Telecom News - בית הדין לעבודה: תוך 45 ימים על מש' התקשורת להציג תוכנית לטיפול בגמלאים

בית הדין לעבודה: תוך 45 ימים על מש' התקשורת להציג תוכנית לטיפול בגמלאים

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> בית הדין לעבודה: תוך 45 ימים על מש' התקשורת להציג תוכנית לטיפול בגמלאים
בית הדין לעבודה: תוך 45 ימים על משרד התקשורת להציג תוכנית לטיפול בגמלאים
מאת: מערכת Telecom News, 28.4.21, 14:35יגאל לוי תמונה פרטיתחיים גרון

חרף העובדה, שמשרד התקשורת היה אמור להשלים את בדיקותיו ולהבהיר כיצד בכוונתו לטפל בגמלאיו, המשרד לא ביצע כל בדיקה וממילא לא גיבש תוכנית לטיפול בגמלאים. זאת, תוך שהמשרד מנסה לייצר סחבת נוספת.
 
לאחר שנציגות גמלאי משרד התקשורת העבירה עדכון לבית הדין לעבודה, לפיו הגמלאים מעוניינים להיות תחת האכסניה של המשרד, ניסה המשרד להמשיך בסחבת ולא הציג תוכנית לטיפול בגמלאים, כפי שנדרש לעשות.
 
ב-26.4.21 התקיים דיון נוסף בבית הדין לעבודה, בתביעה, שהגישו גמלאי משרד התקשורת נגד המשרד, בשל סירובו לטפל בהם, בהתאם להוראות התקשי"ר.

כפי שדיווחנו כאן, בדיון קודם שהתקיים בנושא ב-22.2.21, ניסה בית הדין לעבודה, לשים קץ לסחבת, שנוקט משרד התקשורת בהסדרת טיפולו בגמלאי המשרד, כאשר קבע אז, שהוא יקבל תוך שבוע מהתובעים (נציגות הגמלאים) את רשימת הגמלאים המעוניינים להיות תחת החסות של משרד התקשורת ולא מעוניינים בטיפול של עמותת גמלאי חברת הדואר, לשם המשרד שלח את הגמלאים בניגוד לרצונם ומבלי שקיבלו כל טיפול שם.

כ"כ, השופטת קבעה אז, שלאחר קבלת הרשימה הזו, היא דורשת ממשרד התקשורת תשובה תוך 45 יום, כיצד בדעת המשרד לטפל באותם גמלאים, שמעוניינים בטיפול של משרד התקשורת.

בתביעת גמלאי משרד התקשורת, שהוגשה באמצעות עו"ד יגאל לוי (בתמונה העליונה משמאל), ועו"ד חיים גרון (בתמונה העליונה מימין), בשם נציגות הגמלאים שנבחרה: זאב קידר, מירה דאיבוג וישראל (איזי) אלמוג, התגלה, בין היתר, שבמשך שנים רבות העביר משרד התקשורת סכומי עתק לעמותת גמלאי הדואר, כדי שזו, כביכול, תטפל בגמלאי המשרד, במקום עובדי אגף מינהל ומשאבי אנוש של המשרד. הכספים הללו פשוט נעלמו ולא ידוע מה נעשה עמם. גמלאי המשרד לא זכו לכל טיפול במשך שנים, מאיש.

לאחרונה, הגישו הגמלאים לבית הדין "הודעת עדכון" (הנמצאת במלואה כאן), שממנה עלה, שמתוך 53 גמלאים, שהתובעים הצליחו ליצור איתם קשר בשבוע החולף, רק גמלאי אחד הודיע, שהוא מעוניין בטיפול של עמותת חברת הדואר וגמלאית אחת מסרה, שאינה מעוניינת בטיפול לא של הדואר ולא של המשרד. יש לציין, שהמספר האמיתי של  גמלאי משרד התקשורת הוא קטן מאוד - פחות מ-60 גמלאים.

אלו העובדות. 51 גמלאים מתוך ה-53 מעוניינים בטיפול של משרד התקשורת, כמוגדר בחוק ובתקשי"ר.

אז למה צמרת משרד התקשורת טוענת מזה שנים, שהיא פטורה מקיום הוראות התקשי"ר, וזאת מאחר שכביכול, חלק ניכר מגמלאי המשרד אינם מעוניינים בטיפול המשרד, ומעדיפים את טיפול עמותת גמלאי הדואר (שלא מטפלת בהם)?

חרף העובדה, שעד הדיון שלשום, אמור היה משרד התקשורת להשלים את בדיקותיו בנוגע לעדכון הנ"ל של נציגות הגמלאים, ולהבהיר כיצד בכוונתו לטפל בגמלאיו, מסתבר שהמשרד לא ביצע כל בדיקה וממילא לא גיבש תוכנית לטיפול בגמלאים. זאת, תוך שהמשרד מנסה לייצר סחבת נוספת.

כאמור, כעת בית הדין החזיר את משרד התקשורת למתווה, הקציב למשרד 45 ימים להשלמת בדיקותיו עם הגמלאים ולהצגת תוכנית לטיפול בגמלאים, שהביעו רצונם להיות תחת האכסניה של המשרד.אביבית מסבנד
 
בסמוך לסיום הדיון בבית הדין, שיגר גמלאי המשרד מאיר בן בסט (המכונה בנבה) הודעה זועמת לסמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש של המשרד, אביבית מסבנד, (בתמונה משמאל), והפיץ אותה בקבוצת הגמלאים:

"אביבית שלום,
היום נכחתי, כפי שראית, בדיון בבית המשפט לענייני עבודה בבת ים בנושא התביעה של ועד הגמלאים כנגד המשרד בעניין טיפול המשרד בגמלאיו.
דבר אחד יש לי לומר לך בעניין זה - התביישתי בשבילך.
במקום לקחת פיקוד ולומר עזבו אתכם מכל הדיונים המתמשכים בבית המשפט, המשרד יתחיל באופן מידי לטפל בגמלאיו כפי שמתחייב מהתקשי״ר, את מתחפרת ומושכת זמן בלי שום טעם, מבלי לבצע את האמור לעיל.
לא ברור לי ולרבים מגמלאי המשרד כיצד הפכנו לאויבי המשרד, וממה נובעת ההתעקשות לא לטפל בנו.
אני מקווה שתתעשתי ותסיימי את הפארסה הזו מוקדם ככל שניתן, ויפה שעה אחת קודם."

כ"כ בהמשך לדיון הנ"ל בבית הדין לעבודה, ולאור החלטת בית הדין, פרסמה אתמול נציגות הגמלאים את ההודעה הבאה לגמלאים:

"שלום לכולם,
ב-26.4.21 התקיים בבית הדין לעבודה הדיון הנוסף בנוגע לתביעתנו להיות מטופלים ע"י המשרד, בהתאם להוראות התקשי"ר. מייד יישלח פרוטוקול הדיון.
כידוע, בהתאם להוראות התקשי"ר, הגמלאים הם חלק בלתי נפרד מאוכלוסיית המשרד, שחייב לטפל בהם באמצעות עובד הרווחה במשרד ובתיאום עם הגמלאים.

האוצר גם מתקצב מעל 500 ₪ לגמלאי בשנה עבור שלל פעילויות כגון: הזמנה לאירועי המשרד, הרצאות, טיולים, נופשונים ועוד. המשרד רשאי להוסיף על תקציב זה.

כזכור, המשרד מנסה לתרץ את אי קיום הוראות התקשי"ר וזריקת גמלאי המשרד 'לטיפול' עמותת גמלאי הדואר, בטענה המופרכת כאילו הגמלאים עצמם אינם מעוניינים להיות מטופלים ע"י המשרד.

לאחר ניסיונות סחבת נוספים מצד המשרד, בית הדין החזיר אותם למתווה, שסוכם כבר בדיון הקודם, דהיינו: בהמשך לבדיקה, שערכה נציגות הגמלאים ממנה עלה, שהגמלאים מעוניינים להיות תחת האכסניה של המשרד, כעת הוקצבו למשרד 45 ימים לבצע בדיקה משלו בקרב הגמלאים ולהודיע כיצד בכוונתו לטפל באותם גמלאים המעוניינים להיות מטופלים ע"י המשרד ומהי התוכנית שגובשה בעניין.

אי לכך, אתם צפויים לקבל בקרוב פנייה מהמשרד לגבי השאלה האם את/ה מעוניין להיות תחת האכסניה של משרד התקשורת, בהתאם להוראות התקשי"ר. מוצע לא להתחכם, או להיגרר וגם אין טעם להתווכח עם מי שיפנה אליכם מטעם המשרד, אלא פשוט להשיב באופן ממוקד וקצר לשאלה.

בכל מקרה של ספק ובכל שאלה, ניתן לפנות לנציגות, אנחנו לשירותכם".

כעת נותר להמתין לראות האם הפעם ימלא משרד התקשורת את שהוטל עליו ע"י בית הדין, ישלים תוך 45 ימים את בדיקותיו מול הגמלאים ויציג תוכנית לטיפול בהם.

הפארסה של הזנחת משרד התקשורת את גמלאי המשרד וסירובו לטפל בהם בהתאם להוראות התקשי"ר, נמשכת כבר עשרות שנים. העובדה, שהטיפול בנושא נעשה כעת תחת עינו הפקוחה של בית הדין, שאף קובע לו"ז מהיר יחסית לטיפול, נותנת תקווה, שאנו לקראת סיומה של פרשה עגומה זו ותחילת הטיפול של משרד התקשורת בגמלאיו, בהתאם להוראות התקשי"ר.

פרוטוקול הדיון האחרון בבית הדין - כאן.

נספח א':
20 החשיפות הקודמות של שערוריית הגמלאים, חשיפות הנוגעות לתקופה של כבני גנץהונת השר יועז הנדל, כשר התקשורת (לפני פיטוריו) ובתקופתו של שר התקשורת בני גנץ, (בתמונה משמאל):
SENIOR FREE

 
עדכון 2.5.21: רפי הוידה (בכיר לשעבר ממשרד התקשורת) הגיש פנייה חדשה למבקר המדינה (ולידיעת רוה"מ ושר המשפטים) בנושא הגמלאים של משרד התקשורת. פנייתו מצויה כאן - למתעניינים. 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
1.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

7-8.5.24 - ChipEx2024 

7.5.24 - Data Driven Factories - Industry 4.0 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים