Telecom News - תיקי האלפים: עדות דוד שמרון ועדכונים בתיקים מ-9.7.24 והלאה

תיקי האלפים: עדות דוד שמרון ועדכונים בתיקים מ-9.7.24 והלאה

דף הבית >> כתבות ראשיות לדף הבית >> ראשונים לדווח >> תיקי האלפים: עדות דוד שמרון ועדכונים בתיקים מ-9.7.24 והלאה
תיקי האלפים: עדות דוד שמרון ועדכונים בתיקי האלפים מ-9.7.24 והלאה
מאת: מערכת Telecom News, 9.7.24, 09:46גלריה

הדיונים בתיקי האלפים חזרו לביהמ"ש המחוזי בירושלים. למרות שהרכב השופטים הודיע לפרקליטות שראוי להסיר את סעיף השוחד בתיק 4000 ולשקול את סיום המשפטים כולם (תיקי 1000 ו-2000) - הפרקליטות מסרבת. זאת, כדי להשאיר את נתניהו במצב של "נאשם בתיק פלילי" וב"ניגוד עיניינים" ולהגביל עי"כ את פעולותיו כראש ממשלה, וגם כדי לדחות את המועד בו יתחיל הציבור לבוא עימה חשבון על תפירת תיקי האלפים. כ"כ, 2 משפטי הצוללות (תיק 3000) ממשיכים גם הם.

הכתבה עוסקת בדיון על מועד תחילת פרשת ההגנה, בעדות בתיקי האלפים של עו"ד דוד שמרון ובעדכונים בתיקי האלפים מ-9.7.24 והלאה.

הכתבה: 
תיקי האלפים: עדות פרח לרנר ורון איילון ועדכונים בתיקי האלפים מ-3.6.24 עד 8.7.24 כאן.

9.7.24:
א. לפני תחילת עדות עו"ד דוד שמרון נערך דיון לגבי מועד תחילת פרשת ההגנה:


ב. אלי ציפורי דיווח בטוויטר:
עו״ד עמית חדד: ״לפרקליטות יש את כל המשאבים, היא החזקה, אנחנו 3 סניגורים בסך הכל; בספסלי הפרקליטות אין מקום וזה כולל מתמחים״. חדד בדיון על תחילת פרשת ההגנה: "אנחנו צריכים לשבת עם רוה״מ ולהבין, לקבל פידבקים, זה לא פשוט בתקופה זו. לאורך כל הדרך לא עצרנו. עמדת המדינה שאנו למעשה ניקח את הפגרה, חגי תשרי לא נעשה שום דבר ואז נגיע אחרי חגי תשרי. זו משמעות מעשית. זה לא מגיע לנו. המדינה היא החזקה ויש לה כל המשאבים. יש כאן 3 סניגורים, נועה ישראל ואני. ספסלי התביעה - אין מקום להניח... זה לא כולל מתמחים. אנו מעטים מול רבים. אנו צריכים זמן. לא מבקש רחמים. נעשה את העבודה וננצח בעזרת השם. יש כאן חילופי ייצוג. זה לוקח זמן. הלוואי ובן צור היה ממשיך אתנו. אבל לא מתאפשר לצערי. אנו מבקשים זמן. מבקשים מלוא התחשבות של בית משפט. לא ניתן לזמן שיעבור שיהיה ריק. בזמן הזה נגיש בקשות. אישורי היועץ שרוצים, ועוד בקשות מקדמיות שיוגשו. נפרע השטרות. השטרות רלבנטיות ומהותיות ויביאו לתוצאות משמעותיות. נלמד את תיק 4000 לעומק. יש עשרות אלפי עמודי פרוטוקול. יש אלפי מוצגים. אנו לא מכירים. יש ניואנסים. מה מנסה התביעה להשיג? שנבוא לא מוכנים? שאם לא הספקנו להתכונן אז פה ושם נפלתם. יתרון זה לבוא מוכנים. יש פה עולם שלם של סיקור, רגולציה, צריך להכיר הכל. מה אמר כל עד. איך ומה הוגש. זה זמן ואין קיצורי דרך".

יהודית תירוש: ״אין פה שום דבר פוליטי״: יהודית תירוש: "ישב על החקירה הזו עו"ד בן צור. חברי אומר שאין צוותים שעובדים על התיק אבל אני מאמינה שכן.   הדברים מתחברים. אנו נתנו שהות. אין כאן שום דבר פוליטי. אני כופרת מזה בכל וכל.  מבקשת ללא הערות צדדיות. אנחנו ישבנו בשקט על קצב הזמן ובקשות הדחייה. היו לנו דברים להגיד ושתקנו".  הערת אלי ציפורי: ישבת בשקט גברת תירוש? הפעלת שופרות להדהד שהמשפט מתנהל רע, באופן איטי ורשלני.

עו״ד עמית חדד: "המדינה החזיקה 200 עדים עד הרגע האחרון; לא יכולנו ליצור איתם קשר": חדד: "אחדש לחברתי (תירוש) שאין לנו צוותים שעובדים חוץ ממי שנמצא כאן. אנו אמרנו כמה דברים שעניין המלחמה יילקח בחשבון. המשפט הזה ייחודי. בכל התיקים יש רשימה מעל 350 עדים ו-200 עדים לא מגיעים לעדות והמדינה מחזיקה העדים האלה עד הרגע האחרון ולא מאפשרת לנו קשר עם העדים עד לפני כמה שבועות, שבועיים? אם היו מוותרים על העדים היינו יוצרים קשר מה עוזר מה לא עוזר. לא היתה לנו אפשרות לעשות לפני כן. להיפך לא יכולנו לגשת לאירוע זה עד לאחרונה. חברתי אומרת שחיפשו ולא מצאו שנתנו פרק זמן של 8 חודשים אז זה 5 חודשים. לאחרונה למשל, פה בבית המשפט בענין פישר, בית משפט נתן 8 חודשים לפרשת הגנה. וזה תיק פחות מסובך. כל מקרה לגופו. בהקשר שלנו יש שני דברים גם הצורך להכין פרשת הגנה וגם החלפת ייצוג. לא ניתן להתעלם מזה. מבקשים זמן ומבקש התחשבות. אנו לא מבקשים הקלה בתיק כי מדובר ברוה״מ ולא רוצים החמרה כי מדובר ברוה״מ. יש אינטרס עליון. מבקשים התחשבות".

בהקשר זה, אלי ציפורי פרסם בטוויטר ממשפט תיק הצוללות (3000) הנערך היום במקביל: החלה החקירה הנגדית של מיקי גנור ע"י הפרקליטות: לכבוד האירוע הגיעה דוברת מהפרקליטות ובסך הכל נמצאים פה 8(!) עובדי מדינה מהפרקליטות. וזה לב העניין שעליו דיבר עו״ד חדד היום בירושלים (בדיון לגבי מועד תחילת פרשת ההגנה בתיקי האלפים לפני עדותו של עו"ד דוד שמרון): לפרקליטות יש משאבים לא מוגבלים וכוח אדם בלתי מוגבל על חשבוננו.

השופטים קבעו: תחילת פרשת ההגנה ועדות נתניהו - ב-2.12.24. מהניסוח של השופטים עולה שהבקשות להגנה מן הצדק יידונו במהלך שמיעת עדי ההגנה ולא בסוף פרשת ההגנה - כפי שביקשה הפרקליטות. המסמך - כאן.

ג. עדות עו"ד דוד שמרון:

ד. אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
עו״ד דוד שמרון: "אלוביץ' הוא לא חבר קרוב של נתניהו (בניגוד לעמדת הפרקליטות) - כתבתי על זה חוות דעת". שמרון: "לא זוכר עכשיו במדויק אבל נתניהו נכנס באותה תקופה להיות שר התקשורת. הוא ביקש שאכין חוות דעת ואני הכנתי. היו לי אתו 1,2 שיחות והבנתי ממנו על מצב היחסים בינו לבין שאול אלוביץ׳. על יסוד זה הכנתי את חוות הדעת. בסופו צריך לפנות בעניינים אלה ליועץ. כך כתבתי לו. לכן זה מופיע ממש בשורה אחרונה לפחות של חוות הדעת. זו חוות דעת שנתתי לו. היא הייתה על בסיס מה שאמר לי על מערכת היחסים. כמו שאמרתי היחסים בינינו ארוכי שנים. אני יודע להגיד, לא יכול להשבע שכל אדם שמכיר, אבל אני יודע מי באי הבית, מי מוזמן לאירועים בבית, יודע מי האנשים החברים הקרובים, יודע לומר וללמוד אותם בתקופות שונות. את שאול אלוביץ' לא פגשתי מעולם לא במעון רשמי של רוה״מ בבלפור וכמדומני לאזכרה של יוני. אז להגיד שהוא חבר קרוב זה לא. על רקע זה כתבתי מה שכתבתי".

החקירה הנגדית של עו״ד דוד שמרון החלה, ושופרות הפרקליטות נעלמו. עו״ד בעז בן צור מפרק בחקירה הנגדית של עו״ד דוד שמרון את כל התיאוריות המופרכות של הפרקליטות על ״חברות קרובה״ בין נתניהו לבין שאול אלוביץ׳ ועל ניגוד עניינים לכאורה. נתניהו לא היה חבר של אלוביץ' וכהרגלה של הפרקליטות היא הסתירה משמרון מסמכים וניסתה להטעות אותו ולשתול לו גרסה. וראו זה פלא, החקירה הנגדית החלה והשופרות, כצפוי, ברחו.

עו״ד דוד שמרון: "היה ברור שהרעיון של הפגישה של נתניהו עם מוזס היה סחיטה (של מוזס) … אני מעריך שכלי הסחיטה היה סוג של איום… משהו שקשור למשפחת נתניהו, לא רוצה לפרט": שמרון: "מה קרה בשיחה עם נתניהו על הסחיטה של נוני מוזס: לא שאלתי, לא חשבתי שאני צריך לשאול על סחיטה. זו סחיטה בגדול. צריך להבין את  היחסים של נוני ונתניהו. אסביר, העובדות הן כאלה, שנוני באותה תקופה נחשב לסוג של אוייב נפש כזה של נתניהו. לא רק נגד נתניהו. פעל נגדו לאורך מספר שנים באמצעות "ידיעות אחרונות". יש כתבות מאוד מופרזות ומוגזמות ופרשת הנעליים ופרשה כזו וכזו. יום שישי "ידיעות אחרונות" עמודים גדולים על תביעה של משפט אזרחי של ליליאן פרץ שעבדה אצל נתניהו. זה היה אופי הדברים. זה היה לאורך תקופה. לא יודע לשים אצבע על רגע מדויק שהתחיל אבל זה כלל את בני המשפחה. היחסים שלי עם נתניהו הם שלא שכל דבר צריך לשאול. הבנתי שמדובר על משהו אישי, מה הסיפור שנוני רוצה לסחוט לא הבנתי... לא יכול לספר פרטי פרטים של  שיחה מסוג זה. לא זוכר. לא ניהלתי פרוטוקול. אני כן יודע שלא ביררתי מהו הסיפור של נוני שעומד לנסות לסחוט באמצעותו ומה נתניהו התרשם, הבנתי שזה סחיטה...  אני רוצה להזכיר לך שאנו מדברים על טרם הפגישה ביניהם. נתניהו יכול היה להעריך וגם אני יכולתי. להעריך מה עומד לקרות. הערכה יכולה להיות נכונה או שגויה. להגיד מראש, לא היה לנו תסריט מה יקרה על במת האירוע. רק על שיחת הסחיטה, מה רצונו של נוני לא ידעתי ולא שאלתי. לא יודע מה נתניהו ידע או לא ידע. היה ברור שהרעיון היא פגישה למטרת סחיטה. לא שאלתי איך נראה לו שנוני מנסה לסחוט. זה הסתדר עם השכל. נתניהו לא ידע במה הוא מאיים. היו לו הערכות. נאמר על פגישה שעומדת להיות. בפגישה נתניהו סבור ומאמין ואומר שהתכלית של הפגישה היא סחיטה וזה הנושא... חשוב היה שתהיה הקלטה. אז לא ידעתי איך מקליטים. ארי אמר שיודע והוא מסוגל להקליט. אני מעריך ואז גם שכלי הסחיטה של נוני הוא סוג של איום באופן כזה או אחר, סוג של איום שהוא יפרסם דבר מה מבלי להכליל את משפחת נתניהו אלא אם. אלא אם - אין לי מושג. לא הייתי מעורב אז בענייני 'ישראל היום'. ידעתי שיש חוק שימנע' זה היה סוד גדול במדינה. אני לא זוכר שהדבר הזה בכלל דובר' או נכנס להקשר. אינטרס של נוני מיום הקמתו של "ישראל היום" היה ברור לחסל את 'ישראל היום'. במרחק השנים והיום ב-2024 כולנו נחשפנו לשטף של ידיעות ואמירות כאלה ואחרות על דברים האלה. אח"כ לזקק מתוך מה שאני היום יודע מה היה לי בראש בתאריך פלוני, לא יודע להגיד לך. קשה לזקק את הרגע ההוא מה ידעתי באותו רגע. כן יכול להגיד בוודאות שהסחיטה או האיום, מה תכלית האיום, אבל מה שהיה לי בראש זה איומים וסחיטה, משהו שקשור למשפחת נתניהו. לא רוצה לפרט. אם השיחה תהיה 'סחיטה' יש לך ראייה".  

ה. עו"ד עידו שיפוני סיכם את היום הראשון של עדות עו"ד דוד שמרון:
שיפוני

10.7.24:
אאלי ציפורי פרסם בבלוג שלו כתבה תחת הכותרת: דוד שמרון מעיד על היחסים של נתניהו עם אלוביץ' ומוזסדוד שמרון: אני מעריך שכלי הסחיטה של נוני מוזס על נתניהו היה סוג של איום... משהו שקשור למשפחת נתניהו, לא רוצה לפרט. שהוא יפרסם דבר מה אלא אם... היה ברור שהרעיון של הפגישה היה סחיטה - כאן.

ב. עדות עו"ד דוד שמרון:

גאלי ציפורי פרסם בטוויטר:
ואוו! מבוכת ענק ליהודית תירוש. שמרון לא נשאל כלל בחקירה במשטרה ובעדותו על סעיפים בכתב האישום שבהם הוא הוזכר כמי שנתניהו ״הסתיר״ באמצעותו יחסיו עם אלוביץ' בשאלון למבקר המדינה: בסעיפים 96-98 לכתב האישום (מצורף בזה), על מענה לשאלון של מבקר המדינה נכתב שנתניהו השיב לשאלון עם עורכי דינו דוד שמרון ומולכו והסתיר לכאורה יחסים עם אלוביץ'. וראו זה פלא: שמרון שנחקר במשטרה ובבית המשפט בחקירה הראשית לא נשאל שאלה אחת בסוגייה זו! המסמך - כאן.

בום! דוד שמרון: "מה שעשו לי (המשטרה והפרקליטות) זו הטעיה בוטה": "אישרתי אתמול. מאשר גם עכשיו. מה שהבאת לי אתמול לא הוצג לי בחקירת המשטרה  זו הטעיה בוטה. חשבתי על זה בלילה. הפרקליטות לא הציגה לי במסגרת הריאיון עד ולא הוצג לי במשטרה. זה לימד אותי על האופן…  ומביא אותי לביטויים המופיעים כאן ושם (מתכוון למסמכים שיהודית תירוש הסתירה ממנו).

עו״ד דוד שמרון מרסק לליאת בן ארי ויהודית תירוש את התיאוריות השקריות שלהן בכתב האישום: ״לפי כל המסמכים נתניהו לא הסתיר ממני דבר!״ (בנוגע ליחסיו עם אלוביץ׳).

עו״ד דוד שמרון: "נתניהו ראה בנוני מוזס שחקן פוליטי; נוני רצה את נתניהו מחוץ לזירה הפוליטית ולצורך זה ״דיעות אחרונות״ תקפו אותו וחיפשו גם את בני משפחתו": שמרון: "נתניהו ראה בנוני מוזס שחקן פוליטי. הוא עשה שימוש בכח שלו כדי לצבור כח פוליטי ,לחזק גורמים פוליטים שהוא רוצה ביקרם. בגדול, נתניהו ראה בו יריב פוליטי בולט, זה נכון לכל הקדנציות של נתניהו. אני חושב שנתניהו ראה את היריבות עם מוזס לא רק כעמדה אידיאולוגית גרדא, נוני רצה את נתניהו מחוץ לזירה ולצורך זה ידיעות אחרונות ועוד שורה של תקשורת שקשורה בידיעות תקפו אותו וחיפשו גם את בני משפחתו כדי לייצר אי לגיטמיות של נתניהו. זה לא רק סוגיה של שמאל ימין. לתפיסתו של נתניהו אם הוא היה עושה מהלכים פוליטיים שמתאימים לנוני הוא היה מחובק ע"י התקשורת - וזה לפני ש״ישראל היום״ נולד. נוני השתמש בידיעות כדי להשפיע על פוליטקאים. מי שפותח ידיעות יכול ללמוד זאת בקלות. הקו ברור".

ג. אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
דרמה במשפט נתניהו: עו״ד דוד שמרון: "הפרקליטות הילכה עליי אימים בתיק הצוללות, נחקרתי בעקבות הכתבה של רביב דרוקר… ירקו עליי בתחנת דלק, קוראים לי עד היום בוגד" (התיק נגדו נסגר):  "במודעות שלי במרץ הענן על ראשי, נובעת מכתבה של דרוקר והעובדה שנפתחת בדיקה מייד אחר כך. מכל מקום, פברואר 2017 מפורסם שאני אחקר כחשוד בתיק 3000 ואח״כ אני מוזמן בנושא הזה במרץ על תיק 2000. עננה מעל הראש זה 3000. הסוף היה ברור לי מהתחלה. בהתחלה נסגר התיק העיקרי, כלי השיט צוללות. נסגר ע"י פרקליטות. היו עוד שני עניינים שבעיני תכליתם הייתה להלך עליי אימים. הלבנת הון נסגר ע"י פרקליטות.  הזנב היה פרשת הלבנת הון שנגמרה בעקבות שימוע מוצלח שאתה ועו"ד מילשטיין הופעתם (חדד ייצג את שמרון). שם העניין הסתיים. בין הרגע שבו היה ברור שהעניין הסתיים והייתה הודעה שהעניין הסתיים ע"י פרקליטות מחוז כלכלה, עברה שנה, שזה היה תלוי באוויר. לדאבוני זה עשה לי שינוי ובמשפחה נזק גדול. ירקו לי בתחנת דלק. קוראים לי עד היום בוגד. התנפלו עלי במסעדה בת"א, פרסמו סרטון בפייסבוק, עברתי חוויות לא נעימות".
בום! דוד שמרון: "המטרה בתיק הצוללות הייתה ראשו של נתניהו": שמרון: "היה ברור לי במהלך הדרך. זה אפילו הזדמנות שנאמר לי ע"י קצין בכיר מאוד. מוטי לוי. קצין משטרה בכיר, תת ניצב מוטי לוי (מאוחר יותר ראש להב הפורש) מגיע אליי ומבקש להפוך אותי לעד מדינה נגד נתניהו בכל הסוגיות של ראש הממשלה". יהודית תירוש ואלון גילדין משתוללים בדיון ומבקשים לעצור את קו החקירה (כדי לצנזר את האמת), אבל הדברים כבר נאמרו.
אירוע מטורף! דוד שמרון, עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו, מודה שניסו להפוך אותו לעד מדינה נגד נתניהו בתיק הצוללות - ועוד בלי אישור יועמ״ש!
אתם קולטים שליאת בן ארי ביצעה פיגוע מטורף בדמוקרטיה? אתם קולטים שהפרקליטה המלווה של תיקי האלפים ניסתה לגייס את מקורבו של נתניהו עו״ד דוד שמרון כעד מדינה נגדו בתיק הצוללות? אתם קולטים שהיא עשתה זאת בלי אישור יועמ״ש ובניגוד לחוק? אתם קולטים שיהודית תירוש ואלון גילדין, ניסו היום למנוע את חשיפת האמת עליה בטענה מגוחכת של ״חיסיון״? אתם מבינים למה ליאת בן ארי מסרבת להגיע להעיד במשפט הזוטא של מיקי גנור? אתם מבינים למה השופרות מצנזרים זאת לציבור? 

ד. עו"ד עידו שיפוני פרסם בטוויטר: מתקיים כרגע ויכוח במהלך עדותו של שמרון, בשאלה האם ניתן להעיד אותו במשפט האלפים על הניסיונות להפוך אותו לעד מדינה בתיק 3000 ("איחוד הזירות") ונכון לרגע הזה השופטים אינם מאפשרים זאת. גם ז'ק חן סנגורו של אחד הנאשמים בתיק 3000 מצטרף לניסיון להעיד את שמרון על עניין זה. עמית חדד עובר בינתיים לנושא אחר, אבל מבהיר שבכוונתו לחזור לעניין הזה. נזכיר: כי בקשה להסיר את ההשחרות מהודעותיו של שמרון בתיק 3000 טרם הוכרעה, במשפט הזוטא [במחוזי ת"א].

ה. אלי ציפורי פרסם בטוויטר:
תעודת החיסיון על דוד שמרון והניסיון לגייסו כעד מדינה נגד נתניהו; יהודית תירוש ניסתה למרוח ולבלף את השופטים, הם דרשו להביא לעיונם את התעודה; תירוש: "אני לא בטוחה שאפשר לשלוח במייל"; מהחומר עולה שהציעו לשמרון להיות עד מדינה נגד נתניהו גם בתיקים נוספים! אלון גילדין מהפרקליטות: "מבלי להיכנס כדי לא לפגוע בחיסיון, יש תעודת חיסיון, ככל שיש מגעים בתיק הצוללות לעד מדינה אזי הם כלולים בתעודת החיסיון". עמית חדד: "לא נכון". יהודית תירוש: "עברו במדוייק על החומרים".  חדד: "לא נכון, היא לא יודעת". תירוש: "אני מצהירה מבחינת המדינה". השופטת פרידמן-פלדמן: "מבחינת תיק הצוללות אתם אומרים שלא הייתה הצעה לתיקים שלנו" (להיות עד מדינה). תירוש: "נכון". השופטת פרידמן-פלדמן: "מאחר שכך אתם אומרים שתעודת החיסיון לא בעניין שלנו". תירוש: "עדיין לא היה תיק 4000 אז איך היה אפשר". גילדין: "אם עד מדינה הוא חומר חסוי ואנחנו כן מצהירים שבחומר שחסוי שם אין שום התייחסות לחומרים בתיק שלנו". השופט עודד שחם: "אפשר לראות את תעודת החיסיון?תירוש: "אין לנו אותה כאן". השופט שחם: "אפשר לשלוח לנו אותה כמקובל?" תירוש: "החומרים לא נמצאים בפרקליטות אלא במשטרה ולכן אני לא בטוחה שאפשר לשלוח את זה במייל. אולי לדיון הבא. החומר נבחן גם ע״י גורמים משיקים כדי לבדוק אם יש חומרים משיקים כדי להעביר להגנה. אם היה משהו קצת רלוונטי הוא היה מעובר אלינו". השופט שחם: רוצים לראות את החיסיון ולראות על מה הוא מתייחס. אני לא מקיים דיון תיאורטי אם יתברר שאתם צודקים ואולי אתם לא. אנחנו צריכים לראות זה. אנחנו מבקשים שתביאו לדיון הבא אם זה לא בחזקתכם". עו"ד ז'ק חן: "הוגשה עתירה לגילוי ראייה בחודש פברואר בתיק 3000 אליה הוא מצרף תעודת חיסיון ושם העד שמרון עולה ויש שם נקודה מסויימת עם השחרה". השופט שחם: "אנחנו יודעים שזה הקטע שאנחנו מדברים עליו". עו"ד ז'ק חן: "הוא (שמרון) אמר הציעו לי גם בתיקים אחרים. לחברתי נמסר שזה נוגע רק לתיק 3000 אז בעניין הזה אני רוצה להקריא לבית המשפט החלטה. יש משפט ״שיחה על תיק אחר", כך כותב בית המשפט על החומר מתוך החומר החסוי בתיק 3000. כל מה ששמענו שהעד אמר שהציעו לי להיות עד מדינה בתיקי ראש ממשלה, הוא אישר את זה בדיון פה ואותי זה מעניין. אומרת תירוש שלא טיפלה בעניין הזה שאין ולי שלחו עכשיו תוך כדי דיון ולכן כדי שאף אחד לא ייכשל צריך לבדוק את זה". תירוש: "אנחנו מציעים להביא בפני בית המשפט את החומר, בית המשפט יחליט אם זה רלוונטי, ואם זה רלוונטי אנחנו נצטרך לשקול אם זה חסוי או לא ומה מעמד החומר". שופטת רבקה פרידמן-פלדמן: "ברור". חדד: "אי אפשר לטעון דבר והיפוכו, אני לא ידוע איפה הדברים נאמרו אני רשאי לשאול אותו לטעמי, אני יודע ששאלו אותו, מוטי לוי הזמין אותו ללכת לים". תירוש: "זה לא עובד כך, על העניין יש חיסיון". חדד: עליי יש חיסיון? נניח שעכשיו מקבלים חומר ופה ראינו באין ספור מקרים שיש שיחות בכל מיני מקומות לא ראויים, ואם זה לא בחומר אז תעודת החיסיון לא חלה עליהם? מתחילים עם זה שתירוש אמרה שהיא לא מכירה את החומר, שהוא לא נמצא אצלה, אז איך היא מצהירה על שאין בו חומר שמדבר על התיקים שלנו?" תירוש: "אמרתי שכל מה שחוסה תחת תיק 3000 חוסה תחת תיק 3000 וזהו". עו"ד חן: "אי אפשר לשאול, אי אפשר לראות, הם לא יודעים מה יש אבל אומרים שזה לא חל על התיק הזה. העד אומר הציעו לו להיות עד מדינה".

אלי ציפורי סיכם בטוויטר: כותרות דרמטיות נוספות מעדות עו״ד דוד שמרון היום - כולן סותרות את התיאוריות המופרכות של בן ארי&תירוש וכולן צונזרו ע"י השופרות: תיק 4000: נתניהו לא הסתיר משמרון דבר בנוגע ליחסיו עם שאול אלוביץ'. תיק 4000: פנייה לסיקור, להוריד כותרת או כתבה איננה מייצרת ניגוד עניינים; ובכלל, פנייה לבעלי כלי תקשורת איננה ניגוד עניינים. תיק 1000: לא היה ניגוד עניינים בין נתניהו למילצ׳ן, אין זיקה כי אין דברים שהגיעו לשולחנו של נתניהו בעניינו: ״זה לא מספיק שיש קשר חברי, צריך קשר פונקציונלי״. תיק 2000 ותיק 4000: חיפוש קונים לכלי תקשורת איננו ניגוד עניינים: ״משיכת משקיעים זה חלק אינהרנטי של רוה״מ, עושים את זה כל הזמן. רק ברגע שיש צורך באישורים רגולטוריים מוצא ניגוד עניינים״. תיק 2000: נתניהו לא פנה למשטרה בעקבות השיחות עם מוזס כי לא היה צורך: ״עד היום אני לא יודע מה היה בשיחה. אבל אם היה גוון פלילי יעקב וינרוט ז״ל היה מיד בתמונה ולפי מיטב ידיעתי הוא לא היה בתמונה. מרגע שהכרתי את ד״ר וינרוט ז״ל רציתי אותו שם. נתניהו מגן על עצמו בצורה חזקה מנושאים פליליים ולכן היה לי נוח, כי אני לא מומחה בפלילי, שוינרוט ז״ל יהיה בתמונה שהוא מומחה עולמי בדין הפלילי ולכן גם מבחינתי זה היה נהדר. הבנתי שהסחיטה לא קרתה ולכן אין צורך לפנות למשטרה. להבנתי אם מישהו היה מציע שוחד לנתניהו אדון וינרוט היה מגיע מיד״.

ה. עו"ד עידו שיפוני סיכם בטוויטר:
שיפוני

11.7.24אלי ציפורי פרסם בטוויטר בהקשר לנושא תעודת החסיון שנדונה אתמול בביהמ"ש: בוקר טוב ליהודית תירוש: צר היה לי לראות אותך אתמול מורחת את השופטים. אמרת שאין לך את תעודת החיסיון על דוד שמרון, שאת חושבת שאי אפשר לשלוח במייל ועוד תירוצים משונים, אבל הייתה לך את החוצפה לקבוע מה אין או מה יש בתעודה. לא יפה גברת תירוש לבלף. הנה חלקים מתעודת החיסיון הקשורים לשמרון. התעודה הייתה כלולה בבקשה של פרקליטי מיקי גנור לחשוף חלקים מושחרים על עדותו (שכוללים כנראה את ההצעה להפוך לעד מדינה נגד נתניהו). בסך הכל קליק על העכבר והתעודה לעיון השופטים. תעודת החסיון - כאן.

12.7.24אלי ציפורי פרסם בבלוג שלו כתבה תחת הכותרת: העדות הדרמטית של דוד שמרון: "נוני מוזס הוא שחקן פוליטי. הסיקור האוהד ליאיר לפיד ונפתלי בנט בידיעות אחרונות זה לא עניין של מקרה, זה היה מכוון. זו הייתה המטרה – לחזק את הרגל של מוזס בפוליטיקה" - כאן.

14.7.24אלי ציפורי פרסם בבלוג שלו כתבה תחת הכותרת:  עו"ד דוד שמרון ריסק את התיאוריות של הפרקליטות על ניגוד עניינים של נתניהו בתיק 1000 ובתיק 4000 - נתניהו לא הסתיר דבר ביחסיו עם אלוביץ', לא היה צריך לרשום את מילצ'ן בשאלון ניגוד העניינים - כאן.

הערת מערכת: נושא ניגודי העניינים כביכול בין נתניהו לאלוביץ' רוסק לרסיסים כבר לפני שנים, בסדרת כתבות נרחבת באתר זה, כשהכתבה המרכזית היא ממחצית 2016 ופורסמה אז תחת הכותרת: "ד"ר אביחי מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה מנותק לגמרי מהמציאות". עוד בעניין זה עם לינקים חשובים נוספים - כאן
 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים