חב' הדואר ממשיכה לצפצף על מש' התקשורת בהתקנת מערכת מעקב אחר דואר

דף הבית >> דואר ישראל >> חב' הדואר ממשיכה לצפצף על מש' התקשורת בהתקנת מערכת מעקב אחר דואר
חברת הדואר ממשיכה לצפצף על משרד התקשורת, שנכנע ודחה שוב את חובת התקנת מערכת מעקב אחר הדואר  
מאת: אבי וייס, 10.11.21, 12:13מעקב

שר התקשורת יועז הנדל, נכנע שוב לדרישת חברת הדואר לדחות התקנת מערכת מעקב (ניטור) אחר דברי הדואר, והציבור ימשיך לחכות לחבילות שהזמין, ללא יכולת לעקוב אחר מסלול הטיפול בהן.  לא נופתע אם חברת הדואר תמשיך "לצפצף" על משרד התקשורת, תדרוש ותקבל (!) דחייה נוספת ביישום ההוראה.

אין כמעט יום בלי שמתפרסמת כתבה בכלי התקשורת על הכאוס במשלוח דואר ע"י חברת הדואר, כאשר לכתבות מצורפים סיפורים קשים על לקוחות הממתינים לשווא לחבילה חשובה.

לא פחות מתסכלת מכך היא העובדה, שכאשר לקוחות מתלוננים ודורשים את החבילה (או הדואר האחר שלהם), נמסר להם מחברת הדואר, שאבדו עקבות החבילה.

כדי להגן על הציבור, למנוע אובדן חבילות ע"י חברת הדואר, כמו גם את חוסר היכולת של החברה לאתר חבילות, שאבדו במהלך טיפולה בהן, הטיל משרד התקשורת על החברה חובה להתקין מערכת לניטור (מעקב) אחר דברי דואר הפנים הארציים והבינלאומיים.

קוראינו הוותיקים יודעים, שהוראה של משרד התקשורת לחברת הדואר, היא לכל היותר "בגדר המלצה", וגם הפעם החברה "ציפצפה" על המשרד וכמובן לא התקינה מערכת מעקב, כנדרש.

משרד התקשורת המשיך כהרגלו להפריח בתקשורת הודעות על "רפורמה בדואר", "הכנסת כלים טכנולוגיים", "שימוש בערוצים אוטומטיים וישירים" וכו', אך בפועל נכנע לחברת הדואר ודחה את יישום חובת החברה להתקין מערכת מעקב אחר דברי דואר, ל-31.12.2020.

מיותר לציין, כי הכניעה של שר התקשורת, יועז הנדל, לא קידמה את התקנת מערכת המעקב, וחברת הדואר המשיכה "לצפצף" ולא עמדה גם במועד החדש, שהקציב לה השר, כשהיא אפילו לא טורחת לעדכן את משרד התקשורת על העיכוב בהתקנת מערכת המעקב.

הנדל "כעס מאוד" על חברת הדואר, שניצלה לרעה את הדחייה שהמשרד העניק לה ולא התקינה מערכת מעקב כנדרש (הפרה חוזרת)...ואז מיהר להעניק לחברה דחייה נוספת, והפעם עד ל-31.12.2021.

ואם הסיפור הזה של כניעת הנדל לחברת הדואר על חשבון הציבור, ו"ציפצוף" החברה על הנדל תוך המשך ההפרה, נשמע לכם מוכר, זה בגלל שרק לאחרונה חשפנו כיצד הנדל נכנע לבנק הדואר בנוגע ליישום טיב השירות במוקד הטלפוני, ובנק הדואר המשיך "לצפצף" על הנדל ולא לעמוד בטיב השירות הנדרש.

בין לבין הטיל משרד התקשורת עיצומים מגוחכים על חברת הדואר, והציבור ימשיך להיפגע ולא לקבל תשובות לגבי חבילות, שאבדו לו בדואר.

נקודת האור היחידה בסיפור היא, שבעוד שבמקרה הקודם של מוקד השירות בבנק הדואר, התעלם משרד התקשורת מהעובדה, שמדובר ב"הפרה חוזרת" ואף הפחית מהעיצום שהוטל על החברה, הרי שהפעם במקרה של אי התקנת מערכת מעקב, המשרד מודה, שמדובר ב"הפרה חוזרת" של חברת הדואר (לא שהדבר מנע מהמשרד להפחית מהעיצום הכספי).

לאור האמור לעיל, שלחתי ב-9.11.21 לשר התקשורת ולצמרת המשרד את השאלה הדחופה הבאה:
"שאלה בעניין צפצוף צמרת חברת הדואר על הוראות משרד התקשורת
שלום רב,
1. בהמשך לפרסום המשרד כאן בעניין אי הטמעת מערכת הניטור ("הפרה נמשכת"), מסתמן דפוס פעולה החוזר על עצמו, לפיו השר מקל על חברת הדואר ומשחרר אותה מקיום הוראות ברישיון, שנועדו לטובה הציבור, אך החברה מנצלת זאת לרעה וממשיכה שלא לקיים חובותיה גם לאחר הדחייה שקיבלה.
2. השר מקל שוב על החברה על חשבון הציבור, אך החברה שוב לא עומדת בהוראות, וחוזר חלילה.
3. מה בכוונת השר לעשות כדי לצאת מהדפוס המעגלי השלילי הזה, כי מי שמשלם בינתיים את המחיר, זה הציבור?
4. ממתין לעמדת השר והמשרד בנדון.
בברכה
אבי"

תשובה לא קיבלתי ודי ברור למה.

אז בפעם הבאה, שחברת הדואר מאבדת לכם חבילה ואח"כ משיבה לכם כי לא ניתן לאתר אותה, זיכרו, ששר התקשורת יועז הנדל, דחה את חובת החברה להטמיע מערכת ניטור (מעקב) אחר דברי הדואר.
 
למתעניינים, להלן הודעת משרד התקשורת בנושא, כפי שפורסמה באתר המשרד:

המנהלת הכללית של משרד התקשורת הטילה עיצום כספי על חברת דואר ישראל ("חברת הדואר", "החברה") בסכום כולל של 32,715.68 ₪, וזאת בשל הפרות הוראת סעיף 28.1 לרישיון הכללי לחברת דואר ישראל בע"מ למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים (הרישיון") וסעיף 5 בנספח ב' ברישיון שעניינם הטמעת מערכת ניטור.

תיאור האסדרה החלה
סעיף 28.1 לרישיון הקובע כי בעל הרישיון יספק את שירותיו באורח תקין וסדיר ובאופן בלתי מפלה, בהתאם לתקני איכות ושירות כמפורט בנספח ב', ובהתאם להוראות הדין והרישיון.

סעיף 5 בנספח ב' לרישיון הקובעת כי על חברת הדואר לנטר באמצעות מערכת אלקטרונית את דברי הדואר הפנים ארציים והבין-לאומיים הנשלחים באמצעותה; הניטור יתבצע מנקודת התחילה לנקודת הסיום, באמצעות אמצעי מעקב אלקטרוני אשר יוצמד לכל שק דואר או לדבר הדואר, ככל שנדרש בהתאם לסוג השירות; החברה תצמיד את אמצעי המעקב לדבר הדואר או תכניס את דבר הדואר לשק עם אמצעי מעקב, לפי העניין, בנקודת המסירה ומיד עם מסירתו לחברה ("הוראת הניטור"). מערכת הניטור נועדה לצמצם ולמנוע אבדנים, עיכובים וניתובים שגויים של דברי דואר ושקים דואר.

ממצאי פעולת הפיקוח
החברה לא הקימה ולא הפעילה מערכת ניטור ולמעשה לא ניטרה באמצעות מערכת אלקטרונית את דברי הדואר הפנים ארציים והבין-לאומיים הנשלחים באמצעותה באופן שבו הניטור יתבצע מנקודת התחילה לנקודת הסיום, באמצעות אמצעי מעקב אלקטרוני אשר יוצמד לכל שר דואר או לדבר הדואר, ככל שנדרש בהתאם לסוג השירות. זאת גם לאחר שהוטל על החברה עיצום כספי בשנת 2019 בגין אותה הפרה.

נימוקים לעניין העיצום הכספי
בעת קביעת סכום עיצום כספי הובא בחשבון תקנת משנה 2(א) לתקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי), תשע"ד-2013 אשר קובעת כי המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בין היתר, ככל שהמפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל או המפקח. וזאת מאחר והחברה ביצעה השקעות כספיות ליישום ההוראה.

בהתאם, העיצום הכספי שהוטל על חברת הדואר ביום 04 בנובמבר 2021 עומד על סך של 32,715.68 ₪. לסך העיצום הכספי בסך של 22,408 ₪ (לאחר הפחתה של 5,602 ₪ אשר מהווים 20% מסכום העיצום הכספי בשל נקיטת פעולות למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק) הוסף החלק החמישים (22,408/50 = 448.16 ₪) בשל כל יום בו נמשכה ההפרה החל מיום 1 בינואר 2021 ועד ליום 24.1.2021 בהתאם להוראות סעיף 109 ד(א) לחוק. לחברה ניתנה ארכה ליישום הוראת הניטור עד ליום 31.12.2020 אולם החברה לא הקימה ולא הפעילה מערכת ניטור ולא דיווחה על כך למשרד כפי שנדרשה אלא רק ביום 24.1.2021.

בנוסף, נוכח הפעולות שבהן נוקטת החברה ולעניין המשאבים שאותם היא משקיעה על מנת לקיים אחר ההוראה הקבועה בסעיף 5 בנספח ב' ונוכח חשיבות יישום ההוראה והתקנת מערכת ניטור כנדרש בהקדם לטובת הציבור ניתנה לחברה ארכה ליישום הוראת הניטור עד ליום 31.12.2021. 


נספח א'
רשימת כתבות קודמות מהשנה החולפת, בנוגע לתהליכי הפיקוח והאכיפה על חברת הדואר, מצד צמרת משרד התקשורת, וגם בהתייחס להפרטת חברת הדואר וליישום מסקנות "ועדת רוזן", בכל הנוגע לשירותי חברת הדואר לציבור הרחב: 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.


 

הכי ניצפים 
חג שמח!!!!

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

החקירה הנגדית של חפץ: עדכונים מביהמ"ש המחוזי בי-ם לגבי תיק 4000 התפור - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

משפט תיק 4000: הסברים של אבי וייס ע"י סרטוני יוטיוב/מצגות ינואר 2022 - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים