מדוע פרויקטי IT נכשלים?

דף הבית >> סקירות טכנולוגיות >> מדוע פרויקטי IT נכשלים?
מדוע פרויקטי  IT נכשלים? מה הסיבות לכישלון ומי האשם? התשובה – מפתיעה וברורה!
אביעד אהרוני
אם תחפשו ברחבי הרשת והספרות המקצועית, תמצאו מידע רב בנושא, ברוב המקרים תמצאו שלושה סוגי פרויקטים: פרויקט שהצליח, פרויקט שנכשל ופרויקט "מאותגר" [Challenged]. אולם, לטעמי ישנם רק שני סוגים, המצליח וזה שנכשל.

מה זה, למעשה, הפרויקט "המאותגר", שעליו מדברים גופים מכובדים כמכוני מחקר ידועים ומומחים שונים? זה למעשה פרויקט שהסתיים, נמסר ללקוח ואפילו הוטמע והלקוח משתמש במערכת החדשה. אולם, לפרויקט יש בעיה אחת או יותר כגון: חרג מהתקציב, חרג בזמן, לא עמד בתכולת העבודה [SOW] (לא נמסר במלוא תכונות המערכת שהוגדרו לפרויקט), לא הסתיימה הדרכת ההטמעה, לא הוטמע במלואו במערכות הלקוח, והמקרה הגרוע ביותר – המערכת החדשה ננטשה והלקוח חזר לעבוד עם המערכת הישנה [Roll Back]. לעניות דעתי, אין אפשרות להכריז על פרויקט כהצלחה אבל הוא "מאותגר". אני פשוט אומר שהפרויקט נכשל.

מה זה פרויקט מצליח ומה זה פרויקט נכשל?
פרויקט מצליח הוא פרויקט, שנמסר ללקוח בזמן על כל רכיבי הפרויקט כפי שהוגדרו על ידי הלקוח. הוא הוטמע במלואו, הסתיימה ההדרכה לעובדי הלקוח והלקוח משתמש במערכת החדשה וכמובן עמד ביעדי התקציב.
פרויקט נכשל הוא פרויקט שלא עמד באחד או יותר מהתנאים הנ"ל או נינטש.
 
מדוע נכשלים פרויקטי IT ?
מתוך שלל הסיבות הרבות לכישלון, הסיבות העיקריות לכישלון פרויקט הן:

  • תכנון לקוי.
  • הגדרת תכולת עבודה "גמישה".
  • תקשורת לקויה.
  • כישורים לא מספקים \ חסרים.
  • ניהול סיכונים לקוי \ לא קיים.
  • הדרכה והטמעה לקויה.
 
אם ננתח לעומק את מגוון הסיבות הללו ואת כל המידע הנמצא בספרים, מאמרים ואתרים מקצועיים, נמצא כי חוט השני המקשר בין כל הסיבות השונות לכישלון פרויקט הוא: אשמתו של מנהל הפרויקט!


כישלון מנהל פרויקט
 
תכנון לקוי
מדוע תכנון לקוי הוא אשמתו של מנהל הפרויקט? הרי זה לא תפקידו להגדיר ולתכנן את הפרויקט. אולם, לדעתי, מנהל פרויקטים טוב חייב לזהות תכנון לקוי לפרויקט, שעלול לפגוע בביצוע הפרויקט ולהוביל לכישלונו. זה כולל תכנון לא ראלי של לו"ז למשימות שונות בפרויקט, משאבים חסרים, או לא מספקים, או לא מתאימים שהוקצו לביצוע הפרויקט, הגדרת יעדים לא ברורה, משימות ו\או חלקים חסרים לפרויקט ["חורים שחורים"], חוסר בדיקות מתוכננות, שינויים טכנולוגיים העלולים להשפיע על הפרויקט, ניהול סיכונים חסר או לא מספק, וכמובן "המחלה" ממנה סובלים פרוייקטי IT רבים: שינויים בהיקף ותכולת העבודה, הגדרת יעדים והוספה של רכיבי מערכת \ פיצ'רים לאחר חתימת החוזה ותחילת עבודה.

כל הנושאים הללו מובילים לאחד הנושאים המורכבים והחשובים בכל פרויקט, שאליהם מנהל הפרויקט חייב להתייחס: האם הערכת התקציב לפרויקט תואמת את המציאות? או אולי נמוכה מידי? שזה המקרה בלמעלה מ- 80% מפרויקטי IT בארץ ובעולם? מנהל פרויקט טוב חייב לזהות את הכשלים ולהעלות זאת בפני הנהלת הארגון להערכה מחדש.
 
הגדרת תכולת עבודה "גמישה"
במקרים רבים, תכולת העבודה מוגדרת ע"י הלקוח ומהווה חלק מהחוזה. אבל, במהלך ביצוע הפרויקט הופכת תכולת העבודה לגמישה ומשתנה לפי בקשה / דרישת הלקוח. רכיבים נוספים ואחרים מוצאים מהמערכת ולפעמים תפקוד רכיבים משתנה. מטבע הדברים, יש גם צורך בהדרכה והטמעה נוספים. אולם, מה שברוב המקרים לא משתנה הוא לו"ז המסירה.

מדוע זו אשמתו של מנהל הפרויקט? מנהל הפרויקט חייב לנתח כל שינוי מתבקש ולהעריך את ההשלכות של השינוי מבחינת תוספת כוח אדם וזמן נדרשים וכן לדאוג לביצוע הערכת סיכונים לכל שינוי מבוקש ואז להתריע בפני הנהלת הארגון והלקוח על ההשלכות הצפויות בעקבות השינוי המבוקש. אי ביצוע הערכות אלו וניתוח ההשלכות עלול להוביל לכישלון הפרויקט.
 
תקשורת לקויה
הצלחת פרויקט תלויה בתקשורת תקינה פתוחה וזורמת בין גורמים רבים: מנהלי אגפים \ חטיבות, מנהלי מחלקות, מנהלי צוותים, נציגי קבלנים חיצוניים, נציגי גורמי מיקור חוץ, נציגי הלקוח וכמובן מנהל הפרויקט. ההצלחה תלויה בצורך שכולם ידברו, יחליפו מידע, ימצאו את הזמן והמקום לפגישות עבודה, יפגשו ויתאמו כל מה שצריך לעשות לביצוע הפרויקט.

במה אשם מנהל הפרויקט? הרי זה באחריות הנהלת הארגון לדאוג לכך, שכל אותם גורמים אכן ידברו אחד עם השני, יקבלו את הזמן והמקום הנדרשים להיפגש וכד'. מנהל פרויקט טוב חייב להיות בעל כישורי הניהול וכישורי תקשורת בין אישית הנדרשים להוביל את זרימת המידע בין הגורמים השונים בזמן ובמלואה, ולערב את ההנהלה הבכירה של הארגון, של הקבלנים השונים ושל הלקוח, במידה ויש צורך בהתערבותם, לפתרון בעיות / חילוקי דעות / סכסוכים, כדי למנוע עצירה של הפרויקט.
 
כישורים לא מספקים \ חסרים
כל פרויקט IT דורש רשימה ארוכה של כישורים ויכולות. לארגונים יש בעיה במציאת המומחים בעלי הניסיון המתאים, שהם מחפשים, בעולם הטכנולוגי המשתנה במהירות והגידול העצום בתחומי התמחות חדשים. לכן, כל הארגונים הטכנולוגיים נמצאים במרוץ לגיוס כוח אדם בעל המומחיות הטכנולוגית הנדרשת. אולם, נעשות פשרות בגיוס כוח האדם למילוי השורות במיוחד לקראת ביצוע פרויקטים גדולים. הבעיה העיקרית היא, שבארגונים רבים המומחה הטכנולוגי בתחום מסוים מקודם לדרגת ניהול והוא אינו בעל יכולות ניהול ולא משנה אם זה לניהול צוות או ניהול מחלקה. המקרה הגרוע ביותר הוא שהמומחה הטכני ממונה להיות מנהל הפרויקט.

למה זו בעיה? זו בעיה, כי העובדה שאדם נחשב למומחה ומנוסה אינה בהכרח מעידה על כישורי ניהול ובוודאי לא על יכולות לניהול פרויקט. נוסף על כך, עכשיו המומחה הטכני יאלץ לחלק את זמנו בין העבודה הטכנית למטלות הניהול, חלוקה שתוביל לכך, שביצוע העבודה הטכנולוגית בפרויקט ייעשה על ידי עובדים בעלי כישורים וניסיון פחותים משלו. זה יוביל למצב בו המומחה הטכני יזניח את חובותיו הניהוליים ויקדיש זמן רב יותר למה שהוא טוב בו וברוב המקרים אוהב לעשות – העבודה הטכנית השוטפת לפרויקט. בנוסף, הוא יקדיש זמן לפתרון בעיות, שלא היו קורות, אילו היה לו הזמן לעבוד על המטלות הטכניות מלכתחילה...

מדוע זו אשמתו של מנהל הפרויקט? היות וכוח אדם בעל כישורים ויכולות לא מתאימים הוא בעל השפעה קריטית על ביצוע הפרויקט, זו חובתו של מנהל הפרויקט להעלות נושא זה בפני הנהלת הארגון ולדרוש פתרון, כגון החלפת ראשי צוותים לצורך שחרור המומחים הטכניים לביצוע העבודה בפועל.
 
ניהול סיכונים לקוי / לא קיים
בפרויקטים רבים אין תוכנית ניהול סיכונים בשלב התכנון של הפרויקט ולא מתבצע ניהול סיכונים בשלב ביצוע הפרויקט. בשלב תכנון הפרויקט הנהלת הארגון ומנהל הפרויקט אמורים לבצע הערכות סיכונים פוטנציאליים הן ברמה האסטרטגית כגון תחרות, מוניטין ותדמית הארגון, לקוחות קיימים ופוטנציאליים, פיתוח מוצרים עתידי ועוד, והן ברמה האופרטיבית לסיכונים שעלולים לצוץ במהלך הפרויקט כגון שינויים טכנולוגיים, שינויים בהגדרות רכיבים או הוספת פיצ'רים ועוד. ניהול סיכונים חלקי או שאינו מתבצע, לא רק שיגרום לכישלון הפרויקט, אלא גם יגרום לפגיעה במוניטין של הארגון והפסדים כספיים בנוסף לאלו מהפרויקט הנכשל עצמו.

מדוע זו אשמתו של מנהל הפרויקט? מאחז שזו אחריותו של מנהל הפרויקט להעריך סיכונים פוטנציאליים לפרויקט ולוודא שאכן מתבצע ניהול סיכונים מסודר משלב התכנון ועד לסיום הפרויקט.
 
הדרכה והטמעה לקויה
הדרכה והטמעה הן ממפתחות ההצלחה או הכישלון של כל פרויקט, גם אם הפרויקט בוצע ונמסר ללקוח בזמן ובמסגרת התקציב שהוגדרו וכל רכיבי המערכת עובדים בצורה מושלמת. אולם, אם הדרכה והטמעה לא בוצעו בצורה מושלמת, לא סופק תיעוד מלא וכוח האדם של הלקוח לא הוכשר ברמה הנדרשת לעבוד עם המערכת החדשה, שסופקה והותקנה, הפרויקט ייכשל. זאת, מכיוון שהלקוח לא יוכל לעבוד עם המערכת החדשה כמתוכנן [אם בכלל] ובמקרה הגרוע ביותר ייטוש הלקוח את המערכת החדשה ויחזור לעבוד עם המערכות הישנות [Roll Back].

מדוע זו אשמתו של מנהל הפרויקט? הרי הפרויקט נגמר, המערכת נמסרה ללקוח והוטמעה... תפקידו של מנהל הפרויקט לא תם עם מסירת המערכת ללקוח. הוא אחראי לוודא, שההדרכה וההטמעה תבוצענה במלואן ושעובדי הלקוח אכן עובדים על המערכת, שסופקה כמתוכנן. לכן, תפקידו כולל ניטור בזמן אמת של מערך הדרכת הלקוח וביצוע ההטמעה ואינטגרציה מול מערכות הלקוח הקיימות, זיהוי בעיות וכשלים, שעלולים למנוע הטמעה ואינטגרציה מוצלחות ואיתור בעיות הדרכה שתמנענה מעובדי הלקוח לעבוד במערכת החדשה. במידה וזוהו כשלים או בעיות, באחריות מנהל הפרויקט להביא לפתרונן המיטבי.
 
אביעד אהרוני, פברואר 2013
יועץ לפרויקטים טכנולוגיים, מתמחה בהצלת פרויקטים תקועים וכושלים.

tecman.ah@gmail.com


 


המלצה לגולשים באתר TelecomNews:
חומר חדשותי נוסף לדף הבית נמצא בתפריטים המשניים. אתר חדשות זה בנוי כמו עיתון, בו כתבות רבות נמצאות בדפיו הפנימיים. באתר יש כבר מאות פריטי מידע וכתבות. בדף הבית מצויות, כמו בכל עיתון, רק הכתבות הראשיות. לכן, מומלץ להקליק על התפריטים בסרגל העליון ולמצוא את תחומי העניין. 
 
 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

29/6/2022 - בינת אקספו 2022


 

הכי ניצפים 
חג שמח!!!!

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

החקירה הנגדית של חפץ: עדכונים מביהמ"ש המחוזי בי-ם לגבי תיק 4000 התפור - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

משפט תיק 4000: הסברים של אבי וייס ע"י סרטוני יוטיוב/מצגות ינואר 2022 - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים