Telecom News - מי מחברות התקשורת לא צייתו לצו המחייב לתת שירות ביום הבחירות לכנסת?

מי מחברות התקשורת לא צייתו לצו המחייב לתת שירות ביום הבחירות לכנסת?

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> מי מחברות התקשורת לא צייתו לצו המחייב לתת שירות ביום הבחירות לכנסת?
למרות התרשלות משרד התקשורת בתיקון הרישיונות של חברות התקשורת בעניין מתווה פעילותן ביום הבחירות כנסת, רוב חברות התקשורת כן צייתו לצו ולהנחיות המשרד (שנמסרו רק בהודעה לתקשורת), צו המחייב את החברות לפעול ולתת שירות מלא ביום הבחירות לכנסת. מהבדיקות של סיני ליבל, החברות הוט-מובייל וגולן טלקום צפצפו על הצו והוראות המשרד. עדכונים בגוף הכתבה. 
מאת: אבי וייס, 9.4.19, 17:42כב' השופט חנן מלצר

ביום 19.3.19 פרסמנו מאמר תחת הכותרת "עוד ניצחון ל-Telecom News והפעם: פעילות חברות התקשורת ביום הבחירות", שסיכם את תוצאות המאבק המשותף של סיני ליבל ביחד עם אתר Telecom News, ליישם את החלטת כבוד השופט חנן מלצר, (בתמונה משמאל), המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 ( שחתם על צו - כאן), צו המחייב את חברות התקשורת לספק שירותי תקשורת מלאים ביום הבחירות. 

הודעת משרד התקשורת (כאן) לא הייתה יישום מלא של הצו, שכן ההחלטה אפשרה לחברות התקשורת להפעיל את מוקדי השירות הטלפוני במתכונת שבת (בניגוד לצו של השופט). אבל כן חייבה אותן לתת שירות במרכזי השירות הפרונטליים (המצויים בעיקר במרכזי הערים, בד"כ בקניונים).

למרות ההודעה, שפרסם שמשרד התקשורת, הרישיונות של חברות התקשורת לא תוקנו (עד רגע זה), כנדרש ממילוי הצו של השופט. זו עוד התרשלות של המשרד בביצוע החובות המוטלות עליו, כמשרד המספק שירותים צרכניים רחבי היקף לציבור בישראל בכל תחומי התקשורת. זו לא התרשלות מקרית, אלא חלק מסדרת התרשלויות מכוונות הנמשכות מזה זמן רב, שנועדו כולן למטרה אחת בלבד: לפעול כנגד האינטרסים הצרכניים והציבוריים (וכמובן בניגוד לחוקים ולתקנות), ולפעול רק לטובת בעלי ההון ו"המקורבים לצלחת", כאשר את החדשות הטריות ביותר בתחום זה - נחשוף ממש בימים הקרובים. 

משעות הבוקר של יום הבחירות (9.4.19) ביצע סיני ליבל בדיקות עם חברות התקשורת, שהצו והחלטת מהשרד התקשורת חלים עליהן ונמצא על ידו, שחברות התקשורת הגדולות (למעט הוט) מקיימות את הוראות הצו והנחיות משרד התקסיני ליבל בפרטנרשורת (לדוגמה בתמונה משמאל: סיני ליבל נרשם לקבל שירות במרכז השירות של פרטנר).

לעומת זאת, 2 חברות תקשורת לא יישמו את הצו והחלטת משרד התקשורת: הוט מובייל (בתמונה בתחתית הכתבה, סיני ליבל ליד הדלת הסגורה של מוקד השירות של קבוצת הוט בראשון לציון) וגולן טלקום, כאשר נמסר לסיני ליבל, שמשרד התקשורת נתן אישור (?) לגולן טלקום לעבוד ביום הבחירות ב"מתכונת חירום".(כלומר: אין שירות למעט שירותי חירום. הכל סגור...).

לכן, מיד שלחתי את הפנייה הדחופה הבאה, לשר התקשורת, לראשי משרד התקשורת, לכבוד השופט חנן מלצר, וכן ביקשתי תגובה מהחברות הוט וגולן טלקום:
"על פי נתונים שנאספו, הוט מובייל וגולן טלקום סגורות כרגע ביום הבחירות. 
זאת, בניגוד לצו ולהחלטת משרד התקשורת, כפי שפרסמנו כאן.
מה המשרד מתכוון לעשות בנדון?"

תגובות טרם קיבלנו. ככל שנקבל, נעדכן בהתאם.

עדכון 10.4.19, 14:00. תגובת יהודית בואנו, פניות ציבור, ועדת הבחירות המרכזית לפנייתי: "שלום רב, ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סמכות להוציא צווי מניעה למניעת עבירות מסוימות לפי דיני הבחירות, ואולם זו סמכות שיפוטית מובהקת.

על כן, השופט משתמש בסמכותו זו רק במסגרת הליך שיפוטי, לפי סדרי דין, ולאחר שנתן לגורם שכנגדו מבוקש הצו לטעון את טיעוניו.

נוכח האמור, ככל שהנך סבור כי רשימת מועמדים או גורם אחר כלשהו פועל בניגוד לדין האמור, באפשרותך להגיש עתירה בעניין ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 והמשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כב' השופט ח' מלצר, והוא יידרש לטענותיך. אופן הגשת העתירה וסדרי הדין לדיון בה מפורטים בהוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים), התשע"ה-2015 (הקובץ מצ"ב לנוחותך)."

עדכון 11.4.19, 17:30: בתגובה לתגובת ועדת הבחירות המרכזית שלחתי את התשובה וההצעה הבאה:
"תודה על תשובתך המהירה.
אולם, ההצעה לפעול לפי הוראות הבחירות (דרכי תעמולה), אינה רלוונטית, שכן לא מדובר בתעמולת בחירות או הפרת איזה סעיף בחוק הבחירות כאמור בהוראות הבחירות שנשלח, ואין לעניין נגיעה ספציפית לחוק הזה, אלא לצו שהוציא השופט בחתימת ידו - טרם הבחירות. זאת, קודם כל על בסיס סעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת.

לעניות דעתי וגם לאור הראיות המוצגות בקישור לכתבה באתר טלקום ניוז – אני סבור ומציע שעל כבוד השופט ויו״ר הועדה, להורות לרגולטור הרלוונטי לקיום הצו, שיצא בחתימת ידו של כבוד השופט מלצר, דהיינו  לשר התקשרות, להגיש לו את ממצאיו לעניין החדש להפרת הצו הנטען. זאת, ע"י 2 חברות תקשורת כשאחת מהן היא חברה ממש לא קטנה ושולית (קבוצת הוט שכוללת בתוכה גם את הוט מובייל), שממש צפצפה על הצו של כבוד השופט, צפצוף אחד ארוך, שלא יכול להישאר ללא התייחסות בגלל היעדר פרוצדורה מוגדרת לדיון משפטי על פי חוק הבחירות בנושא זה.
 
למותר לציין שפנייה שלי לשר התקשורת ולמנכ"ל משרד התקשורת, בדיוק בנושא זה – לא נענו (גם לאחר תזכורת).
בברכה, אבי וייס".


עדכון 10.4.19, 19:20: התקבלה תגובת חברת הוט: ״החברה פועלת בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה הוראות והנחיית משרד התקשורת״ .

עדכון 11.4.19, 17:00 בתגובה לתגובת הוט מובייל שלחתי להוט את שאלת ההשלמה הבאה:
"תודה, האתר עודכ בתגובת הוט.
אולם, יחד עם זאת:
ידוע כי חלק מהדוכנים היו פתוחים, ולא זו הייתה השאלה.  
בהינתן החלטת יו״ר ועדת הבחירות, והודעת שר התקשורת \ משרד התקשות על הפעלת שירותי חברות התקשורת כסדרם ביום הבחירות,  השאלה היא מדוע מרכזי השירות של חברת הוט \הוט מובייל היו סגורים (מתכונת שבת), כפי שאישרה הנציגה במוקד הטלפוני (שעבד כדין במתכונת שבת), וכפי שצילם סיני ליבל במרכז השירות בראשון לציון (התמונה בכתבה כאן למטה)?
כ"כ, היכן הוראה\ הנחיית משרד התקשורת שמדוברת כאן למטה? אני לא מכיר הוראה\ הנחייה כזו."

עדכון 11.4.19, 17:15: תגובת הוט לשאלה המשלימה שלי: "זוהי תגובתנו לנושא".

עדכון 14.4.19, 19:30: התקבלה תגובת גולן טלקום כדלהלן: "חברתנו פעלה על פי הנחיות משרד התקשורת לפיהן ביום הבחירות המוגדר כיום שבתון איננו מחוייבים לפתוח את המוקד ולעבוד באופן רגיל.
נציין, שמוקד חו"ל המוגדר כמוקד חירום היה פעיל ביום זה ונתן מענה ללקוחותינו אשר נמצאים בחו"ל.
לפיכך, חברתנו פעלה באופן תקין."


במקביל, סיני ליבל שלח את הפנייה הבאה לכבוד השופט חנן מלצר ולמנכ"ל משרד התקשורת:
"מנכ״ל משרד התקשורת - מר נתי כהן
יו״ר ועדת הבחירות כבוד השופט העליון, המשנה לנשיאה, חנן מלצר
מכובדי,
חרף החלטת יו״ר ועדת הבחירות וחרף הודעת שר התקשורת לציבור כי חברות הסלולר והבזק תפעלנה כסדרן ביום הבחירות לכנסת (לבד מהמוקדים הטלפונים של חברות הסלולר והבזק - שהמשרד באדיבות מאיר בן בסט אפשר להם לעבוד במתכונת שבת), המוקדים לפחות של הוט מובייל במרכזי הערים סגורים. 
אתה מוזמן להאזין להקלטת השיחה עם נציגת הוט מובייל  מהיום 9.4.2019 בשעה 08:35 שאחרי בדיקה אמרה כי המוקדים המאויישים במרכזי הערים יהיו סגורים ביום הבחירות.
לפניות הציבור בוועדת הבחירות:
נא העבירו ״הערכתי״ ליו״ר  ועדת הבחירות על ״המענה״״ לפניותי החוזרות ונשנות בסוגיית מתן שרותי תקשורת כסדרם ביום הבחירות.
לא לכבוד יו״ר ועדת הבחירות תוצאות ״המענה״ שלא ניתן.
בכבוד רב, סיני ליבל".

עדכון 10.4.19, 22:30, בתגובה לתשובה שהתקבלה מוועדת הבחירות (ראה למעלה), סיני ליבל פנה לועדת הבחירות כדלהלן: 
"ועדת הבחירות - פניות הציבור 
הגברת יהודית בואנו 
רקע עובדתי:
א. על פי צו יו״ר הבחירות שירותי התקשורת היו אמורים לעבוד כסדרם ביום הבחירות. 
ב. בפועל חברת הוט מובייל החליטה לעשות דין לעצמה ולסגור את המוקדים.  ראי בקישור במייל הבא כתבה באתר טלקום ניוז. 
השאלה / הסוגיה: 
כיצד יו״ר ועדת הבחירות מתכוון לבוא חשבון עם מפרי הצו. 
ההצעה שלכם לפעול לפי הוראות הבחירות (דרכי תעמולה), אינה רלוונטיית שכן לא מדובר בתעמולה. 

לעניות דעתי לאור הראיות בקישור לכתבה באתר טלקום ניוז - על יו״ר הועדה להורות לרגולטור הרלוונטי, דהיינו  לשר התקשרות, להגיש לו את ממצאיו לעניין הפרת הצו הנטען. 
בתקווה כי לשם שינוי, פניות הציבור ישיבו לפנייתי. 
בכבוד רב 
סיני ליבל".  

עדכון 11.4.19, 17:00: סיני ליבל שלח פנייה למשרד התקשורת בזו הלשון (בטופס פניה מקוון):
"נושא הפניה:טלפונייה סלולרית וקווית, תאריך:09/04/2019, דגם מוצר: מספר מנוי טלפון:054-XXXXXXX
תוכן הפניה: בניגוד לצו יו״ר ועדת הבחירות ובניגוד להבהרת שר התקשורת חברת הוט מובייל סגרה את מרכזי השירות המאויישים במרכזי הערים. כך נאמר למתלונן על ידי הנציגה במוקד הטלפוני וכך בבדיקה פיזית בסניף ראשון לציון (בתמונה למטה). 
יצוין כי למיטב בדיקתי חברות פלאפון, פרטנר וסלקום - פעלו כסדרם." 

תגובת משרד התקשורת: 
"אנו מודים לך על פנייתך,.
במענה לפנייתך ברצוני להשיב כי לחברות הרט"ן אין חובה ברישיונן להפעיל מרכזי שירות ומכירה לקבלת קהל".

תגובת סיני ליבל לתגובת משרד התקשורת:
"למשרד התקשורת 
אין מחלוקת כי אין חובה על חברות התקשורת להפעיל מרכזי שירות ומכירה.
 
אין מחלוקת כי השר קבע כי שרותי התקשורת יפעלו כסדרם. דהיינו כביום חול רגיל
 
אין מחלוקת כי סגירת מרכזי שירות - במתכונת שבת - אינה הפעלת שרותי תקשורת כסדרם.  
 
אין מחלוקת כי משרד התקשורת הוא הרגולטור של חברות הסלולר. 
 
לכן - מתוקף חוק התקשורת ומתוקף צו יו״ר ועדת הבחירות - נכון צודק וראוי כי המשרד ימצה את הדין של מי שהפר צו שפורסם ברשומות. 

בשולי הדברים כאן: התשובה כל כך מתאימה למשרד התקשורת, ששוב פועל כסנגור של חברות הסלולר - חליף לשקילת שיקולים שלטובת הציבור, כפי שחוק התקשורת מחייב את השר והמנכ״ל. 

כנראה לא בכדי המענה אינו חתום בשם בעל התפקיד שהשיב לתלונה. 
בכבוד רב, סיני ליבל."


סיני ליבל הוט
 


  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים