חידושים מפתיעים ברשתות תשתית אופטיות (חלק ב')

דף הבית >> סקירות טכנולוגיות >> חידושים מפתיעים ברשתות תשתית אופטיות (חלק ב')
חידושים ברשתות תשתית אופטיות (חלק ב')
 
אולימפיאדת התקשורת – עולם התקשורת האופטית טרם אמר את מילתו האחרונהצבי שחם
 
בחלק הראשון של המאמר, שהתפרסם כאן, הוזכרה הדרישה ההולכת וגדלה לרוחב סרט, שמתבטאת בגידול של פי 10 בכל 5 עד 6 שנים, או במילים אחרות פי 100 בעשור הקרוב. כדי לעמוד בגידול דרמטי כזה, על תעשיית התקשורת האופטית למצוא שיטות חדשות להגדלת הקיבול של רשתות סיבים קיימות, ולהבטיח שטכנולוגיות אלה הן כלכליות, ישימות וניתנות להרחבה (Scalable).
 
ברשתות תשתית אופטיות השתמשו תחילה בטכנולוגיות TDM/SDH, שבהן מופעל אורך-גל בודד. אולם לאחר מספר שנים קיבול העורקים הגיע לרוויה ואז חברות התקשורת עברו לטכנולוגיית WDM, תחילה בעורקי התשתית העיקריים (Backbone), ואח"כ גם בעורקים אחרים.

מספר אורכי הגל (λ) המשודרים בצוותא בכל עורק עלה, וכך גם רוחב הסרט בכל אחד מהם. למעשה, נוצרה מעין תחרות בין היצרנים, וכל פעם מישהו אחר "שבר את השיא", כפי שנראה באיור 5 (רשימה חלקית).
 
איור 5: אולימפיאדת התקשורת
אולימפיאדת התקשורת בפס רחב על סיבים
 
איור 6 להלן מתאר את התפתחות קצבי התקשורת האופטית החל משנת 1980 ועד היום. כפי שניתן לראות, החל משנת 1995 מופעלות מערכות DWDM על אורכי-גל בקצבים הנעים בין 2.5 Gb/s ועד 100 Gb/s. כיום, קיימות בשוק מערכות DWDM המסוגלות להפעיל 80 אורכי-גל בקיבול של 100 Gb/s כל אחד, וכך להשיג קיבול מקסימאלי של 8 טרה-ביט לשנייה (Tera = 1,000 Giga). אחת הדרכים להגדלת הקיבול היא ע"י הקטנת המרווחים בין אורכי הגל מ-100 GHz ל-50 GHz, ל- 25 GHz ואף ל- 12.5 GHz, כפי שמוגדר בתקן  ITU-T G.694.1  שתואר באיור 2 בחלק א' של המאמר. ה"שיא" הנוכחי הוא מעל 1 Pb/s (פטה ביט לשנייה = מיליון גיגה ביט לשנייה(, שהושג לאחרונה בשני פיתוחים שונים המופיעים בשתי השורות האחרונות של איור 5. וזאת, תוך שילוב של כמה טכנולוגיות שיפורטו להלן.
 
איור 6: התפתחות קצבי התקשורת האופטית
קצבי התקשורת
 
החידושים ברשתות תשתית אופטיות נעשים כיום ב-3 כוונים עיקריים:
  1. :Super-channel שיפורים ביעילות הספקטראלית ע"י שימוש בטכנולוגיות אופטיות קוהרנטיות ושיטות אפנון אופטיות מתקדמות, שמאפשרות יחסי קצב לרוחב-סרט (או Bps/Hertz)  גבוהים.
  2. Flexible-grid: מעבר למרווחים גמישים תקניים בין אורכי-הגל, במקום המרווחים הקבועים, שהיו נהוגים עד כה.
  3. Multi-core fibers: סיבים אופטיים משופרים בעלי כמה cores (סיבים פנימיים) בתוך כל מעטפת של סיב.
 שיפור היעילות הספקטראלית
 
החלק השמאלי של איור 6 למעלה מתאר את הגדלת הקצבים הנישאים ע"י אורך-גל (λ) בודד, שגדלו בהדרגה עד קצב של 10 Gb/s. שיטת האפנון, שהשתמשו (ועדיין משתמשים) בה, היא OOK (on-off keying), שנקראת גם IM-DD  (Intensity Modulation with Direct Detection)  - שיטה פשוטה, אך מאד לא יעילה מבחינה ספקטראלית. כאשר נדרש להעלות את הקצבים מעבר ל- 10 Gb/s התברר, שזה די אתגרי, והיה צורך למצוא שיטה יעילה יותר.

מספר שיטות נבדקו ונוסו, ולבסוף הצליחו המפתחים לשבור את הרף של 10 Gb/s בעזרת טכנולוגיות אופטיות קוהרנטיות coherent optical technologies)), ששולבו בהן גם שיטות אפנון "ותיקות" מסוג  amplitude / phase modulation, תחילה במעבר ל- 40 Gb/s ואח"כ עבור 100 Gb/s. שיטות אפנון אלה נמצאות בשימוש נרחב בענפי תקשורת אחרים (כגון xDSL, CATV), והן מאפשרות יחסי קצב לרוחב-סרט (או Bps/Hertz)  גבוהים, כלומר יעילות אופטית טובה יותר. לא נסביר שיטות אלה כאן, ונסתפק רק בתזכורת קצרה באיור 7.
 
 איור 7: שיטות אפנון
שיטות אפנון
 המושג "טכנולוגיות אופטיות קוהרנטיות" מתייחס לשילוב של המרכיבים הבאים:
  • High order amplitude/phase modulation ראה איור 7)).
  • Polarization multiplexing (ראה איור 8).
  • Coherent detection using a local oscillator laser in the receiver.
  • High-speed ADCs and sophisticated digital signal processing in the receiver.
 
 איור 8: קיטוב דו-צירי
קיטוב דו-צירי
 שיטות האפנון המתוארות באיור 7 שלמעלה מתייחסות לאות המשודר בקיטוב בודד. אולם, ניתן לראות  סיב אופטי כאילו היה גל-בו (waveguide) בעל חתך מעגלי, היכול לתמוך בשני קיטובים ניצבים, בלתי תלויים למעשה זה מזה. השימוש בקיטוב דו-צירי (בקיצור PM) מאפשר הכפלת רוחב-הסרט הכללי המשודר בסיב. לדוגמה, איור 9 שלהלן, מתאר שני אותות באפנון QPSK כל אחד, שמשודרים בצוותא בקיטוב דו-צירי, אחד על ציר X והשני על ציר Y. כל אות QPSK בפני עצמו משדר 2 ביטים בכל מחזור (ראה איור 7), והצרוף שלהם משדר 4 ביטים בכל מחזור, וכך הכפלנו את קצב השידור באותו רוחב-סרט אופטי. ברור, שכל קיטוב יכול להכיל אות DWDM בעל הרבה אורכי-גל, או אות מאופנן באחת השיטות, שתוארו באיור 7 לעיל. אותות קוהרנטיים כאלה המשודרים בצוותא יוצרים super-channel, שהוא כאמור אחד מכווני הפיתוח להגדלת רוחב הסרט על תשתית סיבים אופטיים.
 
איור 9: אפנון PM-QPSK
אפנון על הסיבים
איור 10 שלהלן מתאר שלוש אפשרויות אפנון שונות לשידור אות בקצב 100 Gb/s, כולן על גל נושא בודד.
 
איור 10: שלוש אפשרויות אפנון לשידור 100 Gb/s
אפנון על הסיבים ב- 100 ג'יגה

האיור השמאלי מתאר אפנון PM-QPSK בעל רוחב סרט אופטי של 45 GHz, שמתאים בקלות למרווח התקני של 50 GHz (כפי שתואר באיור 2 בחלק א' של המאמר), וכן תואם לעבודה עם מוצרי ROADM המצויים בשוק. האיור האמצעי מתייחס לאות בקצב 100 Gb/s המאופנן בשיטת PM-16QAM, בעל רוחב סרט של 22 GHz ולכן דורש מרווח של 25 GHz בלבד בספקטרום האופטי. באיור הימני מתואר אות דומה (כלומר מאופנן PM-16QAM), שעבר בנוסף pulse shaping, כלומר סינון מיוחד בצד השידור ובצד הקליטה. לכן, רוחב הסרט שלו הוא נמוך משמעותית מהקודם, והוא "תופס" רק חלק מהמרווח התקני של 25 GHz. אם יקצו לשידור הזה את המרווח התקני של 25 GHz, יהיה כאן "בזבוז" של רוחב סרט, שמתבטא בשוליים משני צידי האות הימני.
 
כדי למנוע את הבזבוז הזה, החליט ארגון ITU להגדיר מרווחים גמישים תקניים (flexible grid) בגרסה האחרונה של התקן G.694.1, שפורסמה בפברואר 2012. התוספת לתקן מאפשרת יצירת מרווחים בגדלים שונים, שהם כפולות של 12.5 GHz. ברור, שהמרווחים התקניים הקיימים (100, 50, 25 גה"צ), שתוארו באיור 2 בחלק א', הם תואמים, כי כולם כפולות של 12.5 גה"צ, שהוא הפס הבסיסי.
 
איור 11 – מרווחים תקניים גמישים
מרווחים גמישים על הסיבים
 איור 11 מתאר כיצד המרווחים הגמישים יעבדו. האיור השמאלי מתאר אות בקצב של 100 Gb/s באפנון PM-QPSK ללא pulse-shaping, שדורש רוחב סרט של 45 GHz. האות הזה ייכנס למרווח גמיש תקני של 50 GHz, שמורכב מ-4 פסים צמודים של 12.5 GHz. באיור האמצעי מתואר אות בקצב 500 Gb/s המורכב מצרוף של 10 אותות באפנון  pulse-shaped PM-QPSK super-channel. האות המורכב הזה דורש רוחב סרט של 375 GHz, שמתקבל מצרוף של 30 פסים של 12.5 GHz כל אחד. האיור הימני מתאר אף הוא אות בקצב של 500 Gb/s, הפעם מאופנן בשיטת PM-16QAM super-channel, שדורשת רוחב סרט של 187.5 GHz בלבד. רוחב סרט זה מתקבל מצרוף של 15 פסים תקניים של 12.5 GHz.
 
השורה התחתונה היא, שהצרוף של שיטות השידור הקוהרנטיות יחד עם התוספת החדשה לתקן G.694.1 המאפשרת סריג מרווחים גמיש, יביאו את רחבי הסרט האפשריים על תשתית סיבים אופטיים לשיאים חדשים, שאת תחילתם אנו כבר רואים במספרים, שהוצגו באיור 5 לעיל.
 
אבל זה עדיין לא הכול...
 
 
Multi-core fibers
 
אחד מכיווני הפיתוח החדשים הוא ייצור סיבים אופטיים משופרים בעלי כמה cores בתוך כל סיב. משמעות הדבר היא יצירת "סיב-על", שביצועיו הם כמו סכום הביצועים המקביליים של כמה סיבים פנימיים, כמניין ה- cores (סיבים פנימיים) הנמצאים בתוך מעטפת הסיב.
 
שני השיאים האחרונים באיור 5, הם מהסוג הזה. הפיתוח של NTT (יחד עם כמה שותפים יפניים נוספים) מתייחס ל"סיב-על" בעל 12 cores (סיבים פנימיים). כל סיב פנימי כזה מעביר 222 אורכי-גל, כל אחד נושא אות קוהרנטי בקצב של 380 Gb/s. הכפלה פשוטה מראה, שרוחב הסרט הכולל של המערכת הזאת היא 1.01 Pb/s (פטה-ביט לשנייה, זאת לא טעות). פיתוח דומה (כנראה, כיוון שלא פורסמו נתונים טכניים) של החברות קורנינג ו- NEC הדגים רוחב סרט כולל גדול מעט יותר של 1.05 Pb/s.
 
אין ספק, שעולם התקשורת האופטית טרם אמר את מילתו האחרונה.
 
 צבי שחם, M.Sc.
מרצה ויועץ, מחבר הספר: תקשורת בעידן ה-IP
zvi.shacham@gmail.com
www.zvish.com
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

הכי ניצפים 
חג שמח!!!!

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

החקירה הנגדית של חפץ: עדכונים מביהמ"ש המחוזי בי-ם לגבי תיק 4000 התפור - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

משפט תיק 4000: הסברים של אבי וייס ע"י סרטוני יוטיוב/מצגות ינואר 2022 - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים