Telecom News - כספי "עמותת גמלאי הדואר" הושקעו בבורסה במקום לשרת את הגמלאים!

כספי "עמותת גמלאי הדואר" הושקעו בבורסה במקום לשרת את הגמלאים!

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> כספי "עמותת גמלאי הדואר" הושקעו בבורסה במקום לשרת את הגמלאים!
חשיפה: משרד המשפטים: כספי "עמותת גמלאי הדואר" שמקורם בכספי גמלאי משרד התקשורת - הושקעו בבורסה במקום לשרת את הגמלאים!!!
מאת: מערכת Telecom News, 18.8.22, 07:10יגאל לוי

היכן הייתה הנהלת משרד התקשורת, שכזכור זרקה את גמלאי משרד התקשורת לעמותת גמלאי הדואר והיא זו שהעבירה מיליונים לעמותה זו? יש 2 תשובות אפשריות ושתיהן חמורות. 
האם הדבר מטריד בכלל את מנוחתו של שר התקשורת
 יועז הנדל? 

במשך עשרות שנים מתקיים "מתחת לרדאר" שיתוף פעולה פסול וחמור, בין הנהלת משרד התקשורת לבין עמותת גמלאי הדואר (וחברת הדואר), שבמסגרתו העביר המשרד לעמותה ולחברת הדואר מיליוני ₪ ללא כל בקרה ובתמורה מספקת העמותה להנהלת המשרד את "הפטור" משמירת קשר בעצמה עם גמלאי משרד התקשורת.

תביעת גמלאי משרד התקשורת נגד הנהלת המשרד, שנטשה אותם ומסרבת לשמור עימם על קשר, תביעה יוצאת דופן, שהוגשה ע"י עו"ד יגאל לוי (בתמונה משמאל), בעצמו סמנכ"ל בכיר לשעבר במשרד התקשורת, בשם נציגות הגמלאים שנבחרה: זאב קידר, מירה דאיבוג וצבי יונדלר, מתנהלת בימים אלה בבית הדין לעבודה ופתחה "תיבת פנדורה". פירוט מלא למתעניינים מצוי בנספח א' כאן למטה. 

במסגרת התביעה נחשף:

1) במשך שנים רבות העביר משרד התקשורת סכומי עתק לעמותת גמלאי הדואר, כדי שזו, כביכול, תטפל בגמלאי המשרד, במקום עובדי אגף מינהל ומשאבי אנוש של המשרד (שזה תפקידם לפי תקנון שירות המדינה - התקשי"ר).

2) סכומי עתק אלה הועברו ע"י המשרד לעמותה, ללא כל פיקוח ומבלי שלמשרד יש כל מידע לגבי כמות הגמלאים ואופן הטיפול בהם.

3) בשונה מכלל גמלאי שירות המדינה, נדרשים גמלאי משרד התקשורת לשלם "דמי חבר", כתנאי לשמירת הקשר עימם.

4) משרד התקשורת העביר במשך שנים כספים עבור כמות מופרכת של כ-1,000 גמלאים למרות שרשות הדואר נפרדה מהמשרד אי שם ב-1987 ולכן "הצעירים" שבין הגמלאים אמורים להיות בני 100! ואף למעלה מזה...

5) המשרד העביר לעמותה סכומי עתק אפילו עבור גמלאים, שכלל אינם חברים בעמותה ואינם מקבלים ממנה כל שירות, או אף כאלה, שמזמן הלכו לעולמם.

6) העברת הכספים העצומה הנ"ל, בין המשרד לעמותה, התבצעה אף מבלי שנחתם כל הסכם בין הצדדים (ההסכם הראשון שנחשף הוא רק מ-2011, דהיינו: 24 שנים לאחר הפרדת רשות הדואר מהמשרד).

במהלך כל השנים, לרבות כעת בבית הדין לעבודה, טוענת הנהלת משרד התקשורת באופן פומבי, ש"הכל בסדר" ושהיא מפקחת כראוי כל השנים על העמותה, ושהכספי המדינה, שהיא מעבירה לה, אכן משמשים את גמלאי המשרד.

אולם, פרוטוקולים פנימיים שנחשפו, הוכיחו, שלא זו בלבד שקיימים אי סדרים כספיים חמורים בטיפול המשרד בכספי הגמלאים, אלא שהנהלת המשרד ידעה כל השנים על אי הסדרים ועל כך, שהכספים, שהיא מעבירה לעמותה, אינם משרתים את גמלאי המשרד.

טענות גמלאי משרד התקשורת נשענות על 3 "רגליים" מרכזיות:

טיעון מוסרי: במסגרת האחריות הבין-דורית, מחויב כל ארגון לשמור על קשר עם גמלאיו, ששירתו בו במשך עשרות שנים. הנהלת משרד התקשורת מסרבת לשמר על קשר עם גמלאי המשרד וזורקת אותם לעמותת גמלאי הדואר.
 
טיעון חוקי: הוראות תקנון שירות המדינה ("התקשי"ר) רואות בגמלאי המשרד חלק מאוכלוסיית המשרד, ולכן הוטלה חובה חוקית על המשרד לשמור על קשר עם גמלאיו ולטפל בהם במגוון נושאי רווחה, בשיתופם הפעיל.
 
טיעון כספי: כחלק מהחשיבות, שרואה המדינה בטיפול בגמלאיה, היא מקצה סכומי כסף לכל משרד לצורך הטיפול בגמלאים. על כל משרד לוודא, שכספי מדינה אלה אכן משמשים את הגמלאים. בנוסף, בשונה מכלל גמלאי שירות המדינה, גמלאי משרד התקשורת נדרשים לשלם "דמי חבר" כתנאי לשמירת הקשר עימם. הנהלת משרד התקשורת העבירה לעמותת גמלאי הדואר, ללא כל בקרה, מיליוני ₪ המיועדים לשמירת הקשר עם גמלאי משרד התקשורת.

בכל הקשור לאי הסדרים הכספיים, צמרת משרד התקשורת, כמו גם גורמים נוספים בנציבות שירות המדינה, במשרד האוצר ובחברת הדואר, חוששים מחשיפת אי הסדרים הכספיים החמורים בהעברת כספי המדינה לעמותת גמלאי הדואר ולחברת הדואר, ללא כל פיקוח ואף ללא הסכם, והם עושים כל אשר לאל ידם בניסיון להסתיר מבית הדין לעבודה את אי סדרים כספיים אלה.

כעת אנו חושפים עוד מחדל כספי חמור בטיפול בכספי גמלאי משרד התקשורת:
העברת הכספים המופקרת של הנהלת משרד התקשורת לעמותת גמלאי הדואר כאמור, מבלי לוודא, שכספים אלה באמת משמשים את הגמלאים, בנוסף לכספים רבים נוספים, שקיבלה העמותה מחברת הדואר (שגם אלה כספי ציבור) ולדמי החבר, שנכפה על הגמלאים לשלם לעמותה, לצד העובדה, שגמלאים רבים של המשרד כלל אינם חברים בעמותה וחלקם כלל אינם בין החיים, מילאו מאוד את קופתה של העמותה.

וכידוע: אין מדובר בגוף עסקי, שצבר את הונו מפעילות שיזם, אלא, כאמור, מדובר בעמותה רשומה הנשענת על כספי ציבור שקיבלה ומדמי החבר של הגמלאים.

מאחר שמדובר בעמותה, שחבריה הם גמלאים ומטרתה הרשמית: "מתן עזרה וסיוע הדדיים לחברים בתחום הכלכלי, חברתי, רפואי וכו' ברמת הפרט. ארגון פעילויות חברה ותרבות ונופש", מצופה היה, שכספים אלה, שנצברו בקופת העמותה, ישמשו את ציבור הגמלאים שהעמותה אמורה לשרת.

אולם, כעת אנו חושפים, ש-20 שנה (!) לאחר הפרדת רשות הדואר ממשרד התקשורת, וזריקת גמלאי המשרד לטיפול עמותת גמלאי הדואר תמורת תקציבי עתק, חשף משרד המשפטים (באמצעות רשם העמותות), שכספי מדינה, שהועברו לעמותה לצורך "טיפול" בגמלאים וכן, דמי חבר, שניגבו מהגמלאים, שימשו, שלא כדין ובניגוד למטרות העמותה, לצורך השקעה בבורסה ולצבירת עודפים תקציביים בהיקפים אסורים, במקום לשרת את הגמלאים! שערורייה חמורה בכל קנה מידה!!!

במילים אחרות, מיליוני ₪ המיועדים לגמלאים, לא הגיעו אליהם, אלא שימשו לצורך השקעה בבורסה וליצירת עודפי תקציב.

מי שחשף את המחדל הכספי החמור הנ"ל בפעילות עמותת גמלאי הדואר, היה לא אחר ממשרד המשפטים (רשם העמותות), שבאופן תמוה, מייצג בימים אלה את הנהלת משרד התקשורת בבית הדין לעבודה, בדרישתה שלא לשמור על קשר עם גמלאי המשרד ולזרוק אותם לאותה עמותת גמלאי הדואר.

בחקירה כספית, שביצע רשם העמותות (משרד המשפטית) בעמותת גמלאי הדואר, בתחילת 2008 (כ 20 שנה! לאחר הפרדת רשות הדואר ממשרד התקשורת) הוא נדהם לגלות, שמיליונים מהתקציב הציבורי, שמועבר לעמותה והכספים הרבים, שהגמלאים משלמים כדמי חבר, אינם משמשים לטיפול בהם וכאמור מושקעים בבורסה ונשמרים כעודפי תקציב.

כך ממכתבו של רו"ח דן רבין ממשרד רשם העמותות (משרד המשפטים) שהגיע לידינו: "לעמותה יתרת נכסים שאינם מוגבלים בסכום מהותי, כך שהעמותה צוברת נכסים. אבקש לדעת כיצד מתכוונת העמותה לנצל עודפים אלו. במידה וקיימת תוכנית לניצול העודפים אבקש להעביר למשרדנו העתק ממנה. במידה ולא תשיבו למכתבי זה, לא נוכל להנפיק לעמותה אישור ניהול תקין לשנת 2008 ואף נשקול נקיטת הליכים בהתאם להוראות החור, לרבות פירוק".

וכן, ממסמך נוסף של רשם העמותות שהגיע לידינו, ונושא את הכותרת "תוכנית הבראה לעמותת גמלאי הדואר", נקבע, שנמצא בעמותה "עודף מופרז" וניתנה לעמותה הוראה הבאה: "העמותה תקיים את התוכנית לצמצום העודפים שהוגשה לרשם העמותות".

כך גם יו"ר מועצת עמותת גמלאי הדואר לשעבר, משה ברנדוין מתוך פרוטוקול פנימי של העמותה שהגיע לידינו: "...לעמותה ישנם עודפים של כ-4 מיליון ₪ המושקעים בתיק השקעות ועפ"י דרישת רשם העמותות צבירת הון מנוגדת למטרות העמותה, לכן יש צורך בחיפוש אלטרנטיבות להשקעת הון העמותה בצורה התואמת את מטרותיה מחד ומאידך הגדלת פעילות ע"ח תיק ההשקעות".

ומוסיף סגן מנהל רווחה וגמלאים ומנהל עמותה דאז, דוד כהן: "כרגע מושקעים כ-2 מיליון ₪ בתיק השקעות באמצעות עדינה שטיינר מאגף הכספים ושאר הכסף נזיל. מציע שבמידה וישנה הצעה להוציא את תיק ההשקעות מעדינה, רצוי להמתין לבוא המנכ"ל ולקבל החלטה בנוכחותו".

נראה, שההשקעות כספי הגמלאים, שבוצעו ע"י "עדינה שטיינר מאגף הכספים", לא היו מוצלחות במיוחד שכן באותה ישיבה ציין ברנדוין, ש"השקעות כספי העמותה בשנה האחרונה לא הניבו רווחים וצריך למצוא אפיקי השקעה אלטרנטיביים...".

ויודגש: בין אם השקעות כספי הגמלאים היו מוצלחות ובין אם לאו, כפי שהבהיר רשם העמותות לעיל, חל איסור על העמותה לצבור כספים בהיקפים כאלה ועליה למלא את הייעוד שלשמה הוקמה - ולהחזיר את הכספים לגמלאים באמצעות פעולות רווחה נוספות.
 
והיכן הייתה הנהלת משרד התקשורת כל אותה תקופה שכספי הגמלאים הושקעו בבורסה, במקום לשרת את הגמלאים?
אחת משתיים:

או שהנהלת משרד התקשורת ידעה על המחדל החמור ובכל זאת המשיכה בשיתוף הפעולה עם זריקת גמלאי המשרד "לטיפול" העמותה והעברת כספי הגמלאים לעמותה (במסגרת "הדיל" להתחמק משמירת הקשר בעצמה עם גמלאי המשרד),

או שהנהלת המשרד לא ידעה, שהכספים שהיא מעבירה לעמותה, אינם מגיעים לגמלאים, ואז הדבר מהווה הוכחה ניצחת, כי שיקרה כל השנים, לרבות בבית הדין לעבודה, כאשר טענה, שהיא מפקחת ו"הכל בסדר" עם הטיפול בגמלאי משרד התקשורת.הנדל דוברות

ומה קורה היום עם גמלאי משרד התקשורת ועם הכספים המיועדים להם?

האם הדבר מטריד כלל את מנוחתו של שר התקשורת יועז הנדל (בתמונה משמאל)?

בכל מקרה, סוגיית העברת כספי גמלאי משרד התקשורת ע"י הנהלת המשרד, לעמותת גמלאי הדואר, והיעדר הפיקוח על השימוש בכספי הגמלאים (שחלקם כאמור, מצאו דרכם לבורסה), יידונו לעומק במסגרת בירור תביעת גמלאי משרד התקשורת המתנהלת בימים אלה בבית הדין לעבודה.

ראוי להזכיר, שתביעת גמלאי משרד התקשורת נגד הנהלת המשרד, הולכת ומתבררת כ"אבן בוחן" לאופן ההתנהלות המצופה ממשרד ממשלתי כלפי גמלאיו, ואין ספק, שתהיינה לתביעה זו השלכות רוחב מרחיקות לכת על כלל העובדים והגמלאים בארץ - ולא רק בהיבט הכספי.

נספח א':
28 החשיפות הקודמות של שערוריית הגמלאים, חשיפות הנוגעות לתקופה של כהונת השר יועז הנדל, כשר התקשורת (לפני פיטוריו), לתקופתו של שר התקשורת בני גנץ, וכעת שוב מכהן יועז הנדל כשר התקשורת. לקרא ולא להאמין:
SENIOR FREE

 
 
 
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים