פורסם דו"ח פעילות הרשות להגנת הפרטיות לשנים 2019-2020

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מחקרים, מצגות מסמכים >> Israel ICT >> פורסם דו"ח פעילות הרשות להגנת הפרטיות לשנים 2019-2020
פורסם דו"ח פעילות הרשות להגנת הפרטיות לשנים 2019-2020
מאת: מערכת Telecom News, 21.7.21, 13:46רשות פרטיות

השנה החולפת הייתה שנת שיא בתולדות הרשות להגנת הפרטיות מבחינת היקפי פעילותה ומבחינת מידת השפעתה ומעורבותה בכל הנוגע להגנה על הזכות לפרטיות של הציבור. כל הנתונים על אירועי האבטחה בעסקים ובארגונים שטופלו, על הגברת האכיפה, על פניות הציבור ועוד.

בשנה החולפת הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מספר חסר תקדים של הנחיות, המלצות ומסמכי מדיניות במגוון רחב של נושאים משמעותיים ובעלי השלכה רוחבית על מגזרי המשק השונים ופעלה לקידום רפורמה רחבה, מקיפה ונחוצה בחוק הגנת הפרטיות, שנחקק לפני כ-40 שנה.

תפקידה של הרשות כגורם מייעץ לצוות השרים בנושאי איכוני השב"כ
בתקופה זו, לראשונה בתולדות הרשות, עוגן בחקיקה ראשית מעמדה כגורם המייעץ לממשלה בנושאי מדיניות בתחום הפרטיות, עת נקבעה חובתו של צוות השרים הדן בהארכת ההסתייעות בשירותי הביטחון הכללי לקבל החלטתו בהתחשב, בין היתר, בחוות דעת מטעם הרשות, שתבחן את הפגיעה בפרטיות וקיומן של חלופות לפגיעה זו.

הרשות פעלה רבות בתחום זה באמצעות סדרת חוות דעת, שהגישה לצוות השרים ופרסמה לציבור (13 במספר), בהשתתפות בדיונים המקצועיים בנושא, לרבות בצוות השרים, בכנסת ובפורומים מקצועיים שונים, ותרמה לגיבוש הסדרים מידתיים יותר בהיבטי פרטיות, במסגרת המאבק במגפה.

פסק דינו של בג"ץ בנושא מיום 1.3.21, בהרכב של 7 שופטים, אימץ את תוכן המלצת הרשות בנוגע למתכונת הצמצום של ההסתייעות בשב"כ והוא כולל התייחסות משמעותית למעמדה של הרשות בתהליך, לחוות הדעת, שהוגשו על ידה, לתוכנן ולהמלצות הרשות במסגרתן.

 
הגברת אכיפה אפקטיבית בעלת השפעה על כלל מגזרי המשק
בשנתיים החולפות מיקדה הרשות את פעולות האכיפה וההרתעה שלה בתחומי דיני הגנת הפרטיות, כדי להביא לאכיפה אפקטיבית יותר, שתוביל להשפעה על כלל מגזרי המשק. במסגרת פיקוחי הרוחב השלימה הרשות ב-2020, 244 הליכי פיקוח רוחב. אלה בוצעו ב-7 מגזרים בסיכון מוגבר לפרטיות, לרבות רשויות מקומיות, חברות המעניקות שירותי סיעוד, סוכנויות ביטוח, חברות המספקות שירותי סיוע במימוש זכויות רפואיות ועוד.

לקראת סוף 2020 הרשות החלה בפעילות פיקוח רוחבית בקרב 214 גופים נוספים ב-4 מגזרים ובהם חברות קמעונאות מזון ודלק, חברות כוח אדם והשמה, מרפאות וגופים המעניקים שירותי כירורגיה וקוסמטיקה רפואית, קרנות ביטוח וקופות גמל ייעודיות.
 
עליה בפתיחת הליכי אכיפה מנהליים
ב-2020  הגבירה הרשות את פעולות האכיפה. במסגרת כך חלה עליה של 22% בפתיחת הליכי אכיפה מנהליים, שנסובו בעיקר סביב סוגיות הקשורות באבטחת מידע ובשימוש במידע שלא למטרה. ב-2020 ניהלה הרשות 107 הליכי אכיפה מנהליים לעומת 88 ב-2019.

הליכי אכיפה מנהליים שנפתחו ע"י הרשות בשנים 2019-2020 לפי תחומים:
 
רשות הפרטיות
 

הליכי אכיפה מנהליים בעקבות אירועי אבטחה חמורים:
 
רשות פרטיות
 

טיפול מידי ונחוש באירועי אבטחה חמורים

במהלך השנתיים האחרונות הפעילה הרשות כלים חדשים לטיפול באירועים מסוג זה במטרה להבטיח הגנה מיטבית על פרטיות הציבור, שהיה חשש, שמידע על אודותיו דלף.

כך למשל, הרשות הורתה לחברות על אי העלאת מערכות החברה בהן התרחש האירוע עד שלא התקבלו אינדיקציות, שמצב המערכות בטוח מבחינת אבטחת המידע.
כ"כ, הרשות עשתה לראשונה שימוש בסמכותה ודרשה מהחברה, בה התרחש האירוע, לשלוח הודעה אישית לנפגעים, בנוסח המתואם איתה, לשם מניעת נזק נוסף וצמצום הנזק, שכבר התרחש. 

אירועי אבטחה חמורים, שטופלו ע"י הרשות אירעו בסקטורים שונים, ובין היתר, בסקטורים הבאים:

סקטור הטכנולוגיה הכולל חברות טכנולוגיה וחברות פיתוח (31.34%),
סקטור חברות האינטרנט והתקשורת (30.6%),
סקטור פיננסי-עסקי הכולל חברות וסוכנויות ביטוח (10.45%),
גופים ציבוריים (4.48%),
סקטור הבריאות הכולל את קופות החולים, בתי החולים ועוד (12.69%).
 
אירועי אבטחה חמורים שטופלו על ידי הרשות בחלוקה לפי סקטורים:
*האחוזים בתרשים מתייחסים לאירועי אבטחה חמורים שטופלו על ידי הרשות להגנת הפרטיות, בחלוקה לסקטורים עיקריים.

רשות פרטיות

קידום תיקוני חקיקה למען שימור וחיזוק מעמדה המיוחד של הזכות לפרטיות בישראל
הרשות להגנת הפרטיות פעלה גם בתקופת משבר הקורונה וגם בהתקיימן של מערכות חוזרות לבחירות לכנסת לשם קידום תיקונים הכרחיים בחוק הגנת הפרטיות מ-1981 והתאמתו לעידן הדיגיטלי.

התיקונים עוסקים, בין היתר, בהרחבת סמכויות האכיפה של הרשות, באופן שישפר את יכולות הפיקוח והאכיפה של הרשות ויקנה לה כלים לשם מתן מענה הולם לסיכונים הגוברים לזכות לפרטיות בעידן הדיגיטלי.

בנוסף, ב 2020 פורסם ע"י משרד המשפטים תזכיר חוק, שנועד לעדכן את ההגדרות הבסיסיות בחוק הגנת הפרטיות (שחלקן לא עודכנו מאז חקיקת החוק לפני 40 שנה), ולצמצם באופן משמעותי את חובת רישום מאגרי מידע.

תיקוני החקיקה נדרשים גם על רקע הצורך לשמר את מעמד התאימות (Adequacy), שניתן לישראל ע"י האיחוד האירופי ב-2011, כמדינה, שרמת ההגנה על מידע אישי בה תואמת את הסטנדרט והדין האירופי.
 
עלייה של כ-50% במספר פניות הציבור שהתקבלו ברשות להגנת הפרטיות
ב-2020 חלה עליה בהיקף פניות הציבור והתלונות, שהתקבלו ברשות להגנת הפרטיות. בשנה זו התקבלו ברשות 1,470 פניות ציבור מתוכן 399 תלונות.
ב-2019 התקבלו ברשות 1,000 פניות ציבור מתוכן 224 תלונות. מרבית הפניות בשנים 2019 ו-2020 עסקו בהסמכה (22%), אבטחת מידע (18%) ורישום מאגרי מידע (18%).
רשות פרטיות

פיתוח כלים ומדריכים לגופים ממגזרי המשק
הרשות מיסדה פורומים מקצועיים מיוחדים לסקטורים שונים במשק ופרסמה המלצות להטמעת פרקטיקות מקדמות פרטיות, לעיתים וולונטרית. בין היתר, פרסמה הרשות המלצה למינוי ממונה הגנה על הפרטיות (DPO) בארגונים בכלל מגזרי המשק הישראלי תוך התייחסות לדרישות התפקיד ולסמכויות הייחודיות המוקנות לבעל תפקיד זה.

דו"ח הפעילות 2019-2020 - כאן.
מצגות צבעוניות - כאן.

רשות פרטיות
NORDVPN 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות
הצלחה ורק בריאות, לכל הקוראים והקוראות באשר הם!!!!

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
רק בריאות, לכל הקוראים והקוראות של האתר, באשר הם!!!!

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

15-16/12/21 - Israel Mobile Summit LIVE
 

הכי ניצפים 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן
 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים