Telecom News - תגלית: השר הממונה על איגוד האינטרנט הישראלי הוא רוה"מ (ביבי נתניהו)

תגלית: השר הממונה על איגוד האינטרנט הישראלי הוא רוה"מ (ביבי נתניהו)

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> תגלית: השר הממונה על איגוד האינטרנט הישראלי הוא רוה"מ (ביבי נתניהו)
על פי מסמכים בחתימת השר לביטחון פנים, היועצת המשפטית לרוה"מ ורוה"מ ביבי נתניהו, שייחשפו כאן, נתניהו הוא השר הממונה מיניסטריאלית על פעילות איגוד האינטרנט הישראלי בעניין ניהול התשתיות הכי מרכזיות של האינטרנט בישראל. האם ביבי נתניהו יקדם עקב כך את מיסוד החוק המעגן את הטיפול בתשתיות האינטרנט לרבות הטיפול בשמות מתחם (דומיינים) גם למען רבע מיליון בעלי אתרים בישראל?
מאת: אבי וייס, 25.11.18, 07:30ביבי נתניהו

עד היום, כל מי שפנה למשרדי הממשלה השונים לגבי איגוד אינטרנט הישראלי, נענה, שאין זה בסמכות השר (דוגמת שר התקשורת או שרת המשפטים), להתייחס לפעילות איגוד האינטרנט הישראלי, שמנהל את התשתיות הכי חשובות כיום בעולם התקשורת, תשתיות האינטרנט.

דוגמה להתנערות מהאחריות בנושא: מצ"ב כאן צילום מכתבו של מנכ"ל משרד התקשורת בפועל, שכותב שאין לשר התקשורת שום סמכויות לעסוק בנושאים, שבטיפול איגוד האינטרנט, בדגש על נושא שמות המתחם (דומיינים). תשובות דומות התקבלו משרת המשפטים ומרשם העמותות.

יחד עם זאת, לאור ההחלטה הטרייה של ארגון ITU בכינוס, שנערך לאחרונה בדובאי, שדורש מהמדינות החברות ב-ITU לעגן בחקיקה את התחומים המרכזיים של תשתיות האינטרנט, לרבות נושא הדומיינים, נעשתה פנייה מחודשת ומעודכנת (ע"י רפי הוידה, חבר האיגוד ומי שהיה ראש אגף הספקטרום ומ"מ המדען הראשנתי כהןי במשרד התקשורת) למנכ"ל משרד התקשורת דהיום - נתי כהן, (בתמונה משמאל), כפי שחשפנו כאן.

זאת, במקביל לתחילת הטיפול של משרד התקשורת בנושא נוסף הקשור בתשתיות האינטרנט בישראל - המעבר ל- IPv6, טיפול, שנעשה מיוזמתו של נתי כהן.

יודגש, שישראל היא (ככל הידוע לנו) המדינה היחידה בעולם, שהנושא של הטיפול בתשתיות האינטרנט לא מוסדר בחקיקה ונמצא בידיים פרטיות (בעמותה), ללא כל הסדרה, אחריות מיניסטריאלית ופיקוח ממשי. השיטה העקומה הזו עוגנה במסמך "מדיניות שר התקשורת") בשנת 2000 ולא עודכנה עד היום

כעת, ביוזמתו של רפי הוידה, אנו חושפים כאן מסמכים המצביעים, שנמצא השר האחראי על פעילות תשתיות האינטרנט בישראל, שמנוהלות ע"י איגוד האינטרנט: ביבי נתניהו, (בתמונה למעלה משמאל), ראש הממשלה ומחזיק כיום בכמה תיקים (שר החוץ, שר הבריאות ושר הביטחון).

צילומי הקטעים מהמסמכים הרשמיים המוכיחים זאת "שחור על גבי לבן", נמצאים בנספח בתחתית הכתבה. הצילומים הללו נגזרו ממסמכים רשמיים בחתימת השר לבטחון פנים (כאן), ובחתימת היועצת המשפטית של משרד רוה"מ ובחתימת רוה"מ - ביבי נתניהו בעצמו (כאן, בדף האחרון)


אגב, גם מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי, עו"ד יורם הכהן, בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת (פרוטוקול המלא של הדיון, שהתקיים ביום 12.6.18 נמצא כאן, למתעניינים) אמר במו פיו (צילום):
דברי יורם הכהן

כלומר: אין חולק על כך, שתשתיות האינטרנט, שמטופלות ע"י איגוד האינטרנט הישראלי, הן תשתיות חשובות וקריטיות עבור מדינת ישראל ותושביה, ואלו תשתיות חשובות לכל היבטי הפעילות הכלכלית והאזרחית בכל התחומים המתקיימים בישראל.. 

לכן, שלחנו ביום 20.11.18 לרוה"מ, ליועצת המשפטית של משרד רוה"מ ולמערך הסייבר הלאומי במשרד רוה"מ את הפנייה הבאה:
"בהתאם למסמכים, שהוצגו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, המסמך העיקרי והחשוב לעניינו מצ"ב ב-PDF, ראש הממשלה (רוה"מ) בהיותו השר הבכיר בממשלה, כסמכות שיורית, אחראי על איגוד האינטרנט הישראלי בהקשר של המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל בישראל, כפי שאושר בצו. זאת, לאחר אישור היועצת המשפטית של רוה"מ ובחתימת רוה"מ.
היות וכפי שציין השר לביטחון פנים, אין כיום שר ממונה על הנושא, האם לא מן הראוי שישראל תנהג כמו כל מדיניות העולם (וגם בהתאם להחלטות ארגון ITU, ארגון התקשורת העולמי של האו"ם), ותעגן בחקיקה את הנושא החשוב כיום לקיומה של רשת האינטרנט בישראל, תחום שמות המתחם?
מצ"ב "הצעת מחליטים" ו"הצעת חקיקה" בנושא, שהוכנו ע"י רפי הוידה, לשעבר המדען הראשי במשרד התקשורת וחבר באיגוד האינטרנט הישראלי.
יצויין, שפניות קודמות לשר התקשורת לא נענו וממשרד התקשורת נמסר, שהמשרד לא מטפל בנושא, בהיעדר סמכות מוגדרת בחוק לנושא. פנייה דומה למשרד המשפטים נענתה בתשובה דומה.
מכאן – לאור הקביעה, שלרוה"מ - יש סמכות שיורית לנושא זה, מן הדין, שהיוזמה לעיגון הנושא הזה בחקיקה, תצא מרוה"מ, או ממי שהוא יאציל לו את סמכותו לעניין זה".

את תגובת רוה"מ (ו\או היועצת המשפטית של משרד רוה"מ) טרם קיבלנו, ככל שנקבל - נעדכן בהתאם.

לעומת זאת, קיבלנו תגובה ממערך הסייבר הלאומי במשרד רוה"מ, בזו הלשון:

"שלום אבי,
תודה על הפניה. הנושא איננו חלק מהתחום עליו אני אמון (תחום המתודולוגיה).
אני לא בטוח, שהנושא הינו לפיתחו של מערך הסייבר הלאומי, אבל בכל מקרה המייל שלך הועבר למחלקה המשפטית שלנו.
יום נעים
יובל שגב, ראש מחלקת מתודולוגיה, מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה".

במקביל, בלי קשר ישיר, רפי הוידה פנה למנכ"ל ההשרה גילה גמליאלמשרד לשיוויון חברתי, לאור הפעילות הנמרצת הטרייה של המשרד הזה בתחומים הללו, פעילות הנעשית בראשותה של השרה גילה גמליאל, (בתמונה משמאל), שאחראית גם על "מטה ישראל דיגיטלית", מטה שפועל במרץ עם תקציבים לפרוייקטים רבים, פנייה בזו הלשון:
"אל: אבי כהן סקלי - מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי.
שלום רב,
א. בהמשך לפירסום המצ''ב (כאן), אודות האמנה המחייבת את המדינות החתומות עליה לפעול על פי אמות מידה זהות, לשתף פעולה בתחום הדיגיטל, לקדם סטארטאפים ולתת שירותים ציבוריים -דיגיטליים טובים יותר לאזרחים, מוצע, שהמשרד לשויון חברתי יקבל על עצמו להוביל את תחום שמות המתחם בסיומת ישראל, בישראל.
ב. ישראל היא המדינה היחידה בעולם, שבה המרשם הלאומי של שמות מתחם אינה מוסדר בחקיקה מתאימה ולפיכך מדינת ישראל מפגרת מאד ביישומי הטכנולוגיה הדיגיטלית ... מקום 65 בעולם ביישום פרוטוקול IPv6.
ג. הדוגמה המעשית ביותר היא דנמרק, בה מספר התושבים קטן ממספר התושבים בישראל, מספר שמות המתחם עולה פי 6 מישראל ... בישראל כ-250 אלף [דומיינים] ואילו בדנמרק כ-1.5 מיליון ... ובדנמרק קיים חוק יעודי המסדיר תחום זה. מצ''ב (כאן).      
ד. ראוי, שהמשרד לשוויון חברתי יוביל את תחום שמות המתחם בישראל, שהוא הבסיס למתן שירותים ציבוריים-דיגיטליים טובים יותר לאזרחים, בהיעדר משרד ממשלתי אחר המופקד על תחום זה ובמיוחד בהעדר חקיקה מתאימה.
ה. מצ''ב לעיונך "הצעת מחליטים'' ו"הצעת החוק" להסדרת המרשם הלאומי של שמות המתחם בישראל.
ו. מומלץ לקדם זאת בהחלטת ממשלה, שתקבע מי הוא השר המופקד על תחום שמות המתחם בישראל.
ז. אודה להיענותך.
בברכה,
רפי הוידה".

תגובה טרם נתקבלה. ככל שתתקבל, נעדכן בהתאם. 

יצויין, שישראל, שקוראת לעצמה מעל לכל במה אפשרית - StartUp Nation, נמצאת במקום 40 בעולם (בכל קנה מידה השוואתי) מבחינת השימוש במשאבי האינטרנט בדגש על דומיינים ובמקום ה-65 בעולם מבחינת השימוש ב-IPv6. חלק ניכר ממדינות ערב נמצאות בצמרת הטבלה העולמית, הרבה לפני ישראל. אלו העובדות וזה לא קרה אתמול, או הבוקר. ההידרדרות הזו נמשכת כבר כמה שנים טובות, כחלק מההידרדרות של כלל תשתיות התקשורת בישראל.

בנוסף, ניתן לראות בבסיס הנתונים של כל הסיומות העליונות של שמות המתחם בעולם (כאן), את סיומות של הערים הגדולות ברחבי העולם דוגמת: אמסטרדם, ברצלונה, ברלין, בוסטון, בריסל, בודפסט, קייפטאון, קלן, דרבן, המבורג, הלסינקי, איסטנבול, לונדון, ניו יורק, פריז, סידני, מוסקבה ועוד ... מי חסר כאן? ערי ישראל. למשל, מאוד ומתאים לעיר תל אביב, שנתפסת כעיר בינלאומית, הייטקית ותיירותית, שתהיה לה סיומת משלה (דומיין משלה ברמה העליונה), ברשת האינטרנט העולמית. כמובן, ירושלים, בירת ישראל הנצחית והמקום הקדוש ל-3 הדתות המונותיאיסטיות החשובות בעולם, חייבת אף היא (לעניות דעתי), להיות עם דומיין משלה. רק מעורבות ממשלתית יכולה לקדם את התחום החשוב הזה, כי איגוד האינטרנט הישראלי עסוק בנושאים אחרים לגמרי (כלומר: עסוק בעצמו ו"הטבות למקורבים לצלחת", ועסוק בהסתרת מסמכים מהציבור ומחבריו),

הכל מתחיל ונגמר בהיעדר מדיניות ברורה, היעדר עבודת מטה מסודרת, היעדר הקשבה לציבור ולנציגיו המוסמכים, היעדר חקיקה ואכיפה, מה שהוביל להפקרת הנושא הקריטי הזה, של תשתיות מדינת בישראל בתחום האינטרנט, בידי עמותה לכאורה ציבורית, שמתנהלת כמו עסק פרטי חשאי, עם קרוב לאפס שקיפות (נושא, שיפורט במאמר נפרד), עם כמות חברים קטנה ביותר (סביב ה-500), שמעטים מהם ממש פעילים בעמותה הזו, עמותה הפועלת מחוץ לכל חוק ונורמה קיימים, בגלל אי מעורבות חבריה בנעשה בעמותה

נספח
צילומי הסעיפים המוכיחים את אחריותו של רוה"מ (לפי החלטת המשפטנים במשרד המשפטים ובהסכמת היועצת המשפטית של משרד רוה"מ, רוה"מ עצמו וגם הסכמת השר לביטחון פנים), לפעילות איגוד האינטרנט הישראל, בתחום תשתיות האינטרנט החיוניות ביותר למדינת ישראל:
צילום 1
צילום 2
צילום 3
צילום 4
אינטרנט ישראלי 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
6.6.24 - Israel Mobile Summit


24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים