Telecom News - הרשות להגנת הפרטיות פרסמה את מדריך הגנת הפרטיות לעיר החכמה

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה את מדריך הגנת הפרטיות לעיר החכמה

דף הבית >> צרכנות >> צרכנות לארגון ולעסק >> הרשות להגנת הפרטיות פרסמה את מדריך הגנת הפרטיות לעיר החכמה
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה את מדריך הגנת הפרטיות לעיר החכמה
מאת: מערכת Telecom News, 9.12.18, 16:23מדריך הגנת פרטיות לעיר חכמה

המדריך, שנועד לחזק את ההגנה על פרטיות התושבים בעיר החכמה, מיועד לכלל השותפים בהובלה, ניהול ותכנון מיזמים הקשורים לעיר חכמה וכולל דרישות אבטחת מידע וכלים יישומיים לתהליכי העבודה הקשורים בהטמעה ובפיתוח מיזמים הקשורים בעיר החכמה. מהם אתגרי ההגנה על הפרטיות בערם החכמות? מהם החובות של הרשויות המקומיות בכל הנוגע לאופן שבו הן מנהלות / מחזיקות במאגרי מידע אודות התושבים ובמצלמות אבטחה?
 
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מדריך חדש כדי לחזק את ההגנה על פרטיות התושבים בעיר החכמה. המדריך, שנשלח היום לראשי הרשויות ולמנהליהם הכלליים, מיועד לכלל השותפים בהובלה, ניהול ותכנון מיזמים הקשורים לעיר חכמה וכולל מידע וכלים יישומיים לתהליכי העבודה הקשורים בהטמעה ובפיתוח מיזמים הקשורים בעיר החכמה.
 
המדריך סוקר את האתגרים המרכזיים בהגנה על הפרטיות בערים החכמות והתחזיות לעתיד, מציג בתמציתיות את הדרישות הרלוונטיות בהוראות חוק הגנת הפרטיות והעקרונות המנחים, וכולל מידע אודות דרישות אבטחת המידע תוך סקירת דוגמאות ומקרי בוחן מהעולם.
 
בהחלטת ממשלה מס' 2733 נקבע, שכל עיר בישראל תהיה חכמה ובעלת תשתיות לפלטפורמות דיגיטליות. תהליכי הדיגיטציה והטכנולוגיות החדשות בערים החכמות נועדו לייעל את תהליכי ניהולה של העיר ומערכותיה ולהוסיף לאיכות חייהם ורווחתם של התושבים. מדובר בתהליכים חשובים ומבורכים אך יחד עם זאת הם מעלים גם איומים חדשים לפרטיות התושבים עימם יש להתמודד מבעוד מועד ולמנוע את התממשותם.
 
אתגרי ההגנה על הפרטיות בערם החכמות:
הפוטנציאל לאיסוף ולניתוח כמות עצומה של מידע אישי אודות מצבם האישי, הרווחתי, המשפחתי והחברתי של התושבים גדל. מידע המגיע מעשרות ואף מאות מקורות שונים, החל ממאגרי מידע המכילים נתונים אודות תושבי העיר, כמו מאגר הארנונה או החינוך ועד מאגרים ייחודיים לערים חכמות כמו מידע מרשת ה-WiFi העירונית, מכרטיסי התושב המקומיים או מאפליקציות שונות, שמפעילה הרשות המקומית.

טכנולוגיות חדשות מאפשרות ניתוח, הצלבת מידע והסקת מסקנות ומגבירות את הסיכונים לפרטיות התושבים.

מצלמות וחיישנים שונים המותקנים ברחבי העיר למטרות שונות כגון ביטחון אישי, שמירה על הסדר הציבורי, קיימות ועוד, עלולים ליצור מנגנון של מעקב ציבורי מתמיד והפוטנציאל לזליגת מידע אישי ולשימושים בו לרעה מתעצם. 

למשתמשי העיר החכמה, התושבים, אין חלופה אמיתית לקבלת שירותים ציבוריים והם אינם יכולים להימנע מאיסוף המידע עליהם, בפרט כאשר מדובר במידע, שנאסף בתשתיות עירוניות חיונית. בכך, עלולים להתערער יסודות ההסכמה של התושב לשימושי הרשות המקומית במידע עליו, מאחר שאין לו אפשרות לבחור בחלופה אחרת, ועל כן מתחייבת זהירות רבה יותר של הרשות המקומית בשימוש במידע האישי של התושבים.

בין החובות של הרשויות המקומיות בכל הנוגע לאופן שבו הן או מי מטעמן מנהלים ו/או מחזיקים במאגרי מידע אודות התושבים:
על הרשויות המקומיות לעשות שימוש במידע של התושבים רק למטרה שלשמה המידע נאסף ועליהן להודיע לתושבים, בטרם איסוף המידע, האם חובתם החוקית למסור את המידע, מה המטרה שלשמה נאסף המידע, למי יימסר המידע ומה תהיה מטרת המסירה.

הרשות המקומית מחויבת לתת לתושבים את זכות העיון במידע, שקיים אודותיהם, וכן את הזכות לתיקון המידע במידה ואינו מעודכן או שנפלה בו שגגה.

על הרשות המקומית ועובדיה חובת שמירה על סודיות המידע אליו נחשפו במסגרת עבודתם.

בעת פניה לתושבים בדיוור ישיר עליהן להקפיד על עמידה בהוראות סימן ב' לחוק הגנת הפרטיות המובאות בהרחבה בהנחיה בנושא דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר.

התקנת מצלמות מעקב ואבטחה בעיר החכמה מחייבת את הרשות המקומית, בין היתר:
להגדיר באופן ספציפי ומפורש את מטרת הצבת המצלמות.

חל איסור להשתמש בצילומים למטרות זרות, שאינן חלק מאותן מטרות, שהוגדרו להצבת המצלמות.

תכנון לפרטיות - כבר בשלבי התכנון יש לוודא מספר פרמטרים כמו רלבנטיות המטרה של הצבת המצלמות, מיקומן, מספרן, זמני צילום ורזולוציה.

יש ליידע את הציבור על הצבת המצלמות, לדוגמא באמצעות הצבת שילוט קריא בסמוך למקום וכן לפרסם מיפוי מלא של פריסת המצלמות באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

לא ניתן להעביר את הצילומים  לגורמים זרים ולשמור אותם לאחר שאינם נחוצים עוד.

לנקוט משנה זהירות כשמדובר במצלמות המנטרות אוכלוסיות פגיעות כמו קטינים או קשישים (קירבה למוסדות חינוך או סיעוד וכד').
להקפיד הקפדה יתרה על דרישות אלו במיוחד כאשר מדובר במיזמים הכוללים טכנולוגיות זיהוי פנים וניתוח תנועה, צילום תרמי או אינפרא-אדום, טכנולוגיות תיוג צילומים מתוחכמות והצלבה עם מאגרי מידע נוספים. טכנולוגיות אלו מסוגלות להפיק מידע הנחשב לבעל פוטנציאל סיכון גבוה מאד לפרטיותם של תושבי הערים.
 
חובת ההגנה על מאגרי המידע: 
על הרשויות המקומיות חלה חובה להגן על מאגרי המידע שברשותן ולעמוד בתקנות הגנת הפרטיות אבטחת המידע, שנכנסו לתוקף במאי 2018 המפרטות את רמת אבטחת המידע הנדרשת מכל מי שמחזיק מידע אישי בהתאם להיקף המידע ורגישותו.

חובתה של כל רשות מקומית להגדיר מהי רמת האבטחה החלה על כל אחד מן המאגרים שבבעלותה או אצל המחזיקים מטעמה.
 
עו"ד אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות: אין ספק כי ביכולתה של עיר חכמה להוסיף לאיכות החיים של התושבים ולייעל תהליכים, אך יש לוודא, שפרטיות התושבים נשמרת בכל מיזם שכולל איסוף מידע אישי.

מיזמים הקשורים בעיר החכמה חשובים ומבורכים. הם לא רק מציבים את ישראל בקדמה הטכנולוגית, יש בהם כדי לשפר משמעותית את איכות חייהם ורווחתם של התושבים וליצור סביבה בטוחה, שירותית, יעילה למחייה ואורבנית. 

יחד עם זאת, האימוץ המהיר של טכנולוגיות עיר חכמה בישראל מחייב את כל הגורמים השותפים בניהולה ובתיכנונה של העיר החכמה להידרש כבר בשלבים המוקדמים לסוגיית ההגנה על המידע האישי של התושבים ועל פרטיותם. זאת, כדי לוודא, שהסביבה העירונית בה אנו חיים ומתנהלים בשגרת יומנו לא תהפוך למקום המסכן את חירותנו או פוגע בה.

חשוב לזכור, שלמשתמשי העיר החכמה, התושבים, אין חלופה אמיתית לקבלת שירותים ציבוריים ועל כן לעומדים בראש הרשות המקומית, העיר, מובילים או שותפים לתכנון מיזמים בתחום העיר החכמה, תפקיד מפתח בהגנה על פרטיותם. 

בדיוק לשם כך פרסמנו היום מדריך, שנועד לסייע וללוות את כלל הגורמים במערכות השלטון המקומי בתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות, בראשם ראשי הרשויות המקומיות ומנהליהם הכלליים ולהבטיח, שיינקטו כל הצעדים הנדרשים להבטיח את ההגנה על הזכות לפרטיות של תושבי ישראל".
 
המדריך המלא – כאן.
NORDVPN 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
21.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

13.3.24 - כנס השפעה בסייבר.

19.3.24 - Europe Days 2024 Conference

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים