Telecom News - מחצית המשרות במו"פ במגזר העסקי בישראל הן בחברות רב-לאומיות זרות

מחצית המשרות במו"פ במגזר העסקי בישראל הן בחברות רב-לאומיות זרות

דף הבית >> בקהילה >> קריירה >> מחצית המשרות במו"פ במגזר העסקי בישראל הן בחברות רב-לאומיות זרות
מחצית המשרות במו"פ במגזר העסקי בישראל הן בחברות רב-לאומיות זרות
מאת: חיים חביב, 24.8.14, 16:56מחקר ופיתוח

סקר המועצה הלאומית למו"פ במשרד המדע מצא ש-63% מהמו"פ העסקי בישראל מקורו בחברות רב-לאומיות זרות, מעל למחצית משרות המו"פ העסקי בישראל מקורן בחברות רב-לאומיות ו-68% מיצוא המו"פ הוא  לארה"ב ו-27% לאירופה. המו"פ, שמבוצע ע"י מרכזי המו"פ בישראל, מבוצע כמעט כולו עבור חברות האם וחברות קשורות אחרות בחו"ל והידע הישראלי זולג החוצה.

חברות רב-לאומיות זרות הקימו ורכשו בישראל בעשור האחרון מאות מרכזי פיתוח וחברות מקומיות המנהלים פעילות מחקר ופיתוח בהיקפים ניכרים. ברשימת החברות הללו בולטות: אפל, גוגל, IBM, אינטל, מייקרוסופט, ebay, היולט-פקרד וטקסס אינסטרומנטס.

סקר המועצה הלאומית למו"פ במשרד המדע, שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), מעלה, שההוצאות על מו"פ של חברות אלו בישראל הסתכמו בשנת 2011 בכ-6 מיליארד דולרים, עליה של 13% בהשוואה לשנת 2010, שנובעת בעיקר מעלייה חדה, שחלה בענף המו"פ. בנוסף, עולה מהסקר, שבשנים אלו היו אחראיות החברות ל-63% מההוצאות למו"פ של המגזר העסקי בישראל. הענפים המובילים במונחי ההוצאה למו"פ היו בתחום ההייטק - ענף המחקר המדעי והפיתוח וענף התוכנה.

יעקב פרי, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל: "כלכלת ישראל נסמכת במידה רבה על מקורות מימון ממדינות אחרות לצורכי מחקר ופיתוח וזהו מצב שברירי. אם לא נגדיל את ההשקעה הממשלתית במחקר ופיתוח יעורערו בסיסי הידע של ישראל והמרוויחים העיקריים מהיצירתיות הישראלית יהיו החברות הרב-לאומיות. במקביל לעידוד חברות רב-לאומיות לבנות מרכזי מו"פ בישראל, עלינו להרחיב גם את ההשקעה הממשלתית במחקר ופיתוח".

בחברות אלו נמנו 34,356 משרות במו"פ – עליה בשיעור כ-2% לעומת שנת 2010. מתוכן, 39% בענף המו"פ, 40% בענף התוכנה ו-18% בענפי התעשייה. מהסקר עולה, שמעל מחצית המשרות במו"פ במגזר העסקי בישראל בשנים 2010 ו-2011 נרשמו בחברות רב-לאומיות אלו.

יצוא המו"פ של חברות אלו מישראל לחו"ל הסתכם בשנת 2011 ב-4.2 מיליארד דולרים והיווה 93% מכלל יצוא המו"פ במשק, עלייה של כ-12% לעומת 3.7 מיליארד דולרים בשנה הקודמת. יצוא המו"פ כולל אספקת שירותי מחקר ופיתוח לחברות בחו"ל, בעיקר לחברות האם של החברות הממוקמות בארץ, אך אינו כולל מכירתן של חברות הזנק ומכירות פטנטים וידע. כמו כן, ברוב המקרים, הוצאות המו"פ של חברות אלו ממומנות ע"י חברות-האם הזרות ונחשבות ליצוא שירותי מו"פ של החברות הישראליות. עוד עולה מהסקר, ש-68% מיצוא המו"פ הוא  לארה"ב ו-27% לאירופה.

הנתונים בסקר מתייחסים לחברות רב-לאומיות בבעלות זרה הפועלות בישראל, וכוללים גם נתונים ספציפיים אודות מרכזי מו"פ בישראל המשמשים סניף  של חברות רב לאומיות זרות לביצוע מו"פ, כדוגמת סניף המרכז והפיתוח של גוגל בחיפה. המו"פ, שמבוצע ע"י מרכזי המו"פ בישראל, מבוצע כמעט כולו עבור חברות האם וחברות קשורות אחרות בחו"ל. גם כאן, החברות הזרות רוכשות ומקימות בישראל מרכזי מו"פ בעיקר בענפי ההייטק.

בשנת 2011 נרשמו במרכזי מו"פ אלו 23,131 משרות במו"פ, שהיוו כ-67% מסך המשרות במו"פ מבין החברות הרב-לאומיות הממוקמות כאן. ההוצאות על מו"פ של מרכזי מו"פ אלו הסתכמו בשנת 2011 ב-4.2 מיליארד דולרים והיוו 71% מסך הוצאות המו"פ של החברות הרב-לאומיות שלהן סניף או חברה בישראל. גם כאן מדובר בעלייה של כ-12% בהשוואה ל-3.7 מיליארד דולרים בשנת 2010. יצוא המו"פ של מרכזי המו"פ מסוג זה הסתכם בשנת 2011 ב-3.9 מיליארד דולרים והיווה כ-92% מסך יצוא המו"פ של החברות הרב-לאומיות, רובו לחברות האם הזרות.

פרופ' יצחק בן-ישראל, יו"ר המועצה הלאומית למו"פ במשרד המדע: "הידע וה-IP, שנוצרים מהפעילות הענפה של מרכזי המו"פ בארץ, מועברים כולם לשימושן של חברות האם בחו"ל. מרכזי מו"פ אלה מגישים כ-1,000 בקשות מקוריות לפטנטים מדי שנה בשנים האחרונות, כאשר הבעלות על פטנטים אלה נותרת בידי חברות האם ולמעשה הידע הישראלי זולג החוצה". 

הסקר בדק גם את המו"פ הנעשה בחברות ישראליות להן בעלות על חברת-בת בחו"ל, כגון טבע ואלביט. הוצאות המו"פ של חברות אלו הסתכמו בשנת 2011 ב-3.6 מיליארד דולרים, עליה של 7% לעומת שנת 2010 והיוו 38% מכלל ההוצאות למו"פ עסקי במשק הישראלי. בשונה מהפעילות של חברות רב לאומיות בבעלות זרה הפועלות בארץ ומרוכזות בענף ההייטק, חברות אלו מרוכזות בעיקר בענפי התעשייה. כ-72% מהוצאות המו"פ שלהן בוצעו בחברות בענפי התעשייה והן מהוות הגורם הדומיננטי של המו"פ התעשייתי בישראל. כמו כן,  פעילות המו"פ שלהן נעשה בעיקר לשימוש עצמי  של החברות (כ-93%). 

חברות בת של חברות ישראליות הממוקמות בחו"ל מספקות שירותי מו"פ לחברות האם שלהן בישראל. יבוא המו"פ מכל המקורות של חברות רב לאומיות בבעלות ישראלית  הסתכם בשנת 2011 ב-476 מיליון דולרים והיווה כ-78% מכלל יבוא המו"פ במשק הישראלי, עלייה של 14% יחסית לשנת 2010. זאת ועוד, כ-61% מיבוא המו"פ של חברות אלו מקורו בחברות הבת בחו"ל. עיקר היבוא מקורו בצפון אמריקה (51%) ובאירופה (40%).

ההוצאות למו"פ של חברות הבת של החברות הישראליות בחו"ל הסתכמו בשנת 2011 במיליארד דולרים והיוו תוספת בשיעור של כ-29% לפעילות המו"פ של החברות בישראל. רק כשליש מפעילות המו"פ של חברות הבת בחו"ל בשנים 2010-2011 בוצעה עבור חברות האם הישראליות. בענפי התעשייה כ-31% מפעילות המו"פ של חברות הבת בוצעה עבור חברות האם, ואילו בענף המו"פ כל המו"פ של חברות הבת בחו"ל בוצע עבור חברות האם הישראליות.

פעילות המו"פ המבוצעת בחו"ל ע"י חברות הבת מהווה תוספת לפעילות המו"פ של החברות בישראל. תוספת זו משמעותית בענפי ייצור טקסטיל ומוצרי הלבשה ובענפי ייצור כימיקלים ותרופות, כאשר היקף פעילות המו"פ של חברות הבת בחו"ל דומה להיקף פעילות המו"פ בישראל. לעומת זאת, בענפי התכנה והמו"פ היקף פעילות המו"פ המבוצע בחו"ל ע"י חברות בת קטן בהרבה ומהווה תוספת של כ-11%-13% לפעילות המו"פ המבוצעת בישראל. ההוצאות למו"פ של חברות בת בחו"ל בוצעו בעיקר בענף ייצור כימיקלים ותרופות.  עיקר ההוצאות למו"פ בוצעו ע"י חברות-בת בצפון אמריקה (69% מסך ההוצאות) וע"י חברות-בת באירופה (26%).
סקר 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים