Telecom News - הרשות להגנת הצרכן הטילה קנס ענק בגין עוקץ קשישים בשיווק טלפוני

הרשות להגנת הצרכן הטילה קנס ענק בגין עוקץ קשישים בשיווק טלפוני

דף הבית >> צרכנות >> צרכנות לארגון ולעסק >> הרשות להגנת הצרכן הטילה קנס ענק בגין עוקץ קשישים בשיווק טלפוני
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הטילה קנס ענק בגין עוקץ קשישים בשיווק טלפוני
מאת: מערכת Telecom News, 28.12.20, 23:15SENIOR FREE
 
מדובר בעוסקת, שהפעילה עסקים תחת השמות: דיל המאה, פרימיום סייל וליין ישיר, שעוסקים בשיווק טלפוני לצרכנים, שרובם ככולם קשישים. פירוט שיטות הפעולה מול מבוגרים בני הגיל השלישי, שלב אחר שלב.
 
לאורך כל שנות פעילותה, העוסקת נקטה כלפי הצרכנים בפעולות שיווק אגרסיביות של הטעיה והשפעה בלתי הוגנת כהגדרתן בחוק. העוסקת ביצעה פניות חוזרות ונשנות לצרכן על אף שהביע במפורש את רצונו כי תחדל מכך, ניצלה מוגבלות של צרכנים, וסיפקה מוצרים בתשלום, שלא על פי בקשה מפורשת.

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה לעוסקת, שהפעילה עסקים תחת השמות: דיל המאה, פרימיום סייל וליין ישיר, על הטלת קנס בסך 8,336,000 ₪. מדובר בקנס גבוה, שמדגיש את חומרת ההפרות שנעשו ע"י העוסקת.

לעוסקת אין הפרות קודמות ולכן העיצום הכספי הופחת ב 20% בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (במקור הסכום היה 10,420,000 ₪ ופחת ל 8,336,000 ₪).

העוסקת רשאית לערער על דרישת התשלום בפני בית משפט השלום תוך 45 ימים ממועד מסירת הדרישה.
החקירה החלה בעקבות עבודת מודיעין ותלונות רבות, שהתקבלו מצרכנים, מהחקירה עולה כי:

העוסקת פנתה אל הצרכנים, רובם ככולם קשישים, באמצעות שיחות טלפון יזומות (טלמרקטינג), כדי למכור מוצרים שונים בעסקת מכר מרחוק.
 
בתהליך השיווק והמכירה, לאורך כל שנות פעילותה, העוסקת נקטה כלפי הצרכנים בפעולות שיווק אגרסיביות של הטעיה והשפעה בלתי הוגנת, וכן הפרת חובות המוטלות עליה מכוח החוק בעסקת מכר מרחוק, לפני ביצוע העסקה ולאחריה.
 
נוסף על הפעלת מוקד המכירות בו בוצעו מרבית ההפרות, הפעילה העוסקת מערך של נציגות, שביצעו שיחות שיווק מחוץ למשרדי העוסקת. כעולה מחומר הראיות, נציגות אלו נהגו בפרקטיקות חמורות אף יותר.
 
שיטות הפעולה של העוסקת:
שיחות המכירה הטלפוניות כוונו אל צרכנים מבוגרים בני הגיל השלישי, והתאפיינו בשורה של הפרות, הטעיה והשפעה בלתי הוגנת לאורך השיחה ואף לאחריה.
 
בשלב הראשון, מיד בפתיח השיחה, הזדהו נציגות העוסקת, כנציגות "מחלקת הטבות לבעלי כרטיסי אשראי", וכמי שעובדת "עם ויזה וישראכרט", באופן שנטע בקרב הצרכנים את המצג לפיו הדוברת עימם היא נציגה של חברת האשראי או פועלת מטעמה ו/או על דעתה. זאת, בעוד העוסקת אינה חברת אשראי, אינה פועלת מטעם חברת אשראי כלשהי, ואינה בת סמכא להציג עצמה ככזו. במקרים נוספים, נציגות העוסקת הזדהו כמייצגות גופים נוספים.
 
בשלב השני, טענו נציגות העוסקת, שהן יוצרות קשר עם הצרכן משום שהוא בעל כרטיס אשראי "של ויזה או ישראכרט". זאת, כדי לקבע את המצג לפיו הן נציגות רשמיות של חברות האשראי, שמתקשרות אל הצרכן בשל העובדה, שהוא מחזיק ברשותו כרטיס של חברת האשראי.
 
כאשר אישר הצרכן, שהוא בעל כרטיס אשראי כלשהו, מסרו לו הנציגות, שהוא זכאי לשורה של הטבות בנימוקים שונים. בפועל אמירות אלו, שנאמרו לכל צרכן במלואן או בחלקן, נעדרות אחיזה במציאות, נטענו בעלמא ובאופן גורף, ונועדו להציג מצג של הטבה, הגם שאינה קיימת, כדי להביא את הצרכן להיקשר עם העוסקת בעסקה.
 
נציגות העוסקת מסרו לצרכנים, שהעוסקת מחזיקה בידה זיכוי כספי בסך של 1,000 ₪ על שמו של הצרכן או קופון בסכום זהה, וטענו, שאי ניצול הזיכוי יביא לביטולו. בפועל, זיכוי כאמור כלל לא היה בנמצא, הטבה זו לא הייתה קיימת כלל, והעוסקת מעולם לא "ביטלה" את ההטבה המדומה אלא שבה והציעה אותה שוב ושוב.
 
נציגות העוסקת טענו, שההטבות ניתנות בשל העובדה, שהצרכן נמנה על מועדון לקוחות, שמפעילה העוסקת. בפועל, העוסקת לא הפעילה מועדון לקוחות כלשהו.
 
נציגות העוסקת טענו, שהתקשרו אל הצרכן משום ששמו עלה בהגרלה כלשהי. בפועל, העוסקת כלל לא ערכה הגרלות.
 
העוסקת ביצעה פעולות של השפעה בלתי הוגנת: ביצוע פניות חוזרות ונשנות לצרכן על אף שהביע במפורש את רצונו כי תחדל מכך, ניצול מוגבלות של צרכנים, והספקת מוצרים בתשלום שלא על פי בקשה מפורשת, הכל כדי להיקשר בעסקה.
 
נציגות העוסקת מסרו לצרכנים, שנזקף לחובתם חוב כלשהו לעוסקת, או שהצרכנים משתייכים למועדון לקוחות, שמפעילה העוסקת. הנציגות טענו, שכדי לפרוע את החוב או כדי לסיים את החברות במועדון, על הצרכנים לשלם לעוסקת אלפי ש"ח, או לרכוש מוצרים בסכום, שייקבע ע"י העוסקת. בפועל, חוב כזה לא היה קיים, העוסקת כלל לא הפעילה מועדון לקוחות כלשהו, ולאחר שהצרכנים ביקשו לסיים את חברותם במועדון, לכאורה, העוסקת חייבה את כרטיס האשראי שלהם כעסקת מכירה לכל דבר ועניין ושלחה לביתם מוצרים שונים. לעיתים אף חייבה העוסקת את כרטיסי האשראי של הצרכנים אף ללא שקדמה לכך שיחת מכירה, ולאחר מכן שלחה לביתם מוצרים שונים ללא בקשתם המפורשת.
 
העוסקת לא נענתה לדרישת הצרכנים לבטל עסקה, הגם שעשו זאת במועד הקבוע בחוק. במקרים אחרים דרשה העוסקת מהצרכנים דמי ביטול בשיעור גבוה מזה הקבוע בחוק.
 
העוסקת לא גילתה לצרכנים באופן גורף את מלוא הפרטים המחויבים בגילוי טרם ביצוע העסקה, כנדרש בעת ביצוע עסקת מכר מרחוק. כ"כ, לאחר ביצוע העסקה, העוסקת לא שלחה לצרכנים מסמך בכתב הכולל פרטים שונים כנדרש על פי החוק.אניטה יצחק יחצ קרדיט דוברות הרשות
 
אניטה יצחק, (בתמונה משמאל, קרדיט: דוברות הרשות), סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין: "מדובר בעיצום כספי גבוה, שמדגיש את ההפרות הרבות שנעשו ע"י העוסקת, מדובר בפגיעה בהיקף רחב מאוד, מאות הפרות כלפי עשרות צרכנים.
חומרי החקירה חשפו מקרים מזעזעים של ניצול הצרכנים, שברובם קשישים. העוסקת נקטה בפרקטיקות מטעות כדי להביא לביצוע עסקאות תוך פגיעה וניצול חולשתם של הצרכנים הקשישים. הרשות ממשיכה בפעילותה נגד חברות הפוגעות בציבור הצרכנים בדגש על אוכלוסיות צרכנים חלשות ותביא לדין כל עוסק, שפועל תוך פגיעה וניצול של ציבור הצרכנים".
 
סעיפי חוק הגנת הצרכן לפיהם העוסקת נמצאה מפרה:
  • סעיף 2(א)(1) -איסור מסירת מידע העלול להטעות את הצרכן בכל עניין מהותי (מהות העסקה נחשבת למידע מהותי).
  • סעיף 2(א)(6) - איסור מסירת מידע העלול להטעות את הצרכן בכל עניין מהותי (זהות היצרן/היבואן/נותן השירות נחשב למידע מהותי).
  • סעיף 2(א)(21) - איסור מסירת מידע העלול להטעות את הצרכן בכל עניין מהותי (תנאי ביטול העסקה נחשבים למידע מהותי).
  • סעיף 3(ב)(4) - פניות חוזרות ונשנות לצרכן או לבני משפחתו כדי לקשור עסקה, אף שהביעו, במפורש או במשתמע, את רצונם כי יחדל מכך, מהווה הפעלת השפעה בלתי הוגנת.
  • סעיף3(ב)(5) -ניצול מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית של צרכן, כשהוא יודע או היה עליו לדעת על קיומה של מוגבלות כאמור, מהווה הפעלת השפעה בלתי הוגנת.
  • סעיף 3(ב)(8) - אספקת נכס לצרכן בתשלום שלא על פי בקשתו המפורשת, מהווה הפעלת השפעה בלתי הוגנת.
  • סעיף 3(ב)(9) - יצירת רושם כי צרכן זכה או יזכה בפרס או בהטבה אחרת, אף שאין פרס או הטבה כאמור, מהווה הפעלת השפעה בלתי הוגנת.
  • סעיף 14ג(א) - בעת ביצוע עסקת מכר מרחוק יש לספק לצרכן פרטים באשר לזכות ביטול העסקה ולאחריות הניתנת על המוצרים.
  • סעיף 14ג(ב) - בעת ביצוע עסקת מכר מרחוק יש לספק לצרכן מסמך גילוי הכולל פרטים אודות העסקה.
  • סעיף 14ה(ב) - בעת ביטול עסקה, יחזיק העוסק לצרכן תוך 14 ימים את הסכום ששילם בניכוי דמי ביטול של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם.
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים