Telecom News - איגוד האינטרנט הישראלי מוכר דומיינים ללא סמכות חוקית, במחירים מופקעים

איגוד האינטרנט הישראלי מוכר דומיינים ללא סמכות חוקית, במחירים מופקעים

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> איגוד האינטרנט הישראלי מוכר דומיינים ללא סמכות חוקית, במחירים מופקעים
חשיפה: לא נמצא כל בסיס חוקי שלפיו איגוד האינטרנט הישראלי רשאי למכור דומיינים ישראליים ובמחירים מופקעים ובניגוד מוחלט למדיניות האוסרת על גביית מחיר מופרז על ידי בעל מונופולין וחוקי הצרכנות, תוך חלוקה אסורה של רווחים למקורבים.
מאת: אבי וייס, 30.10.14, 10:30אלון הסגל

לאחר שחשפנו (כאן) שכ-9 אלף איש (!) "המקורבים לצלחת" לרבות בהנהלת איגוד האינטרנט הישראלי (עמותה ציבורית הנמצאת תחת חקירה, עם מעט מאוד חברים), לא משלמים מזה שנים רבות עבור הדומיינים הישראליים שברשותם (מה שהוביל למצב, שמי שמממן אותם כל השנים הללו אלה מאות אלפי האזרחים שכן משלמים על הדומיינים הישראליים), ולאחר שחשפנו (כאן) כיצד יותר ממחצית ההכנסות מהדומיינים הולכים היישר לכיס של "מקורבים", שמבצעים פעילויות סרק, שאין להם כל קשר או תרומה כלשהיא לתשתיות הדומיינים הישראליים, נחשוף כעת את העובדה שכל הפעילות הזו מתבצעת מחוץ לכל מסגרת חוקית כלשהיא הקיימת במדינת ישראל

העניין הזה התחדד אצלי, משום שהתברר לי בהדלפה שקיבלתי, שכבר בשנת 2000, הארגון, שמחלק דומיינים בעולם - ICANN, שמושבו בארה"ב, דרש שכל ארגון, שמוכר דומיינים מדינתיים, יקבל הסמכה רשמית לבצע זאת מהרשויות המוסמכות במדינה בה הוא מוכר את הדומיינים. לא הצלחתי למצוא כל זכר לתהליך כזה בישראל

בעקבות מידע, שהגיע לידנו, פניתי להנהלת איגוד האינטרנט הישראלי ולמשרד התקשורת בשאלה הבאה:
"האם איגוד האינטרנט הישראלי פנה אי פעם וקיבל אישור ממשרד התקשורת הישראלי (או מכל משרד ממשלתי אחר), על כך שהוא מוסמך \ מורשה מטעם ממשלת ישראל לנהל ולמכור דומיינים ישראליים, תחת ההרשאה של ICANN, כאמור במסמך הבא:
http://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctldprinciples-23feb00.htm"

את תגובת משרד התקשורת לא הצלחתי לקבל, די ברור למה. לא שלא ניסיתי. 
אולם, השגתי את כל המידע משיחות עם אנשים, שעסקו בנושא במשרד התקשורת (פירוט בהמשך). כ"כ, שוחחתי עם בעלי תפקידים במשרד של הממונה על ההגבלים העסקיים (בהמשך יובן למה). 

תגובת איגוד האינטרנט הישראלי:
"מר וייס, שלום רב.
כפי שנהוג במרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם כך גם בארץ, מרשם שמות המתחם מנוהל על ידי גוף אחד נייטרלי, בלתי תלוי וללא מטרות רווח, בצורה מקצועית ומבוקרת.
איגוד האינטרנט הישראלי הוסמך ע"י ICANN עוד בשנת 1997 (היה המרשם השני שהוסמך מחוץ לגבולות ארה"ב), ובהתאם לכללים שפעלו באותה תקופה.
במקביל, במסמך מדיניות שפרסם משרד התקשורת בשנת 2001 ואושרר בשנת 2003, תומך המשרד במודל בו מנוהל מרשם שמות המתחם על-ידי איגוד האינטרנט הישראלי, מתוך הבנה כי מרשם שמות המתחם לא צריך להיות מטופל על ידי המדינה על מנת שלא יושפע מאווירה פוליטית משתנה.
מיום הקמתו, מנהלי האיגוד נמצאים בקשרי עבודה קבועים עם משרד התקשורת ואף נבחרו לייצג את ישראל מטעמו מול ICANN. הרישום בפועל מבוצע על ידי רשמים מוסמכים אשר מתחרים זה בזה בשוק חופשי במחירים מקבילים ליתר המדינות מערביות.
כגוף פתוח ודמוקרטי איגוד האינטרנט הישראלי מזמין את כל מי שמעוניין, לבוא ולקחת חלק בפעילויותינו הרבות לטובת ציבור משתמשי האינטרנט בישראל.
בברכה
ד"ר אלון הסגל
​נשיא איגוד האינטרנט הישראלי."

ניתוח

הבעיה בתשובה שקיבלתי, שהיא מסתמכת על ההנחה שלא עשיתי "שיעורי בית" בנושא ולכן אפשר "למכור לי לוקשים". אין שום סעיף שהוא מדויק או נכון בתשובה שקיבלתי (למעט שמו ותוארו של הכותב... והתאריך על התשובה...). 

העובדות:
1. ההסמכה ב-1997 ע"י ICANN, אין לה שום רלבנטיות למה ששאלתי, שכן בשנת 2000 נכנס תקנון חדש (שתקף עד היום), שדרש שכל מי שמוכר דומיינים יבקש אישור מהרשויות המוסמכות במדינה בה הוא פועל. אישור כזה לא התקבל עד היום מממשלת ישראל, אפילו לא בעקיפין.

2. לא פורסם שום מסמך מדיניות במשרד התקשורת ב-2001 שאושרר ב-2003, כפי שנטען ע"י נשיא איגוד האינטרנט הישראלי ד"ר אלון הסגל (בתמונה למעלה). לא ברור לי מהיכן הוא ממציא את "העובדות" הללו...

מה שפורסם זה דו"ח ועדה, שעסק באינטרנט הישראלי, שפעלה כדי לעדכן מסמך מדיניות אינטרנט זמני מ-1995, ועדה שכונתה "ועדת רהב הוידה" (כאן), שאיגוד האינטרנט הישראלי היה שותף בוועדה זו, שסיימה והגישה את המלצותיה ב-1998.

הדו"ח של הוועדה והמלצותיה מעולם לא אושרו בשום פורום, תקנה, נוהל, חוק או כל דבר רשמי אחר, והדבר הכי חשוב: הוועדה הזו  בכלל לא עסקה ולא המליצה דבר בתחום מכירת דומיינים בישראל ע"י איגוד האינטרנט הישראלי. אגב, איגוד האינטרנט הישראלי בעצמו, באמצעות נציגיו בוועדה, ביקש אז שהוועדה לא תעסוק ולא תזכיר אפילו לא ברמז, את נושא מכירת הדומיינים על ידה...

בעקבות מסמך "רהב הוידה" מ-1998 פורסמו לכאורה 2 מסמכי מדיניות לאינטרנט הישראלי, הראשון בשנת 2000 ועדכון קטנטן ב-2003 (שמייד נתייחס אליהם), ו-2 המסמכים הללו לא עסקו בבכלל בתחום המוזכר (אישור למכירת דומיינים ע"י איגוד האינטרנט הישראלי). 

3. מה שכן הוחלט בשנת 2000 היה מסמך (כאן), מסמך רשמי שנעשה עפ"י חוק התקשורת, בעניין מדיניות רישוי שירותי אינטרנט, בחתימת שר התקשורת דאז, שהיה גם סגן ראש הממשלה באותה עת, בנימין (פואד) בן אליעזר

כל מי שיקרא את המסמך הזה מתחילתו ועד סופו, או מהסוף להתחלה, או מהאמצע ל-2 הצדדים, לא ימצא בו שום זכר לנושא מכירת דומיינים ע"י איגוד האינטרנט הישראלי. השם הזה: "איגוד האינטרנט הישראלי" בכלל לא קיים במסמך. פשוט אין. זה קיים רק בדימיון היצירתי של ד"ר אלון הסגל

המדהים הוא, שזה המסמך האחרון, שיצא אי פעם בישראל, בתחום מדיניות הרישוי של שירותי האינטרנט בישראל. דהיינו: לכאורה, זה המסמך, שתקף עד היום. ב-2003 שר התקשורת רובי ריבלין שינה תת סעיף קטן אחד במסמך של פואד בן אליעזר וזה בנוגע לשירותי אינטרנט בלוויין, מה שלא שייך בכלל לנושא, שאנו עוסקים בו כאן (מכירת דומיינים ע"י איגוד האינטרנט הישראלי). זה הכל.  

אולם יש 2 בעיות קשות העולות מעיון מעמיק במסמך של השר פואד בן אליעזר משנת 2000 (אביא את הדברים כלשונם, עם צילום הקטע הנוגע במסמך של פואד בן אליעזר):

א. תוך שנה מפרסום המסמך (שכאמור פורסם ב- 17.12.2000) היה צריך לבצע הליך של "בדיקה חוזרת של המדיניות":
מסמך ראשון

דהיינו: בגלל שלא נעשתה "בדיקה חוזרת" של המדיניות תוך שנה מדצמבר 2000, וב-2003 היה רק תיקון זעיר לעניין אינטרנט לווייני ע"י השר דאז רובי ריבלין, עולה לכאורה אחת מהשתיים: 1) או שאין למסמך הזה כיום כל תוקף, 2) וגם אם יש לו תוקף, למרות שהוא לא עודכן ולא נערכה עד היום כל "בדיקה חוזרת" של המדיניות ע"י מי מהשרים, עד וכולל השר הנוכחי גלעד ארדן, אזי עולה, שאיגוד האינטרנט אינו רשאי למכור דומיינים בישראל, כי האיגוד הזה בכלל לא הוזכר, אפילו לא ברמז, במסמך הזה, או בכל מסמך רשמי אחר של מדינת ישראל. 

ב. יתרה מכך. במסמך יש סעיף שניתן להסיק ממנו, שאולי בעתיד כן יהיה ניתן לבצע פעילויות כלשהן ע"י "איגוד ציבורי" דוגמת איגוד האינטרנט הישראל. אולם, אם סעיף זה בכלל בתוקף, שום דבר ממנו לא קויים ע"י איגוד האינטרנט הישראלי.
להלן צילום הסעיף:
מסמך שני
דהיינו: אם ניתן להבין מהמסמך הזה, בהנחה שהוא בתוקף, שעל איגוד האינטרנט הישראלי (שהיה מוכר היטב למנסחי המסמך, ולמרות זאת לא הזכירו את האיגוד במסמך), מוטלת החובה בתור מי שמוגדר בסעיף הזה כ"קהיליית האינטרנט הישראלית", לבצע זאת: 1) ב"פורום מתאים ובשיתוף הציבור" ובנוסף, ביחד עם "בעלי רישיון למתן שירותי אינטרנט" (ISP), ו- 2) בכפוף לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים. [כ"כ זה תהליך שצריך להיעשות עם דגש ל"קידום התחרות והבטחת תחרות הוגנת"....]. 

שני התנאים הללו גם יחד לא קויימו. האיגוד לא הקים שום פורום של התייעצות ו"שיתוף עם הציבור", ביחד עם ה- ISP (אלא אם התייעצות עם 20 מקורבים, שניזונים מכספי האיגוד, על חשבון ה"לקוחות השבויים" בידי המונופול הבלתי מוכרז הזה, נקרא "התייעצות עם הציבור"), וכמובן הממונה על ההגבלים העיסקיים לא היה מעורב מעולם באיזה דבר הנוגע לאיגוד ומעולם לא נתן לאיגוד איזה אישור, או אפילו התייחסות עקיפה, או נרמזת.

אגב, הממונה על ההגבלים העסקיים לא היסס להתערב לא אחת בפעילויות שונות באינטרנט הישראלי (למשל כאן, בעניין מדידת הרייטינג לאתרים באינטרנט, או בהשפעת מיזוג YES ובזק והשלכות המיזוג הזה על האינטרנט - כאן). הממונה על ההגבלים העסקיים גם הוציא מסמך מדיניות כללי לעניין "מחירים הוגנים של מוצרים ושירותים של בעלי מונופולין" (כאן). שום דבר ממה שעוסק ועסק הממונה על ההגבלים העסקיים, לא קויים ע"י איגוד האינטרנט הישראלי, שהתחמק די יפה, עד היום, מהטיפול בו ע"י הממונה על ההגבלים העסקיים.

בנוסף, אך אתמול קרא הממונה על ההגבלים העסקיים לצרכנים בישראל להטיל "חרם צרכני" על מי שגובה מחירים מופרזים על מוצרים ושירותים. הבעיה, שמאות אלפי רוכשי הדומיינים מאיגוד האינטרנט הישראלי, לא יכולים להטיל "חרם צרכני" על האיגוד, שגובה מחירים מופרזים ומשתמש בהם לצרכים, שאין להם כל קשר לתחות תשתיות האינטרנט והדומיינים בישראל, כדי לפרנס קבוצה קטנה של מקורבים לצלחת, שעושים בכספי הציבור ככל העולה על רוחם, וחושבים שאפשר לעבוד על הציבור בתשובות דמיוניות הנשלפות מהשרוול. 

כך, תחום מכיירת דומיינים בישראל נעשה ע"י איגוד האינטרנט הישראלי מחוץ למסגרת של כל חוק, ללא כל הרשאה, אפילו לא ברמז, משום גורם רשמי. מדובר בשירות ציבורי הפועל כמונופול לא מפוקח ע''י הממשלה בהיתר של רשם העמותות בלבד, רשם שחוקר בחודשים האחרונים את התנהלות האיגוד, לאור תלונות רבות שהוגשו לו...כך "איש הישר בעיניו יעשה". 
 
הפקרות 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים