Telecom News - לאחר ההסתרה של מש' התקשורת: האם אנו ערב "המפץ הגדול" בענף הדואר?

לאחר ההסתרה של מש' התקשורת: האם אנו ערב "המפץ הגדול" בענף הדואר?

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> לאחר ההסתרה של מש' התקשורת: האם אנו ערב "המפץ הגדול" בענף הדואר?
לאחר ההסתרה של משרד התקשורת: האם אנו ערב "המפץ הגדול" בענף הדואר?
מאת: מערכת Telecom News, 11.11.20, 07:30יגאל לוי פרטי

משרד התקשורת פרסם את התגובות (הקשות!) להמלצות "ועדת רוזן", והסתיר את תגובת "דפוס בארי" ("מסר"), שהוא המתחרה המרכזי של חברת הדואר. כיצד יתכן, שדווקא תגובת "דפוס בארי "לדו"ח "ועדת רוזן" לא פורסמה ע"י משרד התקשורת? "דפוס בארי", שהבין שהמלצות הוועדה הן סוף התחרות בענף הדואר ואיום על פעילותו בתחום הדפוס, ניצל את גמישות "ועדת הריכוזיות" ונרשם כרוכש פוטנציאלי של חלק מחברת הדואר במטרה לחבירה של חברת הדואר ו"דפוס בארי" למונופול חזק בענף. רשימת המתעניינים ברכישת חברת הדואר אינה כוללת בעלי ניסיון משמעותי בתחום הדואר מהארץ או מהעולם, דבר המגביר את החשש, שהם הגיעו כדי "לעשות סיבוב" על הנדל"ן הרב של החברה. 
עדכונים בסוף הכתבה


ביום 29.10.20 פרסם משרד התקשורת את תגובות בעלי העניין להמלצות "ועדת רוזן" (כאן). הדבר המעניין ביותר בתגובות, אף יותר ממה שנטען בהן, היה דווקא מה שלא פורסם.

עיון מהיר ברשימת המגיבים, שפורסמה באתר המשרד, והשוואתה לרשימת המגיבים, שפורסמה בדו"ח הוועדה, העלה, שחסרות מספר תגובות ובראשן תגובת  בארי - מסר.

כפי שפרסמנו ביום 29.10.20, חברת מסר היא המתחרה הממשית היחידה של חברת הדואר. היא, למעשה, יותר מותג, שמאחוריו עומד מיזם של שילוב כוחות חזק בתחום הדואר הכמותי בישראל: "דפוס בארי" - האחראי על הבאת הלקוחות, הדפסת הדואר הכמותי, מיונו והובלתו, וחברת "בר הפצה" - המופקדת על חלוקת הדואר לבתי הנמענים.

יתרון מרכזי נוסף, שעמד לידי "דפוס בארי" ובתי דפוס נוספים, היה היכולת לאחד משלוחי דואר ממדוורים שונים באמצעות מכונות הדפסה משוכללות, ולהופכם למשלוח אחד גדול וזול - דבר שהגביר את המתיחות בין "דפוס בארי" וחברת הדואר.

כאשר החריפה המתיחות בין "דפוס בארי" לחברת הדואר בנוגע למשלוח דברי דואר מאוחדים כנ"ל, לרבות עימותים על גבי רמפת המשלוחים בבית המיון המרכזי של חברת הדואר, נכנס משרד התקשורת לתמונה והסדיר את הנושא באמצעות הוראת מינהל, שפרסם סמנכ"ל בכיר דואר, דאז במשרד התקשורת, עו"ד יגאל לוי, (בתמונה למעלה).

בהוראה נקבע, בין היתר: "עמדתנו, כי אין מקום לבלום באמצעים רגולטוריים את ההתפתחות הטכנולוגית בתחום הדואר, שמשמשים לצורך הוזלת משלוח דואר באמצעות איחוד דברי דואר ממספר שולחים, ובלבד שהמשלוח עומד בכללי משלוח דואר כמותי. להיפך! יש לעודד פיתוח שיטות מיון והפקה מתקדמות, שיוזילו את עלויות משלוח הדואר, ישפרו את המוצר/השירות לשולחי הדואר, ישמרו על הרלוונטיות של שירותי הדואר ככלי להעברת מסרים ואף יובילו בהמשך להתייעלות בפעילות חברת הדואר והתאמתה למציאות הטכנולוגית המשתנה".

לאור האמור לעיל ברור, ש"דפוס בארי" שהוא, כאמור, המתחרה הממשי היחיד של חברת הדואר, הוא הנפגע המרכזי מהמלצות "ועדת רוזן", שבמידה רבה פוגעות בתחרות בענף הדואר ומחזקות מאוד את חברת הדואר. לכן, אי פרסום עמדתו הוא תמוה.

עוד עמדנו בהרחבה (כאן) על כך, שהרכב הוועדה כולל, באופן חריג, נציגים ממשרד התקשורת בלבד ואילו העומד בראש הוועדה, דני רוזן, ששימש בעבר מנכ"ל המשרד, הביע לפני שנים דעה נחרצת לגבי נושאים מרכזיים הנמצאים בסמכות "ועדת רוזן", לרבות  התנגדות לתחרות בענף הדואר, תמיכה במתן גמישות תעריפים לחברת הדואר ובמתן אישור לחברת הדואר להיכנס לתחום הדפוס ועוד.

כיצד יתכן, שדווקא תגובת חברת בארי לדו"ח "ועדת רוזן", לא פורסמה ע"י משרד התקשורת?
פנייה, שנערכה למשרד התקשורת בעניין זה (כאן סעיף 5) לא נענתה, ולכן נערכה גם פנייה למשרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות', שלפי הפרסום בדו"ח "ועדת רוזן", הגיב בשם חברת מסר, ואכן הועברה אלינו התגובה (כאן).

למעשה, אין הפתעות בתגובות של כלל המגיבים להמלצות "ועדת רוזן". חרף הטרמינולוגיה, שבה השתמשו הוועדה ושריועז הנדלהתקשורת, יועז הנדל, (בתמונה משמאל), הבינו מייד השחקנים בענף הדואר, שאין מדובר בהמלצות, שנועדו להביא  ל"הרחבת התחרות" בענף הדואר, אלא מדובר בהמלצות, שנועדו דווקא להיפך: לפגוע בתחרות בענף הדואר ולחזק את חברת הדואר על חשבון המתחרים.
ניתוח תגובות בעלי העניין להמלצות "ועדת רוזן" מעלה ביקורת חריפה על הוועדה ועל משרד התקשורת, תוך התמקדות בסוגיות הבאות, כאן וכאן:
 • לבטל את חובת חברת הדואר לשלוח דואר כמותי במחיר אחיד בכל הארץ,
 • לבטל את פיקוח התעריפים של שירותי דואר שונים והחשש, שזה יגרור סבסוד צולב,
 • לבטל את חובת חברת הדואר לאפשר למתחרים להיכנס פיסית למרכזי החלוקה (מדובר בהוראת מינהל, שפרסם לשימוע, בזמנו, עו"ד יגאל לוי, אך טרם אושרה סופית ע"י המדינה. כעת הומלץ לבטלה לחלוטין. תגובות חריפות בעניין זה הביאו את המשרד למתן המלצה זו),
 • לבטל את האיסור על חברת הדואר להפיק את דברי הדואר הכמותיים,
 • לבטל את "איחוד המדוורים" הנוהג, ומתן סמכות לחברת הדואר לקבוע את הגדרת דואר כמותי,
 • הטלת חובה להחתים ע"ג דבר הדואר את מועד משלוחו,
 • הסתמכות יתר על יכולת המשרד לפקח בדיעבד על "מחיר סביר" וכו',
 • פגיעה בשירות לפריפריה ( צמצום פריסת יחידות הדואר ופעילות קווי הדואר נע),
 • מתן חופש פעולה לחברת הדואר לספק שירותים נוספים ללא צורך באישור,
 • אי מתן זמן מספק למתן התגובות,
 • אי חשיפת מסמכים חיוניים ,ששימשו את הוועדה, כגון התקלה הנטענת במודל הכלכלי, ששימש את הוועדה הקודמת ("ועדת רייך"),
 • הרכב הוועדה אינו כולל נציגי ציבור או נציגי משרדים נוספים,
 • "ניגוד העניינים" של המדינה כמאסדר וכבעלים של חברת הדואר ערב הפרטתה,
 • הטלת חובות דיווח על בעלי ההיתרים, מעלה חשש, מחשיפת סודות מסחריים של גופים פרטיים.
תגובה מעניינת התקבלה מיצחק קאול, ששימש בעבר, בין היתר, מנכ"ל רשות הדואר דאז, שתמך בהמלצות "ועדת רוזן" והציע למדינה לאמץ אותן. מדובר בתגובה "מעניינת", לאור העובדה, שלאחרונה הועלו טענות ,שדני רוזן (בתמונה למטה), ויצחק קאולדני רוזן פעלו בעבר לארגן קבוצה, שתנסה לרכוש את חברת הדואר וכן, כפי שפורט לעיל (וכמובן נטען גם במסגרת התגובות להמלצות הוועדה), דני רוזן במשותף עם יצחק קאול, הביעו עמדה נחרצת לגבי נושאים הנמצאים במסגרת סמכות הבדיקה של "ועדת רוזן" - כאן

כמעט מיותר לציין, שחרף העובדה, שהמלצות "ועדת רוזן" מיטיבות מאוד עם חברת הדואר, העבירה גם החברה תגובה ארוכה להמלצות דו"ח "ועדת רוזן", שברור, שהיא נועדה לייצר מראית עין של איזון ולאפשר לשר התקשורת לטעון: אם לכל הצדדים יש טענות, סימן שאנו עושים משהו נכון.

כך לדוגמא, חברת הדואר שמחה על הרחבת התחרות אך דרשה "מגרש משחקים מאוזן", ברכה על הגמישות שקיבלה אך דרשה ביטול טיב השירות לגבי חלוקת דואר בארץ וחלוקת חבילות מחו"ל, שמחה על צמצום חובת פריסת יחידות הדואר אך דרשה יותר צמצום, שמחה על ביטול פיקוח התעריפים אך דרשה גם ביטול הפיקוח על תעריפי שירות דואר 24 וכו'.

חברת הדואר כמובן שמחה מאוד מהמלצות הוועדה לגבי צמצום משמעותי של חובותיה בתחום מסירת דואר רשום בארץ - המלצה, שחמקה "מתחת לרדאר" ויש לשער, שגם שר התקשורת לא הבחין בה.
 
האמור לעיל מחזיר אותנו לעניין הליך הפרטת חברת הדואר
כפי שניתחנו בהרחבה כאן, בעקבות המלצות "ועדת רוזן" הבינו בדפוס בארי את האיום הממשי על המשך פעילותם בתחום הדואר, ויותר חמור מכך, את המשך פעילותם בתחום הדפוס, לאור ההמלצה לאפשר לחברת הדואר להיכנס לתחום הדפוס.

אי לכך ותוך ניצול גמישות מדהימה בעמדת "ועדת הריכוזיות", נרשם דפוס בארי, כאמור, המתחרה הממשי היחיד של חברת הדואר, כמתעניין ברכישת חלק מחברת הדואר, במסגרת הליך הפרטת החברה.

לצד "דפוס בארי", נרשמו כמתעניינים ברכישת חלק מחברת הדואר, לפי פרסום בגלובס, גם הגופים הבאים: נהור (המיוצגים ע"י בנק ההשקעות ווליו בייס); ניאופארם, קבוצה המורכבת מקרן ההשקעות פורטיסימו ביחד עם אוברסיז וטרנסוורלד; קרן ריאליטי, קבוצה המורכבת מאיש העסקים אבו יחיאל, איש עסקים בשם קריאף וששי שילה שבעבר היה יו"ר הדואר; קרן ג'נריישן; אלון רבוע כחול (מוטי בן משה); ורמי לוי שניגש ביחד עם חברת כץ שילוח. גוף נוסף עשוי להיות קרן אייפקס, אך הסוגייה טרם הובררה סופית.

יש לראות כאכזבה את העובדה, שחרף הציפייה להתעניינות מצד חברות דואר בינלאומיות ברכישת חלק מחברת הדואר והבאת היתרון שלהם בענף הדואר לתוך פעילות החברה, אין ברשימת המתעניינים חברות דואר בינלאומיות. אי לכך נותרנו רק עם "דפוס בארי" וחברת השילוח כץ, כבעלות ניסיון מסוים בתחום הדואר.

בנוסף, העובדה, שמקרב המתעניינים ברכישת חלק מחברת הדואר, כאמור, לא נמצאות חברות דואר בינלאומיות, מחזירה אותנו לחשש, שהמתעניינים ברכישה מתעניינים פחות באספקת שירותי דואר, ויותר במימוש הנדל"ן הרב של החברה, כפי שנתחנו בהרחבה: כאןכאן וכאן.

שאלה חשובה, שעולה עקב האמור לעיל וצירוף הנסיבות של אי פרסום תגובת "דפוס בארי" להמלצות "ועדת רוזן", הגמישות המדהימה של "ועדת הריכוזיות" והשתתפות "דפוס בארי" בהליך רכישת חברת הדואר, היא:

האם אנו עומדים בפני "המפץ הגדול" בתחום הדואר בארץ, שבמסגרתו יחברו חברת דואר ישראל ו"דפוס בארי", למונופול אחד חזק שישלוט בכל תהליך הדואר, משלב ההדפסה ועד לשלב החלוקה לנמענים?

ולא אמרנו מילה על העיתוי האומלל של הפרטת חברת הדואר, בעיצומו של משבר כלכלי עולמי בעקבות מגפת הקורונה.

נמשיך לעקוב ולעדכן.

POST FREE
עדכון 12.11.20: לאחר פרסום הכתבה כאן מעל ולאחר פנייתנו לצמרת המשרד (כאמור כאן סעיף 5) בעניין הסתרת תגובות לשימוע ע"י צמרת המשרד, משרד התקשורת העלה לפתע (כנראה עקב הלחץ שלנו) כאן לאתר המשרד 3 תגובות שהוסתרו עד היום (מתוך ה-4 שהוסתרו מהציבור):
א) תגובת חברת אניה - כאן.
ב) תגובת חברת דפוס בארי - כאן.
ג) תגובת חברת מסר - כאן

מה שמוכיח שלא הייתה כל סיבה להסתיר תגובות, גם אם הן לא בדיוק "נעימות ומלטפות", לצמרת המשרד. 

עדכון 11.12.20גד פרץ מגלובס צייץ כאן: "קיבוץ בארי הודיע אתמול לרשות החברות במכתב, שהוא נסוג מכוונתו להתמודד על דואר ישראל. קיבוץ בארי שותף בחברת מסר, שהיא המתחרה המרכזי של דואר ישראל." 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים