Telecom News - אתגרי ניהול מערכות המידע כיחידה עסקית

אתגרי ניהול מערכות המידע כיחידה עסקית

דף הבית >> סקירות טכנולוגיות >> אתגרי ניהול מערכות המידע כיחידה עסקית
אתגרי ניהול מערכות המידע כיחידה עסקית
מאת: עפר סלע, 12.7.22, 10:04עפר סלע
 
מהי הדרך הנכונה להגשים את האתגרים הניצבים בפני מנהל מערכות מידע בארגון בבואו להשתלב כיחידה עסקית המקדמת ומובילה תהליכים על פי היעדים העסקיים ובניית האסטרטגיה, שתוביל את הארגון בשנים הקרובות ולטווח הארוך?
 
כבסיס לדיון בהשתלבות מנהל מערכות המידע בהנהלת החברה, חשובות השאלות של 'איך':
  • מדברים בשפה הניהולית של החברה,
  • מנהלים פעילות במסגרות של זמן ותקציב,
  • מיישמים פרויקטים ומשיגים יעדים שהוצבו ע"י ההנהלה,
  • נמנעים מחריגות ועיכובים מול אילוצים ומשתנים אקסוגניים,
  • משלבים כוחות עם עמיתים ניהוליים ומקצועיים,
  • רותמים ומניעים את הארגון לקראת אתגרי המחר.
מיצוב מחדש והשתלבות עסקית
אם בעבר מקובל היה לשייך את יחידת המחשב בכפיפות ארגונית לסמנכ"ל הכספים כיחידת הוצאות תפעוליות בלבד על ציוד מחשוב ותשתיות, הרי שכיום משתנית הגישה וקיימת הבנה, שיחידת המחשב משמשת כגורם מהותי ביכולת להגדיל ואף לייצר הכנסות וכן שהיא קריטית לפעילותן של יתר המחלקות בארגון, וכי מקומו הנכון של מנהל מערכות המידע הוא כחבר בהנהלת החברה בכפיפות ודיווח למנכ"ל ואף לדירקטוריון החברה.
 
שינוי תהליכים והובלת 'טרנספורמציה דיגיטלית' ע"י מנהל מערכות המידע תשנה שיטות עבודה ומוסכמות, שהיו נהוגות לאורך שנים בארגון. לדוגמא, הטיפול בעובדים וצרכיהם, השירות ללקוחות ומעל הכל הקמת מקורות הכנסות נוספים כגון מכירות בערוצים הדיגיטליים בערוצי ה-On-Line והרשתות החברתיות.
 
הנהלות, שרואות את השינוי והמעורבות הגוברת של דיגיטציה בתהליכים והשירות, בחיים העסקיים הארגוניים, תהליך המתרחש, כאמור, גם מול הלקוחות וגם מול העובדים וצופות פני עתיד, בוחנות ונערכות ליישם מהלכי 'טרנספורמציה דיגיטלית' בארגון.
 
היצירתיות שבה יממשו זאת יחד עם חשיבה מקורית ולא פעם גם מחוץ לקופסא וזאת מהטעם הברור, שמי שיהיה ראשון גם, ככל הנראה, יהיה השחקן המוביל והגדול בתחום ,תיקבע את התנאים וחוקי המשחק, כפי שניתן לראות בהקמה של אתרים קמעונאיים באינטרנט, לדוגמא שופרסל והקמת האתר 'שופרסל און-ליין'.
 
הערכות ניהולית
איך יכול המנהל להכין את עצמו ואת היחידה שבניהולו לתת מענה טוב יותר לדרישות העסקיות?
 
הדבר ראשון שנדרש הוא תכנית עבודה מסודרת ומאושרת לשנת הכספים הקרובה התואמת את היעדים של ההנהלה וכן גיבוש תכנית אסטרטגית ל-3 עד 5 השנים הקרובות, שבתכנון נכון תהיה כוכב הצפון, שלאורו תנוהל הפעילות של כלל הארגון ושל יחידת המחשב בפרט.
 
לאחר שהנהלת החברה מאשרת את התכנית ובהתאמה את הפרויקטים כולל מהלכים טכנולוגיים, שידרשו והתקציב ליישום, אפשר לצאת לדרך כשחשוב להתמיד בביצוע ניטור ובקרה לאורך כל הדרך על עמידה במסגרות הזמן והתקציב:
האם מזהים חריגות?
האם צריך להרים דגל מול ההנהלה?
איך מרימים את הדגל?
כיצד 'מתרגמים' ומסבירים נושאים טכנולוגיים למי שזה לא עיסוקו, כך, שיתנהל דיון ענייני וסיעור מוחות ממנו יעלו הצעות לפתרון?
 
רתימה והנעה של הארגון והעובדים
משוכה חשובה, שאין להתעלם ממנה, היא החיבור של הארגון והעובדים לתהליכים החדשים. מנהל, שמעוניין לקבל את שיתוף הפעולה של עמיתיו מהיחידות העסקיות השונות בארגון, ביניהן תפעול, שיווק, פיתוח עסקי ואחרים, יפעל לקרב את המנהלים ולחבר אותם לתהליך לא רק בהיבטים הטכנולוגיים אלא גם הרכים יותר כגון הצגת משמעויות וההשלכות על ציבור העובדים בארגון כאשר חשוב לזכור, שלא כולם טכנולוגיים ואצל חלקם אף קיים חשש משינויים וחידושים.
 
עובדים במדרגים נמוכים יותר, שלא נחשפו ולא מכירים את התכנית האסטרטגית של החברה, באופן טבעי נטייתם תהיה להירתע משינויים במוכר להם. העובד שואל את עצמו מהן המשמעות לביטחון במקום עבודתו, איך יערך להתמודדות עם הלא נודע והלא מוכר ומה תהיינה ההשלכות על התפקיד והתפקוד המצופה ממנו כעבוד.
 
כדי להסיר את החששות ולרתום את העובדים בארגון, חשוב לשקף את התהליכים החדשים מרמת הנהלה באופן כן וישיר מול העובדים, כדי שלעובד תהיה ידיעה והכרה ובכך תופחת חרושת השמועות, תקטנה ההתנגדויות ואפשר יהיה להניע את הארגון לעבר המטרה, כשאנו זוכים לשיתוף פעולה משלב הגדרת הדרישות ותכנון, בניית תכנית העבודה ותקציב, ההערכות לביצוע, גיוס העובדים והספקים של הארגון או צירוף ספקים חדשים. זאת, במטרה, שהפרויקט והתהליכים יובנו ע"י העובדים בארגון וכן לספקים ובמהלך הביצוע להקפיד על שיתוף ויידוע היכן שנדרש ובאופן מסודר.
 
מענה לאירועים חריגים
בניהול אירועים לא מתוכננים ישנן 2 גישות עיקריות – או שהאירועים מנהלים את סדר היום או שהמנהל נערך מראש ויכול להתמודד עם אירועים לא צפויים (שתמיד יקרו) ושמסיטים את תשומת הלב והמיקוד הניהולי מהמתוכנן.
 
כאשר כבר מתרחש אירוע, איך יודע המנהל האם להגיב כעת ובאיזו דחיפות? איך קובעים את התיעדוף האם מדובר באירוע חשוב המצריך העברת משאבים כדי לתת מענה?
 
האם אפשר להיעזר בכלי ניהולי, שיהיה זמין ויסייע לקבל החלטה מושכלת כדי שלא זה שצועק הכי חזק יקבל מענה מיד כי אולי דווקא מייל שנכנס ומתריע על בעיה יכול להצביע על אירוע יותר משמעותי ודווקא הוא זה המחייב מענה?
 
לעזרתנו ובמענה לשאלה במי או במה נכון לטפל עכשיו, באה מטריצה פשוטה וחכמה שעוזרת 'לעשות שכל', ולמעשה, מחלקת את האירועים צרכני המשאבים ל-4 רמות תיעדוף של חשיבות ודחיפות. המטריצה, למעשה, מובילה את המנהל לשאול לגבי כל דרישה האם היא כן או לא דחופה ו/או חשובה, והנה כבר נעשה מיון המאפשר למקד את תשומת הלב הניהולית והמשאבים לפי הקדימות שנכונה לראייתו.
 
  חשוב לא חשוב
דחוף 1 3
לא דחוף 2 4
 
באחריות המנהל להוביל ולוודא התקדמות על פי התכנון ותכנית העבודה, לזהות מה נמצא על הנתיב הקריטי. דחיה או עיכוב בביצוע עלולים ליצור צוואר בקבוק. מאחר שתיתכן דרישה להתאמות בתכנית על פי אילוצים ומציאות משתנה, חשוב ,שהשינוי יעשה תוך שיקוף והצגת תמונת מצב למנהלים מקבלי ההחלטות.
 
הגישה לטיפול באירועים היא אקטיבית, שנותנת מענה טרום אירוע (Pre Event) עדיפה מאשר לאחר קרות אירוע (Post Event). כך, אנו מצמצמים את הבלתי צפוי ונמנעים מכיבוי שריפות עוד בטרם פרצו, ולכן, המנהל חייב לזהות את החוליות החלשות ולתחזק אותן. כך, שלא תגרומנה לקריעת השרשרת, שתוביל לעיכובים או אף עצירה של התהליכים. שהרי חוזק השרשרת כחוזק החולייה החלשה.
 
בכל מהלך עסקי או תהליך מקצועי קיימות לא מעט אי ודאויות ונקודות תורפה, שבאחריותו של המנהל לאתרן מבעוד מועד ולהשקיע את המאמץ לטפל בהן. כך, שלא יצרו צווארי בקבוק או תקלה משמעותית.
 
דוגמאות לסיבת עיכוב יכולות להיות חריגה מהתקציב עקב הערכת חסר בתכנון או מרווח נשימה פיננסי, שיספקו אפשרות לטפל בהוצאות לא צפויות, שלא נלקחו בחשבון (בלת"מ), או חריגות מלוח הזמנים שהוגדר, שגורמים, למעשה, לשיבוש בתכנית העבודה.
 
לסיכום
השתלבות מנהל מערכות המידע בהנהלת החברה וראייתו העסקית מגלמת יתרונות רבים ויכולה להוות מעין 'מכפיל כח', שיאפשר להביא לידי ביטוי ובאופן ראוי את יתרונות הנדבך הטכנולוגי והחדשנות בהובלת תהליכים כדי למקם את הארגון בחזית הטכנולוגיה מול המתחרים, הלקוחות והעובדים.
 
מאת: עופר סלע, יולי 2022.
הכותב שימש כמנהל מערכות מידע במספר ארגונים וכמנכ"ל חברה שהקימה ותפעלה מערכת טכנולוגית ראשונה מסוגה במרחב העירוני לרווחת הציבור ובהיקף עשרות מיליוני ₪.
selaofer1@gmail.com

חברה 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

27.2.24 - Axis Tel Aviv 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים