: "העיקרון המנחה הוא עידוד תחרות, שיביא להורדת מחירים, אך הכוונה היא להבטיח, שלא תהייה אפליה של הפריפריה".

מישאל וקנין, יו"ר חברת דואר ישראל: "אני מבקש לדעת מדוע גם חברות דואר פרטיות, כמו מסר, לא תחויבנה למסור אמות מידה".

היו"ר ביטון: "הצעת החוק לא עוסקת ברגולציה על חברות פרטיות, ואם נראה, שהן מנצלות את מעמדן ניתן יהיה לפנות לרשות התחרות".

בנוסף לכך אושרו סעיפי העיצומים הכספיים, שהזניקו את העיצומים מ-28,680 ש"ח להפרות חמורות ל-400 אלף ש"ח, ומ-13,570 ₪ לעבירות הפחות חמורות ל-200 אלף ש"ח. בהקשר זה נקבע, בין היתר, שמתן הנחה, שלא בהתאם לאמות המידה, תחשב להפרה חמורה והעיצום עליה צפוי לעמוד על 400 אלף ש"ח, בעוד שאי פרסום אמות המידה או אי מסירתן לשר יחשבו להפרה במדרג הנמוך יותר והעיצום עליהן צפוי לעמוד על 200 אלף ש"ח.

אורית עמית, נציגת התאחדות המלאכה והתעשייה: "העיצומים הכספיים לא נותנים מענה לחשש להשתלטות, שיכול הדואר לעשות ולהשמיד את בתי הדפוס הקטנים, כמו מכירה של מעטפה ובול בפחות ממחיר הבול".

זיו ברק: "אני דוחה את ההאשמה הזו, כי נעשו שינויים".

לביאן, סמנכ"ל משרד התקשורת: "העיצום הכספי על מקרה כזה יהיה מעתה 400 אלף ₪".

בנוסף, אושר היום הסעיף הקובע, שאם עד 31 בדצמבר 2026 לא ימולאו כל התנאים להפיכת חברת בנק הדואר לבנק, אז יבוטל התיקון המבקש להפוך אותו לבנק עצמאי והמצב הקיים ישמר.

לביאן: "בהתאם לדרישת המפקח על הבנקים, כדי לקבל רישיון בנקאי, המדינה צריכה להחזיק פחות מ-50% בבנק הדואר. לכן, מטרת הסעיף היא לאפשר למי שירצה לקנות את חברת הדואר בתהליך ההפרטה לבצע את ההפרדה ולקבל רישיון בנקאי, אך לתחום זאת בזמן עד לסוף 2026".

לאחר מכן דנה הוועדה בסעיף, שביקש משרד התקשורת להוסיף להצעה, בהתאם לדרישת היו"ר ביטון וחברי הוועדה, שנועד לטפל בכניסה למרכזי החלוקה, שמפעילה חברת הדואר.

אבישר בן חורין: "מרכזי החלוקה מחזיקים 22%-27% מהכתובות בישראל ומהווים כשמינית מהדואר הכמותי. אני מציגה מודל המבקש לנטרל את היתרון התחרותי של הדואר. כך, שמחיר החלוקה במרכזים יהיה מפוקח ומבוסס עלות. גם תקני השירות יהיו אחידים ואם הדואר ירצה לשפר את השירות ללקוחותיו, הוא יצטרך לתת את אותו שירות לכולם. אם המתחרים ירצו לתת שירות טוב יותר הם יוכלו להגיע להסכמה עם הדואר על המחיר, ובמקרה שלא יצליחו יקבע השר את המחיר".

בעקבות הערתו של ח"כ יעקב מרגי הובהר, שההסדר הזה יחול גם במרכזי החלוקה ביישובים קטנים, בהם מחולק הדואר בתיבות במרכז היישוב.

עו"ד יורם בונן, המייצג את חברת מסר: "הרישיון של הדואר מ-2006 מחייב מתן גישה למרכזי חלוקה. משרד התקשורת לא הצליח לאכוף את זה ועכשיו מבקשים לתת את אותו שירות בתנאים שווים. הדבר לא יאפשר להתחרות בדואר ולהציע מחיר או שירות טובים יותר".

 אבשלום הרן, יו"ר מסר: "לפי ההצעה הזו, הדואר ידע איזה לקוחות חדשים יש למתחריו ומה רמת השירות, שהם נותנים ולא ניתן יהיה להתחרות. אנו מבקשים לדעת היום אם נוכל לקיים את החברה שלנו בעתיד ומול מה נתמודד עוד חצי שנה".

אבישר בן חורין: "הסעיף נועד לנטרל את היתרון התחרותי של הדואר".

ספיר איפרגן, נציגת האוצר: "אי אפשר לתת מחיר נמוך יותר ממחיר עלות, כי לא סביר לבקש מחברה אחת לסבסד שירות לחברה אחרת".

ח"כ צבי האוזר: "בהינתן שהממשלה הולכת להפריט את חברת הדואר צריך לבחון לבצע הפרדה מבנית בין חברת החלוקה לחברת הדואר".

 היו"ר ביטון: "אני מבקש לדעת מהן התכניות העתידיות של משרד התקשורת".

אבישר בן חורין: "המשרד נמצא בעבודת מטה לבחינת פתרונות".

היו"ר ביטון: "אני מבקש לוודא, שהממשלה אכן תביא פתרונות".

 בעקבות זאת התקבלה הצעתו לפיה בעוד שנה יציג המשרד לוועדה את המודל, שהוא מבקש ליישם. כ"כ נקבע, שאם לא תהייה הפרטה ולא יהיה מודל אחר, התיקון, שאושר היום, בעניין מרכזי החלוקה, יפקע בעוד 4 שנים.

אבישר בן חורין: "נעשה צעד במהפכה בשוק הדואר בישראל. הרפורמה, שעברה היום בוועדת הכלכלה, מקדמת אותנו לפתיחת שוק הדואר לתחרות, תוך שחרורו מעודף הרגולציה מחד והרחבת כלי אכיפה מאידך. הרפורמה בשוק הדואר לצד תהליך ההפרטה של חברת הדואר יתנו מענה הוליסטי לאתגרים כיום, ויביאו לצרכן הישראלי שירותי דואר מעולים ומתקדמים".

היו"ר ביטון: "במהלך הדיונים התגלה, שהדואר במצב משברי, כמעט בסכנה קיומית והחקיקה מבקשת לטפל בכך. נעשו שינויים, שיאפשרו לדואר להיות כלכלי ולמשרד התקשורת להגביר את הפיקוח ולראות שהענף הולך לכיוון הנכון. הוועדה תפקח על התהליך עוד כשנה, וגם בעוד כ-4  שנים מהיום. פעלנו באופן מואץ לסיים את הכנת הצעת החוק הזו ואנו עם היד על הדופק ועם עיניים פקוחות. אם נראה הפרות ואם נראה ניצול לרעה של סמכויות במרכזי חלוקה נכנס את הוועדה תוך שבועות ספורים ונשגיח על כל השחקנים".

עדכון 8.3.22היום הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הרפורמה בדואר ישראל.

עדכון 5.4.22
הממונה על שוק ההון חתם על רישיון סוכנות ביטוח לחברת הדואר: רשות שוק ההון סיימה את הליכי בדיקת בקשת הרישיון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, חתם על רישיונות והיתרי שליטה בחברה. הפעולה צפויה לפעול במודל אובייקטיבי. כך, שעמלת הביטוח תהיה אחידה בין כל חברות הביטוח וההצעה למבוטחים תהיה ללא הטיה ותהיה מוכוונת מחיר ושירות בלבד.

עדכון 7.4.22, 14:30: הכתבה: המהפכה בדואר יצאה לדרך עם פרישה של כ-1,500 עובדים   - כאן.

נספח א':
רשימת כתבות קודמות מהשנה החולפת, בנוגע לתהליכי הפיקוח והאכיפה על חברת הדואר, מצד צמרת משרד התקשורת, וגם בהתייחס להפרטת חברת הדואר וליישום מסקנות "ועדת רוזן", בכל הנוגע לשירותי חברת הדואר לציבור הרחב: 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

29/6/2022 - בינת אקספו 2022


 

הכי ניצפים 
חג שמח!!!!

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

החקירה הנגדית של חפץ: עדכונים מביהמ"ש המחוזי בי-ם לגבי תיק 4000 התפור - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

משפט תיק 4000: הסברים של אבי וייס ע"י סרטוני יוטיוב/מצגות ינואר 2022 - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים