Telecom News - משרד התקשורת יקים צוות לעדכון תהליך תכנון ורישוי לפרישת רשתות סלולר

משרד התקשורת יקים צוות לעדכון תהליך תכנון ורישוי לפרישת רשתות סלולר

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> משרד התקשורת יקים צוות לעדכון תהליך תכנון ורישוי לפרישת רשתות סלולר
משרד התקשורת יקים צוות בינמשרדי לעדכון תהליך תכנון ורישוי לפרישת רשתות סלולר
מאת: מערכת Telecom News, 29.12.20, 11:30אנטנה
 
הצוות ימפה את האתגרים הקיימים בתחום הליכי התכנון והרישוי של פרישת תשתיות הסלולר, ויציע מתווה עדכני, שיאפשר לתכנן ולפרוש רשתות סלולריות איכותיות ומתקדמות בלוחות זמנים סבירים.
 
משרד התקשורת הודיע, שתשתיות סלולר הן תשתיות קריטיות לאזרחים ולכלכלה, ולמרות זאת ישנם חסמים בפרישת רשתות חדשות ובאחזקת הרשתות הקיימות.

מצב זה גורם להמשך הדרדרות איכות הרשת הסלולרית, שאינה נותנת מענה לצרכים הקיימים והפער בנושא רק הולך וגדל, ככל שמגמת העלייה בביקושים נמשכת.
 
בשנים האחרונות לא הוקמו מתקני סלולר באופן שייתן מענה לביקוש ברמה מספקת.

משרד התקשורת פועל לשינוי המצב ומקים צוות בין-משרדי להסרת חסמים כדי להקל ולפשט את הליך התכנון והרישוי לפרישת רשתות סלולריות.
 
הצוות הבין משרדי יכלול נציגי מנהל התכנון, משרד האוצר, משרד המשפטים והמשרד להגנת הסביבה ובראשו תעמוד מנכ"לית משרד התקשורת.
 
במסגרת עבודתו, הצוות יבחן עדכון האסדרה הקיימת, ויגבש תפישה לאומית לרגולציה מעודכנת לפרישה יעילה ומהירה של תשתיות תקשורת סלולרית, בתוך כך יבחנו תמ"א 36א' והחקיקה רלוונטית.  
 
במסגרת עבודתו יתמקד הצוות בנושאים הבאים:
1. מיפוי האתגרים הקיימים בתחום תשתיות תקשורת סלולרית.
2. סקירת צרכים עתידיים ובכלל זה: סקירה טכנולוגית קיימת, פיתוחים טכנולוגיים ותרחישים אפשריים להתפתחות הרשתות.
3. מחקר משווה לאסדרה הקיימת בתחום תשתיות הסלולר בעולם ולאסדרה הקיימת בתחומים מקבילים בארץ.
4. הצגת פתרונות אפשריים והמלצות מעשיות.
 
את עבודת הצוות ירכז טל אלימלך, מנהל תחום בכיר (רגולציה) באגף כלכלה במשרד התקשורת.
 
לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת: "במהלך משבר הקורונה הומחש באופן ברור, שתשתיות התקשורת הן תשתיות לאומיות קריטיות, בדיוק כמו תשתיות המים והחשמל. צריכת שירותי הסלולר והדאטה בישראל עולה מידי שנה באופן אקספוננציאלי. מדיניות הרישוי ותהליכי התכנון הקיימים כיום הם ארכאיים ואינם מאפשרים פרישת רשתות בקצב הנותן מענה לצרכי האזרחים והכלכלה. נדרשת עבודת מטה מקיפה ומהירה, תוך שילוב זרועות של משרדי הממשלה הרלוונטיים כדי לייצר מתווה תכנון ורישוי המאפשר פרישת תשתיות סלולר מתקדמות לצד הבטחת עמידה בסטנדרטים תכנוניים בכלל ההיבטים".
 
הערת מערכת: התייחסות להודעה זו תיעשה בכתבה נפרדת. עדכון: הכתבה הזו פורסמה כאן - בנושא השני. 
 
משרד התקשורת פרסם רקע נוסף כדלקמן:
 
תשתיות תקשורת, ובפרט רשתות תקשורת סלולריות, הן תשתיות קריטיות. תקשורת סלולרית מאפשרת חיבוריות וזמינות גבוהה של אנשים ומכשירים בפרישה נרחבת, מרחיבה אפשרויות תעסוקה ולימודים, ומהווה מנוע צמיחה מרכזי למשק. בעת האחרונה, אזרחים רבים נאלצו לעבוד וללמוד מרחוק בעקבות משבר הקורונה, והדבר המחיש את גודל הפער התשתיתי בתחום הסלולר, ועד כמה תשתיות אלו נחוצות.
 
כדי לספק שירות סלולרי, נדרשות יכולת לספק שירות לכלל השטח בו מסופק השירות: כיסוי ויכולת לספק שירות למספר רב של משתמשים בו זמני: קיבולת.
 
איכות השירות בטכנולוגיה מסוימת בסלולר מושפעת מ-3 גורמים עיקריים: כמות התדרים שבשימוש, כמות המשתמשים וכמות מוקדי השידור.
 
בשנים האחרונות, ועם התפתחות הטכנולוגיה, קיימת מגמה של גידול בביקוש לשימוש בנתונים ("דאטה") בתקשורת הסלולרית, עם קצב גידול מעריכי של כ-50% בשנה. מגמה זו הולכת וגוברת עם ההתפתחות הטכנולוגית, וביתר שאת - עם התבססות רשתות רחבות פס מתקדמות ושל יישומים מתקדמים הפועלים על גבי רשתות אלו. מרחב היישומים הגדל מספק פתרונות ושימושים רבים יותר מאשר בעבר, ומהווה זרז להצטרפותם של משתמשי קצה נוספים לרשת - אנשים ומכונות העושות שימוש ביישומים סלולריים ("M2M"). כך, שכדי לתת מענה לצרכי התקשורת הגדלים, נדרש להגדיל את יכולת הכיסוי והקיבולת.

הפיתוח המואץ של תשתיות תחבורה חדשות, ובפרט סלילת כבישים, מנהרות ומסילות ברזל; בניית שכונות מגורים חדשות והרחבת שכונות קיימות; ופיתוח ענפי תעשייה חדשים העושים שימוש נרחב בשירות M2M מחייבים אף הם את הגדלת היקפי הכיסוי והקיבולת ברשת הסלולר.
 
רשת הסלולר היא רשת התקשורת המתחדשת ביותר, ומאופיינת בשדרוגים טכנולוגיים תכופים. הדור הרביעי והדור החמישי בסלולר מאפשרים שימוש בתחומי תדרים גבוהים יותר מאשר בעבר, ובשל כך דורשים הקמת אתרים נוספים בהספקי שידור נמוכים. 
 
ישראל נכנסה לאחרונה, עם סיום הליכי המכרז והקצאת הרישיונות, לעידן דור 5. תשתיות התקשורת בכלל, ובייחוד תשתיות דור 5, הן מאבני הדרך המרכזיות לפיתוח הכלכלה, התעשייה ורווחת התושבים. שיפורן יביא לגידול בתוצר, ולהתפתחות ענפים משמעותיים בתעשייה הישראלית.
 
משרד התקשורת פועל לקידום רשתות התקשורת בישראל, ובכלל כך רשתות התקשורת הסלולרית, ולביסוסה של ישראל כאחת מהמדינות המתקדמות טכנולוגית בעולם התקשורת. המשרד קבע לעצמו יעד להוביל את המדינה והמשק לעידן הדיגיטלי החדש, ולבסס את ישראל כמדינה מובילה בתחום.
 
משרד התקשורת פועל להקצאת תדרים נוספים לשימוש חברות הסלולר. אולם, לאור הגידול הרב בביקוש, ללא ההתאמת כמות מוקדי השידור לצרכים, רשתות הסלולר בישראל תידרדרנה באיכותן ולא ינתן לספק מענה נדרש לביקושים הגדלים.
 
בנוסף, הגדלת מספר מוקדי השידור עולה בקנה אחד עם המלצת המשרד להגנת הסביבה, לפיה הגדלת כמות מוקדי השידור באזורים עירוניים תביא להפחתת רמות החשיפה לקרינה, כפי שיוסבר. מכיוון שרמת הקרינה יורדת ככל שמוקדי השידור משרתים מספר משתמשים ברדיוס קטן יותר, וכיוון שעיקר החשיפה לקרינה היא ממכשיר הקצה ולא ממוקדי השידור והאנטנות, כדי להפחית את רמות החשיפה לקרינה יש לפזר אנטנות ומוקדי שידור בצפיפות גבוהה ובהספק שידור נמוך. לצורך כך, נדרש להוסיף מתקני שידור בכל שנה.
 
על פי הערכות משרד התקשורת, משך הזמן להקמת אתר סלולרי חדש אורך מספר שנים.לפיכך נוצר קושי רב בהקמת אתרים חדשים של מוקדי שידור, בהרחבתם של הקיימים, ואף בהמשך פעולתם של אתרים קיימים. ונדרשת התאמה של הליכי האסדרה והרישוי לעידן הנוכחי.
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

חג פסח כשר ומאושר לכל הקוראים!!! 
שיהיה לנו רק טוב - עם הרבה בריאות.

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
1.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

7-8.5.24 - ChipEx2024 

7.5.24 - Data Driven Factories - Industry 4.0 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

חג פסח כשר ומאושר לכל הקוראים!!! שיהיה לנו רק טוב - עם הרבה בריאות.

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים