Telecom News - תיק 4000: עדות אודי אבוקסיס, רעות ענוים ועדי עיון ועדכונים בתיקי האלפים מ-11.3.24 ועד בוקר 13.3.24

תיק 4000: עדות אודי אבוקסיס, רעות ענוים ועדי עיון ועדכונים בתיקי האלפים מ-11.3.24 ועד בוקר 13.3.24

דף הבית >> חדשות >> השבוע בכותרות >> תיק 4000: עדות אודי אבוקסיס, רעות ענוים ועדי עיון ועדכונים בתיקי האלפים מ-11.3.24 ועד בוקר 13.3.24
תיק 4000: עדות אודי אבוקסיס, רעות ענוים ועדי עיון  ועדכונים בתיקי האלפים מ-11.3.24 ועד בוקר 13.3.24 כולל
מאת: מערכת Telecom News, 11.3.24, 11:59בית משפט

הדיונים בתיקי האלפים חזרו לביהמ"ש המחוזי בירושלים. למרות שהרכב השופטים הודיע לפרקליטות שראוי להסיר את סעיף השוחד בתיק 4000 ולשקול את סיום המשפטים כולם (תיקי 1000 ו-2000) - הפרקליטות מסרבת. זאת, כדי להשאיר את נתניהו במצב של "נאשם בתיק פלילי" וב"ניגוד עיניינים" ולהגביל עי"כ את פעולותיו כראש ממשלה, וגם כדי לדחות את המועד בו יתחיל הציבור לבוא עימה חשבון על תפירת תיקי האלפים. כ"כ, 2 משפטי הצוללות (תיק 3000) ממשיכים גם הם.

הכתבה עוסקת בעדות חוקרי רשות ניירות ערך אודי אבוקסיס ועדי עיון ועדות רפ"ק רעות ענוים
 ובעדכונים בתיקי האלפים מ-11.3.24 ועד בוקר 13.3.24 כולל.

הכתבה: תיק בזק (שקדם לתיק 4000): עדות צחי הנגבי, דיון טכני לגבי מילצ'ן, תיק 2000: עדות אופיר דורון ומקסים יורקביץ ועדכונים בתיקי האלפים מ-5.3.24 ועד 10.3.24 כולל - כאן.

11.3.24חקירת חוקר רשות ניירות ערך בתיק 4000 אודי אבוקסיס:
אבוקסיס חקר, בין היתר, את שלמה פילבר ודוד שרן כשבחקירות הושתלו להם זיכרונות של אירועים שמעולם לא התרחשו.

אאלי ציפורי פרסם בטוויטר:
מדהים! כבר בחקירה הראשית מודה חוקר רשות ני״ע אודי אבוקסיס שחוקרי המשטרה יצאו ל״הפסקות״ עם פילבר ודיברו על נושאי החקירה בלי תיעוד: ״העדפתי לא להיות חלק מהדבר הזה״. עו"ד יהודית תירוש: "אנו רואים שלעתים יצאתם להפסקות - אתה פילברשלומי חכמון (חוקר משטרה), עד כמה שיצאם להפסקות שוחחתם עם פילבר על נושאים הקשורים לחקירה?" אודי אבוקסיס: "לגבי הפסקות, אני זוכר הרבה בעיקר בימים הראשונים כי הייתה המתנה לעורכי הדין. הייתי בחלק מהזמן בהן כי רוב הזמן ההפסקות היו בליווי אנשים אחרים. בסופן היה כמה דקות שהלך לשירותים, או לחכות לו כמה זמן בחוץ.  מכל מקום בגלל המצב הזהרתי חוקרי משטרה במקומות שהיה שיח בהמתנות לדברים של החקירה, ביקשתי לדבר על זה בחדר, גם מסיבה שאם זה יהיה רלבנטי לחקירה, צריך שיהיה בזיכרון דברים. לכן העדפתי לא להיות חלק מהדבר הזה. אני מדבר אפילו על שיח כללי.  גם אם זה גולש לעולמות של משרד התקשורת ביקשתי לעצור את השיח".

ואוו! חוקר רשות ני״ע: היה ניסיון לגייס את פילבר כעד מדינה (נגד נתניהו) כבר ברשות ני״ע (אז נתניהו לא היה כלל חשוד!) עו"ד בעז בן צור: "אנו יודעים מעדויות של אלי אסייג ואחרים שנעשה ניסיון לגייס את פילבר כעד מדינה עוד בניירות ערך".  עו"ד יהודית תירוש: "אלי אמר שלא...".  בן צור: "הוא אישר שהוא ידע שהיה ניסיון לגייס את פילבר כעד מדינה בניירות ערך. מאיפה למדנו את זה - מחקירות של יריב עמיעד את פילבר שאמר לו ש'יש קומות' ועוד מונחים. האם שמעת על זה משהו?"  אבוקסיס: "רק בדיעבד. התחדד שלי שהתרעננתי פה לעדות וקראתי תמלולים. אז פחות ידעתי.  כן היה כיוון שפילבר מסומן להיות מגוייס כעד מדינה. אני לא מבין ההקשר של מסומן. אני באתי לחקור. אני שמעתי שיש חשיבה שהוא יכול להיות גורם המתאים להיות עד מדינה. לא זוכר באיזה הקשר שמעת".

לא להאמין! חוקר רשות ני״ע אודי אבוקסיס מודה: "היו צריכים לעשות את כל הבדיקות (איכונים וכד׳) כדי לאמת את גרסת פילבר על פגישת ההנחיה המדומיינת אבל אני לא הייתי אמון על זה". בן צור: "אתה אומר כל הבדיקות החיצוניות, יומנים, התכתבויות, אתה אומר אני לא הייתי אמון". אבוקסיס: "אין לי גם אפשרות בשעה שאני בלהב. אין אפשרות טכנית".  בן צור: "יש את אבי אבות האפשרויות. היומנים בהישג יד. תיכף נראה דברים הפוכים. אתה אומר חייבים/צוות החקירה חייב לבדוק ראיות חיצוניות כדי לתמוך או להפריך את הגרסה?" אבוקסיס: "צריך לשבת הצוות ואני לא הייתי שם. צריך לשבת ולהחליט. אם צריך לקבל/להפריך את גרסת הנחקר. איזה ראיות כי חייבים להביא כל הראיות. באף אחד מדיונים אלה לא נכחתי".

בלתי נתפס! חוקר די מרכזי של פילבר  טוען: ״הייתי כמו סומא באפילה״. בן צור: "אתה כמו סומא באפילה". אבוקסיס: "סומא באפילה לא רחוק ממצב אמיתי שהייתי בו. חלק מהמקרים לא הכרתי פעולות חקירה.  בחלק מהמקרים חוקרי משטרה נכנסים לעימותים שאני לא יודע שהם מתקיימים. סומא באפילה זה מרחיק לכת אבל זה לא תיאור המחטיא את העובדה, שבסופו של דבר, היכולות שלי במסגרת החקירה שם לא מספיק גבוהות - לבצע הדברים שאתה אומר שאני נדרש לבצע.  בלב שלם אני אומר שאם היה איזו פעולה שהייתה צריכה להתבצע אף אחד לא אמר לי לא לדבר. אני לא יודע לגבי ממצאים".

מדהים! חוקר רשות ני״ע אודי אבוקסיס מודה: "ידעתי שאין פגישת הנחייה במועד המדובר מיומני פילבר". (המשמעות: הוגש כתב אישור שקרי ביודעין). בן צור: "מתי נודע לך שאין ביומן של פילבר פגישה עם נתניהו?" אבוקסיס: "לא זוכר להגיד, אולי במהלך הפרוץ (של החקירה). שמעתי מתי שהוא". בן צור: "מתי נודע לך לראשונה שאין פגישה ביומן של פילבר עם נתניהו?" (חוזר על השאלה). אבוקסיס מנסה להתחמק: "אם נבדק (וזה נבדק!) בסביבות הפרוץ אבל אם לא אז לא ידעתי. לא זוכר".

כך נתפר תיק 4000! התשובות המוזרות והמשעשעות של החוקר אודי אבוקסיס לשאלה למה לא נתנו לפילבר את יומניו כבקשתו וביקשו ממנו לשרבט/לנחש מתי הייתה פגישת ההנחיה: ״היו בעיות לוגיסטיות, אולי לא היה חיבור לרשות ני״ע במונטיפיורי״. בן צור: "יש לנו יומן של פילבר, מס' פקס של יאל״כ וזו פגישה של ראש ממשלה ופילבר ביום 15/6 - מי שמפיק יומן זה החוקר ברשות ני״ע, שלחו יומן המתעד פגישה של פילבר עם נתניהו". אבוקסיס: "לא יודע להגיד".  בן צור: "אני רואה שנשלח מרשות ני״ע ליאל״כ שאיתרו פגישה ביומן של פילבר ביום 15/6 יש מייל. לא איתרו פגישה ביומן בשבוע הראשון של מינויו, זה נתון. האם אתה זוכר שפילבר ביקש ממך לראות היומן שלו? מציג פניה של פילבר אליך. אומר פילבר שזה ירענן לו. אתה משיב לו - בסדר". אבוקסיס: "אם לא הצגתי לו כנראה היו לי דברים חשובים אחרים לעשות". בן צור: "אתם צריכים להראות לו פגישה. אתה אומר שהיו לכם דברים אחרים לבדוק חוץ מיומן?" אבוקסיס: "לפעמים זה קורה אחרי הזמן. אם לא הצגתי אז לא הצגתי. לא יודע למה". בן צור: "האם אתה יודע שבמקום היומן שנבדק ולא מצאו כנראה, עשו עם פילבר שרבוט. למה לשרבט יומן כשיש יומן ואפשר לבדוק. מה מסובך לבדוק?" אבוקסיס: "זה מה שנעשה. כנראה לא היה יומן באופן מלא. היה. לא היה זמין לי. אם היה זמין הייתי מציג. יש קשיים לוגיסטיים". בן צור: לשלוח פקס או יונת דואר צילום של יומן של פילבר? אולי לא היה חיבור לרשות ני״ע במונטיפיורי. זה היה הכלי הכי נכון לעשות".

כך נתפר תיק 4000. השופטים נוזפים באבוקסיס: ״למה נתתם לפילבר לשרבט? שולחים מישהו להביא לו את היומן - הוא אצלכם, זה עניין מהותי״. השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: "למה לשרבט? שולחים מישהו להביא. אפשר להביא יומן. זו השאלה - היומן אצלכם. מאיפה הרעיון לשרבט?" השופט משה בר-עם: "מדובר בעניין מהותי במיוחד שאתם יודעים שיש יומן והעד מבקש לראות היומן. מה יותר חשוב מזה?" אבוקסיס בתשובה מדהימה: "אותו רגע מבחינתי תזמון מועד הפגישה הוא נכון". (למרות שהוא לא נכון). פרידמן-פלדמן: "מה זה נכון?" אבוקסיס בתשובה לא ברורה: "לא בהכרח במועד של התשאול עצמו". בן צור: "יש לך יומן של ראש ממשלה, צריך לבדוק. אם כתוב - כן אם לא - בעיה". אבוקסיס: "התייחסתי לגבי בחינת ראיות חיצוניות המחזקות העדות, זה לא היה באחריותי". בן צור: "אני מסכים שלא אתה צריך לעשות את כל הפעולות. אבל צריך גורם שיבדוק ואז אתה שואל שאלות. איך תדע מה לשאול אם אין לך חומרי גלם בסיסיים?" אבוקסיס: "מסכים אבל היה אפשר לעיין גם אחר כך".

לנוכח עדות אובקסיס מהרשות לני"ע: שרשרת המזון של גלגול האחריות לתפירת תיק 4000 ושאר תיקי האלפים: חוקרי רשות ני״ע מפילים את האחריות על חוקרי המשטרה (״הם ניהלו את צוות החקירה המשותף״). חוקרי המשטרה מפילים את האחריות על חוקרי רשות ני״ע (״הם היו בקיאים בחומרים״). חוקרי המשטרה מפילים את האחריות על ״הנחיות מלמעלה״ (אלי אסייג, יואב תלם, כורש ברנור ומומי משולם). חוקרי רשות ני״ע מפילים את האחריות על ״הוראות שקיבלו״ (ציפי גז, היום שופטת בישראל). חוקרי המשטרה וחוקרי רשות ני״ע מפילים את האחריות על הליווי הצמוד של הפרקליטות (שי ניצן, ליאת בן ארי, יהודית תירוש, יוני תדמור, אלון גילדין, אמיר טבנקין, קרן צבירן). ועל מי מפילה ליאת בן ארי את האחריות? טוב, היא בעיקר בורחת, אבל דואגת לתדרך מדי פעם נגד מנדלבליט.

ב. עו"ד עידו שיפוני פרסם בטוויטר: כך נראה המסמך שפוצץ את השופטים היום, "היומן" ששרבטו החוקרים לפילבר במקום היומן האמיתי, מאחר שע"פ היומן האמיתי פגישת ההנחיה המומצאת לא יכולה הייתה להתקיים. המסמך - כאן.

עו"ד עידו שיפוני סיכם בטוויטר:
שיפוני

ג. הפרקליטות מסרה את תגובתה לביהמ"ש לבקשת ההגנה לקבל את אישור היועמ"ש לביצוע "השלמת חקירה" והפרקליטות דוחה מכל וכל את הבקשה הזו - כאן

12.3.24:
א. אלי ציפורי פרסם בבלוג שלו כתבה תחת הכותרת: עדות חוקר רשות ני"ע אודי אבוקסיס הוכיחה: ליאת בן ארי ויהודית תירוש הגישו כתב אישום שקרי ביודעין בתיק 4000 וגם שיבשו הליכי חקירה ומשפט כשהתעלמו מהראיות שלא הייתה פגישת הנחייה במועד שננקב - כאן.

ב. ההגנה הגישה לבית המשפט המחוזי בי-ם את המסמך: "הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ותיקונן - דוח ביניים בנושא הודאות שווא בחקירה" - כאן

ג. הפרקליטות הגישה תגובתה בעניין בענין פרוטוקול השימוע של מר זאב רובינשטיין (אמור להיות עד תביעה). לטענת הפרקליטות, אין בסיס, עובדתי או משפטי, למסירת פרוטוקול השימוע להגנה - כאן. החלטת השופטים בעניין בקשת ההגנה לאור תגובת הפרקליטות - כאן. ההחלטה הסופית של נשיאת ההרכב לא להעביר להגנה את השימוע של זאב רובינשטיין - כאן

דחקירת החוקרת רפ"ק רעות ענוים בתיק 4000, שחקרה את איריס אלוביץ' (כולל הסרת התכשיטים) ואחריה חקירת חוקר רשות ני"ע עדי עיון.
עו"ד עידו שיפוני סיכם את החקירות בטוויטר:
שיפוני

13.3.24:
אאלי ציפורי פרסם בבלוג שלו כתבה תחת הכותרת: ענוים & עיון – חוקרים את החוקרים. החוקרת הראשית של איריס אלוביץ' לא זוכרת/לא יודעת שאלוביץ' נאזקה כדי להציג אותה אזוקה לפני בעלה כדי לשבור את רוחו; החוקר של דוד שרן מכחיש שביקש ממנו להמציא דברים על נתניהו ("רק הצגתי בפניו תרחיש") - כאן.

באלי ציפורי פרסם בבלוג שלו כתבה לגבי תיק הצוללות (3000) תחת הכותרת: אורי קנר הודה: שאלתי את גנור על מעורבות נתניהו בתיק הצוללות, אבל טוען שמנדלבליט ידע מזה (למרות שלא ניתן שום אישור על פי חוק ולמרות שמנדלבליט אמר שנתניהו לא היה חשוד מעולם). קנר: החקירות נפתחו בגלל ה"תחקירים" של בן כספית ודרוקר (שהיו כוזבים) - כאן.

תמצית 18 מהידיעות שבן כספית מסר למשטרה (בעיקר לערן קמין) יש - כאן.

ג. השלמת חקירה של עדי עיון:

דאלי ציפורי פרסם בטוויטר על סיום החקירה של עדי עיון (שהייתה קצרה):
המשך חקירתו הנגדית של חוקר רשות ני״ע עדי עיון, שחקר את דוד שרן גם על פגישת ההנחייה: גם עיון מאשר שלא נעשו כל הבדיקות אבל מגלגל את האחריות לממונים עליו. עו״ד ז׳ק חן: "כחוקר לשיטתך וכל חבריך האם אתה לא סברת שעל מנת לבדוק נושא כל כך מהותי העומד במרכז החקירה יש לבדוק ראיות חיצוניות,  כמו יומנים  ועוד?". עיון מגלגל אחריות: "כלל הראיות לאורך כל התיק לא היו פרוסות בפניי אז לא יכולתי לקבל החלטה או להציע לבדוק. זו נקודת מבטי כחוקר". חן: "אתה אומר 'לא היה בפני', זאת אומרת גם אם היו בתיק החקירה לא הובאו בפניך?"  עיון: "אם היה בתיק החקירה לא ראיתי התמונה הגדולה ולא יכולתי לקבל החלטות איזה פעולות חקירה לבצע" .השופט משה בר-עם: "צריך לעשות את הבדיקות האלה?" עיון: "איכון אנו לא עושים כפעולת חקירה בכל תיק שאנו מבצעים. בנסיבות ככל שידוע לי יש לנו אדם שנכח בפגישה שאומר וודאי שהנחקר שלי… אני חושב שבתיק אם עולה שאלה אם אדם נכח או לא יש צורך לבצע פעולות נוספות על מנת לבסס. השאלה אם עולה שאלה. איכון זה אחת מהפעולות".

ההמשך בכתבה: תיק 1000: עדות דני יופה ועדכונים בתיקי האלפים מצהריים 13.3.24 ועד 31.3.24 כולל - כאן.
 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים